Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

o u > UER6I Wtm PARASIZ PAZAR EKİ Necef ve Ahmet Uğurlu'dan politika, sanat, çöküş, öfke ve... YAŞAMAK BERATGİJNÇIKAN u/e sivilceler vurmu!>ken. tüyler sakala dönıneye yüztutmuşkcn.bıro/amanlarda' vapurda, otobiiste, ayna karşı.sında, cünılc ıçınde hıç bır anlaın ta!>ımayankclımelerdcaği7dolusugülcbılmck (,'atılan kaşlara, ımalı bakı^lara ıtıat bu kahkaha alıvcrmck. . Nasıl olsa, sivilceler dukuldüğünde ağ7imı?ı kapatıp gülıneyecek mıyız'' Sakal trasja alıijtığında, dııdaklar ve gözler birbirınden ayıı duyguları,'bırbırıne bcllı etmeden üstelık ya^amayacak ını? Neden gülıneyi7 bı/c) Neden giılnıeyı bılnıememı/e rağmen dramlardan çok ıs. yapar komedi tiyatroları, dizileri? Güldürenler, gülmcyı çok bıldıklerınden mi bu ı^c soyunurlar? Bırısı güldürü ya?arı, birı.sı son yıllarda komedılerın bu^arılı oyuncu.su iki sanatçıyla, Ncccf vc Ahmct Uğurlu'yla, gülmek, güldürmck. politika vc polıtik güldürü üzcrınc konujjtuk, öfkeyı dc sahıplcncrek. Cîüldürmek nasıl bir eylem? Necef Uğurlu Ya7arlığın/orbıralanı. Çünkii bırtaahhüdiınüi? oluyor. Bu yüzden, çok tyı teknık gcrektınyor Bır çok boyutu var ve kapsamlı çalışma gcrektırıyor. Hcrkcs kendi dalında, bu teknık mcseleyı çözmü'» olmalı Dcvaını 2. suyfuda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog