Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet PARASIZ PAZAR EKİ l ŞAPKALARIADAM YERİNEKOYMALL. atia Butik ve üksekkaldınm 'da 3 numara. fodaya uymaktan ?ğil, ihtiyaçtan ıpka kullananlara iki adres... • " " ÇOKSATAN,CİDDİ, GÜNLÜK,SOLGAZETETAN ekçok kişininyıllarsonra o gazete günlük müydü sahiden " iyesorduğu "Tan"harpyıllannda emokrasi savaşının öncülüğünü ıptı. îlkeleri veyazarlanyla Tan 'ın vküsünü Yıldız Sertelyazdı... 3 GENÇÜKLEBİLGEIİĞİN DEGİŞ TOKUŞU 'azım Hikmet'i, 1958 tockholm Barış Kongresi 'nde ınıyan Joyce Lussu: "Nazım 'ın irleri özellikle gençler tarafından gi gördü, çünkü onlar bu şairde ışamsal bir kültür buldular." /AŞLANMALIYIM... HEMEN ŞİMDİ! alnızlık biryana, fllmyıldızları için ir çeşit ölüm değil miyaşlanmak? Hayır'' diyor Müjde A r. Hemen ışlanmayı isteme nedeni, yüzünde ılacak masumiyeti izleme tutkusu. iutluluk mu? Oda olacak elbet... ECE TEMELKURAN O rhan Gcnccbay, mafya adamlarının kırdığı parmaklanyla halk konscrine çıkıyor. Ellerinden kanlarsüzülürkcn, "Batsın Bu Dünya" şarkısını söylüyor. Uzaktan tüfeğiyle Orhan'ı nişan alan adamlan gören Müjde, sahncyc fırlıyor vc kurşuna hcdcf oluyor. Müjde, Orhan'ın kollannda can veriyor. Müjde Ar, "Aşkı Mcmnu" ile 1974 yılında başlayan serüvcnindc önce kahverengı saçlan vc beyazteniylc, hcm tna lerinde büyük bir olasılıkla düşlenen düzeyi O'ydu. Resimleri, boyacı çocukların kutularının önlerine, kent kahvelerindeki aynaların kcnarına, berbcr dükkanlannın en hatırlı köşclcnneasıldı: Kırmızıboyalıaralanmışdudaklar, sürmcli gözlcr, tercihen yakası içgıcıklayıcı biçimde açık pozlar. Ancak bugünlerde Intcrnet'le uğraşan, yaşlanmayı hemen, şimdi isteyen Müjde Ar, o günlerden, o günlerdeki imgcsinden hiç de rahatsız değil. "Ben Devamı 10. sayfada dilerde 4O'lı yaşlarını siiren erkeklerin sevgiii ve eş seçim sum, hem seksi Türk kadını imgesinin fotoğrafı oldu. Şim
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog