Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet 8 701IYILLARIN SEKS YILDIZLARI 1 1 SÖZLÜKLERVE LJL PARSTUGLACI Tuğlacı, Feridun Andaç 'ın sorulannıyanı tlıyor: ' 'Belgesiz tarih yazan, tandır başında masal söyleyen ninelere benzer." 12 Eylül de devlet, toplum ve renkli basın tarafından mahkum edilen vesonra da ortadan kaybolan seks PARASIZ PAZAR EKİ yıldızlananlatıyor. KATILLERINIZIIMISURUYORDU "Uğur'u niye öldürdüler? Onun konuşmamasl için..." Güldal Mumcu, "Onlar, öldürmekle amaçlanna ulaşamayacaklardı" diyor ve ekliyor: "Korkmamak gerektiğini dc söylemek istedik. Ölmekten korkmamak!" ECE1EMELKURAN ydınlığı hep sırtmdan vurdular, !>ımdı kahraman oldular Kdhrdindiılık diye anlattiklan katlıamlar, sevdıkleıımmn tınayetlerı, kana bulanan genc ve temi7 ınsan yuzlcrı Koyverıp dayandıkları, ınsanlıgı dı^arıda bırakıp, malum kıylerı buyur edcn grı rcsmı yapıların duvarlan Dostlukları, yayıdığımız ulkeyı çekıp (.evıren ve bır turlu goıcmcdığımız karanlık ılı^kıler Onlar ^ımdı kahraman, katledılenlerse bı/e kalan sorıılar, sormadığımi7 gun azaldığımız Kotulerın u/un yıllardır durmadan zaferler kazandığı, ıyılerınse çabuk olduğu bır ulke bu Oluıııu goze alarak sorabıldığımız, ama sormadık(,a da olduğumuz Uğur Mumcu suıkastının ardından soru:>turmayı yurutmekle gorevlı Ankara DGM Savcısı Ulku Coşkun boi>una demedı "Bu ii»ı devlet yapmı^tır sıyası ıktıdar ıstersc çozer" Bu, ustune gıtmeyın demektı "Bo^una bakmayın, goremczsınfr, gızlıyorlar" demektı Artık sokaktakı (.ouıkların bıle kabul ettığı "devletın ıçındekı gızlı orgut"demektı Bı?ım bılmedıklerımız, bızden gızlcnenenler, kanlı, pıs vc olum dolu üjler demektı Bu sozler ya/, <,ı/, bo/, sor, konu1}, duşun, sonuçta yıne aynı !,eyleı olacak, "iyılcr olecek kotuleryenecek" demektı Artık her ">cy ortada Susurluk'ta meydana gelen ve artık herkesın "ılahı' olduğunu du^unmeye ba^ladığı kazayla ortaya çıkan ve bır turlu de sonu gelmeyen ılı^kılcr ortaya Devaım 16. layfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog