Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

HERBİ mtm PARÂSIZ PAZAR EKİ Türkülerin peşi sırayürüdü Sümeyra. Sürgünde yerleşti göğüslerine ur. Yaşasaydı, 25 Mayıs 'ta ellisinde olacaktı. 6 DE Kİ ÖLDÜ, SİYAH GÖZLÜ...YASES? 1 A SİNEMANIN L\J GENÇKIZL. Sinemaya löyaşında başladı Selma GünerL Ve çokgençyaşında bıraktı beyazperdeyi. 30yılsonra yine birfılmde oynuyor... BIR YUZLEŞME VE MURATHAN'95 Geçilmiş yolları yok saymadığını gösteriyor Murathan Mungan son kitabı "MurathaıT95"le. Geçmiş, sevinç verici olaylarıyla da acıtıyor. Bu bir yüzleşme. "Ama" diyor Mungan "Sonuçta hoş bir toplam olduğunu düşünüyorum." GÜLDALKİZILDEMİR e la ha^mdan ıtıhaıcn aıumım kımlıgıım hıtnımnlc koıınaıak çızlı bir kımlıklc \azmı$ olscndını kıiaplaıımı ///(/>» okııı v çerç ck adınıı bılnıcden, \ ıızuımı tanımadan fotografımı gormcden hakkınıda bcndcn ı a da haşkuluı ından doÇnı \a da \anlı$ $c\ltı dınnıadan okıımuş ol\a\dı hvııı Banaa^ılan lckkapı kıiaplaııın olsa\dı dıyor Murathan Mungan ller "keşke" gıbı gc*, kalmıs bir dılek bu Yazarlığının yırmıncı yılında. yıınııiKi kitabı Murathan'^'S ıle karşımi7a çıkan ozan, ka^ınılmaz olaıak bir kez daha okurlarıyla kıtabının dı^ındakı say falarda bulu^acak, bcğendığı ya da bcğenmedığı bir yığın sorunun hedctı olacak Oysa Murathan Mungan, son kitabı Murathan'^S'ın "Geçerken soylenmi'j sozler" bolumundc soylcşılcrını okurken ıçıııı bir hoşnutsuzluk kapladığını, kcndınc yabanulaştığını ve soylc^ı yapmaktan çok ho^lanmadığını soyluyor Kar^ısındakı ga?ctctıdcn, bızzat kcndındcn ya da ışın nıtclığındcn kaynaklanan bir yığın nedcnı var bunun Dıyoı kı Murathan, Bi'iı komışıııken elımı kolıınıu <,<>k kııllamıım Bu deı ıddn cile ımzah aıasındakı koı ıdoı ıı luzlı t;ct, ışlcı le <,ok sık kııllanııını Dcvamı 2. sayfada ••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog