Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

sigorta@cumhuriyet.com.tr Salı 17 TEMMUZ 2018 Tasarım: BAHADIR AKTAŞ TARSİM’e iki ödül birden Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nce verilen ödüllerde TARSİM, “Kurumsal Farkındalık” kategorisinde iki ödül aldı. Ödüller, TARSİM İç Denetim Başkanı Hande Seyhan ile Kıdemli Denetçi Erman Çobanoğlu’na teslim edildi. Siber tehlike tatilde daha da büyüyor gÜNEŞ SİGORTA’DAN YARIŞMA Güneş Sigorta tarafından düzenlenen “Güneş’ini Yakala” Fotoğraf Yarışması’na 30 Eylül’e kadar başvurabilecek. Bu yılki teması “Güneşli Kareler” olan yarışmada, birinciye 4 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL’lik para ödülü verilecek. Yarışma sonuçları 12 Ekim’de duyurulacak. Yeni patron Maliye Bakanlığı KHK’lerin yağmur gibi yadığı, neredeyse tüm kurum, oda, birlik ve hatta sendikaların bile Cumhurbaşkanlığı’na bağlandığı yeni dönemde sigortacılığın yeni adresi de belli oldu: Maliye Bakanlığı... 10 Temmuz’da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile başta Hazineciler ve sigortacılar olmak üzere birçok kesimin merak ettiği soru yanıtlandı. Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Sigorta Denetleme Kurulu Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlandı. Böylece sigortacılık ve bireysel emekliliğin yeni adresi de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda; dolayısıyla Berat Albayrak’ın yönetiminde olacak. Kararnamede Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün yeni dönemdeki görev ve yetkileri de, ülke sigortacılığının gelişmesi, sigortalıların korunması için önlem almak, bu önlemleri bizzat uygulamak, sigortacılarla ilgili konularda mevzuatı hazırlamak, uygulamak, ilgililer tarafından uygulanmasını izlemek, yönlendirmek ve bu mevzuatın Avrupa Birliği ile uyumlandırılması çalışmalarını yürütmek oldu. Sigortacıların da isteği, BDDK benzeri bağımsız bir Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulması. Yıllık küresel zarar 400 milyar ile 2 trilyon dolar arasında değişse de risk yazın daha fazla arttığı için daha çok güvenceye ihtiyaç var Kimlik hırsızlığından sanal alışverişe, banka hesaplarının çalınmasından gizli dos yalara erişime dek birçok alanda gündeme gelen siber saldırıların ya zın farklı boyutlarda da yaşandığı ve bu nedenle sigortanın daha fazla hissedilir olduğu dile getirildi. Küçük çapta bir şirkette siber saldı rının sonucunda yaşanan zararın ma liyeti 25 bin doları bulabiliyor. Orta boy işletmelerde bu rakam 880 bin do lar civarına yükselmekte. Büyük çaplı firmalarda ise 2.7 milyon doları geçen maliyetlerle karşılaşmak mümkün. Yapılan araştırmalar siber güven lik konusunda gerek şirketlerin ge rek yurttaşların zayıf olduğunu orta ya koyuyor. Örneğin, Clonera Bilişim Hizmetleri’nin, ortalama 50 sunucu ya sahip 430 şirketin BT yöneticile riyle yaptığı araştırmanın sonuçla rı siber güvenlik konusunda sıkıntılı bir tablo ortaya koyuyor. Araştırmada sunulan en dikkat çe kici sonuçu, Türkiye’deki şir ketlerin yüzde 95’i diji tal fela ket yaşadığı şeklinde. 4 Araştırmaya göre, son bir yılda, bilgi teknolojileri sistemlerini durduracak nitelikte dijital felaket yaşayan şirketlerin oranı yüzde 35. 4 Doğal afetlerin neden olduğu dijital felaketlerin oranı yüzde 3. 4 Siber saldırı yaşayan şirketlerin oranı yüzde 11. 4 Raporda şirketlerin dijital felaket yaşama sebepleri arasında ilk sırayı yüzde 30 ile güç kesintisi. 4 Bunu yüzde 21 ile donanım ve yazılım sorunları takip ediyor. Yüzde 18 ile sistem hatası, yüzde 11 ile siber saldırı, yüzde 6 ile kullanıcı hatası ve yüzde 6 ile veri bozulması diğer listelenen nedenler arasında. 4 Buna karşı araştırmaya katılan şirketler siber güvenlik konularında yeterince çaba göstermiyor. Tam koruma yok 4 Şirketlerin yüzde 63’ü dijital felaketlerden kurtarma çözümlerinin maliyetini yüksek bulduğu için gerekli önlemleri almıyor. 4 Siber güvenlik altyapısına güvenmeyenlerin oranı yüzde 11. 4 Herhangi bir dijital felaket kurtarma senaryosu olmayan şirketlerin oranı yüzde 47. Her ne kadar sigortacılar, yüzde 100 siber güvenlik durumundan söz edilemeyeceğini belirtse de “Risklerden korunmanın yolu siber riskler sigortası yaptırmaktan geçiyor” fikrinde birleşiyor. Sigortacılara göre, siber suçların global ekonomiye maliyetinin yılda 400 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor, 2019’da bu rakamın 2 trilyon doları, 2021’de 6 trilyon doları aşması bekleniyor. Türkiye’de, her yıl 1015 milyon kişi siber suçlardan mağdur oluyor. Bunun bedeli 600 milyon doları buluyor. Dünyada, geçen yıl açıklanan verilere göre, siber riskler sigortasında üretilen prim büyüklüğünün yıllık 3 milyar dolar seviyesini aştığı söylenebilir. Türkiye ise henüz siber risk sigortası anlamında yolun başında. Bluetooth’u gerekliyse açın Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, tatilcilere seyahatlerinin siber risklerden uzak geçmesi için beş öneride bulundu. Öneriler özetle şöyle: 4 Seyahat uygulamalarını güvenli kaynaklardan indirin. 4 Bluetooth’tan sadece çok gerekli anlarda faydalanın. 4 Çevrenizdeki WiFi ağlarının bir tuzak olmadığından emin olun. 4 VPN kullanın ve girdiğiniz sitelerde HTTPS sertifikası olmasına dikkat edin. 4 Cihazınızdaki lokasyon takibi özelliğini her zaman açık tutmayın. 4.5 milyon çalışan BES’lenecek2sdi1as3htebilminoeliaşcyaekri yDazorağırdaaalrdaı üifleşkttü Munich Re’ye göre, dünya genelinde doğal afetler, 2018’in ilk yarısında 33 milyar dolarla geçen yıla oranla daha düşük kayıplara neden oldu. Geçici verilere göre, yılın ilk altı ayında meydana gelen toplam zararlar 2005’ten bu yana en düşük seviyede oldu. Buseviye, enflasyon düzeltmesinden sonra yaklaşık 29 milyar dolar civarında. Munich Re Yönetim Kuru lu Üyesi Torsten Jeworrek, “Rekor kayıplarla dolu bir aşırı afetler döneminden sonra, düşük kayıplı bir fazı kaydedebilmek güzel bir şey. Elbette, kısa bir zaman çizelgesine bakmak gerçek resmi bozabilir. En önemli şey uzun vadeli gelişmeleri anlamaktır” diye konuştu. Yaklaşık 17 milyar dolar olan sigortalı zararlar önceki yıla göre 25.5 milyar dolar daha az. Seçimleri SED listesi kazandı Sigorta eksperleri sandık başına gitti Ülke çapında faaliyet gösteren 1855 Sigorta Eksperi, yeni dönemde kendilerini TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi’nde temsil edecek olan İcra Komitesi Üyelerini seçmek üzere 7 Temmuz’da sandık başına gitti. TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi seçimlerini, başkanlığını Ahmet Nedim Erdem’in yürüttüğü Sigorta Eksperleri Derneği’nin (SED) listesi kazandı. Doğa Sigorta’dan rekor 225 milyon TL’lik hasar ödemesi İlk çeyrekte müşterilerine toplam 225 milyon lira hasar ödediklerini belirten Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, “Doğa Sigorta 1.1 milyar lirayı aşan aktif toplamıyla, 208 milyon lirayı aşan öz sermayesiyle ve tamamen yerli yapısıyla sigortalılarına hizmet vermeyi sürdürecek. 2018’de en güçlü 10 şirket arasında yerini almaya devam edecektir” dedi. Gölpınar, üç ayda yaklaşık 352 milyon lira prim ürettiklerini söyledi. Temmuz sonunda 1049 arası çalışanı olan 200 bin işyerinde, 45 yaş altı 4.5 milyon kişi, işverenleri tarafından otomatik BES’e dahil edilecek. Çalışanını sisteme sokmayan ya da eksik sokan işverene yüklü miktarda idari para cezası uygulanacak. Çalışanların maaşlarından, prime esas kazancın yüzde 3’ü kesilerek, yine işverenleri tarafından emeklilik şirketlerine aktarılacak. 2017 başından beri kademeli geçiş ile uygulamaya giren otomatik katılımın beşinci fazı 1 Temmuz’da başladı. Gelişmeler hakkında bilgi veren Anadolu Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, “213 bin dolayında kurum sisteme dahil olacak. Bu kurumlar için süreçlerini hızlı ve verimli yönetmenin en öncelikli konular arasında olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle iş ortaklarımızın otomatik katılım için harcayacakları eforu minimuma indirmeyi hedefledik” diye konuştu. Yük hafifliyor Bugüne kadar 4 milyonu aşkın ça lışanın tasarruf etmeye başladığına dikkat çeken Erkan, kurumların ve ya serbest muhasebeci ve mali mü şavirlerin, anadoluhayat.com.tr in ternet sitesindeki “Online Otoma tik Katılım” sayfasından diledikleri anda teklif alarak otomatik katılım sözleşmelerini hemen oluşturabil diklerini aktardı. Erkan, “Şirketimi zin online entegrasyon sağladığı bordro uygu lamalarını kullanan işverenler, otomatik katılım kapsamında açılan bireysel emek lilik hesaplarına iliş kin pek çok iş lemi anlık ola rak gerçekleş tirebiliyor” M. Uğur Erkan dedi. Yıldırım Türe Güneş panelleri Ergo ile korunacak Ergo Türkiye, Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren CW Enerji, Mühendislik, Ticaret ve Sanayi AŞ ile işbirliğine imza attı. Ergo Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak için geliştirdiği Güneş Enerji Santralları Sigortacılığını yeni bir boyuta taşıdı. Geçen yıl yetersiz ışımadan kaynaklı performans kayıplarını güvence altına alan şirket, Antalya Acentesi Kotra Sigorta aracılığıyla Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan güneş paneli üreticisi CW Enerji ile işbirliğine imza attı. Bu anlaşma ile CW Enerji’nin güneş enerjisi panellerinin verimlilikleri 25 yıl süreyle güvence kapsamına alındı. Ergo Türkiye İcra Kurulu Üyesi Yıldırım Türe, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri arasında yer alan iklim değişikliğinin Ergo Grubu’nun da çevresel sorumluluk anlayışının da bir parçası olduğunu belirterek “Grup ve hissedarımız Munich RE’nin ortaklaşa geliştirdiği sürdürülebilirlik vizyonu ile hareket etmeyi her daim ilke ediniyoruz. Grubumuzun küresel çapta yaygınlaştırdığı kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri, temel olarak iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde şekilleniyor” diye konuştu. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog