Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

1 3 H A Z I R A 2 0 0 2 • Alain de Botton, yeni bir romanıyla okurkarşısında 3 sayfada • Metin Cengiz, Vecdi Çıracıoğlu'nun ikinci romanını değertendirdi s sayfada • Tufan Erbarıştıran, Nobel Ödüllü ilk Çinli yazar Gao Xingjian'nın "Ruh DağY'nı tanıtıyor ıo sayfada • Kâmuran S. Eren, Alper Akçam'la öykülerini konuştu 14 sayfada Cumhuriyet P A R A 8 I Z E K Bilgesu Erenus, Huk KITAP "tşte Böyle Bir Dünya" hukukumuzun yüzakı bir insanı, Gülçin Çaylıgil'i her yönüyle aktarıyor bize. Kitabı, Çaylıgil'le uzun ve yorucu söyleşiler sonucu hazırlamış Bilgesu Erenus. Şunları söylüyor Bilgesu Erenus hazırladığı kitap için: "Gülçin Çaylıgil'in sadece konuşulan biri olmasını istemedim. Onu bu şekilde yazıda kalıcı bıraktığım için çok mutluyum. Bu kitabın bendeki tek karşılığı budur." ECE BAKTIAYA Giilçin Çaylıgil Suçun nev'v Halkın olmayan huzurunu bozmak Yeri: Türktye Tarihı: Bütün bir yaşam ve hâlâ Davacı • Kamu hukukunu ele geçiren Eylülizm... B ir Gülçin Çaylıgil davasını anlatıyor 'Böyle Bir Dünya'... Bilgesu Erenus'un bir dava biçemiyle kaleme aldığı biyografi, Adam Yayıncılık'tan ulaştı okuyucusuna. Insana güven telkin eden mütevazı tavırları, sadeliği, güler yüzü, tüketim eğilimlerinden uzak oluşu, emek, barış ve düşünce özgürlüğü uğruna verdıği savaşımı ise birer gerekçe olarak iliştirilmiş dosyasına. 12 Mart ve 12 Eylül mercekleriyle bakılıyor Çaylıgil'in hayatına. Deniz Subayları Davası, Madanoğlu Davası, Türkiye Kominist Parti Davası, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Istanbul'daki davaları, Bomba davası, DİSK davası, Barış davası, Aydınlar Dilekçesi Davası gibi birçok davayı üstlenen Çaylıgil, Orhan Apaydın, îlhan Selçuk, Orhan Kemal, Bilgesu Erenus, Ahmet Altan, îlhami Soysal, Doğan Avcıoğlu, Çetin Altan, Erdal Atabek, Ali Sirmen, Vedat Günyol, Alp Kuran, Uğur Mumcu, Server Tanilli, Memet Fuat, Can Yücel ve Neşe Düzel gibi 'düşünce suçluları'nın da avukatı. Şimdilerde ise sırf özgür iradeleriyle karar verip ölüm orucuna yatan kızlarını anlattığı bir kitap nedeniyle yargılanan acılı bir baba Ahmet Kulaksız'ı savunmaya hazırlanıyor. Gülçin Çaylıgil ve Çaylıgil'in yaşamını kaleme alan Bilgesu Erenus ile konuştuk. Nasılkesislı yollannız'' BİLGESU ERENUS Ortak bir yolda vürüdüğümüz için bulu^tu Gıilçin'le yollarımız. Ortak yolda yiırüyenler ıster tanısınlar ister tanımasınlar birbirlerine güvenir, inanır ve birbirlerini severler. Ben Gülçin Çay lıgil adını, emeği, barışı, özgürlüöü savunan bir insan olarak tanıdım. 80 sonrası ilk aycıın kalkışması diyebileceğim 'Aydınlar Bildirgesi' hareketi içerisinde büyük bir aydın grubunu savunurken tanıdım onu. Kesintilerle yaşadığımız arkadaşlıktan sonra bugün yaşadığımız yakınlık çok farklı. Şu anda 'Böyle Bir Dünya' adında ortak bir çocuğumuz var. GÜLÇlN ÇAYLIGÎL Cumhuriyet'te çalıştığım zaman sıkıyönetimden daha yeni çıkmıştık. 86 ydları... 1972, 1978 sıkıyönetim dönemini yasamışız, 80'deki askeri darbeyi... Bütün o sıkıntılarla dolmuşuz. Tüm hikâyelerimiz 'aydın kırımı' iizerine, onların hapishanelerdeki durumu, işkenceler... Birgün Cumhuriyet'in indirimli tatil beldelerinden Alanya lncekum'dayız. Orada Osman Ulagay'la karşılaştık. Anılarımızdan, yaşanmışlıklarımızdan söz ederken "nıçın bu anılarınızı yazmıyorsunuzr1" diye sordu. Bana ilk kez bu fikri veren Osman Ulagay'dan sonra kiminle konussam hep aynı soruyla karşıİaştım. Mesela Ahmet Altan'la konıısurken ona Suudi Arabistan'da prens olan Bülent'in hikâyesini anlatırken "Gülçin Hanım, mutlaka yazın bunları. Eğer siz yazmazsanız ben kullanırım bu temalan" dedi, yüreklendirdi. "Bana nasıl anlatıyorsanız öyle yazın" tavsiyesini aldıktan sonra kâğıdı kalemi aldım, yazmaya başladım. O kadar tatsız bir şey çıktı ki.. Ben hukuk dilekçeleri yazmaya alışmışım. Dedim ki Gülçin ayıp bir şey bu yaptığın, yazarlık başka bir şey, hukukçuluk başka. Sen hukuk dilekçesi yazarsın ama bövle oturup anılarını yazmak, bir de okutmak... Yazarlıkla bir alakamın olmadığını kabul ederek, Teknik Üniversite'li çocukların Kinili alfabesi yüzünden başına gelenleri anlatırken, Bilgesu'ya "sen yazsana" dedım. Gülçin Çaylıgil in hayatım bir dava biçemıyle ı^ltyar 'Böyle Bır Dünya'. Ktmlik tespıti yapıyor, tanıklar dınlenıyor Tüm bunlar yapuırken Çaylıgil'in hayat hıkâyesı bıçımleniyor. . ERENUS Ben "seni yazayım" demeden Gülçin'in bana hayatını yazmamı söylemesı büyük bir sorumluluk duymama neden olmuştu. Çünkü o, özgürlüğü, emeği, barışı savunurken, hiç afra tafra yapmayan biri. Bu yolda yaptıkları, verdiği mücadele ile ilgili hiçbir abartısı yok. Işimin çok zor olduğunu düşünuüm. HerDevamı 4. sayfada. CUMHURİYET KİTAPS/4V/ 643
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog