Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CD ÛC DERGI • V PARASIZ PAZAR EKI BİR ÖLÜM TUZAĞI VE DÖRT K ADIIM / 3 yaşındayken tanımadıkları yaşlı biradamla yatağa sokuluyorlar. Kaçarlarsa öldürülüyorlar. Onlar her koşulda Güneydoğu 'nun ölü kadınlan. Ece Temelkuranyazdı. İDAMIN PERDEDEKİ YÜZÜ Amerika bir idam havası soluyor. Son dönem Hollywoodfilmleri idam cezasına ateş püskürüyor. Ancak Amerikan halkının büyükçoğunluğu bu cezaya desîek veriyor. İdamlar, film kareleri üzerinden tartışılıyor. Onlar da serbest dolaşımın içinde. Bazen gönüllü bazen de zorlanarak fahişelik yapıyorlar. Dayak ve tecavüzle iç içeyaşayan bu kadınlar Avrupalı karaborsacüarın gözdesi... 18 YABANCIBEDEIMLER HIV pozitif sıradışı üç insan! Cumhuriyet Dergi'ye virüse rağmen mutlu yaşamanın sırrını anlattılar. POZİTİF İNSANLAR aralarından hastalanıp olcnlcr olmuîjtu Aıııa onlaı vıruslerını u?un surc ta'jidıktan sonra yenık duijinuşlcrdı olumc Yıtııdıklcrı ınsanları gozlerı dolarak andılar Olumdcn korkuIDS Savasım Derneğı nm Vakıl Cıiıreba Hastaneları HlVnegatıt olduklarına ınananlardan bırazdaha ta/laysı'ndekı sıradan bir buroyu andıran odası kalabadı, o kadar Kıpır kıpırdılar, butun yaşamların sonu olumlc lıktı Aralarında lıasta gorunumlu ya da asık su• ratlı kımsccıkler gozc çarpnııyordu Kasvetlı bir noktalanmıyor mu dcrken Ancak bu uç ınsart, sıradan HIV pozıtıflerdeğıldı Vıcu*hava' Ondan da eser yoktu llk merhabalann ardından odalerınden daha U7un bir ömre sahıp olabılmck ıçın aktıvıstda bcij kii>ı kaldık Kalabahk gruptan altıycdı kı;>ı yakla^an ler gıbı çalısan, bılııi(,lı mucadelecı ınsanlardı Tukenen A IDS haftasının ctkınlıklerı n,ın yan odaya ge(,mi!)tı Dokcncrjılcrını bu dcrnek odasında gcıı kazanmışlardı Başkator Ilkay Alptekın Dcmır bırı kadın ıkısı erkek uç kıijiyı yelarına yajjama gucu aktarmaya hazırdılar AIDS haftasında, nıdentaniijtırdı Umut, Ahmct Bcy ve Ismaıl llk ıkısınınadAIDS vırusune bir tokat daha almak, HIV pcvıtıflcre vc ları bu roporta)a o^eldı Ismaıl ıse sahıdcn Ismaıl'dı AIDS topluma seslenmek ıçın konuşmak ıstıyorlardı hastası ya da ıstatıstıklerde anıldığı gıbı "vaka" dcğıl, HIV pozıtıftı onlar Bugune kadar yurutulcn çalı^ma sırasında Devamı 10. suyjada ÎPH<(;ALIŞLAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog