Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

T.C. ÇİVRİL İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2018/120 TLMT. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Taşınmazların ortak özellikleri: 124 ada 767782 nolu parsellerin konum olarak SeraserliEmirhisarkadastral yoluna bitişik vaziyette ve her üç parselin zeminde bir bütün olarak kullanıldığı, 124 ada 74 ve 79 nolu parsellerin zeminde bir bütün olarak kullanıldığı ve ulaşımın DSİ tahliye kanalları boyunca konumlanan tahliye yolları ile sağlandığı, 129 ada 285 ve 288 nolu parsellerin geotmetrik olarak üçgen şeklinde birbirine komşu oldukları, DSİ kurutma kanalları boyunca konumlanan taşınmazların kadastral yolu olmamakla beraber ulaşımın DSİ tahliye kanallarına ait tahliye yolu ile sağlandığı tespit edilmiştir. Taşınmazlar sulunar tarım arazisi içindedir. 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Denizli İl, Çivril İlçe, 124 Ada, 79 Parsel, SERASERLİ Mahalle, KUYU BAŞI Mevkii, Yüzölçümü: 1.624,73 m2 Arsa Payı: TAM İmar Durumu: Yok Kıymeti: 16.247,30 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir. 1. Satış Günü: 12/09/2018 günü 10:00 10:05 arası 2. Satış Günü: 16/10/2018 günü 10:00 10:05 arası Satış Yeri: ÇİVRİL BELEDİYESİ 3. KAT BEKLEME SALONU 2 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Denizli İl, Çivril İlçe, 124 Ada, 74 Parsel, SERASERLİ Mahalle/Köy, KUYUBAŞI Yüzölçümü: 1.745,70 m2 Arsa Payı: TAM İmar Durumu: Yok Kıymeti: 17.457,00 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir. 1. Satış Günü: 12/09/2018 günü 10:15 10:20 arası 2. Satış Günü: 16/10/2018 günü 10:15 10:20 arası Satış Yeri: ÇİVRİL BELEDİYESİ 3. KAT BEKLEME SALONU 3 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Denizli İl, Çivril İlçe, 129 Ada, 288 Parsel, SERASERLİ Mahalle,DEMİRARDI Yüzölçümü: 3.643,18 m2 Arsa Payı: TAM İmar Durumu: Yok Kıymeti: 29.145,44 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir. 1. Satış Günü: 12/09/2018 günü 10:30 10:35 arası 2. Satış Günü: 16/10/2018 günü 10:30 10:35 arası Satış Yeri: ÇİVRİL BELEDİYESİ 3. KAT BEKLEME SALONU 4 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Denizli İl, Çivril İlçe, 124 Ada, 82 Parsel, SERASERLİ Mahalle/Köy, KUYU BAŞI Yüzölçümü: 5.554,34 m2 Arsa Payı: TAM İmar Durumu: Yok Kıymeti: 55.543,40 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir. 1. Satış Günü: 12/09/2018 günü 10:55 11:00 arası 2. Satış Günü: 16/10/2018 günü 10:55 11:00 arası Satış Yeri: ÇİVRİL BELEDİYESİ 3. KAT BEKLEME SALONU 5 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Denizli İl, Çivril İlçe, 124 Ada, 76 Parsel, SERASERLİ Mahalle/Köy, KUYU BAŞI Yüzölçümü: 5.729,20 m2 Arsa Payı: TAM İmar Durumu: Yok Kıymeti: 57.292,00 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir. 1. Satış Günü: 12/09/2018 günü 11:10 11:15 arası 2. Satış Günü: 16/10/2018 günü 11:10 11:15 arası Satış Yeri: ÇİVRİL BELEDİYESİ 3. KAT BEKLEME SALONU 6 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Denizli İl, Çivril İlçe, 124 Ada, 77 Parsel, SERASERLİ Mahalle/Köy, KUYU BAŞI Yüzölçümü: 6.088,54 m2 Arsa Payı: TAM İmar Durumu: Yok Kıymeti: 60.885,40 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir. 1. Satış Günü: 12/09/2018 günü 11:25 11:30 arası 2. Satış Günü: 16/10/2018 günü 11:25 11:30 arası Satış Yeri: ÇİVRİL BELEDİYESİ 3. KAT BEKLEME SALONU 7 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Denizli İl, Çivril İlçe, 129 Ada, 285 Parsel, SERASERLİ Mahalle/Köy, DEMİRARDI Yüzölçümü: 14.159,96 m2 Arsa Payı: TAM İmar Durumu: Yok Kıymeti: 113.279,68 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir. 1. Satış Günü: 12/09/2018 günü 11:40 11:45 arası 2. Satış Günü: 16/10/2018 günü 11:40 11:45 arası Satış Yeri: ÇİVRİL BELEDİYESİ 3. KAT BEKLEME SALONU Satış şartları: 1 İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV ileteslim masrafları alıcıya ait olup, KDV bedeli ihale günü ihale alıcısı tarafından yatırılması zorunludur.. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5 Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/120 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/07/2018 (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 846138) T.C. ADIYAMAN SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/710 Davacı Besi Taştan tarafından davalı ve dahili davalılar aleyhine mahkememize ortaklığın giderilmesi talebi ile açmış olduğu, davanın yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı uyarınca; Adıyaman İli, Merkez Davuthan köyü, 43 Cilt, 11 Hane, 40 BSN’de nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Zeynep oğlu, 11/02/1973 D.lu. 17497258036 TC kimlik numaralı dahili davalı Hüseyin Arslan’a çıkartılan tüm tebligatlar tebliğ edilememiş ve yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğ yapılamamıştır. Duruşma günü 11/10/2018 günü saat 09:26’a yapılacak olup duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz aksi halde yokluğunuzda dava konusu olan Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Davuthan Köyü, 931, 932, 590, 622, 828, 510,760,785,804,814,869,937,977,987,1011,1047,52 2,583,611,919,451,459,1071,1096,1092,410, 411,554,560,624,664,686,744,747,939,192 parsel sayılı taşınmazlarda ortaklığın giderilmesine karşı yapılan itiraz edemeyeceğiniz tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 845846) Perşembe 2 Ağustos 2018 10 emek@cumhuriyet.com.tr TASARIM: SERPİL ÜNAY En çok iş cinayetinin yaşandığı alan olan inşaatlar, örgtülenmenin en düşük olduğu işkolu. emek İnşaatlarda sendikA yok Örgütlenmenin en düşük olduğu işkolu inşaat. İşkolunda çalışan 1.8 milyon işçiden sadece 55 bini sendika üyesi Adım başı beton binaların yük kalı işçi sayısı 87 bin 758 arttı. Bir önceki dönem seldiği Türkiye’de in örgütlülük oranı yüz şaat işçilerinin bü de 12.38 iken, bu dönem yük bir bölümü sendi yüzde 12.76 oldu. artış kasız. Son istatistiklere göre, sendikalaşmanın en düşük olduğu MUSTAFA ÇAKIR binde 0.38. 4 İşkolunun örgütlen me oranı bakımından ge alan “inşaat” işkolu. Bu işko çen dönem en örgütlü işkolu, lundaki toplam 1 milyon 805 savunma ve güvenlik (yüzde bin 928 kayıtlı işçiden sadece 39.6) iken bu dönem genel iş 55 bin 412’si bir sendikada ör ler işkolu (yüzde 43.46) oldu. gütlü. Sendikalı işçi sayısının Bu işkolundaki örgütlülük ar hızla azaldığı işkolu ise banka, tışı yüzde 6.94. finans ve sigorta işkolu. Ocak 4 En örgütsüz işkolu ise in ayına göre bu işkolunda sendi şaat. (yüzde 3.07). Bir önceki kalı işçi sayısı bin 465 azaldı. oran yüzde 3.16’ydı. Bu işko Sendikalı işçi sayısında en faz lundaki toplam 1 milyon 805 la artış 57 bin 570 ile genel iş bin 928 kayıtlı işçiden sadece ler işkolunda yaşandı. 55 bin 412’si örgütlü. DİSK’e bağlı Genelİş Sendi 4 Bu döneme sendika sayısı kası, temmuz istatistiklerini 6 artışla 169’a çıktı. analiz etti. Ocak ve temmuz is 4 “Konaklama ve eğlence iş tatistiklerini karşılaştırdı. Or leri” işkolu en çok büyüyen iş taya çıkan sonuçlar şöyle: kolu oldu. İşçi sayısı 132 bin 4Daha önce kayıtlı işçi sayısı 697 arttı. “Taşımacılık” işkolu 13 milyon 844 bin 196 iken, 14 ise işçi sayısı 45 bin 94 azala milyon 121 bin 664 oldu. Kayıt rak en çok küçülen işkolu oldu. lı işçi sayısı 262 bin 642 arttı. 4 Sendikalı işçi sayısı ar 4 Kayıtlı işçiler içinde kon tışı geçen dönem olduğu gibi federasyonların örgütlülük yine en fazla “genel işler” iş oranları da şöyle: Türkİş yüz kolunda gerçekleşti. (57 bin de 6.68’den yüzde 6.79’a çık 570). Buna karşın sendikalı iş tı. DİSK yüzde 1.08’den yüzde çi sayısının en çok azaldığı iş 1.14’e yükseldi. Hakİş yüzde kolu ise, “banka, finans ve si 4.44’ten yüzde 4.64’e çıktı. gorta” işkolu. Bu işkolunda 4 Bir önceki dönem sendi ki sendikalı işçi sayısı 101 bin kalı işçi sayısı 1 milyon 714 342’den 99 bin 877’ye geri bin 397 iken, bu dönem 1 mil ledi. Sendikalı işçi sayısı bin yon 802 bin 155 oldu. Sendi 465 azaldı. İşçi barajda boğuluyor İstatistiğe göre son altı aylık dönem içinde; 4857 sayılı Yasa kapsamında çalışanların sayısı yüzde 2 artarak 14 milyon 121 bin 664 kişi, 6356 sayılı Yasa kapsamında sendikalı olanların sayısı yüzde 5.12 artarak 1 milyon 802 bin 155 kişi oldu. Yani Türkiye’de işçilerin sadece yüzde 12.76’sı sendikalı. Türkİş’e bağlı 31 sendika, Hakİş’e bağlı 18 sendika, DİSK’e bağlı 5 sendika yüzde 1 barajını aştı. DİSK’in yüzde 1 işkolu barajını aşan sendikaları şöyle: Genelİş, Lastikİş, Birleşik Metalİş, GüvenlikSen, Tekstil. Denfa direnişi kıdem getirdi Bartın’da Hattat Holding’e bağlı Hema madeninde çalışan ve ücretleri ödenmediği için direnişe geçen işçiler aldıkları söz üzerine direnişi bitirdi. Bartın’ın Amasra ilçesi Tarlaağzı Köyü’nde Hattat Holding’e bağlı Hema madeninde Denfa adlı taşeron şirket tarafından ücretleri ödenmediği için 2 Temmuz’da direnişe başlayan işçiler, direnişlerini sonlandırdı. Arabulucu aracılığıyla yapılan görüşmeler sonucunda çadır kalktı. İşçilerin kıdem alacakları Hema garantörlüğünde 3 taksit olarak ödenecek. 17 işçi yaralandı Gaziantep’te terlik atölyesine işçi taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep Nizip karayolunun 8’inci kilometresinde, Arıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir terlik atölyesinde çalışan Suriye uyruklu işçileri taşıyan sürücüsünün ismi belirlenemeyen 27 JB 900 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp devrildi. Toprak altında kalan işçi öldü Adana’nın Sarıçam ilçesindeki Buruk Mahallesi’nde kanalizasyon çalışmasında kepçe tarafından 6 metrelik çukur açıldı. Çukurda çalışan Hilmi Önal’ın üzerine toprak kaydı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen kurtarma ekipleri Önal’ı bulunduğu yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri, Önal’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Önal’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. l DHA ‘Sendikadan çıkın yoksa işinizden olursunuz’ tehdidine aldırmayan kadın Flormar direnişilareş,çocukveduyarlıkesimlerindesteğiylebirdirenişöyküsüyazıyor. 80. gününde Petrolİş Sendikasında örgütlendikleri için Flormar Kozmetik Firmasında işten atılan 132 işçinin fabrika önünde başlattığı direniş 79. gününü geride bıraktı. Seslerini herkese duyurduklarını söyleyen işçiler, “Bir tek iktidar bizi duymuyor” dedi. Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Flormar Kozmetik Firması önüne sabah saat 09.00’dan akşam 17.00’ye kadar işe gider gibi gelen işçiler, burada attıkları sloganlarla işten atmaları protesto ediyor. Fabrikada çalışan işçiler de yemek ve çay molalarında fabrika tellerinin ardından arkadaşlarına destek veriyor.Beş yıl boyunca Flormar’da çalışan Arzu Akyüz, çok iş yaptıklarını; ancak karşılığında az ücret aldıklarını dile getirdi. Akyüz, “İşveren, bizden hep daha fazla çalışmamızı bekledi. Ama maaşa gelince asgari ücretle yetinmemiz gerektiğini söylüyordu. Biz de kendi hakkımızı savunmak için sendikalı olmaya karar verdik. Bu kez baskı yaptılar, ta ki işten atana kadar” dedi. DİSK’ten Güngördü’ye destek AKP’li Zeytinburnu Belediyesi’nden ihraç edildiği için 121 gündür belediye önünde direnen Kenan Güngördü’yü DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ziyaret etti. Burada konuşan Çerkezoğlu, 4 Ağustos Cumartesi günü Zeytinburnu Belediyesi önünde siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla Güngördü’ye destek için gerçek leştirilecek olan basın açıklamasına DİSK olarak kitlesel bir şekilde katılacaklarını ve tüm kitle örgütlerinin de direnişe destek vermesini istediklerini söyledi. Güngördü ise “Mahkeme kararını dahi uygulamıyorlar. Bu mücadelemizi sonsuza kadar sürdüreceğiz” diyerek cumartesi günü yapacağı basın açıklamasına destek talep etti. l İSTANBUL/Cumhuriyet C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog