Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

7OCAK 1996. SAYI 511 SATRANÇ/BRİÇ/BULMACA 15 ARMAĞANLIBULMACA SEPAT YAŞAYAN SOLDAN SAĞA 1 Fotoğrafta gördüğünüz, geçenlerde 55 yaşındayken ölen ünlü Türk piyanisti... Bir sıvının ya da çözeltinin havada ya da bir gaz içinde çok ince tanecikler halinde dağılması. 2 Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren aygıt.. .1910 yılında doğmuş, cebirsel sayılar ve matematiksel mekanik alanındaki çalışmalarıyla uluslararası bir ün fcazanmış Türk matematikçisi... Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da konargöçerlerin kıl çadırlarından oluşan yayla yerleşmesi. 3 Kokmuş hayvan ölüsü... Divan edebiyatında şiir şeklinde düzenlenen bilmece... "Yakalama, tutma" anlamında argo sözcük. 4Kalınveensizbirkumaşçeşıdi...Ortodokslar'da tahta pano üzerine yapılmış her türlü dinsel resme verilen ad... öküzgözü de denilen, papatyayı andırır bir çiçek. 5 Marangozların dört köşe delik açmakta kullandıkları araç... Ikiyüzlülük... Ekvator bölgelerinde yetişen bir meyve ağacı... Kenarsüsü. 6 Bir meyve... Otomobillerde kullanılan, içi elektrik enerjısıyle dolu aygıt... Eski dilde burun... Lantanelementininsimgesı. 7 Yapısına girdiği sözcüğe "iki, çift" anlamı katan yabancı önek... Sağlıkyönünden yapılan genel yoklama... Eski dilde taht... Küçükdenizfeneri. 8Üzüntü,sıkıntı...NikosKazancakis'intanınmış bir romanı... Büyük kardeş.ağabey. 9 Aşırı konuşma eğilimi... Ağır ve hüzünlü Andalucia halk şarkısı ve dansı... Konut. 10 Dolmayapmak için hazırlanan karışım... Içkale... Anadolu ve Rumeli'de ilkbaharda, daha çok da Hıdrellez'de genç kızların ve kadınların baktığıfal. 11 llaç... llişkin, değgin... Eklenen parça... Tolstoy'un tanınmış bir romanı. 12 Iran'da ünlü bir eskiçağ kenti... Yön göstermek için belli yerlere konulan ışaret... Kaplıca, ılıca...Teşhis. / *¥ 1 2 3|4|5 1 2 3 ~4 ~5 6 7 8 9 ÎÖ 6 | 7 | 89 [ÎÖfîi 12|13 14 15]16[17 18 19 20 • 8 Ocak 1941 Joan Baez New York'ta doğdu. Çocukluğu Bağdat'ta geçti. Irk ayrımcılığının acılarını yaşadı. Şarkılarını sık sık siyahların okullarında söyledi. Savaşsız ve sömürüsüz bir yaşam için söylediği ve bestelediği şarkılar yüzünden tutuklandı, hapis yattı. Birkaç kez Türkiye'ye geldi. Sanatçı kişiliği yanında kendi kurduğu Humanitas adlı örgüt ile insan haklarının korkusuz bir savunucusu. • 9 Ocak 1990 Cemal Süreya öldü. 1931 yılında Erzincan'da doğdu. Mülkiye'yi bitirdi. Uzun yıllar Maliye Bakanlıgı'nda müfettiş olarak çalıştı. PAPİRÜS Dergisi'ni çıkardı. Yazarlık ve çevirmenlik yaptı. Şiirleriyle büyük ilgi topladı. Denemeler, günlükler ve ünlüler üzerine izdüşümleri yazdı. Şiirleri ile Ikinci Yeni akımı içinde yer aldı. Gününü ve geleceğini etkileyen şairlerimizdendir. • 10 Ocak 1971 COCO adı ile bilinen modacı Gabriel Chanel öldü. Kadınları korseden kurtararak devrım yaptı. Tasarımları ile çağdaş giyimde klasikleşen basit, ucuz ve rahat giysilere imza attı. Kısa saçlar, bronzlaşma, elbise takıları, Chanel parfümleri ile moda dünyasında efsaneleşti. • 11 Ocak 1932 Türkiye'nin ilk primadonnası Lütfüllah Suzan öldü. Cumhuriyet dönemi opera sanatçılarımızdan Tenor Lütfüllah Sururi ÎT 12 13 14 15| 16 17 18 19 20 • ı 1 frt ri r • • • 4fTr L I M r • n J I Isim:... Adres: î i 1 = 1 r "Kötü, alçak, bayağı" anlamında eski sözcük. 4Satrançta bir taş... Öğütülmüş tahıl... Orta ve GüneyAmerika'dakonuşulanbirdilailesi...En eski Avrupa sömürgelerinde doğup büyümüş beyaz ırka mensup insan.... NorveçlıkâşifThor Heyerdahl'ın.eskiMısırlılarınAmerıka'yagıttiğıni kanıtlamak için papirüsten yaptığı ve ikinci seferinde başarıya ulaştığı teknenin adı. 5 XVI. yüzyılda icat edilmiş bir Türk sazı... Öğrenimini Almanya'da tamamlamış ve 1953'telstanbulTeknikÜniversitesi'ndejeoloji profesörü olmuş, araştırmalarını deprem ve tektonik sorunlar üzerine yoğunlaştırmış, Kuzey Anadolu f ay hattını keşf etmiş ve geçenlerde 81 yaşındayken ölmüş Türk yerbilimcisi. 6 Bayrağın uçkurluk karşısındaki kenan... Bir yerdeoturma...Hayvanlaravurulandamga... Birleşmiş Milletler'ın Ingilizce simgesi... Germanyum elementinin simgesi. 7 Ingiliz ordusunda görev yapan Nepalli askerlere verilen ad... Yahya Kemal'in hece ölçüsüyle yazdığı tek şiiri... Satılacak şeyler. 8 Kuyruksokumu kemiğı... Levrek balığının küçüğü... ABD profesyonel basketbol ligini simgeleyen harfler... Süs için yapılmış giysi kıvrımı. 9 Melih Cevdet Anday'ın, Yusuf Kurçenli tarafından filme de aktarılan romanı... Almanya'da bir kent... "Dehri arasan binde bir âdem bulamazsın/ Âdem görünen ' l a r ı âdem mi sanırsın" (Ziya Paşa)... Bir nota. 10 llenme, beddua...'Çapraz çubuklarla ve aralıklı olarak yapılan pencere siperi... Saplı tencere...Kuzusesi. 11 Bir baskı tekniği... Yunan mitolojisinde kavga tanrıçası... "Esrârını Mesnevi'den aldım/ Çaldım miri malıçaldım" (Şeyh Galip)... Kişileştirilen varlıklara söz söyletme sanatı. 12 Avrupa'da bir başkent... Meteorolojide, harıta üzerınde. aynı yağışı alan noktaları bırleştıren çizgı... Hollanda'nın plaka işaretı... koyun tüyü. 13 Noel Baba oduğuna inanılan efsanevi aziz... Bir soru eki... Düğme ve süs eşyası yapımında kullanılan bir deniz kabuklusu. 14 Fasıla... 1947'de doğmuş, "Kadınlar da Vardır", "Lanetliler", "Dullara Yas Yakışır", "Onunla Güzeldim" adlı öykü kıtaplarıyla tanınmışTürk kadın yazarı. 15 Söylence... Kumaş, deri ya da kâğıt süslemede kullanılan bir yöntem. 16 Beyaz etli bir balık... Şarkı, türkü. 17 Ağır kokulu bir gaz... Bir nota... Yurdumuzda da sahnelenen ünlü bir müzikal. 18 Sucuğa benzer bir yiyecek... öksürukotu da denilen otsu bir bitkı. 19 Kemiklerin yuvarlak ucu... Rusya'da toprak sahibi zengin çiftçilere verilen ad... Tırpana balığı. 20 Kımı aygıtların kesmeye, biçmeye. tıraşlamaya ya da kazımaya yarayan metal bölümü.... Takımada.HüseyinRahmıGürpınar'ın bir romanı.^ 24.12.1995 tarihli bulmacayı doğru yanıtlayarak çekiliş sonucu kitap kazananlar: ADANA'DAN: Burcu Çetinkaya ANKARA'DAN: Ramazan Kılınçdemir, Teoman Erdemgil, Doğan Kabalak AYDIN'DAN: Turgut Bilgen, Burak Bölükbaş, Ayşe Akbaba BALIKESİR'DEN: Deniz Egemen Talaz, Barış Yılmaz DENİZLİ'DEN: YucelGun ESKİŞEHİR'DEN: BaharBenek GİRESUN'DAN: Gökalp Kabacaoğlu İSTANBUL 'DAN: Nılgun Esen, Berkman Gökpınar, Zeynep Can İZMİR'DEN: Huseyin Güngör, ŞakirUzun. OsmanAkgül, Aydınuzakın KONYA'DAN: Selma Nuıier, Naciye Ümit Erten KÜTAHYA'DAN: Coşkun Engın ORDU'DAN: Aysel Topaloğlu SAMSUN'DAN: Bılhan Çevıkkol SİNOP'TAN: Dıdem örs. Cemal Süreya ile evlenerek 18 yaşında saheye çıktı. Muhlis Sabahattin Opera Tiyatrosu'nda Ayşe Operetinde başrol oynayarak Türkiye'nin ilk primadonnası oldu. Çeşitli plaklar doldurdu. Genç yaşta öldü. Tiyatro sanatçısı Gülrız Sururi'nin annesi. Ş 12 Ocak 1976 Agatha Christie öldü. En çok satan polisiye romanların yazarı. Türkiye'de de büyük ilgi gören kitapları Altın Kitaplar tarafından özgün ve bütünlük içinde okuruna ulaştırıldı. Doğu Ekspresinde Cinayet adlı kitabı ve Türkiye'de kaldığı Pera Palas Oteli'ndeki odası hâlâ ilgi ve tartışma yaratır. Romanlarında yarattıgı tipler kadar kurguları, olay akışları ve okuyucusunu yapıtı içinde koşturur. Yapıtları toplumsal gerçekler ve üretim ilişkilerinden uzak bir cam fanusta geçer. • 13 Ocak 1973 Sabahattin Eyüboğlu öldü. Yüksek öğrenimini yurtdışında tamamlayan Eyüboğlu yaptığı çevirilerle , Türk yazınına büyük katkılarda bulundu. La Fontaine, Montaigne, Hayyam onun çabalan ile Türkçe konuştu. 1963 yılında Vedat Günyol ile birlikte çevirdikleri Babeuf'ün Devrim Yazıları kitabından ötürü yargılandı. • 14 Ocak 1923 Zübeyde Hanım öldü. Türkıye Cumhuriyetı'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi. Genç yaşta dul kaldı. Çocukları ile bir süre kardeşınin yanına gitti. Çevresi okuma yazma bildiği için ona Zübeyde Molla adını verdi. Eşinin ölümü üzerine Evrenoszade Ragıp Bey ile evlendi. Ikinci eşi de öldü. Oğlunun ozlemı ile çok zor günler yaşadı. Baskılar ve sıkıntılar sonunda gözleri kör oldu. Izmir'e yerleşti ve orada öldü. ^ Hazırlayan: YAŞAR ÖZTÜRK 13 Julio Cortazar'ın, dilimize de çevrilmiş bir romanı... Genellikle iistü kapalıpazaryeri... "Öğretmenler gösterir yol yapar" (Âşık Veysel)... Güneydoğu Asya'da yaşayan bir maymun cinsi. 14Şanlıurfa'nınbirilçesi...lnceyapılı. 15 Boşluktaki elektromanyetik dalgaları alan ve yayımlayan iletken tel ya da çubuk... Birtür kâğıt süslemeciliği... Islamlıktan önce Kâbe'de duran üç puttan biri. 16 llkel benlik... Küçük armağanlarla yapılan düğün çağrısı... Adları sıfat yapmakta kullanılan biryapımeki... Baryumelementininsimgesi. 17 Işlemeli ya da işlemesiz olarak yatak üzerine konulan yastık... Balıkesir'in bir ilçesi. 18 Bir nota... Uluslararası Basın Enstitüsü'nün simgesi...Güreşçierkekdeve. 19 İnsan sesleri için yazılmış oda müziği türü... Kumar oynatanın kazançtan aldığı pay. 20 Yardım amacıyla toplanan para... Nâzım Hikmet'inbiroyunu...Çıplakvücutresmi. YUKARIDANAŞAĞIYA 11931'de doğmuş, Roma Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirmiş, insan gövdesinin anatomik yapısına öncelik veren bir yapı biçimi ve doku tekniğiyle gerçekleştirdiği çıplak kadın figürleri ve büstleriyle tanınmış Türk kadın heykeltıraşı... Kuzey Afrika'da üstgiyim olarak kullanılan birtürörtü... Anadolu halklarının en eski ana tanrıçası. 2 Tarımda kullanılan azotlu gübre... Eskiden şairlerin kasidelerinde övgüsünü yaptıkları kişilerdenaldıklarıparayadaarmağan...Evlerde, şılte, yatak, yorgan gıbi eşyaların konulduğu büyük gömme dolap. 3 Asker, ordu... Bir renk... "Geç fark ettim taşın olduğunu" (Cahit Sıtkı Tarancı)...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog