Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

M o C/3 HER6I • V PARASIZ PAZAR EKI BEDENYALANSÖYLEMEZ STREETBALL, KALAŞNİKOFVEHAYAT DEMİMOOREBUKEZ GÖNLÜNCESOYUNDU O Dans, sevdiğimiz birsanat ama çok yakından tanımadığımız bir tutku. MimarSinan Üniversitesi Dans Bölümü Öğretim üyesiKaya İlhan '/a dans üzerine birsöyleşi... Yoksulluk, işsizlik, barutveölüm kokuyor Diyarbakır. Bir hajta sonu, müzik ve spor örttügünlükyaşamın üzerini. Adidas Streetball 'ın eğlencesine sığındı kent ve "güldü ". Demi Moore "Streaptease" Jılminden tam Hmilyon dolaraldı. Yönetmenlikte de ısrarlı olanyıldız şimdide birkadın 18 çekiyor. "Nowand fllmi Et yemeyenlerin sayısı günden güne artıyor. Özellikle de gençler arasında. 1» *• YALNIZ SEBZE LÜTFEN! Ü DEREN BAYLAV k;>am ycmcğı o/cnlc hazırlanmı^ Bcyaz ortulu masddan guzel kokularyukseliyor Tabaklara servıs yapılıyor Ama cvın gcnı, ki7i rıcdcnse yemeğın kıymalarını sakın sakın tabagının kenarında topluyor Bırgccconcc ı^tahlaycdığıpırzolayıçoktan unutmıi!> gıbı Baba duruınun ptk larkında dcğıl Ama anncnın g07undcn kaçmıyor lîaha sonrakı gctclcrde de aynı tavır tckrarlanıyor Vc anne tcşhısını koyuyor "Bızım çocuk veictaryen oluvor1" Bir uzmana ba^vuruyor Yanıt korkutucu degıl Ya1}! 12 nın ııstundcvsc/orlamayın Endı^ccdccck bıı A durum yok " Vcjetarycnlık gcnç kuşak ıçın cazıp bir beslenme bıçımı olma yolunda 16 ya^ındakı lısc oğrcncısı Elıf Sonmez, uç ay kadar oncc, "vejetaryen" lığı seçmıi} Elıf'ın ct yemcmcsınde, gıtar kursunda tanıştığı sanatçı Doğan Canku'yla yaptıkları konu^malaretkılı olmu1} Ona gore vejetarycnlığın, bırkaç gun ya da ay ıçerısındc ula;>ılamayacak kadar derın bıı telsefesı var "Vejaryen olduğumu soylemck ıçın henuz ^uk crken Vejetaryenlık sadece et yemcmek anlamına gelmıyor Du•}iıncrek varılması gerekcn bıı nokta, bıı ya'janı taı/ı " Sınem Gıırbey, Elıl gıbı I6sında Devanıı 16. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog