Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

T.C. BATMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Batman ili, Merkez ilçesi, Beşiri ilçesi veHasankeyf ilçesi,hudutlarında bulunanparseller vekamulaştırılacak alanı aşağıda ayrıntılıolarak belirtilen taşınmazlar için kamulaştarma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların mahkemece belirlenenduruşmatarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsilettirmeleri aksi takdirde HMK’ nın 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devvam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 10. mad öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasıaçabileceklerini, açılacak davalarda husumetin DSİ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizcetespit edilen kumalıştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesineyatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tümsavunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonra ikihaftaiçindemahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi gereğinceİLANEN tebliğ olunur.29/06/2018 12018/257 Esas : Batman ili,Hasankeyf ilçesi, Palamut köyü, Golikahudutları dahilinde bulunan 110 ada, 57nolu parsellerde kayıtlı 622,07 m2lik taşınmaz. DAVALILAR: EMİN DEMİR49906828578 Petrolkent Mah. 2836 Sk. No:17 İç Kapı No:2Batman Merkez/ BATMAN 22018/258 Esas :Batman ili,Hasankeyf ilçesi, Kelekçi köyüPalamut Köy Bane Hebane hudutları dahilinde bulunan 117 ada 155 nolu parsellerde kayıtlı333,17m2 taşınmaz. DAVALILAR: HÜSEYİN TUNÇAY50506808518 Yavuz Selim Mah. 3551 Sk. No:10 İç Kapı No:1Batman Merkez/ BATMAN 32018/259 Esas : Batman ili,Hasankeyf ilçesi, Palamut köyü , Bane Hebane hudutları dahilinde bulunan 117 ada, 177 nolu parsellerde kayıtlı 2.867,97 taşınmaz. DAVALILAR: EMİN DEMİR49906828578 Petrolkent Mah. 2836 Sk. No:17 İç Kapı No:2Batman Merkez/ BATMAN 42018/260 Esas:Batman ili,Hasankeyf ilçesi, Palamut köyü , Bane Kera mevkinde hudutları dahilinde bulunan 116 ada , 93nolu parsellerde kayıtlı24.398,17m2lik taşınmaz. DAVALILAR: 1 MEHMET ÇELİK42532760076 Petrolkent Mah. 2875 Sk. No:12 İç Kapı No:3Batman Merkez/ BATMAN 2 SAİT ÇELİK42535759954 Petrolkent Mah. 2875 Sk. No:10 İç Kapı No:1Batman Merkez/ BATMAN 3 SÜLEYMAN ÇELİK42538759890 Petrolkent Mah. 2869 Sk. No:18Batman Merkez/ BATMAN 52018/261 Esas: Batman ili,Hasankeyf ilçesi, Kelekçi köyühudutları dahilinde bulunan 180nolu parsellerde kayıtlı6.200,00 m2 lik taşınmaz. DAVALILAR: MEHMETACAR Kelekçi KöyüHasankeyf/ BATMAN(Vatandaşlık numarası belirtilmemiş) 62018/262 Esas:Batman ili,Hasankeyf ilçesi, Kelekçi köyühudutları dahilinde bulunan 703nolu parsellerde kayıtlı2.387,63m2 lik taşınmaz. DAVALILAR:1 ABDULAZİZ AKKURT22226050560 No:12 Kelekçi MerkezSiirt Merkez/ SİİRT 2 MEHMET AYANA23615004270 PiriReis Mah. Meriç Sok No:13/ D:2 Darıca / KOCAELİ 72018/263 Esas:Batman ili,Hasankeyf ilçesi, Kelekçi köyühudutları dahilinde bulunan 680nolu parsellerde kayıtlı 1.902,33m2 lik taşınmaz. DAVALILAR: MEHMET YEL24166985810 Süphan Mah. Karanfil Sk. No:16 İç Kapı No:2Edremit/Van 82018/264 Esas: Batman ili,Hasankeyf ilçesi, Kelekçi köyühudutları dahilinde bulunan 718nolu parsellerde kayıtlı 1.265,73m2 lik taşınmaz. DAVALILAR: 1 ABDULAZİZ AKKURT22226050560 No:12 Kelekçi MerkezSiirt Merkez/ SİİRT 2 AGİT AKKURT22148053106 Kanarya Mah. Bülbül Sk. No:29 İç Kapı No:5 Küçükçekmece/ İSTANBUL 3 AYNUR AKKURT22208051134 Fatih Mah. Pazar Cad. No:108 İç Kapı No:1 Bağcılar/ İSTANBUL 4 DERYA KAYI22172052304 Gap Mah. 2518 Sk. No:30 D:4 Batman Merkez/ BATMAN 5 DİLBER AKKURT22142053324 Kanarya Mah. Bülbül Sk. No:29 İç Kapı No:5 Küçükçekmece/ İSTANBUL 6 FATIM KILIÇER34024656684 Çal Mah. 202. Sk. No:14 İç Kapı No:2Siirt Siirt Merkez/ SİİRT 7 GÜLİ KAYI59065525546 Çamlıca Mah. 2448. Sk. No:4 İç Kapı No:2Batman Merkez/ BATMAN 8 HİCRAN AKKURT22145053260 Kanarya Mah. Bülbül Sk. No:29 İç Kapı No:5 Küçükçekmece/ İSTANBUL 9 HİLAL AKKURT34054656586 Kanarya Mah. Bülbül Sk. No:29 İç Kapı No:5 Küçükçekmece/ İSTANBUL 10 KADER AKKURT12653820096 Kanarya Mah. Bülbül Sk. No:29 İç Kapı No:5 Küçükçekmece/ İSTANBUL 11 KEREM AKKURT22175052240 Fatih Mah. Pazar Cad. No:108 İç Kapı No:1 Bağcılar/ İSTANBUL 12 MAHMUT AKKURT22217050852 Şehit MuhtarMah. Turan Cad. No:32 İç Kapı No:3Beyoğlu/ İSTANBUL 13 MAZLUM AKKURT22166052532 Fatih Mah. Pazar Cad. No:108 İç Kapı No:1 Bağcılar/ İSTANBUL 14 NAZMİYE AKKURT22151053032 Kanarya Mah. Bülbül Sk. No:29 İç Kapı No:5 Küçükçekmece/ İSTANBUL 15 NURCAN KURUTCU22205051298 Mehmetakif Mah. Barbaros Sk. No:19 İç Kapı No:1K4Küçükçekmece/ İSTANBUL 16 SAFURE AKKURT22223050624 Kooperatif Mah. 1730 Sk. No:10 İç Kapı No:1 Siirt Merkez/ SİİRT 17 SALİHA AKKURT22220050788 Kooperatif Mah. 1739 Sk. No:6 İç Kapı No:1Siirt Merkez/ SİİRT 18 ŞÜKRAN AKKURT34057656422 Kanarya Mah. Bülbül Sk. No:29 İç Kapı No:5 Küçükçekmece/ İSTANBUL 92018/265 Esas:Batman ili,Hasankeyf ilçesi, Kelekçi köyühudutları dahilinde bulunan 624nolu parsellerde kayıtlı 5.986,00m2 lik taşınmaz. DAVALILAR: 1 ABDULAZİZ AKKURT22226050560 No:12 Kelekçi MerkezSiirt Merkez/ SİİRT 2 AGİT AKKURT22148053106 Kanarya Mah. Bülbül Sk. No:29 İç Kapı No:5 Küçükçekmece/ İSTANBUL 3 AYNUR AKKURT22208051134 Fatih Mah. Pazar Cad. No:108 İç Kapı No:1 Bağcılar/ İSTANBUL 4 DERYA KAYI22172052304 Gap Mah. 2518 Sk. No:30 D:4 Batman Merkez/ BATMAN 5 DİLBER AKKURT22142053324 Kanarya Mah. Bülbül Sk. No:29 İç Kapı No:5 Küçükçekmece/ İSTANBUL 6 FATIM KILIÇER34024656684 Çal Mahallesi 2020. Sokak No :14 İç Kapı No : 2 Siirt Merkez/ SİİRT 7 GÜLİ KAYI59065525546 Çamlıca Mah. 2448. Sk. No:4 İç Kapı No:2Batman Merkez/ BATMAN 8 HİCRAN AKKURT22145053260 Kanarya Mah. Bülbül Sk. No:29 İç Kapı No:5 Küçükçekmece/ İSTANBUL 9 HİLAL AKKURT34054656586 Kanarya Mah. Bülbül Sk. No:29 İç Kapı No:5 Küçükçekmece/ İSTANBUL 10 KADER AKKURT12653820096 Kanarya Mah. Bülbül Sk. No:29 İç Kapı No:5 Küçükçekmece/ İSTANBUL 11 KEREM AKKURT22175052240 Fatih Mah. Pazar Cad. No:108 İç Kapı No:1 Bağcılar/ İSTANBUL 12 MAHMUT AKKURT22217050852 Şehit MuhtarMah. Turan Cad. No:32 İç Kapı No:3Beyoğlu/ İSTANBUL 13 MAZLUM AKKURT22166052532 Fatih Mah. Pazar Cad. No:108 İç Kapı No:1 Bağcılar/ İSTANBUL 14 NAZMİYE AKKURT22151053032 Kanarya Mah. Bülbül Sk. No:29 İç Kapı No:5 Küçükçekmece/ İSTANBUL 15 NURCAN KURUTCU22205051298 Mehmetakif Mah. Barbaros Sk. No:19 İç Kapı No:1K4Küçükçekmece/ İSTANBUL 16 SAFURE AKKURT22223050624 Kooperatif Mah. 1730 Sk. No:10 İç Kapı No:1 Siirt Merkez/ SİİRT 17 SALİHA AKKURT22220050788 Kooperatif Mah. 1739 Sk. No:6 İç Kapı No:1Siirt Merkez/ SİİRT 18 ŞÜKRAN AKKURT34057656422 Kanarya Mah. Bülbül Sk. No:29 İç Kapı No:5 Küçükçekmece/ İSTANBUL 10 2018/266 Esas: Batman ili,Hasankeyf ilçesi,Palamut köyü Bane Hebane Mevkindehudutları dahilinde bulunan 117 ada 159nolu parsellerde kayıtlı1.440,34m2 taşınmaz. DAVALILAR:METİN TAYMUR46060954464 Cudi Mah. 3534 Sk. No:10 İç Kapı No:1Batman Merkez/ BATMAN 11 2018/267 Esas:Batman ili,Hasankeyf ilçesi, Palamut köyü, Bane Hebanehudutları dahilinde bulunan 117 ada, 141nolu parsellerde kayıtlı 7.088,11m2 lik taşınmaz. DAVALILAR: ZEKİ TURAN49360846774 Cudi Mah. 3551 Sk. No:18Batman Merkez/ BATMAN 122018/268 Esas:Batman ili,Hasankeyf ilçesi, Palamut köyü bane hebane mevkindehudutları dahilinde bulunan 108 ada 26nolu parsellerde kayıtlı7.069,24m2 liktaşınmaz. DAVALILAR: FAHREDDİN YILDIZ47398912126 2852 Sk. Petrolkent Mah. No:46Batman Merkez/ BATMAN 132018/269 Esas:Batman ili,Hasankeyf ilçesi, palamutköyü, çeme kose mevkiihudutları dahilinde bulunan 114 ada, 15nolu parsellerde kayıtlı 49,86 m2 lik taşınmaz. DAVALILAR: HÜSEYİN AY54241686332 Karşıyaka Mah. 340 Sk. No:16 Batman Merkez/ BATMAN 142018/270 Esas:Batman ili,Hasankeyf ilçesi, Palamut köyü , Golikahudutları dahilinde bulunan 110 ada , 53nolu parsellerde kayıtlı 14.911,87m2 taşınmaz. DAVALILAR:EMİNE DOĞAN49750833728 Petrol Mah. 119 Sk. No:23 İç Kapı No:2Batman Merkez/ BATMAN 152018/271 Esas:Batman ili,Hasankeyf ilçesi, Kelekçi köyühudutları dahilinde bulunan 720nolu parsellerde kayıtlı 324,56 m2 lik taşınmaz. DAVALILAR:1 BAYRAM AFŞİN30749469080 Molla Gürani Mah. Muratpaşa Sk. No:21 İç Kapı No:1Fatih/ İSTANBUL 2 CENGİZ AFŞİN30758468708 Çırpıcı Mah. Modabağ 8 Sk. No:21 İç Kapı No:2 Zeytinburnu/ İSTANBUL 3 SÜLEYMAN AFŞİN30776468124 Hürriyet Mah. Yavuzlar Sk. No:25 İç Kapı No:6+Ç.P.Bahçelievler/ İSTANBUL 162018/272 Esas:Batman ili,Hasankeyf ilçesi, Kelekçi köyühudutları dahilinde bulunan 664 nolu parsellerde kayıtlı 3.855,28m2 lik taşınmaz. DAVALILAR:1 FATMA TEMEL10241449926 3023 Sk. Seyitler Mah. No:12Batman Merkez/ BATMAN 2 GÜLSEREN AY26698901450 Akköprü Mah. Dere Sk. No:8Tuşba/ VAN 3 MEHMET AY26695901514 No:10 İç Kapı No:2 KelekçiSiirt Merkez/ SİİRT 4 ŞEMSETTİN AY26776898856 Piri Reis Mah. Saadet Sk. No:15 İç Kapı No:2Darıca / KOCAELİ 5 ZÜBEYDE GÖK22757032806 Kooperatif Mah. 1741 Sk. No:24 İç Kapı No:2Siirt Merkez/ SİİRT 172018/273 Esas:Batman ili,Hasankeyf ilçesi, Kelekçi köyühudutları dahilinde bulunan 682nolu parsellerde kayıtlı 3.179,47m2lik taşınmaz. DAVALILAR:1 AYŞE VAROL24013990974 Petrolkent Mah. 2869 Sk. No:23 İç Kapı No:1Batman Merkez/ BATMAN 2 BUŞRA OKAN23884995200 HacıahmetMah. Yeni Bostan Sk. No:9 İç Kapı No:6 Beyoğlu/ İSTANBUL 3 GÜLİSTAN ZORİÇ49336149212 Fevzi Çakmak Mah. 1735. Sk. No:21Tarsus/ MERSİN 4 HAFİFE YEL24022990682 Petrolkent Mah. 2869 Sk. No:30 İç Kapı No:2Batman Merkez/ BATMAN 5 HALİL YEL24019990756 Fevzi Çakmak Mah. 1729. Sk. No:5 İç Kapı No:1Tarsus/ MERSİN 6 HÜSNÜ YEL24007991192 Atakent Mah. 2284 Sk. No:31 İç Kapı No:9Yüreğir/ ADANA 7 İDRİS YEL24016990810 Fevzi Çakmak Mah. Şht.Ramazan Alper(1723) Sk. No:17 İç Kapı No:2Tarsus/ MERSİN 8 KADİR YEL32728700740 Petrolkent Mah. 2869 Sk. No:30 İç Kapı No:2Batman Merkez/ BATMAN 9 MEHMET YEL24010991028 Petrolkent Mah. 2869 Sk. No:30 İç Kapı No:1Batman Merkez/ BATMAN 10 SALİH YEL23881995364 Gap Mah. Av. Sedat Özevin Cad. No:29 C D:14 Batman Merkez/ BATMAN 11 ZEHRA YEL23878995438 Petrolkent Mah. 2869 Sk. No:30 İç Kapı No:2Batman Merkez/ BATMAN 182018/274 Esas:Batman ili,Hasankeyf ilçesi, Kelekçi köyühudutları dahilinde bulunan 557nolu parsellerde kayıtlı 24,00m2 lik taşınmaz. DAVALILAR:MEHMET ACAR Kelekçi KöyüHasankeyf/ BATMAN 192018/275 Esas:Batman ili,Hasankeyf ilçesi, Kelekçi köyühudutları dahilinde bulunan 709nolu parsellerde kayıtlı399,79 m2 lik taşınmaz. DAVALILAR:1 AHMET ALTUN25819930782 Kemalpaşa Mahallesi 2516 Sokak No 23 Tarsus/ MERSİN 2 CEVAHİR ALTUN25738933482 Fahrettin Paşa Mah. 1440. Sk. No:1 İç Kapı No:1 Tarsus/ MERSİN 3 FADİLE ALTUN25831930326 Fevzi Çakmak Mah. 1745. Sk. No:2/1 İç Kapı No:1 Tarsus/ MERSİN 4 FATMA ALTUN25825930554 Kemalpaşa Mah. 2513 Sk. No:18 Tarsus/ MERSİN 5 FELEK BİŞİ40768432194 Kooperatif Mah. 1741 Sok. No:28/1 Siirt Merkez/ SİİRT 6 HASİYE ALTUN25834930262 Yunus Emre Mah. 1392/2 Sk. No:17, D: 12 Sultangazi / İSTANBUL 7 MEHMET ALTUN25828930490 Fahrettin Paşa Mah. 1428. Sk. No:14Tarsus/ MERSİN 8 MEHMET BENGİN ALTUN25816930846 Fahrettin Paşa Mah. 1412. Sk. No:8 İç Kapı No:1Tarsus/ MERSİN 9 PERİHAN AYHAN53545071202 Akkent Mah. 2374 Sk. No:6 D:2 Yenişehir / Mersin 20 2018/276 Esas:Batman ili,Hasankeyf ilçesi,Kelekçiköyü hudutları dahilinde bulunan 660nolu parsellerde kayıtlı 1.334,62m2 lik taşınmaz. DAVALILAR: 1 ABDULGAFUR ORHAN11153419588 Seyitler Mahallesi 3019 Sokak No.: 17 Batman Merkez/ BATMAN 2 FATMA ORHAN42361379678 Seyitler Mah. 3010 Sk. No:35 İç Kapı No:2Batman 3 GÜLİSTAN ORHAN11030423622 Seyitler Mah. 3019 Sk. No:17Batman Merkez/ 4 HALİME TAŞ11078422038 No:20 TulumtaşKurtalan/ SİİRT 5 HALİSE ORHAN11156419424 Seyitler Mah. 3019 Sk. No:17Batman Merkez/ 6 MEDİNE ORHAN44428310792 Seyitler Mah. 3019 Sk. No:17Batman Merkez/ 7 MEHMET ZEKİ ORHAN11093421528 3019 Sk. Seyitler Mah. No:17Batman Merkez 8 MUZAFFER ORHAN11075422192 Seyitler Mah. 3019 Sk. No:17Batman Merkez/ 9 ÖMER ORHAN11147419716 3019 Sk. Seyitler Mah. No:17Batman Merkez/ 10 ÖZLEM YILDIRIM11150419642 1754. Sk. Kooperatif Mah. No:5 İç Kapı No:2Siirt 11 ZEYNEP TÜRKAN11102421204 3044 Sk. Seyitler Mah. No:5Batman Merkez/ 212018/277 Esas:Batman ili,Hasankeyf ilçesi, Kelekçi köyühudutları dahilinde bulunan 701nolu parsellerde kayıtlı 227,09m2 lik taşınmaz. DAVALILAR: İBRAHİM AYHAN Kelekçi KöyüHasankeyf/ BATMAN 222018/278 Esas:Batman ili,Hasankeyf ilçesi,Kelekçiköyü hudutları dahilinde bulunan 634nolu parsellerde kayıtlı 1.070,17m2 lik taşınmaz. DAVALILAR:MEHMET ACAR Kelekçi KöyüHasankeyf/ BATMAN 232018/279 Esas:Batman ili,Hasankeyf ilçesi, Kelekçi köyühudutları dahilinde bulunan 656nolu parsellerde kayıtlı3.459,66 m2 lik taşınmaz. DAVALILAR: MEHMET ORHAN11168419078 Seyitler Mahallesi 3002 Sokak No.: 24 Batman Merkez/ 242018/280 Esas:Batman ili,Hasankeyf ilçesi, Kelekçi köyühudutları dahilinde bulunan 276nolu parsellerde kayıtlı 3.800,00m2 lik taşınmaz. DAVALILAR:MEHMET ACAR Kelekçi KöyüHasankeyf/ BATMAN 252018/325 Esas:Batman ili,Beşiri ilçesi, Kaşüstü köyühudutları dahilinde bulunan 220 nolu parsellerde kayıtlı 2.000,00 m2 lik taşınmaz. DAVALILAR:1 ABDULKERİM BAŞARAN63361380044 Kültür Mah. 2615 Sk. No:2 İç Kapı No:3Batman Merkez/ BATMAN 2 ALİ YILMAZ47749898130 Cudi Mah. 3522 Sk. No:82 İç Kapı No:2Batman Merkez/ BATMAN 3 AYŞE YILMAZ59995436448 Bahşiş Mah. Tekin Sk. No:5/3Akdeniz/ MERSİN 4 EKREM BAŞARAN63358380118 Cumhuriyet Mah. 54 Sk. No:13 İç Kapı No:1Edremit/ Balıkesir/ BALIKESİR 5 FERİT BAŞARAN46108952858 Medya Mah. 202 Sk. No:2A/Blok İç Kapı No:7Kayapınar / DİYARBAKIR 6 FURKAN YILMAZ34598408528 Bahşiş Mah. Tekin Sk. No:5/3Akdeniz/ MERSİN 7 GÜLİ YILMAZ47767897566 Tilmerc Mah. Sosın Cad. No:33A İç Kapı No:24Batman Merkez/ BATMAN 8 GÜLTEN KAYAALP47728898878 Kültür Mah. 2638 Sk. No:22 İç Kapı No:6Batman Merkez/ BATMAN 9 HAFİZE TAŞBAŞI29353530392 Çamlık Mah. 550 Sk. No:68 İç Kapı No:11Yenihisar/ AYDIN 10 HALİYE YILMAZ47779897110 Gültepe Mah. Aşıkveysel Bulvarı No:35 İç Kapı No:1Batman Merkez/ BATMAN 11 HAMŞA ERENULUĞ11802096412 Hamidiye Mah. Kadife Sk. No:6/1 İç Kapı No:1Sultanbeyli/ İSTANBUL 12 HASİNE GÜZHAN44597003204 19 Mayıs Mahallesi 1043 Sok. No 22 Yüreğir/ ADANA 13 HÜSEYİN YILMAZ47722899086 Gültepe Mah. Aşıkveysel Bulvarı No:35 İç Kapı No:1Batman Merkez/ BATMAN 14 İSA YILMAZ67234248714 Gültepe Mah. Aşıkveysel Bulvarı No:35 İç Kapı No:1Batman Merkez/ BATMAN 15 LEMAN BAŞARAN48085886928 Eskişehir Mah. Direkçi Başı Sk. No:92 İç Kapı No:4Şişli/ İSTANBUL 16 MELAHAT BÖKE50266114904 Tınaztepe Mah. Şeyh ElHazin Cad. No:134 İç Kapı No:4Siirt Merkez/ SİİRT 17 MUSA YILMAZ67231248878 Gültepe Mah. Aşıkveysel Bulvarı No:35 İç Kapı No:1Batman Merkez/ BATMAN 18 MÜZEYYEN BAŞARAN48076887200 Tilmerc Mah. MemurSen(Toki) Sk. No:24 İç Kapı No:7Batman Merkez/ BATMAN 19 NACİYE GARÇA35579303870 Gültepe Mah. Ömer Hayam Cad. No:19A İç Kapı No:1Batman Merkez/ BATMAN 20 NACİYE YILMAZ47752898066 Kulak Mah. Mücahitler Sk. No:28Akdeniz/ MERSİN 21 NASİBE BAŞARAN45898959894 Merkez Mah. Kavuncu Sk. No:3Ağın/ ELAZIĞ 22 SÜLEYMAN YILMAZ47764897620 Tilmerc Mah. 3812 Sk. No:7 İç Kapı No:15Batman Merkez/ BATMAN 23 ŞAMİRE BAŞARAN48172884080 Kaşüstü Köyü No 1 Beşiri Batman Merkez/ BATMAN 24 TAYYİBET BARAN37393946004 Cudi Mah. 3557/A Sk. No:9Batman Merkez/ BATMAN 25 ZİVER YILMAZ47782897046 Kulak Mah. Mücahitler Sk. No:28Akdeniz/ MERSİN 26 ZÜBEYİR YILMAZ47776897274 Gültepe Mah Ömer Hayyam Cad. No 19A/1 Batman Merkez/ BATMAN 262018/326 Esas:Batman ili, Beşiri ilçesi, Kaşüstü köyühudutları dahilinde bulunan 134 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 838004) DEVAMI 13. SAYFADA C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog