Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

14 BRİÇ ŞİAR YA1ÇIN vcsagkaıolaıdaııbııııicsonticllım/ıkacjıı Batı varsm ccksın goıup goicccgı lalıııicl 1 bundaıı ıbaıctlıı iştcıloıtelındagılımı C UMHURİYH DLRGİ 1297 Tref I empasını hangi tarafa yapmalı? • A3 VR85 ^AV9 • RVI093 • DVIO V9 • V96^ • AV76S • r • AR8S42 10 • 11 • 643 RDV ABD Şampiyonası f \N \RI)IM\N • Izlanda Şampiyonası nda Hjartarson ve Stefansson 11 maçta 9 puanla bırıncıhgıpaylaş tılar 3 Karlsonn7 4 Vıdarsson6 5 5 Gretar sonnöpuan vb (12oyuncu)Şımdıbuşampı yonadan ıkı oyun HjartarsonVıdarson VezırHınt 1 d4Af6 2 c4e63 Af3Fb4+4 Abd2 0 0 5 a3Fe7 6 e4d5 7 e5Afd7 8 cxd5exd5 9 Fd3 c510 0 0Ac611 Ke1c412 Fc2b513 Af1 Ab6 14 Ag3Fg4(Dıagram) 0 0 6 Fg2 Fxd2+ 7 Vxd2 d6 8 Ac3 e5 9 0 0 Ke8 10 e4 Fg4 11 Ae1 Ac6 12 Ac2 exd4 13 Axd4Ae5 14 Ad5Axd5 15 cxd5c5 16 dxc6 Axc617 Ab5Kad818 h3Fe619 Kfd1 Kd720 b3a621 Ac3Vd822 Kac1Ae723 Şh2Vb824 f4 f6 25 Vf2 Kc8 26 Vb6 Vc7 27 Ve3 Vc5 28 Vd2 Vb4 29 f5 Kdc7 30 fxe6 Kxc3 31 Kxc3 Kxc332 e5fxe533 Vf2Şh834 Vf8+Ag835 e7 10 • GM Vıktor Kortschnoı Israıl de yaptıgı ozelmaçtaGM AlonGreenfeld ı3 5 2 5yendı • LasPalmas ta(lspanya) yapılan açık tur nuvadaGM Morovıc (Şılı) WGM PıaCramlıng (Isv ) ve Gm Rausıs (Let) 9 maçta 7 puanla bı rıncılığı paylaştılar • AvrupaŞampıyonKuluplerKupası nı fınal de Honved Medıflora Budapeşte yı 5 1 yenen Yerevan (Ermenıstan) kazandı 3 SK Kadyr Tscelıjabınsk (Rusya) 4 Bosna Sarajevo 5 Be erSheva (Israel) 6 Teına MursaOsıjek (Hırvatıs tan) 7 EmporBerlın(Almanya) 8 Agrounıver zal Zemun (Yugoslavya) Şımdı fınallerden bır oyun JudasınKasparov BeerShevaBosna Sarajevo, Sıcılya 1 e4c5 2 Af3d6 3 Fb5+Ad7 4 d4 Agf6 5 15 Fxh7+Şxh716 Ag5+Fxg517 Vxg4Fxc1 18 Kaxc1 Kh8 19 Af5 g6 20 Kc3Şg8 21 e6 Ac3cxd46 Vxd4e57 Vd3h68 Ad2Fe7 9 Ac4 0 010 Fxd7Fxd711 Axd6Vc712 Af5Fxf513 Vc7 22 Kg3Kc823 exf7+Vxf7 24 Ad61 0 exf5e4 14 Axe4Ve5 15 f3Kad8 16 Vc3Vxf5 GretarssonBjarnason 17 0 0Axe4 18 fxe4Vxe4 19 Fe3a6 20 Kf4 Benonı Vg621 Kf2Fh422 g3Ff623 Vb4Kfe824 Fb6 1 d4af62 c4c53 d5e54 Ac3d65 e4Fe7 Kd525 a4h5 26 Vb3Kde527 Kaf1 h428 Şh1 6 Fe20 07 Fe3Ae88 Vd2g69 g4Ag710 0 Ke1 29 a5h3 30 Vf3Kxf1 + 31 Kxf1Vxc2 32 0 0Ad7 11 Af3Af612 h3Ve813 Şb1Fd714 Vxb7Ke433 Kg1 Ke2 0 1 Kdg1 Şh815 Şa1 Ag816 Fd3f617 h4Vf718 Kg2a619 Ae1f5 20 gxf5gxf5 21 Khg1 Ah5 • Amerıka Bırleşık Devletlerı Şampiyonası 22 Af3f4 23 Fxc5dxc5 24 Axe5Ve825 Axd7 Kalıfornıya nın Modesto kentınde yapıldı 14 Vxd7 26 e5Vh3 27 Ae4Fxh4 28 Vc3Ah6 29 oyuncununkatıldığışampıyonada bınncılık De e6+ Ff6 30 Axf6 Kxf6 31 Kg5 Kg8 32 Kxg8+ Fırmıan A Ivanov P VVolff arasındaoynanacak Axg833 Kxg8+1 0 olanekmaçakaldı Uçoyuncuda13maçta8 5 puanaldılar 4 Yermolınskı 8 5 Gulko 7 5 6 • Solın de (Hırvatıstan) yapılan 8 kategorı Browne 6 5 vb Bu şampıyonadan ılgınç ıkı turnuvada 15 yaşındakı Stevıc (Hırvat) ıkı Macar oyun kardeşBuyukusta(Cs Horvath Jo Horvath)ıle bırlıkte bırıncılığı paylaştı Buturnuvanın bırıncı GulkoKudrın lerınden ıkı oyun ızleyelım 9.tur,Trompowskı 1 d4Af62 Fg5Ae4 3 Ff4d54 f3Af65 Ac3 V KovacevıcStevıc Ff56 e3e67 g4Fg68 h4h59 g5Afd710 Fd3 Trompovskı Fxd311 Vxd3g612 e4c613 exd5exd514 0 1 d4Af6 2 Fg5c5 3 Fxf6gxf6 4 d5Vb6 5 0 0Fb415 Ke1 + Şf816 a3Fxc317 Vxc3Aa6 Vc1f56 c4Vb4+7 Ad2Fg7 8 Kb1d69 a3Va5 18 Kh2Şg819 Khe2Ac720 Vd3Şg721 Ah3 10 g3Ad711 Agf3b512 Fh3Abb13 0 0bxc4 a5 22 Ke7a4 23 Fxc7 Vxc7 24 K1e6Şg8 25 14 Axc4Va4 15 b3Va6 16 Kd1Fb7 17 Vg5 Kxf71 0 Şf818 Vxf5Axd519 Kxd5e620 Kxd6exf521 Kxa6Fxa622 Fxf5Şe7 23 Fd3Kab824 Afd2 OrlovDeFırmıan Khd8 25 Şg2h626h4Şf8 27 g4Kd4 28 Şg3 12 tur, Ingılız h5 29 gxh5Fh630 Af3Fxc4 31 bxc4Kxb132 1 d4Af62 c4e63 g3c54 Af3cxd45 Axd4 Axd4Kg1 + 33 Şh2Ka134 Ab3Kxa335 Axc5 Ac66 Fg2Vb67 Ac2d58 Aba3Fc5 9 0 00 0 a5 36 Şg2Ka137 Fc2Kc138 Fb3Kc339 e3 10 cxd5exd511 Ae3Fe612 Vd3Kfd813 h3 Şg7 40 Şf3a4 0 1 Kac8 14 Şh2a6 15 f4Ab4 16 Vb3Fxe3 17 Vxe3d418 Vf2Ac219 Axc2Kxc2 20 Kd1 Fc4 Cs HorvathDızdarevıc 21 Ff3Ke8 22 Ke1 Fxe2 23 b3 Vb5 24 Fb2 VezırHınt 1 d4Af62 c4e63 Af3Fb4+4 Fd2Ve75 g3 Ae425 Vxd4Fxf3+01^ Kombınezon Pırrot Hertneck 1989 Sıyah oynar kazanır a b c d e t g h Etud VA Korolkov L Mıtrofanov 1958 Beyaz oynar kazanır a b c d e f g h K £ u \\ V I076M12 • 98432 • V10854 • 10 • AR987<İ2 • • A8 D7 RD 299Tekşansınız GUNEY • Dİ0872 4koı Batı pık (,ıkaı Aslaalıpkorasıylaıuasını <,ekt mi7 ve DoguiHin ıkıııcı koıeuymadıgıııı gordunıi7 Devanıedın Cevap: Trcll empasını sağa da sola da yapsani7 ç,ılgınlık olııı' Oyunıi7u, sağmış solmu) dcmcdcn dogı u dıııust paıtılcıc vc yeteneklı adaylaı ına (\aisa 1 ") veı ın treflleıı dcdaııı sagda ıııı solda nııdıvc dusunmedciı tcpedetı oynavın çııııku cl \cııp karo kontr atağına maı ıız kalmava tahammulunuz voktur Ben de ıııı durııst dav ı anmadım vevogıılıdcılcı gıbısi7ialdattım 'Amabıından bcn yaıaıl ınmadım si7 vaıaı laııdıııız, feıasetını/ıdenemi'îOİdıım AR treflı cektıktcn soııı ı danıa bıı el bağiijlayıııvcıakıplcı <>ınidı pıkleı ını aldıktan sonra kaı o doneı leı se (dı velını Batı)hemen aslaalıp veı ın nıctı tıctlınc kavıpkaronuzu kacın Irelldanıını Batıdaaıayıpempasyapmi1) olsavdını/ Dogu alıı vc kaıo doncıck oyuıuı batııırdı (Batı uc.uncutıeflle"(,aktığı ıçın kaıoııuzu kaı,aına/dmi7 vc bırkoz, bır 1 pık bıı tıcfl vebıı karo vcı ırdınız) 1298 "Tîz reftar olanın pâyına dâmen dolaşır!" • 643 VRDV • ARKM2 • 10 K B G • AR987S2 f AX • RD C.UNLY 1 Pık 3 Pık 5 Koı KUZEY 2 karo 4SA 6 Pık l) • R R8 AV52 92 K G 1) • ARV43 • V7 DOĞU 3Tıell • D641 BAII KDZEV Pas 4 Pık CIINIY 3 Pık , Batıticlluıasınıcıkaı \c kıı<,uk licfl ılcdc vamedcı Dogudamlaalıı vckoı doncı Sııa sızdc Cevap: kaıolaı 4 I olmadıkı, ısouınvok tur Fgeıoyleıse uzunkaıolaıın Batıdaolma ıhtınıalı daha vukscktıı Onuıı ıcın verden alııı, ıkı vcya m, tııı da ko/laı ı bıtıı ın koı ası ııı çckın ve kaı o ovtıayarak Batıdan ı ua gelmedıkçevcrdcn\alcvıgııın I gci Dogunıın ruasıtekse.sağlambıı donıışu voktııı vc sı/c onuncuelıni7i vaptıııııakzoıundadıı Rııası ıkılı veya ueju ıse soı ıııı yokluı Doıtlu ıse vapabılecegıni7bıı >evyoktuı Sonolarak ka lovalcsıclıkazanıısa ıkıeldendekuçııkovnayarak kontratınızı gaıantılevın 1 Iste doıt elındagılımı • DIO872 VR8 v* • AV52 • 92 VDV9432 • 10987 •5 B K G 1) • 1076 • AD108654 • R • D7 • ARV43 • • A^ D643 V7 1300 Yedik<)ZV6i puanla şlem koz ve 26 Batı pık damınıçıkaı vcDoğuuyına/ Sııa si7de Ce\ap Bıı pık kavbımz olduguna gorc RDtıcflınızı hemenkaçmanı/gerekır Bununıc.myerdeyeteılıalıcmı/vaıdıı ucuncıı mclrvckoı veuLuneumUı kaıo Acabaoncc hangı rcııge gıımenı/ guekıı ' Sckız karonuz ve sadecc bes, koı unuz ulduğuna goıe, ılk bakışta bıııncı detosunuzu koı luasına yapınanı/dahamakııluoııılebılıı Amahcle bıı dusunun' Yuın UÇUIKU koııınc kayıp lıelllcıınızdciı sadecc bıı ıııı kaçabılıısinız ıkıııusmımutlak ıkaıoasmakac.manı/geıekıı Demekkıovunuyapabılmeni7 ıı,ın Batının kaı osıııı ıııı ena/ıııdan ucjuolması saıttıı Onunn,ın bıı ko/dahaı,cktıktensonıa uç. tııı kaıoovnavaıakcldciıbıı ttcflkacın vc bu aıada Batınm kaıosıınıın doıtlu okkıgıınu Sıiptaısanız (Dogu ıkıııcı k ııova uyınadıgı i(,ın) eldcnbıı kaıovac,akın,koıleycıcgec.ın • RVS • •2 RV942 K ADS2 B I) 41 m '/'. • ADI04 V763 • A64 • DI08 DOf.H I kaıo Pas Pas Pas t.lNIV 1 Pık 2S^ 4İKİİ Skoı BAII Pas 2kııo Pıs ^Tıcfl Pıs 4 S A Pıs (>Pık <I //////', •///////, '/ Batı kaıoııclusıınucikaı \c Doeud ınıı ko yaı N a s ı l o y n a r s ı m / ' ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog