Bugünden 1930'a 5,414,669 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

PARASIZ PAZAR EKI 2 O SANKİKIRK KAPILIBİRAMBAR... Tarihi Darphane yapılan Prof. Afıfe Batur ve Prof. Yıldız Sey 'in ellerinde kırkkapılı birambaradönüşmüş. Iki. bilim kadını sihirli değnekleriyle bu tarihi mekanda dokunduklan her şeye ayrı bir anlam katmışlar... O SEVGİÜGÜNCEM... Insanlar niçin günlük tutar? Hangi yöntemleri kullanır? Psychologie HeuteDergisi 'negöre, günlükler insan hafızasının kasalan. Yaşananların saklandığıyer. 11 TERKEDİLMİŞ İSTASYONLARHATTI... tzmirAydın demiryolunda ilk lokomotifdüdüğü 1866yıhmn 1 Temmuz 'unda duyulmuştu. Demir raylarda bugünpekaz kişiyolculuk yapıyor. Onların da demiryolumın tarihine ilişkinpek bilgileriyok. \ Karısının ödediği 30 milyon Mark karşılığı fidyecilerin elinden kurtulan Alman mültimilyarder J.P. Reemstma'nın alışılmadık öyküsü... VE ŞİFRE: ANN KATHRIN ıddet aslında onun en çok ırdelediğı konulardan bırıydı Mart 1995 tarıhınde Profıl ısımlı Avusturya gazetesınc!>unlarısöylcmı^tı, "benı ılgılendırenasıl unsur ınsanların !>ıddet gostermcyc zorunlu bırakıldıkları durumlarda nasil olup da soğukkanlılıklarım koruduklarıdır" Busoyle^ı, HamburgSosyal Arajjtırmalar Enstıtusu'nun, 'Medenıyetın oluijumunda v'ddetın rolu' adlı ard^tırma projesı bağlamında yapilmi!)tı Ve sosyal ara;>tırmacı, felsefecı ve mültimilyarder Reemtsma o gunku konu;,masını "ınsanoğluozgürolmadığı ıçıni}iddeteyonelır"saptamasıyla bıtırmıştı Bılmtyordu kı, kısa bır sıire sonra gerçcktcn o da şıddctı o?leyecek bır duruma düşecek ve bu sırada ozgur olmayacaktı Geceyarısına tam bes> dakıka kala, Ann Kathrın Scheerer'e bekledığı telefon geldı Kaçııılarak bc^ hdftadır rehın tutulan e^ı Dr Phılıpp, Jan Phılıpp Devamı 6. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog