Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

PARASIZ PAZAR EKI 'ARIN BURADA! p IABIT AGA ayfaüu ıbitatdolayısıyla, kaldırım larını "Habit Ağa" geliyor mıyla döşeyen işçinin dışında n İstanbullu'nun asabı pek bozuk. »LMIŞLER, MASALLAR VE GOKOVA 'at Şakir'in Gökova için dıkları güzel bir anı olarak ıplarda kaldı. Santral açılırsa en Gökova üzerine yazılacak bir ' kalmayacak. Açılmazsa, 300 trelik baca, "çokbilmişler"in sallarının simgesi olacak... YAZI VE FOTOĞRAFLAR: LI1V1İ1 OTAN ımdı çevreyı mevreyı bir kcnara bırakıp, bu , santrallerı mutlaka devreye sokmalıyız " Yetkılıler, ctkılıler, sorumlular, sorumsuzlartam onuç yıl boyunca Gökova'da kurulan Kemerkoy Termık Santralı'yle ılgılı nclcr soyledıler ncler Başbakan Mesııt Yılmaz'ın onlardan neyı eksıktı' l^te o da bir seyler soyluyor ve yer yerınden oynuyordu Yetkılıler ne zaman "çevreyı mevreyı" bir kcnara bıraksa Turkıye'nın hıç umulmadık yerıne "kor" dus.uvordu Ne uzman gorusu, ne yurttaş tepkısı kârctmıyor, "gereken" yapılıyor, yıllar sonra da sızlanmalar ba;>lıyordu Sızlananların ba^ını ne ılgmçtır kı yetkılıler çekıyor, "hata yaplık"la paçayı kurtarıverıyorlardı Gökova 'da da oyle oldu "Mavı Yolculuk"un ılk durağına, termık santral yapılması ıstenıyordu Turkıye'de termık santralın yapılamayacağı bir ycr varsa orası Gokova'ydı Turkevlerı koylulerı tela^lanıyor, ayağa kalkıyor, yolları kesıyor, kadınlar nobet beklıyor ama kımseler gormuyor, duymuyordu Yetkılılcrımız bir kez karar vermışlerdı, dırenıyorlaıdı En lyısı o gunlerden, Gokova'ya "kor'tluijtuğu I984'un bylul'unden ba^lamalı, yalanlar, Devamı 2. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog