Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

OLAYLAR VE GÖRÜŞLER >> AFŞAR TİMUÇİN Felsefe tek başına yeterli mi? 2’de PAZAR 6 OCAK 2019 94. YIL SAYI: 34059 KURUCUSU YUNUS NADİ (19241945) BAŞYAZARLARI NADİR NADİ (19451991) İLHAN SELÇUK (19922010) aydınlanma çınarları cumhuriyet’e konuştu Yedi bilge yedi gün İoanna kuçuradi: “Temel haklar/insan hakları istisnasız herkes içindir. Bu ‘herkes’ suçluları, cezaevlerinde olanları da kapsar. ‘Bilgi güçtür/iktidardır’ ifadesi slogandır. İktidar iki taraflı kesen bir bıçaktır.” bilgelerden seçkiler: 4 Gezi’de ortak simge kalpaklı Mustafa Kemal bayrağıydı. 4 Cumhuriyet, çağının ilerisinde insanlar tarafından kuruldu. 4 Cumhuriyet birikimi yok edilemez. 4 Böyle giderse on sene sonra köle olacağız... enver aysever’in yazı dizisi Cepteki elMaaşımızın yarısı vergiye gidiyor. Bazı ürünlerde oran yüzde 80 Bütün kârlar seçime Seçim öncesinde Hazine’nin nakit sıkışıklığına çözüm arayan hükümet, Merkez Bankası kârının transferini öne aldıktan sonra bir adım daha attı. Yeni tebliğe göre kamuya ait şirketlerin kârı da Hazine’ye aktarılacak. >> 8’de 128 GÜN VERGİYE Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, ağırlaşan vergi yükünü rakamlarla anlattı: Asgari ücretli bir ayda doğrudan ve dolaylı 897.50 lira vergi ödüyor. 365 günün 128 gününü vergiler için çalışıyoruz. Bir litre akaryakıtın yüzde 60’lık kısmı vergilerden oluşuyor. SİGARADA YÜZDE 86 Doğalgazı yaktığınızda 3, elektrik düğmesine bastığınızda 4, musluğu açtığınızda 5 vergi var. 100 bin liralık otomobil vergilerle 311 bin lira oluyor. Bir paket sigaranın yüzde 86.4’ü vergi. Geçmediğimiz köprü ve otoyollara da vergilerimiz aktarılıyor. >> 8’de chp yurttaşa ekonomik krizi anlatacak >> 5’te FİYATI 2.5 TL (KDV içinde) KKTC’DE 3 TL DOLU BULMACA TASARIM: SERPİL ÜNAY 13ggftbNBGaMöFröİEİGöTSMZÖokAHeAEnCvküÇnNU1ET2yMsöthlia7RzeAdNnncddnsaseKAapĞla:d3kkivebTıİy0aeeirnmcLueeKzaBBİlRrNosknoi“şRag7LlIasAakıiiklrtAi,rkA8Nebmüv,,uı,bnAeÖetA6lsiBnDcöliıürmuM,BgnlUATlT5ylY(iğsvuloeRyıRmınubğdetadmUçŞ40,nvKA”aekiY3reUcKfüuruYlAaanııArrnne,2EAaiumien.tuayd2LeşkĞnnAAŞresarae.lttoArDŞs,ü1Nbr,,ukSrot,n,i1ç.eplayLayiHcturbüaa2G.ne,ansleıİrZ,İBIaoyİ.lİelK.ak.KdOesrINasaüi’dacSmkBtSe.e)GşeiSelrrn.enKtdMeUAaümcn.o,çanadeeraaküAıRtr,va3çdayüçasyndmLiVmGla,bllaeRycÖıai@aanNEulflyaiİÜşraab4t2ı,iağkeıntOikepobnke,DiaysSnmzrAAidalmyuidaılküUinça3e,zıAl0ycadiitvyulasimBaomrAlsriPnybAÇtdDnleaZAımıtgmrarğuhmit“aeansfst1GNrn7eiaoya.atdia,efkbİf8ulaeDiaEummltaediimreıAmuvzdşı2glNaatsneaNlöGllğdLüna,Sakohnrzaliup,içrAiriiarnriee.dNeaihR”,,iknA.neu6rşaÇznneK.ekıııktdsizö’y.GçBKaNnHHlnncu.SİeblTıurFd..nvedo4aitZrdRğOaüıuddtelh’aalisyıaçeanrOAaaaEPisle,ayıAnuö.eranTnuEü,iereilba:nns,gnıznearkktnEoRnPpyao.inm,Azç,ksrŞhunciı,.nıgmuuğu’Ğü’edDceGüUo,ğaiıs.sSeiıbvpinykaneŞemenidnmrbseölAelyAaçlatmilİtmğarMadirknuüAeeRiytvGskakduiddanda.iae,drirhenlllzraöcaaao,lYkiÖyauv.Nni,arhlralnk,ollen.riubamdİornnikiakkrtYtyc,ıüsMuSlayn.lennElahrymAeeğdenoeiname.e,müekieaken,slgd”lligovnnıaEıAlaprtrnnnzkkrjpsnsleçıtKğa,.teaüeaaukröuilesl,ieoD,ıaieıyımüktnzI,lgŞgndaçklsunsivz.verkssnoash.u.enüritaAeaam.Aarleoue.yilağnnelıein.lirKküarrrziyInroste2.r1T1pa1Yaa1şöl1tib.1s0f1an9ıa1z8bb1ua7ior1Ül6ua5rılbb4ı23mğay9281Bzll70oi6naet5i,n4zrAli3’Mazen2çnmA1ue3kaNriMğıoEadgraLgnniıFRıİurii’Aissl“ş.İrSksDvrılmlRr1mAnçüNnşNkahSşOTe2AERomVuiıctnk1ıeLaaİAavnesSROşadü.enaaiMPysaüA2rrgıRnaaddÇdNibekeıpbDrcsğYİialErı20RçKuOky.öNranisa..aaiETAil.aöiStER1..i.k.SsİOiMunri8rOp.eNy.lnF.3ztEV.TAiS.ııRaiZlUntTNeALPpaRAZA4İBrçALrıTAiVAlDAimösVAarkhTgiKArİN5AvnaznAiŞylOllŞRraaAeNihkAk(kü/AaMraBdAeRaeYçCüDbPl.nAç61rmiAiLsaiVrrrv.EaeÖALenbKnop1lnzcAurçirii.VuAaii2TıtdUeL1enükrzUrSarmsaLmüen9a7ı1nnAöllMFİnbRdi8ııEnVy0ilmaLtslEnvAçhbhtnLiyNcryğahaAabdaiiVşeERıearEİeY8MyAyrİ.löeTumçBclti”subMHniıeasİAtvÖı.dLızaEnİeEağröLbarür.Line’Ay.kRİ.HfiBi(se9EiTfıAıenz.aOKerryıuYBnkzrvRrRsAM.çZni.ibtERagoMPbnzaeEtüi.elkyaYggi1aTeslAutHAmMaae.içnaiğaAeİei0.ıtFtUaEyeapOüytuyAnb.knTfkkkvNetlKOıkkçyapaRtddG.EP1AiicNrueüllŞsl,eALyieccşRıUcutin1k)iyaıAaaMŞiiaBeaiğarlna.sRÜramİNrriaşeynlAukr..e1EVkvOkhzDizbAittDya.,i.iRüGkıie2nel.yTöE.aaRetrnlErVaSaaıny.MŞGeoEaMheaUnuealu..YHaU1inrtdvKVknE.uke.ToelmbEd3YngyekNnorA.iNİaperao’çlEVBAiamfrGlmıışsYgöAöarmbÂ1emOZmnLnsrgrığaonv.eykr4diıaAMl.rezAı’açaiRKerAntlriked.eaaiıvTUaM’mkİeeeğnpTu1iazsnRal.ş.adll“Onnr5teaı..eZğlkLsNımemYMlirioÖ)eİEySk.ü.okenciDzeşaAİemctv.rŞik1KdUnoekena.abHlYunbli6akzniytiyBva.abrcuSİöaoyNnaaAnnİaBluEelUdbdihaaeaüUeB1aŞedgVaiseiıejKazarmirntn7iatynlröainecASşnvıYknlinMliuiiarngnneEmRasıöEKşlamykr1.iivmPuıüykİlEkCaamdnıkayüal8uiMzatHOl.Lr/aısaseOnz.SunerlaROKlv1Kioaıgaünrs,aOT.1mNa:tie.dmünnm.n.Sa9di.auAnulumüıRTNn.Ut.nkllKDi.mOedSgv.asoaaRAbaeu2ü.LKB’derk,uıyrı.0npnbllagvenCaa,şıakıtayidyynöKcddeilral.frtreem..maeoayelriaa.asa’ayyaıZdnnvDb.nbünknğşoedkinedukbeadaoimsiı.nHriurnıuıeahprizr7vrdornailnnneltibnTnrre6t.aeırııınaneamğhtiüd5itlguleichtiadrblyaby4sraabsaYa.inçlkindauno3kn.eN.nenitekniyenıaentriln.e2h.SnlüinpilyA.rtlaaaz.1dnmnkeYıaedaeggnekgo.s“ıkTdr2eyikinuGnizlbeç.nadbnllA1vmmne.Anen’eimaüEiteiHUeykle1yyııud.a0ıdkuüıHir’ş.anret1aai.ebı.ece9knlYns1rn.ykğ,lrazty.cera8klkılaee1etbiK.aaü1n.ndrşt1bch.aa7lbni”iaazliin6shrıği1raunaaklaiz1yeustniPvyga5rimE9ünab4izmn,nB.apyğiAiıyıeaSılyvünşa3ıpneelorUe9ininiü.eröyvel.vi,maMTd,yiniyölelnamiaçd.ieelAeoesanmlRvklıykl6sÇyerAllaıeze.elrlalshbkakprvetviaraşımklrzuiymlç.ınuKeöieünir0eugisnIrmlaray.bakayyeeskakaıkamutateaanekelçe.uiiardDzssezlılFsia’irmü.üuiçnhinsaldnızbeul,yyls.lnmatianlsTylitdrclnraayemlaıYıG.meekıaiDAeıi,rre.arnarüğtaa.kamvzkgaloaifük.eıanhğneıa.arbşurayçaaluseoüs.yannörşKn.iülmleoJkrdNöeni.elabtkıne.ddiidirallveilı..lıiaacskennı,übalbk,nB.nn.rrdaad..rosnektrşTkılnce.“nrekeüıaeae.ikrpkmvvgiztıldakıaaöiAkştoyiaall.iırd’eııEeaaaaüğudbzbtr.kdS’rzk’.üouıgieaşüeilrlneız.l.fınraenr1.llğtbşirŞslaaeklil.ali.eğaaerınee.ntörbenkeıgınevalklnı.erlekn“dnviıkuaa.ncd“eOrğişkAmrlhuveılars”rtyy6iür”RekbnnrtpsaAigedaBçşÇiıKhıaoi’iibnürAimdearaıvnfsaĞln.ioo’1.(enleieın.pioiaige.n.iHptesob.atılnJötuafrelNmse’erç.zlslkbş.lfi,kaslaeatIaiyaeılçineulaığaoFzaiseyidlhdiivEruemkınbiHıekYnkeoudçe.ykmrrnnna.ktdncuöanzlcnArriabı.ee’çğsidillydkyakofoıo..aAnlüirazal,ozazbkçhia.bkeic.ğ.keiö,elnaenta’Çaarnyeöakplşş.uf.nuOcpyıif)keuia.uüriiaaalezl.Feriinmk,.’dnab.dnaSuanaFlüauzaiasşneşklin..lirglrryetArçnrTa..duuıdmnclieaankelnzklesuklr.tabaıcaintmyıügeÇacıeırurüe“ovde’nibaAtsündiaeenau”om.e.’ndisdaroglnötpsgıDn.dvaln.ruumnrkonrdzebnyiiee.ldn.ğia.udk.iu”liolkBnalimeyadındoeelrztYksanraiyıüebezçıy’ali.yrltszaaseaddlyetdiemaa..ea,keeka.lluek.drntse.tddaae.aelırs,“şiılıaeyakumeAideiakhön’bdldoksl.nzngbeçSğ.lzbaaiaialeli.eümaı1ieorTalaüB1ıbkar1nyTc1cç.ğd4AğD”İka1d3raiş.i2a9ast1ıte.eln2ün8r0n1eid1i.knu1kWr1lmTvvno1.lrd1Rr0c:1r9GiM.sl1ü8)1“ı7.ıeleT1a6e.sııAe5ei..r4i’ü:ac.3lp9ü2rrreny..a8s1.zmn.7ıs0am6.ti.g5n.iı.ik4linab:e3.ın.2dlrm.l1bn..Afk.aüye..’mıeürd.t.ö.s..nyîz.dYena.a..adle.Bizi.vo..i.ıaiidrdBn.nl.,a.ı..denüyşaD.ym.l.l’.reet.ie’i.v.rma.dnkal1e.ire.r’.nld.Çlmi.anna..e..ztunhae.nd..epa..”ra.r.e..ib.drblaekDa.rzdme...dnlmLk.(i.i..yıkiia’yt.eN.eet..rğıar.2..age.v.n.o.n.glbn.ri..ı.n..ek.ıoki.azç..ı.ai.bih.bbİd...lÇy.tpkanuia.rm.d.t.aain.iiei..ö.yi“esılrr.rnum...nic3meepS.gbnıa..r.uly.rirfs....yçelüael.a)ee..i.u.elmşüan..e....lnarumsztll.r...mmike.eİt.sseıol...aen.il....ea4mdiükm.tğkua.....tvns.ldt.....ieian.ivunt....iüeleed.dBna...ş.çHvble.drn...d.ceeüg.ı,oe....ie.üka..ua..t.5i.l,lüg.sr....iekmmulİk.TlA..t.nüuibbr.kMr...iln.aö...rüdiiriirl”.m...nsşanrdpdee.te...ül(t.ıe.6n.u..sireeta.Bake....s.gls.a..m.ıü..kkkditni.....l.üinlA.kmBR..a..ldii.G.e.i...lunpdi.nü..e.k.F..ll.ög7....aieli.iyR.E.s.adı.çzaee...r.röaü.nPs.iö.dybi.rrsl.t.n.z.cpüikaa.ni’e.aüı.i.ü.ı....yırçkt.r.n8.e........a................n.k.n.r..ç.dM..fe.a.ebHea.9t.ı.C.le2nl.dH.b.i1si.al1a.ı.pa.rkn1.vu0gat.1.as9.m.ur8J1w.ı.e.eı7i.irmkıla6.a.k..k.1nı5yr.rA...b.apukçk....İu.Rkihna.0.İ.iGıtaoB.şnsllB...ikkmö.ığaueaei...nş.iB.nieüi.r.l.asantm.rnrArkr..ü.pk.1iaaanı.g.ncai.y.ş.e.d.nn.ynagş.al.ıe1y.e.yue...n.sba..üroıe.edn.b.ayya..m.ünİ..lAtaett.s.n..ğçi.dkaisi..aiY.1ytrt.ian..l.rı’.lr.aoo..ü.i.nenae.aa.a2ıs..n6.lğrö.rlnz’..gyidm.apo.ne.l.ciuzn.l.el..dmaunrO.çım.eüd.a.1.ku.,l..reaeğol.A.naad..Ceg.fe.en3.nu..r..ı.kvünn..iöens..dr.yA..’ğ.etn.nmnAnma..tyl.oua.a..ri1ai.Ke.ede..ualln.şil.iet..uıd.l4lk.koaspa..ıniş.lsea...şe2ln.ilöru.y.ıı..inad.ku.t.nle.l.nı0.zal..um.n.1anıl.sln’.i..aecne1..daB.ryn.i..d.5ı.duü..m.an,.9pavbl.şi..a..eR.cn..rğüıı.eaii.g..nl.yuPls.1.ar.epra.nbeaer...pe.idl.A.i.nğdsi6ens.ll.a..tiyro.eüyi.ie.n.ınia.Zk.v...şanlb.şum....koy.uı.rö1.dA.be.i.dnm.z.a.ari..ğmeYne..i..7ö.Radd..ç..rez.dta...ne.ae.us.üa..b.İa.yb.İ..l.re.rur.b1r..ig.esl.edl..mlır.İı.uzvmie..n8.anl.oiy...a.brzkitn..i.lz.ieça..üça.intei..e..d.ar.n.1.nç..r....r..a...ı...9........ 20 B VOLKAN DENİZCİ RİÇ SATRAvdenizci@gmail.com GM SUAT ATALIK NÇ suata@hotmail.com 13’e Kadar Sayalım! AmatörGeçen Haftaki Problemin Çözümü imp zonsuz ♠ AR42 ♥ 764 ♦ R86 ♣ AV5 ♠ ♥ AD932 ♦ 4(?) ♣ (?) ♠4 ♥ 764 ♦ R8 ♣5 ♠ ♥ önemsiz ♦ ♣ ♠ D9765 B♥ R8 ULM♦D9 ACA♣R1043 13’teBatı 1♥ Pas Kuzey Kontr 4♠ Doğu 2♥* Güney 3♠ Herkes Pas a2*n♦2♥odlae(cİskaeikydtkıiö. r2♥diydeiyceekceeklienliknöityüissüi y(5a)n6i8(8p)u9an1,0epğuer ctAieğtkainskiinz♠id3ze?’lDü,oyğeur♦d2en’liAyisd, Defooğsueddainyo1r0. ’Nlua.sRıludaeyvıadma çekede lBinliapkeğanrçammaolblAai,uüdetirelıssıneıdrdnınımlızbozskeduenkvalni.eıüüegğzelıgüz(tikeçiuhtBergzDmtrvkrüseçneöureeoaüafkveemruflkğrziamrfseliç.kelinuaerdeevriKaüçonekiyünyeödgynçzöaşegdbzıaitşarüröykbDeöiüaurdnlrBvohitrstoemedıüdaektaalgğ.nüiyrutr,eö:ukTkyııaksltrbrnzİedraeernu.ükvi.elıaerrkrlinmGniefodVıflçkşlrrbüekeüdaıAaidaeurngkyörçraköirmsöoraslydvoRinlüR,rrarpaepeum.üuabyurtvparFtşüibaıiaaeuüisranrüaaklçyıimrşıDıknvntlkiamnüekanveoaıüdazrdaeiğtaorDaıd♣kroyvozluy♦ttoüı♣ğiea.euDlrDğverrırhB,BnDkbauuledadtmuaumetaryemiy♦btuşemyniayıaıenilt9fıenrüiulçr♣aıao’enıiaklvztpttlyurDmndrııeeBöknerykeylebraaa,faeaBfuöünalumtllklrradıngıeloınkosDyımtızdemüynıe.zıaı.o)dön,zçaıya,♠4 ♥ 764 ♦8 ♣ ♠ 97 ♥ R8 ♦D ♣ R10 rbotmmkeo♦idmıymSyrdŞyöua9kıny.neirainzunŞ’ğ,aaamr.ldjuşoultueieöyAkammı:ydylrnyıyagnbdpDniüouıddoredeyraBookrbiaçgn.uomoğ.aynkueıöŞrlyrİutlraalrra,şaaıiynaütlrmDktvkionuıhuçoenkreıalıledyzy,laidCkudmıo♦niao♦gyüayöeçrcrRBçeDorığnroui.ikak,lautrürkansRtpk.atuiaenmerçıdlBriuıylznieidklaa:yflaıa.ıafıaeeenk,plsntEirnriıbie,ıübknğlkt♣kideçebvoeçriıaaekeneiürşAdkklrhktenyumsksoatvöaeraaacszrşaerreebüuduairr,gdfkmzaoneimlsiapn.yaisdcsıodiDydopcitiueiknktielekbaiiibakbbivyyıstBddemltsaiieraodarrşeaeearlrıınitsfçtkğzmçmbtvrlıaeöreıeınaeienzeirkdkrfkıtnçüf♣ldnoreikailaöymeaymçaVkokrdsofaayküleaaaaerbzrbökygrdkhloaıvueaıeziaalelzk.l ♠ AR42 ♥ 764 ♦ R86 ♣ AV5 ♠ V83 ♥ AD932 ♦ A43 ♣ D7 ♠ 10 ♥ V105 ♦ V10752 ♣ 9862 ♠ D9765 ♥ R8 ♦ D9 Hafta♣nıRn10P43roblemi imp ♠ 8 KG zonda ♥ 732 ♦ RV4 ♣ A76432 ♠ ♥ AD9 ♦ A4 ♣ ♠ ♥ V105 ♦ V10 ♣ ♠ 97 ♥ R8 ♦D ♣ DOLUkOdBaBabatuazraubtaordıdmiyıurzAuaraksruAnyluaamasymBıabddadlgıaıatmairır,ndAyeıfıazaresndskır♥neaddaRneitnyğnuyekaeaançuromaeırlsnukltıeuzdçarçl?aareeuknnleraleuykdğyzaöeie.prnnraeokçryabövnkareaakkmhyaaaelyaırmkkbiaı:kmzrBiooıardzoutuıyınnrnidulbakamimrdidıanrak.i ♠ ARDV109 ♥ 65 ♦ A53 ♣ 95 Batı Pas K uzey 1SA 4♠ Doğu 1G♠üney Herkes Pas 3♠ İndeh3yulaa♠iabBn’dleaiaaürbtsüşıhiısüllAaitnyytfRetmoaanrpke!smkönEoroialnüzinyuiuıgyçdşpeeimirkdllaeiieaynykğoolieırorryr.uvlovKeezrenr.asbdkçuiiöndrdrmuedzdfea?einyv1ioaz4rmisnpauöenddaızüinylıboünirıro.zalOazyryedaudaki skiroddcsptça2ıkrbtuahiaizrkoımnmaa0yzyğiimkevot.misrşwarlndBeocho0meçuğyalaaeueooeeoikçaaüulhakınTuat5erlaintronblskyatu.latakıaereçaovlinıdşrbmi.a!amlnüialyoz?suvenuenlyHukatuçrarymitynmesluevofurHynıikNabunanrgeskmdmvenkdasbaaleMglprlalsızease,elşbktoğuytçanımiealgeuauıaefıokateseiisaymaıaAsşemülmınkgeafikadaoumirmgoolkynizzmvviAynnnydbçillkl,nlstmseyytunmzödyeelizlleaıymyiwinaıilaelıoayıabaioadıofmmsmeseaıyerznasahşa,zoyardprşçşuknnahsakmunkoenryukiıaıaa’yrmesner,rdbrnsıatayekşrerldbkteuaagnayadânkriteıiknnınııaıvildatiyöaoeatitlklrargzsaneodesinrltdeaelamteagliçuıalsültatgdiklmsrkkfoâönaıetdeta.aaeşn1evzrigdtirfnıkckaeooaoirgaülrlrıerşknrnıiğvıal.zyaAyıtstdaü2aaaueerkörnt!ltıllkvrtontdume.kiğreagtıkensiİıekanşearneolatkkliezyy.s0ğnnmTeayeüluşTaş,ellsmilkrasiaatarlmzdkvfloeecaçaEaaauiiuüalrkrküueiuaieimasnanaraıisnoftısmaytarmtinatnzr,ketninrdsklapnllukliitaknünraıdnrrestaefyüögmsçaötaheraışmgrukgzl2niiaıd.ilapoaeahpmeönöeeertsrea:uiğbedlzriannfataebaiksisk5rbKkraıdyiteartlrışamci,aaneeiHdsıtanneernrnnseöes,aasruikıtilnüldnutkniemueeâtainkrzpıırşciisüelmhüaaaırçctirynisieirkinishsleziln,irrsiğdnnlstcpaaçognğ.şdyntutğaetafğksübeılkamcitsivgydaüneehaz,irrii2üydlpruıaiaEimoağırinümüçyiaırocu1y.iıiyyöaapdaadıkscsz2kepo1naimetrıv,işrkltylirançeşynLsd2rnbıagauştamöeeoreübılc2kinaid5baubedeeseahbrdaoüne3naitiad0zndayırsannayçaçenr0eçüedaebısd0ni,easorrllirnieaoir0naalccinn0aiızlteöiamlbarsantımtb0inüyaeipealtserdiessnşbisiaırbmyeamlecdranircoaadlnadr.tnfk,inhliıeüoknıt1ısişetşldeuyaılgarutıtşıanogyinksşmüyeeBkealızdamlisaailndynoıe9ğleyeıeüaalnidkaaedşlenbnsıueevrnudıçmeptöismmzstnıeeayd0züemmrhnnlmtiatruıdauriiioşelegükoenrna,tcuar0rzidıkııpaıyökvivmdiıerznetadşnndş.ynnetyruaeiake,eBeıaanoivgbıbnnlmmk,ehueai,vorS1eAşm1a0A2iK4tad1yraasiy0eE0.laarcyşed1.acrmımamnG4ot1AaŞdiiry5ykraas5heb.e8ytttsulaıyk8eiEiteMalda!ipseekaeıe5nniaimitr.süamnoltsArı4ücroıddcrvao5aibenin.uarzg1eödalbreieeacndsist4şdnmdireDentmdaMlataleeğeebmğ9kesıriFiatneiaa4urciiikkylurlme’üll5nlyüir1ekc,açilnhrçaaldfmme5meiadteıdkalekeoin56Hloknedı2sriPşnrirlaaenahm2eakştnrerbnraalılp1ı’ldteady.u5nrkçeenodyaasiyman.a19ifoakbırriazi5aaıpAlea3tlntpmaerlllrebıyiKfykı2b.d6ialasöarmtnnm.nlpoçeıoVanı?mnlaenfddeFoöiuial.şe.oçt1doioyl3nkıdbsbıpfgndtFırec?Fronaıfeiodonrfrili4bmczöetbkn5teac(r/’4ayı2dzfepğyaer.Aakuyeueiu2t0ltau)ptiueegirFek!i5mdi3iaieyaSsasiadAyorzkkA4fl0npnrypemulnaİ(cmiyiamuğay6bbaayaeugoilb1’6nDFTioilgnzaa.elaaidgytrkaavuualefzny3re3aü8hagaed3daıke6EeiKkrboenokrçuaan.pgzfunomr.e(kky)ta6s.aa,ıeeot1dtornyıcoBA2aia,n1ecvlndllyehiansh!lsynygrlıdea6aeınhoağsufçS6?eau0cemaoeabofihtleal5,lcnayik.lneisteyernrak2vt1ne.n5ıŞirnd7nimaçarayadsm.oaonrekaatadrluu0a2Veahoaoun.ikkrüite3ünrSankdlsva0zdrtlyrnn.)blyyleidE1bkfettd!zrmFüızöeuanu6ödy,haaeirioFninelıeImC6al0edazlnerrnrraynoeegnkydoarMrıgölıy4np.ldl3eUbrşnröo:ii6rlWsil,ruleeür4opahy.aHenanallem?ıriık‘löktbAlrpmaşmlBpra!ayişe!ngraemehAmeevrstluiçaraırtftıeutireedkuayaepiıe.alşe3iDbaarsvenlbnlakıtnedeargslseellirekakAekiıı:nıariiilirkrşzKğaŞüı4hKlK3eşlaylribagl1bıaane8nabşmi7.4m7r.SKı43KŞKoKr3Kah4dKi4oga5bc(.kyfoo41ezybka(342e6yec1m8e15Fg.a1ynySeGlkk81.flgaoFKvf593.1u1vsu.K6?W7deieosKniag2Şea.37ıhneeak0a!.ay2.nŞ3yhniş.85lmf.61a(nKy7fna20nmVŞuay.r2biB7a.tTfl3Ş2v7tKnj.9b8t.ieıç2?.vf1dlmdıh91a.efku3hayfsa.erK8iAnaae.a2ŞeK8eıŞ4rk3.5Vl!NazKKk8rnlŞ4ş,ugb5t8aıackcdgek4k.goplB.mfb.taFhf3sbohdid!rfAa7e7Ka8oemfiK7r82ilı4eevenalre49ke763en6e1yely!rneaeht.4ryv0aeıdbe4s4dad,.s.e5c32iyeo1ru6a1K)4hŞgŞeZa5Kı.4eiooç26eeidrSdr.6eKb3rb1m675çl2zKdaghcıehyvnkc..r2!fıceei.i3.n2Şelhı7.te.k8e.5cdyKi7afn.r81breKiF2drn4KŞ)arh138afo.74aara.8Leğa?72i3eaa2laV.c!h3KFe3al..dk1AszihhkyaçieFKd4hm.ngŞ02Ş16k8440g2dnaııAa.bid6ıâıkdagcu?7.:tgg14g5fkkn).5.b0n43eicuan.l44rn3mnKiiK365ğ85K78.âF.aaln!4r45.etç7Şg.3e9Famm!Kucg.öklg2nzhaütdnfAa0?ö.hyfht4pe.n.e31dh8ı.7rna7eKmKi84a2cbscaö..erar50agg4c1Ad34ŞK4inzdayt2..3)tmrh4(gnŞçre.Ş55)3aKt3e..gem12aıeKdeaVCtaAkueF18hythr?A722r.8ei3n765ean2bö7efafstasm8ed6yegs.89323l8(.ccu.rl684oiKrr.e6aKi42ın..27.fiuri.şKKbslaşeb8çKkcdm!aiutb4i4.7gcaeign.fu4..35tl3aış, C MY B PA Z A R Siyasetteki öfke tabana yansıyor Akademisyen Ceren Damar’ın öldürülmesi Türkiye’de artan şiddet sarmalını tartışmaya açtı. Uzmanlar, şiddet eğiliminin toplumsal bir boyut aldığını belirterek siyasetteki öfkeye dikkat çekiyor. l SEyhan avşar’ın haberi >> 10’da MÜCELLA’DA ORTAK DEĞERLERİmiz VAR Bulutsuzluk Özlemi, Hayat Geçerken/Mücella isimli şarkısını yayımladı. Nejat Yavaşoğulları, “Toplum o kadar ayrıştırıcı söylemlere maruz kaldı ki, toplumumuzun ortak değerleri söz olarak şarkıya geçiverdi” dedi. l deniz ülkütekin’in söyleşisi >> 10’da Huzurlarınızda Bay Suduri ve çetesi Çok sayıda yurttaşın canını yakan “devlet adıyla dolandırma yöntemi” aslında oldukça eski. İlk mucidi ise 2. Dünya Savaşı sırasında İstanbul’daki azınlıkları dolandıran Suduri Çetesi. l miyase ilknur’un yazısı >> 11’de UKRAYNA KİLİSESİNE BAĞIMSIZLIK Fener Rum Patrikhanesi’nden onay aldıktan sonra aralık ayında Rusya’dan bağımsızlığını kazanarak kurulan Ukrayna Ortodoks Kilisesi için dün patrikhanede tören düzenlendi. Fener Rum Patriği Bartholomeos, bağımsızlık kazandıran kararnameyi Devlet Başkanı Poroşenko’nun katıldığı törenle dün imzaladı. Belge bugün Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne verilecek. >>7’de CEZAEVİNDE 3 GÜN Yapılmayan ‘Zevk’ bütçesieyleme ceza Kiralanan tema parka halkın cebinden 121 milyon daha Mersin’de sendikacıların basın açıklaması izin çıkmadığı için iptal edildi. 2 polis, açıklama yapıldığı yönünde ifade verdi. 15’er ay hapis kararı çıktı. İtirazları reddedilen 5 sendikacı, denetimli serbestlikten yararlanabilmek için 3’er günlüğüne cezaevine girdi. >> ABİDİN YAĞMUR 6’da AİLE İSYAN ETTİ Feray’ı katleden polise tahliye Üniversite öğrencisi Feray Şahin’i (23) öldüren özel harekâtçı Fatih Burak Aykul (26) için ödül gibi bir karar daha çıktı. 5 yıl 3 ay ceza verilen Aykul, 1.5 yıl sonra tahliye edildi. Acılı aile, “Bizi bir kez daha öldürdüler” dedi. >> 16’da ÜSKÜDAR’DA İHALE SKANDALI Üsküdar’da, bebeklere belediye tarafından dağıtılan “bebek çeyizi” için yapılan ihale yine eşe dosta verildi. İhaleyi, belediye meclisi üyesi İlyas Karayel’in kardeşinin şirketi aldı. >> HAZAL OCAK 16’da Ankara’da AOÇ arazisine eski Belediye Başkanı Gökçek tarafından “kişisel zevkim” denilerek yapılan “Ankapark”a 2019 belediye bütçesinden 121 milyon lira daha aktarılacak. Yeni bütçe, 2 milyar liradan fazla para harcanan “tema park”ın eksikleri için kullanılacak. >> 16’da Şehitlere veda IĞDIR’da PKK’li teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse Gaziantep’te, Kuzey Irak’ta kaza sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen de İstanbul’da binlerce kişinin katıldığı törenlerle uğurlandı. Ukrayna’daki cinayet Zanlı Pendik’te yakalandı ukrayna’da iki Türk öğrenciyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç., Pendik Kurtköy Mezarlığı’nda babasının kabri başında yakalandı. 2 Ocak’ta Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen zanlının üzerinden kurusıkı tabanca ve bıçak çıktı. >>16’da Pazar Yazıları isveç yine hapı yuttuk... >> osman ikiz çekya olomouc gezegeni >> ahmet cevher kantarcı kanada düğünün sırası mıydı? >> mahmut şenol SAMOA otuz yıl sonra Samoa >> nadir paksoy 15’te SİZ UNUTMAYIN DİYE BİZ YAZDIK Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın son kitabı “The Ortak”, AKP’liler dışında herkesin “FETÖ’cü olma” tuhaflığıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde, hafızaları tazeliyor. l hilal köse’nin söyleşisi >> 9’da ağacık: sormak benim için aşk l Mustafa k. erdemol’un söyleşisi >> 12’de sinema çocukların ayağına gidiyor l sibel bahçetepe’nin haberi >> 11’de devrimin silahı ve hediyeler l canberk adsalan’ın yazısı >> 12’de C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog