Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

İstanbul Kültür Üniversitesi Prof.Dr.Dr.hc Önder Öztunalı 2009 Yılı Bilim Ödülü İstanbul Kültür Üniversitesi, özgün ve başarılı bilimsel araştırmaları ödüllendirerek, Kurucu Rektörü Prof. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış 6 makalesi, Dr. Dr. hc Önder Öztunalı’nın anısını yaşatmaya devam etmektedir. Bu yıl 5 Kasım 2010 Cuma günü V. 24 bilimsel makalesi ve bu yayınlarla ilgili çok sayıda atıfBilim Ödülü verilecektir. Aynı zamanda, çok değerli yerbilimcilerimizden biri olan Prof. Dr. Dr. hc Önder ları bulunmaktadır. Başlangıcından 2009 yılına kadar, İstanbul Kültür Öztunalı’yı 76’ncı doğum gününde anmış olacağız. E. Prof.Dr.Okay Eroskay (İKÜ Seçici Bilim Kurulu Başkanı) niversitemiz Senatosu, 2009 yılı Bilim Ödülü için, “İnşaat Teknolojileri ve Malzemeleri” konusunu kararlaştırmıştı. Bilim Ödülü Yönergesi gereğince, doktora veya daha sonrası dönemde yapılmış, kişisel veya ortak, özgün bir araştırmaya dayanan ve 2009 yılında yayımlanmış bir makaleyle ödüle aday olunabilmektedir. Bilim Ödülü’ne bireysel olarak aday olunabildiği gibi, üniversiteler veya ilgili kurumlar da aday önerebiliyor. Bilim Ödülü konusu ve aday olabilme koşulları, tüm üniversitelerimize, mühendislik fakültelerine, inşaat mühendisliği bölümlerine, meslek odalarına ve araştırma kurumlarına çeşitli iletişim olanaklarıyla duyuruldu. 2009 yılı Bilim Ödülü için 7 üniversitemizden 8 aday başvurusu oldu. Söz konusu makaleleri değerlemek üzere, üniversitemiz Yönetim Kurulu, Prof. Dr. Hasan Boduroğlu’nu (İTÜ Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü), Prof. Dr. Mustafa Tokyay’ı (ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü), Prof. Dr. Faruk Yükseler’i (YTÜ Ünşaat Mühendisliği Bölümü) ve İKÜ İnşaat Mühendisliği öğretim üyelerinden Prof. Dr. Okay Eroskay, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Ger ile Doç. Dr. Nihal Sarıer’i görevlendirdi. Seçici Bilim Kurulu üyeleri, adayların makalelerini, araştırmanın özgünlüğü, konusu, araştırma yöntemi, varılan sonuçlar, uygulanabilirlik, yayımlandığı mecmuanın düzeyi ve diğer bilimsel kriterler bakımından bağımsız ve objektif olarak değerleyerek bir sıralama yaptılar. Doç. Dr. Serkan Tapkın laboraBöylece, en çok oyu alan makatuvarda le ve dolayısıyla adaya ödül verilmesi kararlaştırıldı. Yoğun akademik ve idari görevleri arasında, Seçici Bilim Kurulu’nda görev almayı kabul eden ve adayların makalelerini titizlikle değerleyen öğretim üyesi meslektaşlarımızın katkıları çok önemlidir. Kendilerine bu onursal görevdeki emek ve katkıları için gönülden teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız. Bu vesileyle, 2009 Bilim Ödülü’ne çok değerli makaleleriyle aday olarak katkı sağlayan bilim insanlarımıza da gönülden teşekkürlerimizi sunar, başarılı çalışmalarının devam etmesini dileriz. Üniversitesi Prof. Dr. Dr. hc Bilim Ödülü’nü kazananlar, ödül konuları ve üniversiteleri Çizelge 1’de toplu olarak görülmektedir. Bu vesileyle kendilerini bir kere daha kutlar ve başarılı araştırmalarının artarak devam etmesini dileriz. YILIN ÖDÜL ALAN ÜNİVERSİTESİ VE KONUSU 2005 Doç.Dr.Neslihan Ocakoğlu Yerbilimleri Jeofizik İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Müh. Bölümü 2006 Doç.Dr. Konuralp Girgin Yapı Mühendisliği İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü 2007 Doç. Dr.Ahmet Türer Depreme Dayanıklı Yapılar ODTÜ Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Bölümü 2008 Doç.Dr.Ramazan Livaoğlu Deprem Geotekniği Gümüşhane Üni. Müh. Fak İnşaat Müh. Bölümü 2009 Doç. Dr. Serkan Tapkın İnşaat Teknolojileri ve Malzemeleri Anadolu Üni. Müh.Mim. Fak. İnşaat Müh. Bölümü Çizelge 1. İKÜ Prof.Dr.Dr.hc Önder Öztunalı Bilim Ödülü kazananlar (20052009 yılları). Ü ÖDÜL, SERKAN TAPKIN’A Seçici Bilim Kurulu’nun sıralamasına göre; İKÜ Prof. Dr. Dr. hc Önder Öztunalı Bilim Ödülü’nün 2009 yılında, Anadolu Üniversitesi MühendislikMimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serkan Tapkın’a verilmesi kararlaştırıldı. Bilim Ödülü’ne layık görülen, TAPKIN, S., ÇEVİK, A. CBT 1232/ 12 29 Ekim 2010 ve UŞAR, Ü. tarafından hazırlanarak Elsevier, Expert Systems with Applications 36 (2009) yayımlanan; Accumulated Strain Prediction of Polypropylene Modified Marshall Specimens in Repeated Creep Test Using Artificial Neural Networks adlı makalenin özeti aşağıdadır: “Bu çalışma yapay sinir ağlarının, polipropilen ile modifiye edilmiş asfalt karışımların tekrarlı sünme deney sonuçlarının tahmin edebilmesi amacıyla yürütülmüş bir uygulamayı sunmaktadır. Polipropilen fiberler, bitümlü bağlayıcıyı, sonuçta elde edilen asfalt karışımın fiziksel ve mekanik özelliklerini geliştirebilmek amacıyla modifiye etmekte kullanılmaktadır. Marshall numuneleri (M03 tipi polipropilen fiberler kullanılarak hazırlanmış), optimum bitüm kapsamında, Universal test makinesi (UTM5P) kullanılarak reolojik/sünme davranışlarını tekrarlı yükleme altında belirleyebilmek amacıyla test edilmişlerdir. Daha önceden hazırlanmış Marshall numunelerine belirli bir sıcaklık altında değişik yük değerleri ve yükleme paternleri uygulanmıştır. Görülmüştür ki polipropilen fiberlerin eklenmesiyle Marshall stabilitelerinde artış ve akma değerlerinde düşüşler ve böylece tekrarlı sünme deneyindeki servis ömürlerinde önemli artışlar meydana gelmiştir. Önerilen yapay sinir ağı modeli standard Marshall numunelerinin polipropilen tipi, numune yüksekliği, birim ağırlık, mineral agregadaki boşluk, asfalt ile dolu boşluk, hava boşluğu ve dinlenme periyodu ile vuruş sayısı gibi tekrarlı sünme deneyi özelliklerini kullanarak, mekanik deneyler sonucunda elde edilen, akümüle olan birim deformasyon değerlerinin tahmin edilmesinde kullanılmıştır. Buna ek olarak parametrik analizler de yürütülmüştür. Parametrik analizlerin sonuçları, tekrarlı sünme deneylerine tabii tutulan Marshall numunelerinin akümüle olan birim deformasyonlarının belirlenmesinde çok yararlı olmuştur. En son olarak rahatlıkla söylenebilir ki bu çalışma ve buna eşlik etmekte olan yeni çalışmalarım, literatürdeki tek ve şu ana kadar henüz benzeri yapılmamış olan bir seri analizler bütünüdür.” Değerli araştırıcı ve bilim insanı Doç. Dr. Serkan Tapkın’ı çok kısa akademik özgeçmişiyle tanıtmak isterim. Doç. Dr. Serkan Tapkın, 1973 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara TED Koleji’nde, Lisans öğretimini ise ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Daha sonra aynı bölümde asistan oldu. Y.Lisans ve doktora çalışmalarını sırasıyla 1998 ve 2004 yıllarında tamamladı. Aynı yıl, Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne Y.Doçent olarak atandı ve Ulaştırma A.B.D. Başkanı oldu. Temmuz 2010 döneminde ise doçent oldu. 1999 yılında Yollar Milli Komitesi Makale ve 2009 yılında da PAGEV Araştırma Birincilik Ödüllerini kazandı. Ana araştırma konuları olarak asfalt modifikasyonları, asfalt deneyleri, inşaat mühendisliği konularında yapay sinir ağları uygulamaları, trafik mühendisliği ve ulaştırma planlaması sıralanabilir. Bu Bilim Ödülünün ana amacı, Üniversitemizin Kurucu Rektörü, Değerli Bilim İnsanı Prof. Dr. Dr. hc Önder Öztunalı’yı doğum gününde anarak yaşatmaktır. Aynı zamanda, üst düzeyde bilimsel araştırma ve yayın yapılmasını teşvik etmektir. Her yıl, çeşitli üniversitelerimizden öğretim üyelerimizin değerli araştırma ve yayınlarıyla ödüle aday olmaları, giderek öngörülen amaca ulaşıldığının göstergesidir. Ülkemizde, son yıllarda, yayın sayılarında önemli artışlar olmasına rağmen, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, arzu edilen bir düzeye ulaşıldığı söylenemez. Küresel düzeyde araştırma olanakları sağlamadan, araştırıcılara veya bilim insanlarına gerekli desteği vermeden ve teşvik etmeden bu çetin sınırın aşılamayacağı açıktır. Bilimsel araştırma, herkesin göze alamayacağı, çok çalışmayı gerektiren zahmetli bir uğraş alanıdır. Bazen iğneyle kuyu kazmak, bazen de bir kaşık bal elde etmek için bir küfe keçiboynuzu çiğnemek gibi bir iştir. Bu nedenle, gelişmiş toplumlar arasında saygın yerimizi almak istiyorsak; Araştırmalara ve Bilim İnsanlarımıza olanaklar sağlanmalı ve onları onurlandıracak teşvikler yaratılmalıdır. İstanbul Kültür Üniversitesinin Kurucu Rektörü Prof. Dr. Dr. hc Önder ÖZTUNALI adına Bilim Ödülü verilmesinin fikir babası ve destekleyicisi, üniversitemizin kurucusu ve Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Sayın İnş.Yük.Mühendisi Fahamettin Akıngüç’tür. Genç bir Vakıf Üniversitesinin Bilim Ödülü vermesi, bilime, bilimsel araştırmalara ve bilim insanlarına verilen değeri göstermesi bakımından çok anlamlı bir davranıştır. Dileğimiz, bu örnek davranışın tüm üniversitelerimizde, kurumlarımızda ve sonuçta toplumumuzda yaygınlaşmasıdır. Bu vesileyle, Sayın İnş.Yük.Müh. Fahamettin Akıngüç’e ve Akıngüç Ailesinin saygıdeğer bireylerine bilimsel araştırmalara olan destekleri nedeniyle şükranlarımızı sunmanın kadirbilirlik görevimiz olduğunu ifade etmek isterim.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog