Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Salı 31 Temmuz 2018 EDİTÖR: SAMİ GÜREL TASARIM: ERSİN ÖZTEKİN BİTMEYEN TARTISMA spor 15 F.BAHÇE’DE ESKİ BAŞKAN YILDIRIM, ALİ KOÇ’UN BORÇLA İLGİLİ İDDİALARINI YANITLADI ‘Borçlar böyle hesaplanmaz’ l Öncelikle belirtmem gerekir da dahi kabul edilip, mali tab ki mali uzmanlara göre bir iş lolarımız bu kabule göre değer letmenin mali değerlendirilme lendirilirken Sayın Koç’un bu si sadece borçlar üzerinden ya duruma değinmeksizin yapmış pılamaz. Aktiflerin yani varlıkla olduğu açıklama da gerçek du rın ve alacakların da mali değer rumun anlaşılması noktasında lendirme yapılırken göz önün yeterli olamamıştır. de bulundurulması gerekmekte. Sayın Koç sadece borçlar üze ‘Kefaletimiz var’ rinden bir değerlendirme yap Ali Koç tarafından toplam fi mış ve bu yüzden mali yapıyı ol nansal borcumuzun yani ban duğundan daha olumsuz bir şe ka ve finans kuruluşlarına olan kilde açıklamıştır. Mali uzman güncel borcumuzun 1.7 milyar lara göre Sayın Koç tarafından TL olduğu açıklandı. Devamın borçlar üzerinden yapılan açık da ise finansal borçlar sebebi ile lamada da borç durumunu oldu 1.4 milyar TL temlik, 1.4 milyar ğundan daha ağır gösteren bir TL ipotek verilmiş olduğu, ayrı yöntem izlenmiştir. Mali uzman ca Denizbank ve Vakıfbank le ların görüşüne uygun olarak hine rehin tesis edilmiş olduğu konsolide bilançoda borç ka ifade edildi. Sayın Koç açıklama lemleri içinde gözüken ve fakat bütçe performansını etkilemeyecek yani fiilen HHH dı ama ben açıklayayım bu teminatlara ilave olarak, benim ve yönetici arkadaşlarımın 86 ödenmeyecek borç kalem milyon 500 bin USD, 10 mil leri düşüldüğünde Kulü yon Avro ve 272 milyon TL’lik bümüzün 31.12.2017 ta kişisel kefalet ve avallerimiz rihi itibariyle gerçek borcu yani de finans kurumlarına ilave te bütçe performansına etkili olan minat olarak verilmiştir. Açık ödenmesi gereken borcu daha lamadan da anlaşılacağı üzere önceki beyanlarımda olduğu gi toplam borcun hemen hemen bi 429 milyon Avro. tamamı alacak temliki ile gü Kumpas, kur artışı vence altına alınmış ve bu şekilde ödenmektedir. Bu şekilde Şunu da ifade etmek isterim tahsil edilen temlik tutarı ka ki borcumuz 429 milyon Av dar borç ödenmiş olacak ve ku ro olsa da yine de çoktur. Bor lübün, ödeme tutarı kadar ye cumuzun büyümesindeki, ma niden temlik yapması ve ye li yapımızın negatif yönde ge ni nakit akışı yaratması müm lişmesinin en önemli faktörü kün olacak. nün FETÖ’nün kumpası olduğunu ifade etmekle birlikte, son ‘Rehinleri çözdürsünler’ iki yılda gelirlerimizin hızla aza Temlik, ipotek ve rehin miktarı lırken döviz kurlarının da hız nın toplam borçtan misli ile faz la yükselmiş olduğunu da gör la olması o finans kuruluşları ile memiz gereklidir. Döviz yüküm kulüp arasındaki canlı kredi iliş lülüklerinin Türk Lirası gelirler kisi ve kredi limitleri ile alakalı. le finansmanında kur artışı se Yeni yönetimin, söz konusu kre bebi ile meydana gelen açık da di limitlerini azaltmayı tercih et borçlanma miktarımızın son iki mesi halinde azalan limitler ora yıldaki artış sebepleri arasında nında ipotek ve rehinleri çözdür dır. Bu durum UEFA tarafından mesi her zaman mümkün. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Başkan Ali Koç’un açıklamaları ve Yüksek Divan Kurulu toplantısındaki konularla ilgili cevap hakkı nı kullandı. Hafta arasında “Borç hesaplaşması” başlığı altında haber yapmış ve bu haberde Aziz hilmi türkay Yıldırım’ın hafta başı itibarıyla Koç’a sözlü veya yazılı açıklamalarda bulunacağından söz etmiştim. Eski başkandan beklenen açıklama fazla ge cikmedi ve dün sabah itibarıyla geldi. ‘3 Temmuz kumpasını es geçti’ “Şu unutulmamalıdır: 20 yıllık yönetimimde yönetimsel doğrular gibi yönetimsel yanlışlıklar da olmuştur. Ancak Fenerbahçe Spor Kulübü ve iştiraklerinin, mali yapılarında, negatif yönde meydana gelen gelişmelerin ana ve büyük sebebi 3 Temmuz Kumpası, sorumlusu ise bu kumpası kuran FETÖ organizasyonudur. Kulübümüzün bu kumpas sebebi ile uğradığı zararların sorumlusu FETÖ’nün bu etkisini azaltan, mazur gören ya da görmezden gelen her türlü açıklama sadece Fenerbahçe Spor Kulübü’ne zarar vermektedir. Bu nedenle FETÖ isminin dahi geçmediği açıklamalar bu yönü ile son derece zayıftır. ‘Koç da yönetimdeydi’ Ali Koç, 3 Temmuz’un şirket hisselerine etkisi hususunda açıklama yaparken, kumpas öncesinde kulübün sahip olduğu hisselerden yüzde 15’inin satılarak mevcut borçlarımızın tamamının ödenmesi ve kasamıza da para kalmasına yönelik çalışmamızın olduğunu unutmuş. Bu çalışmamızın sekteye uğramasının bugün tartışılan konunun ana nedeni olduğunu da bu yüzden kamuoyuna açıklamamıştır. Ki o süreçte Sayın Koç’un da yönetimde olduğunu hatırlatırım.” ‘FETÖ bile yanlışlık bulamadı’ Kulüplerde yönetimler değişir ama idari kadrolar, yönetimlerden bağımsız olarak görevlerine devam ederler. Böyle bir yapıda, mali işlem ve kayıtlarda herhangi bir olumsuz durumun olabilmesi mümkün değildir. Hiç kimse mali işlem ve kayıtlarımızın yüksek standartları ve doğruluğu hususunda en küçük bir şüphe duymasın. FETÖ’nün en kuvvetli olduğu dönemde FETÖ tarafından yapılan incelemelerde dahi mali işlem ve kayıtlarımızda tek bir yanlışlık bulunamamıştı. Çünkü mali kayıt ve işlemlerimiz yönetimimiz süresince daima şeffaf ve denetlenebilir olmuştur. ‘Kaos ortamı yarattı’ Programda Sayın Koç tarafından yapılan açıklamalar, son iki yılda maça gitmeyin, ürün almayın diye motivasyonu azaltılmış camiamızın, kulübümüze mali desteği konusunda kuvvetli bir şekilde kenetlenmesi ve bu konuda yeniden motivasyonu yönünde atılmış bir adım olarak görülebilir. Ancak sunulan abartılı rakamların ve olduğundan daha olumsuz şekilde gösterilen mali tablonun bir vadeden sonra camianın moral ve motivasyonunu bozacağı her şeyden de önemlisi kulübün itibarını zedeleyeceği endişesini taşımaktayım. Nitekim açıklama sonrasında medyada bir kaos ortamının oluştuğunu ve bundan da Fenerbahçe Spor Kulübü’nün zarar gördüğünü görmekteyim.” 150 milyon sözü l Açıklamalarından anlaşılmaktadır ki Sayın Koç, kulübe 50 milyon USD hibe edecek, buna ilave olarak kısa vadeli banka kredisi olarak 50 milyon USD yeni borç ve Factoring yolu ile 50 milyon USD yeni borç temin ederek, toplam 150 milyon USD kaynak yaratacak. Kulübün nakit akışını ve sermaye sorununu da bu şekilde çözecek. Sayın Koç’un genel kurulda benim 150 milyon Avro karşılıksız hibe vaadim üzerine söylemiş olduğu 150+1 sözünü ilerleyen yıllarda yerine getireceğimi düşünüyorum. ‘Herkes gördü’ l Genel Kurulda Sayın Sina Afra ile alakalı açıklamalarda bulunurken Sayın Koç, şahsımı yalancılıkla suçlamıştı. O gün bu açıklaması beni üzmüştü. Ancak gelinen noktada Sayın Sina Afra’nın Sayın Koç tarafından Fenerbahçe Futbol A.Ş. yönetim kuruluna üye olarak hem de 3 Temmuz akşamı atanması, kimin yalancı olduğunu herkese gösterdi ve üzüntümü bir nebze de olsun azalttı. Fenerbahçe’ye ve şahıslarımıza yapılan FETÖ kumpasını meşrulaştıran sosyal medya paylaşımlarının, Sayın Koç tarafından ‘milliyetçi duygular’ ile söylenmiş masumane sözler olarak değerlendirilmesi ve savunulması benim için ayrı bir üzüntü sebebi oldu. Bu konun değerlendirmesini de Fenerbahçelilere bırakıyoruz. Düğüm çözülüyor Thomas Froome Bir takım iki şampiyon Fransa Bisiklet Turu’nda heyecanı zirve yapmışken bisiklet dünyası Sky Takımı’nın lider bisikletçisinden gelen doping iddialarıyla sarsıldı. Son 5 yılda 4 şampiyonluğu bulunan Chris Froome’un organizasyondan men edilmesiyle, Sky’ın hegemonyası bu sene son mu bulacak derken UCI’ın olumlu raporu takım yetkililerine derin bir nefes aldırdı. İngiliz ekibi, Froome’un yarışamama ihtimaline iyi hazırlanmış olacak ki, tur başladığında iki takım liderleri varmış gibi hissettirdiler. Tur boyunca kimin bu takımın lideri olarak sarı mayoya itileceğini net olarak belirtilmediği Sky’da, Froome’u açık bir şekilde lider olarak gören tek isim Thomas’tı. Bisikletseverler için etapları izlerken Thomas’ın çok daha hazır ve formunun zirvesinde olduğu açıkça gözüküyordu. 12. etap onun için de dönüm noktası niteliğindeydi. Sarı mayoyla geldiği ünlü Alpe d’Huez tırmanışından zaferle ayrılınca, Froome dahil herkes artık bu senenin Gallinin senesi olduğunu biliyordu. Yıllarca domestikliğini yaptığı Froome’dan artık borcunu ödemesini ister gibi çıkıyordu yokuşları Thomas. 2010’dan beri yarıştığı Sky’da sonunda azminin ve çalışmasının sonucunu al dı. Tek problem 32 yaşına gelmiş olması. Ama şu bir gerçek ki, seneye Sky takımı Fransa’ya geldiğinde tüm gözler artık Froome’un üstünde olmayacak. Rüya gibi hikâye Sarı mayo, genel klasmanda en iyi süreyle Thomas’ın oldu. Yeşil mayo sahibi Slovak Peter Sagan sprintlerde dokunulmaz olduğunu gösterdi. Bu sene 3 etap kazanmayı başaran bisiklet sporunun en medyatik çocuğu, aynı zamanda bu sporun sevilmesi için bir rol üstlenmiş gibi. Son 7 yılda 6 kez yeşil mayoyu kazanan Sagan, sakat olmasa 7’de 7 yapacaktı belki de. Gelelim Julian Alaphilippe’e. 2 dağlık etap kazandı. Alpler’de çok etkili pedal çevirdi ve ‘Dağların Kralı’ unvanını benekli mayoyu alarak sonuna kadar hak etti. En iyi genç bisikletçiye verilen beyaz mayo da Fransız Pierre Latour’a gitti. 21 etaplık Tour de France’ın tadı her anlamıyla damağımızda kaldı. Dağlık etapların nefes kesen manzarası, sprint finişlerinin heyecanı ve turu izlerken Caner Eler ve ekip arkadaşlarının keyiften kanalı değiştirmemize engel olan anlatımı. Son söz rüya gibi bir hikâye yazan yeni şampiyonumuza gelsin. Tebrikler Geraint! l CANBERK ADSALAN Terim bu hafta içi kadroya son şeklini verecek cumhur önder arslan Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da transferdeki düğüm çözülüyor. 5 Ağustos’ta Akhisar’la oynanacak Süper Kupa Finali ve 10 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig öncesinde teknik direktör Fatih Terim’in, bu hafta içinde yardımcılarıyla birlikte yapacağı değerlendirmenin ardından kadroya son şeklini vereceği öğrenildi. UEFA ile imzalanan 4 yıllık Finansal FairPlay anlaşması nedeniyle transferde dikkatli adımlar atması gereken SarıKırmızılılarda Carole ve Tolga Ciğerci’nin takımdaki geleceğinin yanı sıra ihtiyaç duyulan mevkiler için kadroya katılması planlanan isimlerin son durumları masaya yatırılacak. Terim ayrıca, altyapıdan alıp kamp çalışmalarında şans tanıdığı genç futbolculardan hangileriyle A takımda yola devam edileceğine, Muslera’nın arkasına tecrübeli bir yerli kaleci alınıp alınmayacağına karar verecek. SarıKır mızılıların, UEFA kriterlerine göre; bonservis bedeli ödeyerek bir transfer yapabilmesi için kadrosundan oyuncu satması gerekiyor. Aslan, satış yapmadan kiralama yön temiyle transfer gerçekleştirme şansına sahip. Ancak bu noktada da stoper, orta saha ve forvete alınması istenen isimlerin yabancı olma ihtimalinin yüksekliği nedeniyle ‘14 yabancı kuralı’ Galatasaray’ı zorluyor. SarıKırmızılıların şu anda 13 yabancı futbolcusu bulunuyor. Carole’le yolların ayrılması halinde bu rakam 12’ye düşecek. Manchester City’den Denayer’i, Stoke City’den Ndiaye’yi kiralamak isteyen Galatasaray, İngiltere’de 9 Ağustos’ta sona erecek transfer dönemini gözüne kestirmiş durumda. Rakip AEK Galatasaray 6. hazırlık maçında bugün Yunanistan ekibi AEK ile karşılaşacak. Atina’daki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma D Smart platformundaki Smart Spor kanalından canlı ekranlara gelecek. Veli ve Aras’ın bileti kesildi l Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle takımdan çok uzun bir süredir ayrı kalan ve iyileşme H HH nulacağı öğrenildi. İki oyuncunun da bonservislerinin verileceği belirtilirken FIFA’lık ol konusunda da henüz beklenen noktaya ge ma durumuna karşı ise iki isimle de karşılık lemeyen Veli Kavlak ile geldiği günden bu lı konuşulacağı ve geçmişe dönük alacakla yana teknik direktör Şenol Güneş’in gözü rının eksiksiz ödeneceği belirtildi. SiyahBe ne giremeyen Aras Özbiliz’le yollar ayrılı yazlılarla sözleşmesi bu sezonun sonunda bi yor. SiyahBeyazlılar, iki oyuncunun da söz tecek olan Veli Kavlak’ın maaşı 1 milyon 700 leşmesini tek taraflı olarak feshetme kararı alır bin Avro olurken Aras Özbiliz ise senelik 1.2 ken kısa süre içinde iki isme de bildirimde bulu milyon Avro kazanıyordu. Prens Adaları’na rekor teşekkürü l Kınalıada Su Sporları Kulübü Başar Acarlı Tesisleri’nde 34.’sü düzenlenen Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası’nda 8 ülkeden 60 kulüp, 600 sporcu ile mücadele ederken, G.Saray, F.Bahçe, ENKA zirveyi paylaştı. 39 şampiyona rekorunun kırıldığı yarışlar nedeniyle TYF Başkanı Erkan Yalçın, KSSK’ye bir teşekkür mesajı iletti. Beylikdüzü’nde renkli şampiyona l Beylikdüzü Belediyesi, 17 ülkeden 191 sporcunun katılımıyla Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Paletli Yüzme Gençler Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu Başkanı Ilias Xiarchos, “Avrupa Gençler Şampiyonası’nı İstanbul’da düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullanırken, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Beylikdüzü’nün spor için merkez ilçe olduğunu belirtti. Şampiyona 3 Ağustos’a dek Beylikdüzü Spor Kompleksi ile Gürpınar Sahili’nde sürecek. Trabzonspor’dan transfer hamlesi H l Trabzonspor transferde hız kazandı. BordoMavililer, Lorient Kulübü’nün 28 yaşındaki stoperi Zargo Toure ve İstiklal takımının 22 yaşındaki İranlı sto peri Majid Hosseini’yi kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi, Toure için Lorient’e 350 bin Avro bonservis ödeyecek; oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde ise Lorient’e yüzde 20 pay verilecek. Hosseini, “Burada bulunduğum için çok mutluyum. Takımım için yapabileceğim ne varsa yapacağım. Avrupa’da birkaç takımdan teklif vardı. Transfer sürecim kısa sürede olduğu için ilk aşamada Trabzonspor’u seçtim. Umuyorum benim için en hayırlısı olur” dedi. Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, kulübün transfer politikası gereği çevre ülkelere ağırlık verileceğine işaret ederek, “Trabzonspor kendine özgü tavrı ve tarzıyla faaliyetini sürdürecek, üstünlüklerini ortaya koyacak. Trabzonspor bundan sonra imkânlar ölçüsünde yakın çevreden oyuncu katılımını planlıyor, İran, Gürcistan, Yunanistan’dan. Çünkü sosyal açıdan ve yaşam tarzı olarak çok daha uyum sağlamak mümkün” diye konuştu. KISA... KISA... KISA... KISA... l Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyespor, ABD’li oyuncu Tiffany Mitchell’i kadrosuna kattı. l Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Hollandalı 10 numara Tjaronn Chery’i kiralık olarak kadrosuna dahil etti. l BURSASPOR, Sercan Yıldırım ve Serdar Kurtuluş ile yollarını ayırdı. l BEŞİKTAŞ’ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda sahasında B36 Torshavn ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi Portekizli Carlos Xistra oldu. l M. BAŞAKŞEHİR, hazırlık karşılaşmasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart’a 31 mağlup oldu. l Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden mke Ankaragücü, kadrosunu Bakary Kone ve Lanre Kehinde ile güçlendirdi. l KANADA’da düzenlenen 20’nci Dünya Sualtı Hokeyi Şampiyonası’nda erkeklerde İngiltere’yi 21 yenerek dünya üçüncüsü olan Sualtı Hokeyi Milli Takımı yurda döndü. l Adana Demirspor, Manchester United’ın eski futbolcusu Anderson ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. TV’DE SPOR l Spor Smart/20.00 (Hazırlık maçı) AEKGalatasaray. C AT YARIŞI TAHMİNİ ANKARA ALTILI GANYAN 81 132 624 471 278 2 , 34 , 7 ELAZIĞ ALTILI GANYAN 67 327 1 3 432 2 419 1114 1 5 108 13 C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog