Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

PARASIZ PAZAR EKI J J hÜKTE HİÇ DÜŞ KURMAHK Bedensel özürlü ünlüfızikçi Stephen Hawking 25 yıllık evliliğini, bakımını üstlenen bir hemşireye tutulunca noktalamıştı. Çocuklarının annesi Jane Hawking kendisine yeni bir hayat kurdu. Ardından daanüannıyazdı. Cumhuriyet Gazetesi Haber Merkezi çalışanlarından Yıldırım Boran, Veli Göçer 'in konutlarında ailesiyle birlikte göçük altında kalanlardandı. Enkaz altında edindiği deneyimi bizimle paylaştı. • B. 8AYFADA K • 2. IAYFADA APIALTIDEĞİL, KOLTUK YAIİ 1 lEİDİM.IVEOLDUM! Didim dinlence 'kenti' olmaktan çıkmış, işkence 'kenti' olma yolunda hızla ilerliyor. "Ne idim, ne oldum!" diyeferyat ediyor. Birinci dereceden deprem kuşağında yer alan Didim de denetimsiz inşa edilen çok katlı binalara aldıran yok. • 18. 8AYFADA AYDINLAR YARGILANDI, 0 SAVUNDU Onun müvekkilleri arasında kimler yoktu ki... Adnan Benk, Aziz Nesin, Orhan Apaydın, Sabahattin Eyüboğlu, Memet Fuat, Can Yücel, llhan Selçuk, Çetin Altan ve niceleri... Düşünce suçlusu üç neslin avukatı Gülçin Çaylıgil. AYFER COŞKUN 1952 yılında avukatlığa başlayan Çaylıgil'i, 196O'lı yıllardan itıbaren, özellikle 12 Mart ve 12 Eylül dönenıi olmak üzere, hemen tüm politik davalarda görürüz. Sakin, yüzünden tebessümü eksiltmeyen, donanımlı, ınançli ve inatçı bir hukukçu olarak tanıdığımız Gülçin Çaylıgil, şımdı de ılk kez Istanbul Barosu bünyesinde kurulmuş olan Staj Eğitim Merkezi'nin başkanı. Çaylıgil'le hcm bu merkezi hem de avukatlık serüvenını konuştuk. Neden avukatlık, neden özellikle düşünce suçları ve politik davalar? Kasımda 47 yıl bitecek bu mesleğe başlayalı. Hcp söylcrim avukatlıkta emeklilik yoktur diye. Kafası çalışıyor ve iki bacağı da onu mahkemelere götürüyorsa, avukatlığa devam eder. Aynca ben ilgilendiğim ve sevdiğim alanda geçirdim bu 47 yılımı. Tersini hıç düşünmedım. Belkı dc scçimim, mesleğin lüksüydü ama tabiatıma uygundu. Onun içın de severek yaptım. Düşünce suçlanyla ilgili ılk davam Adnan Benk'in davasıydı. Arkadaşımdı. "Marksıst Bir Hümanisttir" adlı uzun bir makaleyi cevirip yayımlamıştı bir dergidc. Komiinizm propagandası Devamı 46. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog