Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CO DERGİ • V PARASIZ PAZAR EKİ BAŞKALDIRI GÜZELDİR... îstedlği kalıcı olmak değil BilgesuErenushın. O günü, yaşananları, acıyı, başkaldınyı anlatmalı... Sonromanı "Gece"gibi... GENELEV SOKAKLARINDA... ISyaşından küçüklerin, poşet ve çantalann giremediği evlerin önü erkek kaynıyor. "Hadi beyler, hanımlarburadal" KOŞULSUZ SEVGİ BARINAGI însan bakışlı hayvanlar ve Ankara'da Balgat'ta, özveri, acıma duygusu ve koşulsuz sevginin yaşama geçirildiği bir ütopya ülkesi... Kimsenin umursamadığı sokak hayvanları için oluşturulmuş barınak... YILDIZ ECEVİT adın soluk soluğa anlatıyordu, uzun bır masanın çcvrcsınde oturmakta olan çoğu kadın 3035 kişilık bir topluluk endişe yüklü gözlerle dinlıyordu onu: Sahıpsız sokak hayvanları için açılan barınak kaynak yetersizliği ncdcniylc /or durumdaydı; hayvanlar açtı, barınak ki!> koşulları ıçın yetersızdı, kafeslcri temızlemck ıçın alınacak pcrsonclc ödenecek para yoktu, ozellıklc yavru köpeklerı pençesine alan ve birkaç gün ıçınde götüren kanlı ishalle başa çıkılamıyordu, çünkü ılaç ve dezenfektan da yoktu, ayrıca... Gözyabjarını dızgınlemckte zorluk çeken konuşmacının üstünde yıpranmı^ bır e^ofman vardı. Bclli ki, kirli bır ortamda gerçekleştirdıği bedensel bir *"*"* çalışmadan henüz dönmüş; bitkindi, umarsızdı, düş kırıklığı içindeydi; acı çekiyordu... Yukarıda aktardığım yaşantı kesidi, sokak hayvanlarını korumak amacıyla korulan K.oruSev Vakfı Ankara Şubesı'nın bırtoplantısından alındı. Üstünde yıpranmi!} bır eı>ofman bulunan konuijmacı ise, Vakfın Çankaya Belediyesi'nden devraldığı hayvan barınağındaki pislik temizleme ve yiyecek hazırlama işinden henüz dönmüş olan eczacı NurdanSoner'di. Avukat MineEren iseaynı işibırgünönccyapmıştı; kafeslerdeki hayvan pısliklerini temızleıni!>, bulabildığı üç beş kutu dezenfektanla kanlı ishal salgınının tek başına kökünü kazımaya çalışmiijtı. Vakfın başkanı Bilkent Üniversitesi öğrctim üyesi Gülgün Tuna, seslendırme sanatçısı Aysan Sümercan, Ankara Devamı 12. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog