Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Pazartesi 9 Nisan 2018 6 9/8’lik zafer çağrısı haber TASARIM: EMİNE BİLGET Dünya Romanlar Günü’nde Romanlarla buluşan CHP lideri Kılıçdaroğlu ‘Siyasete daha çok katılın. Birlikte diktatörleri sandığa gömelim’ dedi Şişli Belediyesi tarafından düzenle nen Dünya Romanlar Günü’nde konuşan CHP Ge nel Başkanı Kemal Kılıçda roğlu, Roman yurttaşların eğitim, sağlık, istihdam, ba rınma ve sos yal hizmetlere ALİ AÇAR ulaşmada sorunlar yaşadı ğını, bunu çö zecek tek partinin de CHP olduğunu söyledi. 5 temel sorun Harbiye’deki Hilton Otel’de gerçekleştirilen etkinlik, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, ABD’de yaşayan oğlunun nikâhından dolayı etkinliğe katılamazken gönderdiği mesaj sinevizyonda salonda bulunanlara izletildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir milletvekili Özcan Purçu’nun da katkılarıyla Roman yurttaşların sorunlarını ele alan 50 sayfalık bir çalışma taslağının hazırlandığını söyledi. Romanların eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetlere ulaşım gibi 5 temel sorunu olduğunu ve sorunu nasıl çözeceklerini de ortaya koy duklarını belirtti. Kılıçdaroğlu,“Eğitimde def ter, kitap, kalem ve servis dahil tamamen devlet tarafından karşılanacak. Eğitim 12 yıl zorunlu hale getirilecek ve çocuk yaştaki evliliklerin önüne geçilecek. Herkesin aile sigortası olacak ve bankaya giden her kadın kartından en az 800 lira aylık alacak. Yine mahallerde kreş yapılacak ve kadın istihdama katılacak. ‘Suriyelilere baktığın kadar bana bakmıyorsun. Onlar birinci sınıf vatandaş, ben Fatih’ten beri buradayım, hâlâ 3. sınıf vatandaş... Biz ayrımcılık istemiyoruz. Hepimiz al bayrağın altında büyük Türk milletinin bir parçasıyız’ diyeceksiniz” diye konuştu. 2019 yılında gerçekleştirilecek olan kritik seçimlere değinen ve Roman yurttaşlara siyasete girme çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Ya tek adam rejimini kabul edip, konuşmayıp hakkını aramayarak susacaksın. Ya da bu ‘bana iş bulacaksın’ diyerek sorgulayacağın demokrasiyi tercih edeceksin. Ben sizlerin sorunlarına pozitif ayrımcılık yaparak hayatın her alanında tıkanan yolları açacağım. Gelin CHP’ye üye olun ve ön seçimle ister 1, ister 50 milletvekili seçin. Neden Roman bir kadın milletvekili, belediye başkanı ya da muhtar olmasın? Hep birlikte diktatör yönetimleri sandığa gömelim” diye konuştu. Eşit yurttaşlık için CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da CHP oldukça ayrımcılığın olmayacağını, insan hakları temelinde eşit yurttaşlık olacağını söyledi. Romanlar adına konuşan Zeynep Ural da erken evliliklerin önüne geçilmesini istediğini, başta sokak olmak üzere hayatın her alanında eşit haklara sahip olmak istediklerini belirtti. Etkinliğe CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve bazı belediye başkanları da katıldı. l İSTANBUL Romanlar, toplantının bekleme anlarını bile boş geçirmedi, şarkılar söyleyip dans ettiler. Hilton’da Roman havası CHP dün İstanbul’da Türkiye’nin birçok rasında en çok aile sigortası ve Romanların bölgesinden gelen Ro eğitim sorununu dile manları ağırladı. “Dünya getirmesi ilgi çekti. Kı Roman Günü” etkinliğine lıçdaroğlu, toplantı ön Adıyaman, Ankara, Bursa, Gaziantep, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İzmir, An MİYASE İLKNUR cesinde kendisiyle bir araya gelen Roman temsilcilerinin bir Ro talya, Yalova, Manisa, Kilis ve man Milletvekilini az buldukla Çanakkale’den gelen Romanla rını ve daha çok Roman millet ra, İstanbul’un Kuştepe’sinden, vekilinin CHP’den aday göste Dolapdere’sinden, Mimar Si rilmesi talebinde bulundukları nan’ından, Küçükbakkalköy’ün nı anlatırken, yolu da gösterdi. den gelen Romanlar da ek Romanlar CHP’ye üye olacak lendi ve ortaya gökkuşağı gibi lar ve önseçimde kendi aday rengârenk bir tablo çıktı. larına oy vererek listeye soka Siyahtan başka rengin gö caklardı. rülmediği soğuk ve resmi resepsiyonların düzenlendiği Hil Coştular coşturdular ton, Hilton olalı böyle bir renk Toplantının daha açılışı sıra cümbüşü görmemişti. Kimi düğünlerde giydiği janjanlı elbiseleriyle gelmişti, kimi de dal sında Şişli Belediyesi’nin Romanlarla ilgili çalışması barkovizyondan izlenince, fonda kul lı güllü şalvarlarıyla. Sadece ak lanılan müziğe kendini kaptıran şam ekstralara ya da fasıl ya Romanlar sandalyelerinin üzeripacakları mekanlara gidecek ne çıkarak oynamaya başladı. olan müzisyenler siyah smokin Salonda Romanlar arasında leriyle gelmişlerdi. Ama onların Ankara ve İzmirliler daha ağır arasında da pembe ve kırmı lıktaydı sanki. Kılıçdaroğlu’na zı ceketli olanların sayısı hiç de az değildi. Kahkahalarla çınladı Hilton Convention Center’in Ankara’dan gelen Romanlar sık sık “Ankara seninle gurur duyuyor” diye tezahürat yaptı. İz koridorları. Onların neşesi, etkinliğe gelen herkese bir virüs gibi bulaştı. mirli grup bir ara Karşıyaka Spor Kulübü’nün ünlü “Kaf Kaf Kaf, Sin Sin Sin, Kaf Sin Kaf Sin Romanlar için bir ilk Kaf” sloganını attı. Konuşmaların ardın Bugüne kadar Romanlar dan İzmir’in Roman sem la buluşma adı altında pek ti Tepecik’in Roman Orkestra çok toplantı yapıldı. Ama ya sı sahne aldı. Ne var ki Roman spor salonlarında toplandı lardan oluşan bu orkestra ken lar ya da Beştepe’de. İlk kez di havaları yerine Mozart’ın beş yıldızlı bir otelin salonun “Türk Marşı”ndan başlayıp kla da ağırlandılar. Hem de hiçbir sik müzik konseri vermeye kal ikram esirgenmeden. Bu gü kınca salon boşaldı. Önümüz zel organizasyonu yapan Şişli deki yaşlı kadın, “A be çalasın Belediyesi’ni kutlamak gerek. bi Roman avası, iki oynayıp gi Bu arada Şişli Belediyesi’nin deyim çiçeklerimi satmaya” di 2016 ve 2017 yılında Avru ye bağırdı. Orkestra sanki Ro pa Konseyi Roman Dostu Kent man toplantısına değil de kla Ödülü’ne layık görüldüğünü de sik müzik dinlemeye gelen bir belirtmeden geçmek olmaz. kitlenin karşısına çıkmıştı. Bir İstanbul’da en çok Roman ma ara kendi düzenlemeleri olan hallesi olan ilçe, Şişli. bir parçanın ara bölümlerine CHP Genel Başkanı Kemal serpiştirdikleri Roman havası Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı et ile davetliler kendilerini buldu. kinlikte partinin Roman Millet Kimi oturduğu sandalyenin te vekili Özcan Purçu’ya ilgi bü pesine, kimisi aradaki boşluk yüktü. Konuşması alkış ve te lara fırlayarak Roman oyunun zahüratlarla sık sık kesildi. daki maharetlerini sergilemeye Kılıçdaroğlu’nun konuşması sı başladılar. T.C. LÜLEBURGAZ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2018/299 KARAR NO: 2018/242 Davacılar MARKELA NİŞ, MÜLAZIM NİŞ aleyhine mahkememizde açılan Kazai Rüşt davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; 1 Talebin KABULÜ ile; Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesi Gündoğu mahallesi cilt 3, hane 828’de nüfusa kayıtlı Mülazım ve Markela’dan olma 02/07/2000 doğumlu 33091922784 T.C. kimlik numaralı Berkin Niş’in Türk Medeni Kanun’un 12. Maddesi gereğince ERGİN KILINMASINA, 2 TMK m. 470/2 hükmü uyarınca ergin kılınma kararının iş bu hükmün kesinleşmesinden itibaren sonuç doğurmasına 3 TMK m. 470/2 hükmü uyarınca hüküm kesinleştiğinde hükmün ulusal gazetede ilanı için Basın İlan Kurumuna müzekkere yazılmasına 4 Harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına 5 Davacının yaptığı tüm yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına Dair olarak, açık yargılama sonunda, Davacı MÜLAZIM NİŞ, Davacı MARKELA NİŞ, Küçük BERKİN NİŞ’in yüzüne karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde mahkememize veya mahkememize iletilmek üzere herhangi bir nöbetçi yer mahkemesine verilecek dilekçe ile İSTANBUL BÖLGEADLİYE MAHKEMELERİ NEZDİNDE İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 28/03/2018 Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/04/2018 KÜÇÜK: BERKİN NİŞ T.C. NO: 33091922784 BABA ADI: MÜLAZIM ANNE ADI: MARKELA D.TARİHİ: 02/07/2000 D.YERİ: LÜLEBURGAZ İKAMETGAH: Kurtuluş Mah. Mithat Paşa Sk. 29/1 Lüleburga/KIRKLARELİ Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 783746) T.C. MALATYA 1. AİLE MAHKEMESİ’NDEN İlanen Tebligat ESAS NO: 2018/132 Esas Konu: İlanen Tebligat Davacı tarafından davalı aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında; ELAZIĞ ili, MERKEZ ilçesi, GÖL mah/köy, 73 Cilt, 4 Aile sıra no, 46 sırada nüfusa kayıtlı, SEYFETTİN ve BEHİCE oğlu, 28/02/1971 doğumlu, 11762129380 T.C. No’lu KAHRAMAN ÖZER’in mernis adresinin davacı tarafından verildiği,sek araştırması bila döndüğü ve Sgk kaydı terk olduğu bu sebeplerle de davalının ikametinin bulunmadığı tespit edilmekle mevcut adreslerinde dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilememiş olup, davalıya 02/10/2018 tarihinde saat 09:02’de yapılacak olan tahkikat duruşmasına aslen veya bir vekil vasıtasıyla katılması, katılmadığı takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 783797) T.C. KOCAELİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Aşağıda yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların öncelikle 2942. Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 8. maddesine göre pazırlıkla satın alma usulü denenmiş ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. maddesi gereğince mahkememizde aşağıda dosya numarası yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır. Dosya No: 2018/106: Dava konusu Kocaeli Başiskele Kullar 936 ada 7 parselde davalı Aysel Öztonga adına kayıtlı taşınmazın 550,07 m2. Lik hissesinin tamamının kamulaştırılmasına karar verildiğinden, İş bu Tebligat ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir. Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırma yapan idare adına tescili yapılacaktır. Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kocaeli E5 Şubesine yatırılacaktır Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, 2942 sayılı yasanın (değişik 4650) 10. uyarınca ilgililere duyurulur. 28/03/2018 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 783800) T.C. DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/44 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Malatya ili, Darende ilçesi, Çukurkaya mahallesi 210 ada 211 ve 215 ada arasında bulunan 66,09 m2 yol boşluğu olarak bırakılan kısma Mehmet ve Zeynep oğlu 01/02/ dlu. Duran Özkurt tescil davası açmış olup, sınırları ve metre karesi belirtilen taşınmaza açılan davaya ilişkin itiraz edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına müracaat etmeleri hususu TMK.’nun 713. Md.sinin 4. Fıkrasının 5 cümlesi gereğince ilan olunur. S.No Pafta No: Ada No: Parsel No: Yüzölçümü: Cinsi: Mevkii: Dayanağı: Krokisi: 1 66.0*9.m2 yol Çukurkaya mh Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: KEMAL KARADAŞ HAZİNE ADINA DARENDE MAL MÜDÜRLÜĞÜ DARDENDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 783832) TÜSİAD’a darbe: Doğan ile sermaye el değişimi  A ydın Doğan’ın, kim ne derse desin, artık siyasi baskı ve tehditlere dayanamayarak medyasını toptan satmasının diğer bir yönü var henüz üzerinde durulmayan: TÜSİAD’ı tırpanlama.  Buna “Sermaye el değişimi” de diyebilirsiniz. Doğan Medya, bir yönüyle TÜSİAD’ın parçasıydı. Anlayış olarak, düşünce olarak, hadi prim vererek söyleyelim “Cumhuriyet değerleri” olarak; hukuk, demokrasi, saydamlık, insan hak ve özgürlüklerinden yana olarak... Bu saydıklarım Türkiye’dir, yani Türkiye’nin düşe kalka, adım adım ilerlediği yoldur. Ve bu iktidar döneminde hemen hepsinden uzaklaşıldı.  TÜSİAD’ın büyükleri, uluslararası olarak da geliştikçe ve büyüdükçe, evrensel değerlere daha çok ihtiyacı olduğunu gördü. Çünkü, hepsinin ayağı Türkiye’ye basıyor. Türkiye sermayesinin ülkeden bağımsızlaşmış, tamamen uluslararasılaşmış belki de tek bir grubu yok. Hepsinin esas büyüme kaynakları Türkiye.  ‘Ekonomi iyi gitmeli’  Türkiye ekonomisinin de sermaye, ham/ yarı mamul madde, ileriyüksek teknoloji, sabit sermaye yatırımları, sıcak para ihtiyaçları bakımlarından dışarıdan beslenmeden yaşayamadığını biliyorsak...  Ve dış sermayenin, dış yatırımın Türkiye’nin hukuk, yasa ve evrensel değerlerini de en azından kendi güvenliği için gözettiğini hesap edersek.. Türkiye ekonomisinin sürekli ayakta kalması ve krizlere girmemesi de, TÜSİAD’ın çıkarınadır. Türkiye’nin keyfi, kayırmacı, otoriter bir yönetim altına girmesi korkutucudur sermaye için de. Çünkü, ülke hukuki olarak da sermayenin batırıldığı, çıkarıldığı, el değiştirildiği bir ülke görünümündedir. Hukuk, dayatma düzeni ile yer değiştiriyorsa, herkes için tehlike büyüktür.  Bu durum şu düzene gider: Hepinizin malı mülkü iktidarındır, o izin verdiği sürece bu malı kullanabilirsiniz (Padişah Osmanlı düzeni). Eğer iktidarın talepleri doğrultusunda kullanmazsanız, sizden alınıp başkasına verilir veya yok edilir. Şüphesiz, henüz böyle bir sistem işlerlik kazandı demek istemiyorum. Ama bu anlayışın tüm ipuçları da görülüyor. ‘Bizden olmayanlar da batar, kurtuluruz’  TÜSİAD’ın hukuk, basın özgürlüğü vb. gibi değerlere sık sık vurgu yapması, iktidar saray çevrelerinde TÜSİAD gibi ana sermaye gruplarına karşı büyük bir rahatsızlık ve çatışma yarattığını biliyoruz. Murat Yetkin’in Aralık 2016’da kaleme aldığı yazıyı anımsadım. Yazıda, iktidar çevrelerinde, tahakküm edilemeyen şirketlerin nasıl yola getirilebileceğine ilişkin düşüncelere yer veriliyordu. Mesela “Avrupa’dan çıkarsak, yön değiştirirsek bizim olmayan şirketler de batar, el değiştirir” gibi düşünceler, “siyaset önerileri” arasında bulunuyordu. Bu tür “tarihin en büyük sermaye el değişimi”ne sahne olacak dönüşümler, pek de mümkün gözükmüyor; ülkenin çok daha başka koşullara yuvarlanması gerekir.  Parasal değerin çok üstünde Ama bu saptamalar, Doğan Medya’nın el değiştirmesinin, “TÜSİAD sermayesinin” bir kısmının da el değiştirmediği anlamına gelmez. Doğan Medya, siyasi baskıyla, en azından bugün iktidar yanlılığı bilinen sermayeye devredilmiştir ve TÜSİAD tırpanlanmıştır. Para olarak baktığınızda fazla anlamı yok gibi: 4 milyar TL’ye yakın bir toplam. Bu “TÜSİAD sermayesi”nin yüzde kaçına denk gelirin hesabını başkası yapsın, buna zamanım yok. Ama yüzde birinin bile altındadır. Fakat Doğan Medya’nın değerini “parasal” olarak ölçmeye kalkarsak çok temel bir yanlış yaparız. Doğan Medya, daha önce de yazdığım gibi, tüm baskılara rağmen “gazetecilik” yapmaktan vazgeçmedi, orada genellikle gazetecilik egemen oldu, Türkiye Cumhuriyeti değerlerini ve evrensel değerleri savundu...   ‘Gazetecilik istemiyorum’ Her zaman söylüyorum, iktidarın amacı ılımlı bile olsa, ana akım medyanın “gazetecilik yapması”ndan duyduğu rahatsızlıktır.  Neyi büyüteceğine, neyi “birinci sayfa”dan nasıl “göreceğine”, neyi iç sayfalarda küçük görmen veya hiç görmemen gerektiğine, otoriter rejim ve başı karar verecektir. Bir AKP yetkilisinin, Şirin Payzın’ın programında “medya hiç olmadığı kadar özgürdür ve çeşitliliğe sahiptir” mealinde sözler söylemekten bile çekinmemesi, durumu ve yalanın boyutlarını özetlemektedir. Tüm otoriter tek adam rejimlerinin başlıca kaygısı, kamuoyunu kontroldür ve tüm ana akım medya ile bunu sağlamaya yönelirler. Doğan Medya ile birlikte, TÜSİAD’ın da en önemli kamuoyu kanadı yolunmuş durumdadır. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog