Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Tıp Eğitimi: TIP FAKULTELERINE GÖRE: Tıpta uzmanlık 1987 i kundur Bu oğrencı sınava gıren toplam öğrencılerın tam ortalamaM olan notıı al mı^tır Standart puanlara çevrılme nedenı ile bır fakulte mezunlarının çeşıtlı sınavlar da bır oncekılere gore daha yuksek mı yok sa daha duşuk mu not aldıkları soylenıle mez Ama kesınlıkle soylenebıleıı o fakulte mezunlarının dıger fakulte mezunlarına gore aldıkları ortalama puanların nasıl bır degışım gosterdığıdır TUS fakultelerın verdıklerı eğıtımın kalıtesını kıyaslamada ulkemızdekı geçerlı tek olçektır TablO 3. Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) fakültelerimizin eğitim kalitesinin değerlendirilebileceği objektif ölçektir. Bu amaçla ÖSYM'nin her sınav sonucu dekanlıklara gönderdiği "Tıp Fakultesl Çıkışlı Fakülteler 1 Ab»nl I.B.Ü.PtUce Tıp F. Adaylar Itibariyle Sayısal Verilor" başlıklı tablolar incelenerek bu ayrıntılı analiz elde edildi.2 Afcdeul» O.Tıp F. 3 An»dolu ()«m»nt«tl Genel değerlendirmede Hacettepe Ingilizce birinci, Hacettepe Türkçe ikinci, Cerrahpaşa 4 Ank»r» fc.Tıp F»k. O.Tıp F.* 5 Atalurk 1) Tıp F. Ingilizce Tıp Fakültesi iiçüncü oldu. Marmara, Ankara, Istanbul, Gazi, Ege, Abant Izzet BaysalCeUI B»y«r U.Tıp F. 6 7 Cumhuriyel O.Tıp F. Düzce, Cerrahpaşa Türkçe tıp fakülteleri sırası ile 410. dereceleri paylaştı. 8 Çukurov» O.Tıp F. 9 Olcle O.Tıp F. Son 6 TUS dereceleri ile tü'm TUS neticelerinin karşılaştırılmasında; Hacettepe Ingilizce Tıp 10 Pokuı Eylul O.Tıp F. Fakültesi nin birinciliği korumakla birlikte izleyicileri ile arasındaki farkın azaldığı gö'rüldü. 11 Eje U.Tıp F, 12 Erclye» O.Tıp F. 13 Genel sıralamadaki ilk 10 tıp fakültesinden Cerrahpaşa Ingilizce, Ankara, Abant Izzet Baysal Fır»t O.Tıp F. 14 C M I U.Tıp F. 15 GmUntep O.Tıp F. Düzce, Cerrahpaşa Ingilizce tıp fakültelerinin yükselişte olduğu saptandı. Faik Sarıalioğlu (*) Oktay Avcı (**) umhurıyet Turkıye.sının Osmanlı Im paratorlugu'ndan devraldığı tek tıp egıtım kıırumu Mektebı Tıbbıyeyı Şahane'dır 1933 ünıversıte Reformu ile bu kurum Istanbul Unıversıtesı Tıp Fakul tesı adını almıştır Cumhurıyet Turkıyesı 'nın ılk tıp fakultesı 1945'te kurulan Ankara Unıversıtesı Tıp Fakultesı'dır Bugun ulkemızdekı 35'ı mezun veren 45 tıp fakültesi bulunmaktadır (1) C kogretım Yurutme Kurıılu nun 25 12 198b gutı ve 8b 50 1164 sayılı kararı Saglık Ba kanlığı ile Yuksekogri'tim Kurulu Başkan Iıgı arasında ve Genelkurmay Ba^kanlıgı ile Yuksekogretım Kurulu Başkanlıgı arasırıda ımzalanan protokoller sonucu tıpta uzmanlık sınavını (TUS) yapma yctkıt>ı Oğ renu Seçme ve Yerleştırme Merkezı'ne (OSYM) verıldı 1987 Nısan ayında yapılan ılk sınava tıp fakülteleri katılmadı Eylul 1987 TUS una ıse Gulhane Askerı Tıp Fakultesı yanında 18 tıp fakultemız katıldı TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ Ulkemızde tıpta uzmanlık eğıtımı unıversıtelerımız tıp fakülteleri, Sağlık Bakanlığı egıtım hastanelerı ve Çalışma ve Sosyal Guvenlık Bakanlığı'nın eğıtım hastanelerınde verılmektedır Ulkemızde halen 47'sı bakanlıklara bağlı eğıtım hastane sı 41*ı tıp fakultesı olmak uzere toplam 88 kurumda, 41 ayrı dalda uzmanlık eğıtımı verılmektedır(l) PUANLARIN HESAPLANMASI TUS her yıl nısan ve eylul aylarında olmak uzere yılda ıkı ke? yapılır Adaylar once dıl sınavına alınırlar Bu sınavda 60 veya daha fazla puan alan adaylar TUS Bılım Sınavına gırmeye hak kazanırlar Bılım sınavı Klınık Tıp Bılımlerı Testı (KTBT) ve Temel Tıp Bılımlerı Testı adı ile ıkı ayrı bolumde yapılmaktadır Adayların bır testte verdıklerı doğru ve yanlış yanıtlar hesapla nır ve yanlış yanıt sayısının dortte bırı doğru yanıtlardan çıkarılarak (dort yanlış ya nıt bır doğru yanıtı goturmektedır) ham puanlar elde edılır. Bu ham puanlar her test ıçın ayrı olmak uzere ortalaması 50 standart sapması 10 olan standart puanlara donuşturulur Standart puanlar kullanı larak her aday ıçın Ağırlıklı Klınık Tıp Bı hmlerı Puanı (K) ve Ağırlıklı Temel Tıp Bı lımlerı Puanı (T) olmak uzere ıkı ayrı puan hesaplanır Ağırlıklı Bılım Sınavı Puanı 50 veya daha yuksek olanlar ısteklerıne gore yerleştırmeye tabı tutulurlar KALİTE İÇİN TEK ÖLÇEK Gelışmış Batı ulkelerınde fakultelerınde tıp eğıtımlerını bıtıren hekım adayla rı ulusal yeterlılık (natıonal board) adı ve rılen sınavlar sonucu hekımlık mesleğıne başlarlar Ulkemızde ıse tıp fakultelerımızden verılen dıploma Sağlık Bakanlığı'nca onaylanarak hekımler mesleğe başlarlar Bugun ulkemızde tıp fakültelerimizin ver dıklerı eğıtımın kalıtesını olçebılecek ob jektıf tek olçek, temelde bır seçme sınavı olan TUS tur 16 C»rio»m«npaM O.Tıp F. 17 Hacetttpe 0 Tıp F. 18 H«cettepe II Tıp F.(lng) 19 H»rr»n U.Tıp F. 20 İnonu U.Tıp 21 tıt.O.C«rr»hp»f» Tıp F. 22 l»t.0.Ccrr«hp»ş« Tıp F.(İng) 23 t»t.C.l»Unbul Tıp F. 24 Kartdfnlr Teknllt O.Tıp F. 25 Kooell U.Tıp F. 26 M»rm»r» U.Tıp F. 27 Ondolcuı M«yı» U.Tıp F. 28 P»mukk»le C.Tıp F. 29 S«Uuk O.Mer»m Tıp F. 30 Suleymıın Demlrel O.Tıp F. 31 Tr«ky» U.Tıp F. 32 lllud»g 0 Tıp F. 33 Yedllepe U.Tıp F. 34 Yibfincu Yıl O.Tıp F. 35 Gulh»ne Anktri Tıp F * * * Anadolu Unıversıtesmın ıkıye ayrılıp tıp h ""•Bu fakulleden 88Nısan TUS'unaadayAı Not Ortalama puan blr lakulte çıkışlı adaylarıı Mezun veren lakulte sayısı artlıkça fakıi 1987 ÖNCESİ DÖNEM Uzmanlık eğıümıne gırış sınavları 1986 yı lına kadar bakanlık eğıtım hastanelerı ile tıp fakultelerımız arasında farklı ıdı Bakanlık eğıtım hastanelerı ıçın genel bır sınav yapılırken tıp fakültelerimizin her bırı her bır uzmanlık alanı ıçın ayrı bır sınav yapmaktadırlar 19872003 DÖNEMİ: 33 TUS Eylul 1987 ve Eylul 2003 TUS'u arasında yapılan 33 sınavın sonuçlarını değerlendırmek amacı ile OSYM'den ızın aldık Bu değerlendırme OSYM'nın her TUS sonrası tıp fakultelerıne gönderdiği değerlendırmenın ekınde "Tıp Fakultesı Çıkışlı Aday lar Itibariyle Sayısal Verıler" başlıklı, hız mete ozel ıbarelı tablolar uzerınden yapıl mıştır Bu tabloda mezunları sınava gıren adaylar bazında ayrıntıları Tablo1'de verılen değerlendırmeler yapılır (2) 1987 SONRASI SINAVI 1987 oncesı uzmanlık eğıümımızde yaşanan çeşıtlı sorunlar nedenı ile Yukse Tablo1. ÖSYM'nin (akültelere gönderdiği TUS İle ilglll ayrıntılar. 1. Sınava gıren aday sayısı 2. Ağırlıklı klınık bılımler testı puan ortalaması 3. Ağırlıklı temel tıp bılımlerı testı puan ortalaması 4. Yerleşen aday sayısı 5. Yerleşen aday yüzdesı 6. Yerleşen adayların toplam kontenjan ıçındekı yüzdesı 7. Altı yıl oncekı Öğrencı Yerleştırme Sınavına göre yerleşen öğrencılerın taban gırış puanı. STANDART PUANLAR Bılım sınavı puanlarının standart puanlara donuşturulmesı nedenı ile bır adayın aldığı ornegın 50 puan onun tıp eğıtımınde verılmesı gereklı tıp bılgısının sadece %50'sıne sahıp olduğunu gostermez Bu oğrencının ham puanının çok daha yuksek ya da duşuk olması mum DEĞERLENDİRME Fakultelerın eğıtımdekı başarılarını karşılaştırma açısından Tablo l'de verılen, (a) Ağırlıklı Klınık Bılımler Testı puan ortalaması, (b) Ağırlıklı Temel Tıp Bılımlerı Testı Puan ortalaması, (c) yerleşen aday sayısı, (d) yerleşen aday yüzdesı, (e) yerleşen adayların toplam kontenjan ıçındekı yüzdesı gıbı parametreler kullanılabılırse de son uç olçut fazla yararlı değıldır Tablo 2'de Eylul 2003 TUS sonıiLİarına aıt sonuçlar verılmektedır (2) Eylul 2003 TUS una gıren ada} 10571'dır Bu adaylardan 2474 u bn rama yerleştırılmıştır Tablo2 de g < ğu gıbı aday sayısı en yuksek olan ı Unıversıtesı Tıp Fakultesfnden y( adayların toplam kontenjan ıçındekı da çok yuksek olmuştur Buna karşıt kulte adaylarından sınava gırenler programa yerleştırılme oranı Hacett Cerrahpaşa Ingilizce Tıp Fakultele daha duşuktur (sırası ile %29'a %38,2 ve %46,3) Gazıosmanpaşa Tıp tesı'nden sınava gıren ıkı adaydan yerleşmesı bu fakulteyı şuphesız en kultelerden bırısı yapmaz Bır fakulte rencılerı ortalama yuksek puan a halde çok ıstenen bolumlerı seçtıkh bir programa yerleştırılme oranları olabılmektedır Ornek olarak Hacettt Fakultesı 2003 mezunu bır oğrencı Klınık Bılım ve 97 dıl puanı ile ılk % de yer almış fakat tercıhı nedenı ile bı rama yerleşmemıştır (araştırma proje sı) TUS ORTALAMA PUANLARI Yukarıda sıralanan nedenlerle 1 lerının TUS başarılarını değerlendırır 887/12 20 Mart 2004
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog