Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

Pazartesi 20 Ağustos 2018 KÖPRÜ FACİASI Eke’nin çizimi birleştirdi İtalya’da onlarca kişinin ölümüne yol açan Morandi Köprüsü’nün çöküşü sonrası en etkili dayanışma mesajlarından biri, karikatürcü Gökçen Eke’den geldi. İtalya’da yaşayan karikatürist Gökçen Eke, köprünün çökmesinin ardından Cenova kentinin rakip futbol takımları Genoa ve Sampdoria taraftarlarının omuz omuza köprüyü birleştirir halde görüldüğü bir karikatür çizdi. Eke’nin çizimi sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Sosyal medyanın ardından haber siteleri ve yazılı basın da bu çizime yer verirken ülkenin en büyük spor gazetelerinden Corriere dello Sport bu çizimi önceki gün baş sayfasına taşıdı. BBC’nin haberine göre Eke’nin çizimini sosyal medyada paylaşanlardan biri olan Torino takımının oyuncusu Lorenzo De Silvestri “Çok güzel. Birliktelik. Güç. #Genova” diye yazdı. Son olarak önceki gün Cenova’da kurbanlar için düzenlenen resmi cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Matteo Salvini de törenden hemen önce Eke’nin çizimini Twitter’da paylaştı. Salvini bu paylaşımında, “Acıda birleştik, gerçek ve adalet arayışında birleştik, pes etmemeye kararlıyız” diye yazdı. Eke çiziminin bu denli bir sembol haline gelebileceğini tahmin etmediğini söyledi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu olan Gökçen Eke, özellikle futbol konulu karikatürleriyle tanınıyor. l Cumhuriyet YENİ ZELANDALI BAKAN Doğuma bisikletle gitti Pasifik ülkesi Yeni Zelanda’nın Kadından Sorumlu Devlet Bakanı Julie Genter, doğum yapmak için hastaneye bisikletle gitti. Partneriyle birlikte yola çıkarken çektirdikleri fotoğrafı pozu Instagram hesabından paylaşan Genter, “Bisikletle gezmek için güzel bir pazar sabahı, hastaneye gidiyoruz. Bize şans dileyin” mesajını paylaştı. Arabada refakatçilerden yer kalmadığını, ama hastaneye bisikletle gitmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirten 42 haftalık hamile Genter, “Son haftalarda daha çok bisiklete binseydim şimdiye doğurmuştum” diye şakalaştı. 38 yaşındaki Yeşil Partili siyasi, bisiklet kullanımının sıkı bir savunucusu. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de haziranda bir kız çocuğu dünyaya getirmiş, görevi başında doğum yapan ikinci dünya lideri olmuştu. l Cumhuriyet Mujica istifa etti ‘Köpeğimin öldüğü gün karar verdim’ 83yaşındaki eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica, Uruguay Senatosu’na sunduğu istifa mektubuyla senatörlüğü bıraktı. 20102015 yılları arasında Uruguay Devlet Başkanlığı görevini yürüten Mujica, istifa mektubunda kararını kişisel sebepler ve yorgunluktan dolayı verdiği ni açıkladı. Mujica, Uruguay yerel televizyonlarına verdiği bir röportajda senatörlüğü bırakma kararını, köpeği Manuela’nın öldüğü gün verdiğini söyledi. Manuela, Mujica’nın başkanken resmi davetlere bile götürdüğü çok sevdiği 3 ayaklı köpeğiydi. Sputnik’teki habere göre Mujica, başkanlık görevini yürütürken, maaşının büyük kısmını yoksullara dağıtmasıyla ve başkanlık konutu yerine bir kulübede yaşamasıyla dünya çapında ilgi toplamış ve yaşamını anlatan ‘Saraysız Başkan’ adlı kitap, Türkiye’de de çok satanlar arasında yer almıştı. l Cumhuriyet 18 yaş sınırı Amerika Birleşik Devletleri merkezli aylık moda dergisi Vo ruluşlara çağrıda bulunarak aynı adımı onların da atmasını istedi. Vogue’un gue ve yayıncı kuruluşu Condé Nast, bundan böyle sayfalarında 18 yaş al kararı perşembe günü yayımlanan “Moda dünyası neden 18 yaş üstü motı modellere yer vermeyeceğini duyurdu. Dergi ayrıca sektördeki diğer ku del standardına bağlı kalmalı” başlıklı makalede duyuruldu. EDİTÖR: ELİF TOKBAY TASARIM: İLKNUR FİLİZ KahvaltıdakI ABD’de mısır, buğday, yulaf ve pirinçten üretilen gevreklerde hormon bozucu ve kanserojen tarım ilacı glifosat kalıntısına rastlandı. Sulara da bulaşabilen bu kanserojen maddeyle ilgili kullanım Türkiye’de de yıldan yıla artıyor ZEHIR SAĞLIK BAKANLIĞI ÜLKE GENELİNDE TARAMA YAPMALI Bireysel olarak yapabileceklerimizin başında organik veya ekolojik yöntemlerle toksik kimyasal kullanmadan üretim yapan çiftçileri desteklemek geliyor. Ancak organik ürün alabilmek gelirle bağlantılı ve herkes satın alma gücüne sahip değil. Dolayısıyla meselenin daha kapsamlı bir çözüm gerektirdiği ve bu çözümün yolunun da öncelikle kamu kurumlarından geçtiği söylenebilir. Öncelikle Tarım ve Ormancılık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı gıda ürünlerindeki ve sulardaki glifosat kirliliğinin ne boyutlarda olduğunu araştırmalı. Şu an için konudan sorumlu bakan TÜRKİYE’DE DURUM NE? lıklar gıda ürünlerinde ve sularda glifosat kalıntısı analizi yapmıyor. Alkil fenol etoksilatların ve kullanılması olası diğer yardımcı kimyasalların gıdalarda ve sularda kalıntısının olup olmadığı pestisit kalıntısı izleme çalışmalarına mutlaka dâhil edilmeli. Sağlık Bakanlığı ülke genelinde bir tarama çalışması yaparak çeşitli yaş ve cinsiyetten kişilerde glifosat maruziyetini araştırmalı. Glifosat kullanımının yoğun olduğu bölgelerde özellikle tarım işçilerinin idrarlarında ya pılacak testler ile glifosat maruziyet düzeyi mutlaka ortaya konması gerekiyor. Birer yurttaş, ana, baba olarak bu çalışmaların yapılmasını talep etmeliyiz. Bunlar yapılmadığı sürece problemin ne boyutta olduğunu anlamakanlatmak ve alternatifler üzerinde ikna edici, somut tartışmalar yapmak olanaksız. İçinde olduğumuz siyasal atmosfer kamusal çalışmaları yıkıma uğratıyor ve bu nedenle de bu çalışmaları otonom bir şekilde yapacak inisiyatifleri oluşturmak gerekiyor. ‘TARIM İLACI KURBANIYIM’ REKOR TAZMİNAT KARARI Arjantinli çiftçi Fabian Tomasi, AFP muhabirine yaptığı açıklamada tarım ilacındaki glisfosat yüzünden bir sinir sistemi hastalığına yakalandığını söylemişti. l Cumhuriyet Tarım ilaçları üreticisi Monsanto, California eyaletinde şirketin yabani otlar için kullanılan ilaçlarındaki glifosat maddesi yüzünden kansere yakalandığını söyleyen okul bahçıvanı Dewayne Johnson’a 289 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti. l Cumhuriyet 2B014’TEN BERİ AÇIKLANMIYORem2rllapıiıkyl0mneııya1kv1f4ot9üealçra9yrguzo.dürıl5ğuDlakniıüymdnyülglüeedakın,llrtryeiıayyüfni,.moüaun1dç5Brsdlüaiaaüzuaaknfvnd5ta,üdgb6etkmkralıiüuialübfrıaetnsl,orilrşenaıealtsreingrı,mtatşrpıikootlmikaagunrnkna,ilördseuhsuisitkerlonvlatiebandaryennadleetkı,eıkri örsfdlseryieionieadın;brvsdşvcieşyiaaaiereiykortmnaek2rde8krdusu0tulı2i.iimlımn0ll6şÜelaad.dnbnlbn3keEıeiiıl0eaznnmaoiz0mvnmstlıed5ootibgzuüoonnyuliğltnafakn2ayouedcçr0dınslımiıam1avkaüu3nattil6ızktınyr1.mda5eıdıbnBlheıiadigek2mnvdaten0geatiyenznlroiyeienıl rdkğakdihtıçuiaıuehm4Tınl2.akl5akay0gAlru0dnaei1ım4lmıes0ildllaıadağyyintlvleoiıeıoaıllnel.ırnrdnnnDthObaı.eıgğokairkllındlimmbafabgüoyudeaiizlsıganksibealrıdciiyysmtlhıegdillmnıaüakienlinmeüiBkaeggrlkçtkaildeaüiıekftkrürnaomolıiızşnysnkdieilzaosmeıeyetirdkğeiirl,. Amerika’da mısır, buğday, yulaf ve pirinç gibi ürünlerden imal edilen kahvaltılık gevrek lerde muhtemel kanserojen kimyasal maddelerden biri olarak nitelenen gli fosat kalıntısı olduğu belirlendi. Glifo sat herbisitler sınıfına gi ren bir pestisit. Bir tarım alanında ekilen ürün dı şında kalan bitkileri öldü ren tarım zehirlerine her bisit deniyor. Herbisit ler uzun süre kalıcı olan toksik etkileri nedeniyle Bülent şık hem toprakta ve hem de sularda kirlenmeye neden oluyor. Gli fosat molekülü de zararlı etkisini sular da iki yıl boyunca devam ettirebiliyor. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ku rumu (IARC) 2015’de glifosatı “muhte mel kanserojen” olarak sınıflandırmış tı. Sadece birkaç ay sonra Avrupa Gı da Güvenliği Otoritesi (EFSA) ise gli fosatın muhtemel bir kansero jen madde olmadığını açık lamıştı. Bu kafa karıştırıcı durumun tek olumlu et kisi ise konuyu netleş tirmek için dünya ge nelinde glifosatın za rarlarını tespit etme ye yönelik çalışmalar başlatılması oldu. Ancak o çalışmalardan elde edi len sonuçlara geçmeden önce Amerika’da çocukların yediği kah valtılık ürünler üzerine yapılan çalış manın ayrıntılarına değinelim. Amerika’da Çevre Çalışma Grubu ta rafından piyasada satılan özelikle de yulaf içerikli kahvaltılık gevrek katego risindeki çeşitli ürünlerde glifosat ka lıntısı olup olmadığı araştırılmış. Araş tırmada analiz edilen gıdaların yüz de 95’inin glifosat kalıntısı içerdiği tes pit edilmiş. Çevre Çalışma Grubu ço cukların hormonal sistemlerinin tok sik kimyasallara karşı daha hassas ol ması nedeniyle mevzuatta önerilen gli fosat miktarının 100 katı daha düşük bir değeri dikkate alarak değerlendir me yapmış. Bu düşük değer dikkate alınarak yapılan değerlendirmeye gö re de çocukların yediği kahvaltılık gev rek ürünlerinin üçte ikisi problemli çı kıyor. Glifosat hormonal sistemi bozu cu etkiler gösteren bir kimyasal mad de. Çocukların hormonal sistemi üze rinde olumsuz etkiler gösteren kimya sallar gıdalarda ya da sularda çok dü şük miktarlarda olsalar bile zarar veri ci etki gösterebiliyor. Glifosat kirliliği çok yaygın Son birkaç yıl içinde yapılan çalışmalar dünya genelinde çok yaygın bir glifosat kirlenmesi olduğunu açığa çıkardı. Sadece bal, süt, yumurta, soya, patates, çeşitli tahıllar, ekmek, un, su gibi gıdalarda değil bebek bezi ve tampon gibi ürünlerde bile glifosat kalıntısı tespit edildi. Çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalarda insanlardan alınan idrar örneklerinde de glifosat çıktı. Küresel ölçekte gözlenen glifosat kirliliğinin en kaygı verici noktası ise günlük hayatta en çok tükettiğimiz suların da glifosat kirlenmesine maruz kalması. Sulardaki glifosat kirliliğini belirlemek için İtalya’da 29 bin su örneği analiz edilmiş. Bu kapsamlı çalışmada ülkedeki yerüstü sularının yüzde 21’inde ve yeraltı sularının yüzde 7’sinde tespit edilen glifosat miktarları ülkedeki yasal mevzuatta belirtilen sınır değerin üzerinde çıkmış. Bu başka kaygı verici tartışmaları da beraberinde getiriyor. Pestisitler imal edilirken pek çok başka kimyasal ile bir araya getirilerek bir karışım ürün hazırlanıyor. Yani ticari olarak satılan ürün sadece glifosat molekülünü içermiyor. Piyasada satılan pestisitlerin içinde glifosat dışında başka toksik kimyasal maddeler de var. Bunların başında da hormonal sistem bozucu özellikteki “alkil fenol etoksilatlar” geliyor. Konu burada bitmiyor. Glifosat içeren ürünlere katılan alkil fenol etoksilatlar beraberlerinde “1,4dioxane” adlı kanserojen bir maddeyi de bu ürünlere taşıyor. Glifosat kullanımının söz konusu olduğu her durumda alkil fenol etoksilatların ve 1,4dioxane adı verilen kimyasalın gıdalarda ve sularda kalıntı bırakması muhtemeldir. Ticari formülasyon meselesi pestisit kullanımının yol açtığı sağlık sorunlarının düşündüğümüzden daha fazla olabileceğini dikkate almak gerektiğini gösteriyor. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog