Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

T.C. ÇİVRİL İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2018/217 TLMT. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Denizli İl, Çivril İlçe, 135 Ada, 7 Parsel, SERASERLİ Mahalle/Köy, AKKESİK Mevkii, Taşınmaz 135 ada 6 nolu parselle bir bütün olarak kullanılmatadır, Topoğrafik olarak düz taban arazileri olduğu, toprak yapısı olarak hafif kireçli ve killi ve ağır toprak yapısında toprak profili ve tektürü orta derecede sulama imkanı olan 1. sınıf Tarım arazisi olan tarladır. Konum itibariyle Seraserla mahallesi meskun alanlarına uzaktır ve kadastral yolu bulunmamaktadır. Yüzölçümü: 2.751,15 m2 Arsa Payı: TAM İmar Durumu: Yok Kıymeti: 19.258,05 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir. 1. Satış Günü: 19/09/2018 günü 11:00 11:05 arası 2. Satış Günü: 24/10/2018 günü 11:00 11:05 arası Satış Yeri: ÇİVRİL BELEDİYESİ 3. KAT BEKLEME SALONU 2 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Denizli İl, Çivril İlçe, 135 Ada, 6 Parsel, SERASERLİ Mahalle/Köy, AKKESİK Mevkii, Taşınmaz 135 ada 7 nolu parselle bir bütün olarak kullanılmatadır, Topoğrafik olarak düz taban arazileri olduğu, toprak yapısı olarak hafif kireçli ve killi ve ağır toprak yapısında toprak profili ve tektürü orta derecede sulama imkanı olan 1. sınıf Tarım arazisi olan tarladır. Konum itibariyle Seraserla mahallesi meskun alanlarına uzaktır ve kadastral yolu bulunmamaktadır. Yüzölçümü: 3.015,64 m2 Arsa Payı: TAM İmar Durumu: Yok Kıymeti: 21.109,48 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir. 1. Satış Günü: 19/09/2018 günü 11:15 11:20 arası 2. Satış Günü: 24/10/2018 günü 11:15 11:20 arası Satış Yeri: ÇİVRİL BELEDİYESİ 3. KAT BEKLEME SALONU 3 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Denizli İl, Çivril İlçe, 127 Ada, 33 Parsel, SERASERLİ Mahalle/Köy, KARACAYER Mevkii, Taşınmaz topoğrafik olarak düz taban arazili, alüvyonlu killi ve tınlı toprak yapısındadır, su tutma kapasiteleri yüksek, 1. sınıf tarım arazisidir. Kadastral yolu yoktur. Taşınmazın hakim bitki deseni Şeker Pancarı, ayçiçeği, silajlık mısır olan tarladır. Yüzölçümü: 4.762,58 m2 Arsa Payı: TAM İmar Durumu: Yok Kıymeti: 47.625,80 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir. 1. Satış Günü: 19/09/2018 günü 11:30 11:35 arası 2. Satış Günü: 24/10/2018 günü 11:30 11:35 arası Satış Yeri: ÇİVRİL BELEDİYESİ 3. KAT BEKLEME SALONU 4 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Denizli İl, Çivril İlçe, 127 Ada, 112 Parsel, SERASERLİ Mahalle/Köy, KUYUBAŞI Mevkii, Taşınmaz topoğrafik olarak düz taban arazili, alüvyonlu killi ve tınlı toprak yapısındadır, su tutma kapasiteleri yüksek, 1. sınıf tarım arazisidir. Kadastral yolu yoktur. Taşınmazın hakim bitki deseni Şeker Pancarı, ayçiçeği, silajlık mısır olan tarladır. Yüzölçümü: 8.135,62 m2 Arsa Payı: TAM İmar Durumu: Yok Kıymeti: 81.356,20 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir. 1. Satış Günü: 19/09/2018 günü 11:45 11:50 arası 2. Satış Günü: 24/10/2018 günü 11:45 11:50 arası Satış Yeri: ÇİVRİL BELEDİYESİ 3. KAT BEKLEME SALONU 5 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Denizli İl, Çivril İlçe, 127 Ada, 113 Parsel, SERASERLİ Mahalle/Köy, KUYU BAŞI Mevkii, Taşınmaz topoğrafik olarak düz taban arazili, alüvyonlu killi ve tınlı toprak yapısındadır, su tutma kapasiteleri yüksek, 1. sınıf tarım arazisidir. Kadastral yolu yoktur. Taşınmazın hakim bitki deseni Şeker Pancarı, ayçiçeği, silajlık mısır olan tarladır. Yüzölçümü: 14.673,05 m2 Arsa Payı: TAM İmar Durumu: Yok Kıymeti: 146.730,50 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir. 1. Satış Günü: 19/09/2018 günü 12:00 12:05 arası 2. Satış Günü: 24/10/2018 günü 12:00 12:05 arası Satış Yeri: ÇİVRİL BELEDİYESİ 3. KAT BEKLEME SALONU Satış şartları: 1 İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV ileteslim masrafları alıcıya ait olup, KDV bedeli ihale günü ihale alıcısı tarafından yatırılması zorunludur.. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5 Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/217 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/07/2018 (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 846147) T.C. ANTALYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2018/314 Esas KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER MEVKİ VASFI: Antalya ili, Döşemealtı İlçesi, Karataş Mahallesi 8903 ada 28 parsel (eski809 parsel ) Parsel sayılı taşınmaz KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEİŞ KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Davacı Teiş tarafından 380 kV (DenizliVarsak)Brş. Antalya TES Enerji İletim Hattı güzergahında kalan ve irtifak hakkı kamulaştırılmasına karar verilen Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Karataş Mahallesinde kain mülkiyeti davalılar adına kayıtlı 8903 ada 28 parselde(Eski 809 parsel) tesis edilecek olan 2563,87 m2’ lik irtifak hakkının, Kamulaştırma Kanununun 10 ve 8. maddelerine göre değerinin tespit edilmesi ile daha evvel 27. madde gereği davalılar adına bankaya yatırılan bedelden artan veya eksilen kısımların taraflara iadesi ve taşınmazda tesis edilen irtifak hakkının Teiş kuruluş adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir. Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Karataş Mahallesinde kain mülkiyeti davalılar adına kayıtlı 8903 ada 28 parselde(Eski 809 parsel) sayılı taşınmazlarda irtifak hakkı tesis etmek ve pilon yeri belirlemek için28/04/2008 tarih 11120 sayılı kamu yararı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 12/05/2008 tarih ve 100 sayılı yazısı ile onaylandığını, davalılar ile anlaşılamadığından dava açmakta zorunlu oldukları, mahkemece belirlenen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Antalya Şubesine bloke edileceği, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde yazılı olarak mahkememize tüm savunma ve delillerin bildirilmesi gerektiği, aksi halde belgelere göre değerlendirme yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 19/07/2018 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 845829) İstanbul Biruni Üniversitesi’nden almış olduğum geçici mezuniyet belgesini kaybettim. Hükümsüzdür. BÜŞRA GENÇ Perşembe 2 Ağustos 2018 EDİTÖR: HAKAN AKARSU TASARIM: İLKNUR FİLİZ haber 7 Açığa alınan doktora destek: Sorun sistem Sağlık Bakanlığı’na seslenen İSTAHED, meslektaşlarının bir an önce göreve iade edilmesi gerektiğini ifade etti Giresun’da, yatağa bağımlı eşinin evde bakım hizmeti alması ve ilaçlarının temini için sağlık ocağına giden Yusuf Topal, tartıştığı doktorun “beyaz kod” vermesi üzerine gelen polislerin uyguladığı şiddet yüzünden yaşamını yitirmişti. İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Sağlık Bakanlığı tarafından açığa alınan Dr. Ö.Y. için dün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir açıklama yaptı. Basın açıklamasında konuşan İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Şule Güçlü Şakrak, Yağdıran’ın tıbben sakıncalı bir işe zorlandığını vurguladı. Hasta görülmeden ilaç yazılmadığını ve tedavi düzenlenemediğini açıklayan Şakrak, “Bir suça ortak olmayan meslektaşımız açığa alınmıştır, aslında açığa alınan hukuktur. Aldığımız tıp eğitimi, bu tür tedavi ya da raporlar düzenlememize zaten izin vermezken, devletimizin mevzuat ve yasaları Yaşlı adamını biber gazından ölümü Müfettişler Giresun’da Giresun’da 23 Temmuz’da yatalak eşinin evde bakım hizmeti alması ve ilaçlarının temini için sağlık ocağına giden Yusuf Topal’ın (82), tartıştığı doktorun “beyaz kod” vermesi üzerine gelen polislerce biber gazı sıkılıp, ters kelepçe takılması sonucu kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor. İçişleri ve Sağlık bakanlıklarınca başlatı lan idari soruşturmalar kapsamında görevlendirilen 3 müfettiş, Giresun’a gelerek çalışma başlattı, Bakanlık müfettişleri, polis memurları T.K. ve H.Ş. ile doktor Ö.Y.’nin ifadelerine başvurup, tanıkları dinleyerek, görüntü kayıtlarını izleyecek. Hazırlanacak raporların ardından ihmali tespit edilen sorumlular hakkında idari yaptırım kararlarının uygulanacağı öğrenildi. l DHA da bu durumu olanaksız kılmaktadır” dedi. Hekimlerin sözlü ya da fiziki şiddete maruz kaldıklarında, sağlık hizmetlerinin bir hasta ya da hasta yakını tarafından aksatılması durumunda beyaz kod verebildiklerini vurgulayan Şakrak, “Bu olaydan alınacak dersler vardır elbette, kronik hastalıkları olan vatandaşlarımızın ev de yatalak ya da yaşından dolayı tıbbi yardıma ulaşamayan vatandaşlarımızın bu durumu ciddi bir şekilde ele alınmalı, gerçekçi uygulanabilir çözümler üretilmelidir” ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunan Şakrak, meslektaşlarının bir an önce göreve iade edilmesi gerektiğini ifade etti. l İSTANBUL/Cumhuriyet Sağlık Bakanlığı: ‘Aksaklık yaşanmaması için tedbirleri alıyoruz’ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hasta nesi Onkoloji Bölümü’nde gö rev yapan 3 uzman doktorun geçen hafta görevinden isti fa ettiğine ve hastanede hasta larla ilgilenecek doktorun bu lunmadığına ilişkin gazetemiz de “Kanser Hastaları Doktorsuz Kaldı” başlığıyla yer alan ha ber üzerine Sağlık Bakanlığı bir Mevsimlik işçilerin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Haydar paşa Numune Eğitim ve Araştır zor yaşam koşulları ma Hastanesi’nde görev yapan tıbbi onkoloji uzmanı iki doktorun istifasının, usulüne uygun F ındık toplamak için çeşitli illerden gelmeye başlayan mevsimlik tarım işçilerinin bazıları belli bir konaklama alanında yer bulamadığı için ya araçların içinde ya da derme çatma çadırlarında konaklıyor. Fındık toplamak için değişik illerden gelen mevsimlik tarım işçileri için Giresun’da bu sene belli bir alan ayrılmış olsa da gelen binlerce kişiye yeterli olmuyor. Bunun yerine işçiler çalışacakları bahçe sahibinin göstereceği yerde barınmaya çalışıyor. İşverenin de yer göstermemesi halinde kendi çözümlerini uyguluyorlar. Fındık toplamak için gelen işçilerin bazıları ya araçlarının içinde ya kasasında ya da kurdukları derme çatma çadırlarında barınıyor. Gün boyu büyükleri anne ve babaları fındık bahçesinde çalışırken çocukları ise yalnız başına kalıyor l İHA değerlendirilerek onaylandığı belirtilirken hastaların mağduriyet yaşamaması için doktorların, ayrılacakları tarihi erteledikleri de ifade edildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 1 ay süreyle tıbbi onkoloji uzmanının görevlendirildiği belirtilen açıklamada “Sağlık Bakanlığı ve İl Müdürlüğümüz, hastalarımızın tedavi sürecince herhangi bir aksaklık yaşamaması için gerekli tedbirleri almaya devam ede cektir” denildi. Dr. Füsun Sayek anılıyor AKIN BODUR Türk Tabipleri Birliği Eski Başkanı Doktor Füsun Sayek, Hatay’ın Arsuz ilçesinde düzenlenecek 12. Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri ile anılacak. Bugün başlayacak etkinlikler ağustos ayı boyunca sürecek. Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği tarafından İskender Sayek Kültür ve Sanat Evi’nde “çocuk” temasıyla düzenlenecek etkinlikliklerde “sen de hikâyeni yaz” adlı çocuk atölyesi, “çocuk bilim atölyesi”, ahşap boyama atölyesi düzelenecek. Arsuz Çocuk Korosu etkinlikler kapsamında konser verecek. “Çocuklarda obezite” ve Füsun Sayek “Çocuklar için temel yaşam desteği” konulu söyleşi ve konferanslar düzenlenecek. Sahilde caz, konser, şiir ve türkü dinletileri yapılacak. Gazetemiz yazarı Emre Kongar da “Çok kültürlülük ve toplum” konulu söyleşiye katılacak. Prof. Dr. İskender Sayek, “Toplumsal duyarlılık ve sosyal sorumluluk konusunda gerçekleşecek çalışmalarıyla Ha tay, İskenderun ve Arsuz yörelerinde bir ilk oluşturan Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri, her yıl genişleyerek gelenekselleşmekte ve bu konuda bir örnek teşkil etmektedir. Ülkemizde kültür mozayiğini koruyan ve yaşatan ender yerleşim merkezlerinden Arsuz’da düzenlenen Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri’nin programında konserler, sergiler, toplum söyleşileri, çocuklara yönelik sanat atölyeleri, spor yarışmaları ve sağlık taramaları yer alıyor” dedi. Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği 29 tıp öğrencisine burs sağlıyor. Bu yıl bu rakamın 50’e çıkartılması planlanıyor. l HATAY C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog