Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

Pazartesi 13 Ağustos 2018 6 Suriye ve İdlib: Krizin öbür ayağı, çöküşü tamamlar mı?  Suriye, ülkesinin büyük çoğunluğunu kurtardı, belki de yüzde 75’ini. Ordusu manevi ve maddi olarak güçlendi, arkasında şüphesiz Rusya var. İran’ın desteği var.. Yaşadığımız krizin yarattığı tozdan görmemiş olabiliriz: Çin de Suriye’ye isterse askeri destek vereceğini, asker gönderebileceğini açıkladı! Birkaç haftadır şu oluyor: Suriye ordusunun İdlib’e dayandığını biliyoruz. Adamlar ülkelerini adım adım kurtarıyorlar. İdlib’e de kıyısından girdiler. Rusya, Türkiye’nin girdiği Suriye topraklarını terk etmesi gerektiğini açıkladı. İdlib, ne kadar köktendinci, cihatçı olup da Şam’a muhalif olan ve Suriye’de yüz binlerce insanın ölmesine de neden olan silahlı örgütçete varsa, kaça kaça gelip sığındığı yer. Orada tutunmak ve bir özerk yapı içinde tutunmak arayışındalar. Birleşmiş Milletler, Suriye ordusunun İdlib’e saldırısı veya kurtarma harekâtı sonucu yüz binlerce insanın Türkiye’ye karşı kaçabileceğini öngörerek Türkiye’nin sınırlarını açmaya hazır olmasını istedi. Ne kadar, bilmiyoruz. Bir milyon? İki milyon? Yanlışa düşülmemeli Bu tamamen savaşın nasıl gelişeceğine ve Türkiye’nin tutumuna bağlı. Fakat iki milyon insanın daha Türkiye’ye sokulması, Türkiye’yi tam iç yıkımla içten çökertme operasyonuna dönüşecektir. Türkiye İdlib’deki rejim muhaliflerini koruyamaz. Ülkesini kurtarmak için hareket eden Suriye Ordusu’na karşı da duramaz. Burada hep dile getirdik: Türkiye’nin çıkarı Şam ile anlaşmada ve işbirliği yapmadadır. Fakat Ankara’nın çok bilmişleri baştan beri saptadıkları yanlış politikanın esirleri olmuş durumdalar. Tıpkı ver papazı al papazı yanlış ve anlamsız politikalarının esiri oldukları gibi. Bu iktidarda sesini başka türlü çıkartacak tek bir insan bile kalmamış. Bir ortak akıl işlemiyor orada. Mesela kimse, yahu arkadaşlar Cumhurbaşkanı’na farklı bir seçenekgörüş sunalım diyemiyor. Diyemez durumda, çünkü hepsi tek adam tarafından seçilmişler ve seçildikleri gibi de güle güle uğurlanabilirler. Şimdi geldik, Suriye’de de aynı şey. Türkiye, Şam ile işbirliği yapmalı.. Ama nasıl yapacak? Böyle bir seçenek torbada olmadığı için, ülkeyi Suriye’deki savaşın akışına bırakacak ve yeni bir felaket ile karşı karşıya kalacağız.. ekonomik felaketi tamamlayan. Yok mu farklı, sorumlu, ülkeyi düşünecek bir ses iktidarda? BİR KÖY 4 ADAM 6,5 DARBE Mustafa Önsel Balyoz tuzağıyla tutuklanan emekli kurmay albay, ama artık üst üste yazdığı kitaplarıyla tanınıyor, şimdi bu unvanı çok daha iyi! Balyoz davası ve FETÖ alçaklarının devlet içindeki yapılanmaları ve sahtekârlıkları üzerine çok başarılı kitaplar yazdı: Silivri’de Firavun Töreni, Ağacın Kurdu, Casusluk Kumpası, Beşiktaş’ta Sırtlan Pususu, Aşil’in Topuğu.. Ve son olarak 1 Köy 4 Adam ve 6,5 Darbe. Bu son kitap.. Köy Enstitülerinin en önemli okullarından birine sahip Beşikdüzü’nün dirençli, okumuş ve boyun eğmeyen köylerinden Vardallı’dandır Önsel. Cemaatlerin giremediği bu köyden etkili politikacılar çıkmıştır. Önsel, bu köyden 4 kişinin çarpıcı öyküsüyle, aynı zamanda Türkiye’nin önemli bir tarihi kesitini anlatıyor. Bu 4 kişi 1960 1980 yılları arasında tüm önemli siyasi olayların çilelerini, işkencelerini yaşamış, ordudan tasfiye edilmiş insanlar. Önsel, 20082013 yılları arasında yaşadıklarımızla 1980 darbesi ile yaşananlar arasında büyük benzerlikler kuruyor. Önsel’in kitabını kaçırmayın. Aynı şekilde Aşil’in Topuğu FETÖ’nün ‘O Gece’si kitabını da ilgi ile okuyacaksınız. Anladınız, FETÖ darbe girişimine içeriden olaylarla bakıyor Önsel ve çok ilginç olaylar anlatıyor! Önsel, yarın başlayacak Edremit Kitap Şenliği’nde kitaplarını imzalayacak. Yanında olacağız. Fuarda Ahmet Yavuz da imzalayacak kitaplarını. HalkTV’de akşam naklen yayımlanacak, Uğur Dündar, Ayşenur Arslan, Orhan Bursalı, Şaban Sevinç, Semra Topçu ve Tuba Emlek’in katılacağı, Türkiye’de alternatif medya mümkün mü konulu bir de açık oturumumuz olacak. T.C. GÜRGENTEPE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü vekilleri Av. Selda KUMAŞ YÜKSEKAv. Barış AYDINRumeysa ANARMerve ŞAFAK BENZEŞ tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan tel altına isabet eden kısımlarda irtifak haklarının, direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet haklarının tapuda İdare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında; 1. Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 16/09/2013 gün ve No:2321235 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazların bir kısmının mülkiyet bir kısmının da irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği, 2. Kamu Yararı Kararının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 20/09/2013 tarih ve B.15.0.BİK.57136713(752.01.01.)2321235 sayılı OLUR’u ile onaylandığı, 3. Kamulaştırma Bedelinin hak sahibi adına T.C. ZİRAAT Bankası Gürgentepe Şubesine yatırılacağı, 4. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, 5. Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, 6. Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, 7. Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan İdare adına tesciline karar verileceği, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN İLİ: Ordu İLÇESİ: GÜRGENTEPE VASFI: TARLA ESAS NO: MALİK KÖYÜ ADA PARSEL NO: İSTİMLAK İRTİFAK 2018/41 İmdat YAŞAR, Ekrem YAŞAR Döşek 4567 82,29 m2 2018/42 Ünzüle YAŞAR Döşek 46980 117,79 m2 2018/43 Ahmet YAŞAR Döşek 46981 139,60 m2 2018/44 Sakine YAŞAR Döşek 469119 114,14 m2 2018/45 Aziz ŞAHİN Döşek 4542 159,43 m2 2018/46 Nazile YAŞAR Döşek 45913 670,95 m2 2018/47 Özay YAŞAR Döşek 45822 24,71 m2 308,92 m2 2018/48 Ahmet YAŞAR Döşek 45820 0,80 m 150,01 m2 2018/49 Mehmet KORKMAZ Döşek 42128 144,78m2 2018/49 Mehmet KORKMAZ Döşek 53424 826,25m2 2018/50 Yüksel KORKMAZ Döşek 4624 139,36 m2 2018/51 Alaattin KORKMAZ Döşek 4625 106,05 m2 2018/52 Enver KORKMAZ Döşek 4621 1716,13 m2 2018/53 Murat KORKMAZ Döşek 53422 416,88 m2 2018/53 Murat KORKMAZ Döşek 42126 39,87 m2 2018/54 Cemil YAŞAR Döşek 45818 335,18 m2 2018/54 Cemil YAŞAR Döşek 45824 20,10 m2 2018/55 Mehmet KORKMAZ Döşek 5327 449,44 m2 2018/55 Mehmet KORKMAZ Döşek 5325 555,14 m2 2018/55 Mehmet KORKMAZ Döşek 4216 1464,31 m2 2018/56 Engin YAŞAR Döşek 45821 20,61 m2 2018/56 Engin YAŞAR Döşek 45914 463,75 m2 2018/56 Engin YAŞAR Döşek 45819 0,31 m2 531,34 m2 2018/56 Engin YAŞAR Döşek 45911 34,06 m2 2018/57 AsımKORKMAZ Döşek 51862 736,11 m2 2018/58 Nevin KORKMAZ, Gülsevim KUZU Döşek 51830 533,59 m2 2018/59 Oktay KORKMAZ Döşek 51833 96,86m2 2018/60 Mehmet KORKMAZ Döşek 51826 889,85 m2 2018/61 Hami KORKMAZ Döşek 51822 335,34 m2 GülüzarKORKMAZ 2018/62 Yılmaz KORKMAZ Seher KORKMAZ, Muhterem AKAR Hamide KORKMAZ, Arif KORKMAZ Hayati KORKMAZ Döşek 5171 52,04 m2 2018/63 2018/64 2018/65 2018/66 2018/67 Avni ARSLAN Aytekin ARSLAN Özay YAŞAR Engin YAŞAR Azime ÇITAK Recep GÖL, Şevki GÖL Fatma AKERİK, Nadiye ÖLMEZ Dürdane AYSU, Safigül KORKMAZ Penpe KORKMAZ, Narin KORKMAZ Şahsene KAYA Döşek Döşek Döşek Döşek Döşek 4907 49010 150,41 m2 49011 19,66 m2 49012 4895 214,63 m2 145,93 m2 583,88 m2 74,72 m2 306,07 m2 2018/68 Fatma KİLİM Erdal KORKMAZ, Gülhadiye KELEŞ Hanife ÖZGÜL, Özliyen KOCA Seher ANGIN, Şenol KORKMAZ Döşek 51869 147,18 m2 2018/68 Fatma KİLİM Erdal KORKMAZ, Gülhadiye KELEŞ Hanife ÖZGÜL, Özliyen KOCA Seher ANGIN, Şenol KORKMAZ Döşek 51863 677,98 m2 2018/69 Aynur AKSU Cemil AKSU, Cengiz AKSU Çetin AKSU, Habibe AKSU Hasan Nevzat AKSU, Kılıç AKSU Saniye KAYA, Sevinç NAMLI Söngül AKSU ÖZLÜ, Tekin AKSU Ünal AKSU Döşek 51847 1155,00 m2 2018/69 Aynur AKSU Cemil AKSU, Cengiz AKSU Çetin AKSU, Habibe AKSU Hasan Nevzat AKSU, Kılıç AKSU Saniye KAYA, Sevinç NAMLI Söngül AKSU ÖZLÜ, Tekin AKSU Ünal AKSU Döşek 51868 243,99 m2 2018/69 Aynur AKSU Cemil AKSU, Cengiz AKSU Çetin AKSU, Habibe AKSU Hasan Nevzat AKSU, Kılıç AKSU Saniye KAYA, Sevinç NAMLI Söngül AKSU ÖZLÜ, Tekin AKSU Ünal AKSU Döşek 51860 110,17 m2 2018/70 Zeki ÇAKIR Safiye Erkoç, Medine Yılmaz Hakkı ÇAKIR, Nesime ÇİÇEK Döşek 4894 7728,32 m2 2018/70 Zeki ÇAKIR Safiye Erkoç, Medine Yılmaz Hakkı ÇAKIR, Nesime ÇİÇEK Döşek 4601 4289,80 m2 2018/70 Zeki ÇAKIR Safiye Erkoç, Medine Yılmaz Hakkı ÇAKIR, Nesime ÇİÇEK Döşek 4842 3067,59 m2 2018/70 Zeki ÇAKIR Safiye Erkoç, Medine Yılmaz Hakkı ÇAKIR, Nesime ÇİÇEK Döşek 4841 2648,39 m2 2018/70 Zeki ÇAKIR Safiye Erkoç, Medine Yılmaz Hakkı ÇAKIR, Nesime ÇİÇEK Döşek 4862 4266,56 m2 2018/70 Zeki ÇAKIR Safiye Erkoç, Medine Yılmaz Hakkı ÇAKIR, Nesime ÇİÇEK Döşek 4861 2508,40 m2 2018/70 Zeki ÇAKIR Safiye Erkoç, Medine Yılmaz Hakkı ÇAKIR, Nesime ÇİÇEK Döşek 4851 1519,55 m2 2018/70 Zeki ÇAKIR Safiye Erkoç, Medine Yılmaz, Hakkı ÇAKIR, Nesime ÇİÇEK Döşek 4871 287,40 m2 2018/72 2018/72 2018/73 Ali KORKMAZ Ali KORKMAZ Hamdi KORKMAZ Döşek Döşek Döşek 51861 51864 53212 606,38 m2 181,15 m2 277,12 m2 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 848340) T.C. GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN SAYI: 2018/480 Esas Davacı BEHAAYAKKABI VE TEKSTİL ÜRÜN SAN. TİC. A.Ş. vekili tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; BEHAAYAKKABI VE TEKSTİL ÜRÜN SAN. TİC. A.Ş. (Tuzla VD.1600683234) (Mersis No:0160041025900019) hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285308/h) davası açılmış olup mahkememizce 21/06/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 22/06/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak mali müşavirler Hafiz COŞKUN, Gülzade YILMAZ, hukukçu Levent BİÇER atanmıştır. İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, ön inceleme duruşmasının 17/09/2018 günü saat 13:45’e bırakıldığı ihtaren ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 851011) C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog