Bugünden 1930'a 5,439,500 adet makaleKatalog


«
»

Pazartesi 9 Nisan 2018 OĞLUNU 20 YIL KAFESTE TUTMUŞ Japonya’da 73 yaşındaki bir adam det uyguladığı için kafese kilitlediğini söyledi. Bir metre yüksekliğe ve iki metre oğlunu 20 yıl boyunca ahşap bir kafeste tutma suçlamasıyla tutuklandı. Yoşita ene sahip kafes, Yamasaki’nin Sanda kentinde evinin yanındaki kulübede bune Yamasaki ifadesinde, oğlunu akıl sağlığı problemleri yaşadığı ve bazen şid lundu. Sırtı kamburlaşan 42 yaşındaki adam tedaviye aldı. l BBC Türkçe EDİTÖR: MÜNEVVER OSKAY / ELİF TOKBAY TASARIM: EMİNE BİLGET Lizbon’daki Gulbenkian Müzesi ‘Mr. Yüzde Beş’in ‘İznik’ merakı Lizbon’daki ünlü Gulbenkian Müzesi’nin kurucusu İstanbul’da doğmuştu. Türkiye’de az bilinen, Portekiz’in başkenti Lizbon’daki görkemli “Calouste Gulbenkian Müzesi” çeşitli bölüm Koleksiyonculuğa, Kayseri’de köylülerden satın aldığı antik sikkeleri biriktirmekle başlamıştı lerden oluşuyor. Müzede eski Mısır, Mezopotamya Asur, Yunan Roma, İslam, Ermeni, Uzakdoğu, Avrupa sana ÖZGEN ACAR tının fildişi, resim, heykel, madal ya, el yazması sanat kitapları, gümüş takım 12 parçadan oluşuyor. (Görsel 6) Mimar Sinan’ın yaptığı Piyale Paşa Camii’nden olup mavi, turkuaz, kırmızı, yeşil, beyaz renklidir. “Hatai” bezemeli Edirne’de 2. Selim Camisi’nde ve İstanbul’daki türbesinde görülebilir. ları sergileniyor. Müzede Selçuklu, Osmanlı sanatından İznik ve Kütahya çinilerinden eşsiz örnekler dikkati çekiyor. Ayrıca Türk halıları, ipek kumaşa işlenmiş altın ve gümüş simli perdeler ile Kuranlar yer alıyor. Eşsiz İznik ve Kütahya çinilerden örnekler verelim... Çukur tabak: 1575 1585 yıl larından (30 x 22 cm) olan iki çukur görsel 7: AB tabakta lotus çiçeği, göbeği soyut ve geometrik bezemeler ile ikinci tabakta laleler Ayaklı çanak: yer alıyor. (Görsel 7: AB) İznik 16. yy (görsel 2: AB) Çin mavi beyaz etkisindedir. 44.2 cm çapı, 26 cm yüksekliği ile olağan boyutlar dışındadır. Farsçadan dilimize giren “Hatayi” biçimindedir. “Hatayi”, duvar süslemelerinde gö ze çarpan, çiçek ve yapraklardan oluşan, kıvrık dallı Türk sanatı ürünüdür. Mani adlı kişinin İS 3. yy’da Pers İmparatorluğu’nda felsefi temelli oluşturduğu inanç, sanata da yansımıştı. “Mani” di Çukur tabak: 8 1580 yılından 34.5 cm ça pında, kilcam karışımı ha murdandır. (Görsel 8) Bu tabağın sürahisi British Müzesi’nde, takımın öteki üç tabağı Fransa ve İngiltere’deki müzayedelerde satıldı. Çintemani bezemeli tabağın benzerlerinden iki Çin por seleni de Topkapı Sarayı Müzesi’ndedir. 14. yy Çin porselenleri İznik çinilerini etkilemişti. görsel 2: AB ninden sonra “Budizm’i” be nimseyen Uygur Türkleri, du var resimlerinde insan ve çeşitli bezemeleri de kü 9 çülterek kitap süslemelerinde de kullanmışlardır.  “Mani” dininin kabulü ile gelişme ye başlayan süsleme sanatında ze min mavidir. Kullanılan öteki renkler kırmızı, beyaz, altın yaldız ve yeşildir. Bunlar İslami dönem Türk tezhip sana tında stilize edilmiş çiçek ve bitki bezemele rindeki “Hatayi” üslubunun habercisidir. Tezhip tasarımlarında kullanılan bezemeler, doğadaki bitki ve hayvanların biçimlendirilme sinden kaynaklanır. Çiçekler, “Hatayi” grubu altında toplananlar, genelde hayal ürünü bir Çukur tabak: 1580 1585 yıllarından, 28 cm çapında ki bu parça, müzedeki hayvan bezeme li tabaklardan biridir. Hayvanlar fante zisi, Balkan ülkelerinin metal tabak larının etkisini yansıtır. (Görsel 9) Bu tabakta ise kadın yüzlü kuş cana var “harpy’den” iki tane ve çevresin de av köpekleri, kedi, kuş, tavşan ve baykuşlar yer alıyor. 10 KÂse: Müzede, Kütahya’da 18. yy’da Ermeni ustaların yap tıkları (16 cm) bir kâse de sergileniyor. (Görsel 10) türdür. Hayvansal biçimler ise “Rumi” adıyla günümüze ulaşmıştır. Sözcük anlamı Anadolu kökenli olan “Rumi”, 12. ve 13. yüzyıllarda mimari süsleme ve tezhip sanatında en çok kullanılan öğedir. 12. ve 13. yüzyıllarda yapılan tezhiplerdeki tasarımlar, Rumi ağırlıklı asimetrik düzendedir. Kısmen “Hatayi” bezemesinin de yer aldığı süslemeler yalın biçimdedirler. Sonraları, “bulut” öğesi süsleme sanatına girmiş, 16. yy ve sonrasında hemen hemen bütün bezemelerde sevilerek kullanılmıştır. Yavuz Sultan Selim döneminde 1514 1515 yıllarında, Tebriz’in alınmasından sonra, İstanbul’a gelen Tebriz ve Heratlı sanatçılarla Osmanlı süsleme sanatları yeni bir çehre kazandı.  Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanatının ilk Lamba: Kâse ile yaşıt (16 cm) Kütahya kil cam hamuru yapımı bir lamba da dikkati çekiyor. Bu lambanın kökeni 16. yy’a dayanıyor. Cami lambalarından farklı olarak, özel sipariş için Ermeni ustalarca yapıldığı öngörülüyor. 18. yy’da doruğa çıkan ve özellikle ağız bölümünde melekler resmedilenler Hıristiyanlar için yapıl Kimdir?11 maktaydı. (Görsel 11) yıllarından itibaren bütün süsleme üsluplarında, özellikle “saz” biçiminde yenilikler dikka Calouste Gulbenkian (Kaluste Gülbenkyan okunur), 23 Mart 1869’da ti çeker. Bu devre içinde “saz” üslubunun ya Üsküdar’da doğdu. Babasının yönlendir ratıcısı Bağdatlı Şahkulu, sarayın baş nakkaşı mesi ile 20 yaşında Baku’ya gitti. 1896’da, idi. “Saz”, Anadolu Selçuklularının yarattıkları “filiz, yaprak, hayvan, ejder öğelerinden oluşan dolaşık” süslemedir. ailesi Türkiye’den ayrılıp Mısır’a göç etti. (Görsel 1) 1897 1920 yılları arasında Londra’da yaşadı, İngiliz vatandaşı oldu. Sonra Paris’e 3 Çukur tabak: Sır altı boyalı, 1530 35 tarihlerinden 41cm. çapın göçtü. Petrol konusunda Fransa’da bir makale ve bir kitap yayımladı. Bu yayınlarla Ortadoğu’da petrol kaynaklarının görkemini dünyaya duyurdu. daki İznik tabakta Çin etki Bu yazılar üzerine dönemin Osmanlı sinde bezemeler yer alıyor. Madenler Nazırı, genç araştırıcıdan impa (Görsel 3) Ayaklı tabak gibi bu da “filiz, yaprak, hayvan öğelerinden” oluşuyor. ratorluktaki petrol kaynakları hakkında bir rapor istedi. 19. yy’da petrol olgusu uluslararası piyasada ön plana çıktığında Gulbenkian da başroldeydi. Çini pano: 4 1545 yılına uzanan (60 x 159cm) erik dallarının ya Osmanlı topraklarındaki “siyah altın” denilen petrol çıkarımında yabancı şirketlerle ilişkilerinde “yüzde 5” oranında komisyon alınca, adı “Mr. Yüzde Beş” oldu. HHH nı sıra nergis, Koleksiyonculuğa, Kayseri’de köylü kökte iki lale be lerden satın aldığı antik sikkeleri biriktir zemeli, yeşil, mavi, kobalt mavisi, beyaz renkli 12 parçalık bu parça bir camiden sökülmüş olmalı! (Görsel 4) mekle başladı. Bu aşamada cep harçlığını bu konuda harcarken “pazarlık yapmasını” öğrendi. Bu yolla “Mr. Yüzde Beş” yolunda ilk adımını attı. Maşrapa: 1550 yılı yapımı, (30 x 16.5 cm), somon ve toprak renklerinin yanı sıra, Sultan 1. Ahmet Camisi’ndeki çiniler gibi be Yirmi yıl yaşadığı Paris’te uluslarara sı ölçekte, görkemli sanat koleksiyonunu oluşturdu. Son yıllarını (1942 1955) ge çirdiği Lizbon’da 86 yaşında öldü. Külle 1 ri, annesi ile babası yaz, gri, mavi, lavanta, menek nın anısına Londra’da 5 şe renkleri de yer alıyor. (Görsel 5) Doğal çiçek renklerinin yer aldığı, Batı’da “Hanap” de nilen bu maşrapalar Avrupa pazarına satılmış ve Türkiye’deki yabancı diplomatlarca satın alınmıştır. 6 Pano: yaptırdığı, St. Sarkis Kilisesi’ne konuldu. Bu arada İstanbul Yedikule’de Sorp Pirgiç (St. Savior) hastanesini yaptırdı. Kendi adını taşıyan vakıfça yönetilen, Lizbon’daki müze 1573 yılında yapıl si 1966’da ve modern mış olan (71 x 142cm) boyutundaki bu pano sanatlar bölümü ise 1983’te açıldı. Gulbenkian Aziz Kocaoğlu Projenin tamamlanmasını başından sonuna dek yakından izleyen Aziz Kocaoğlu, yerelde kalkınmanın önemine dikkat çekiyor. Kaçış noktasıBademler’deki doğal yaşam köyü kentliye nefes olacak İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Urla’nın Bademler köyündeki tarımsal kalkınma kooperatifi arazisinde kurulan Doğal Yaşam Köyü, ekoturizmin yeni adresi oldu. Başta Ege’dekiler olmak üzere Türkiye’deki kooperatiflerin ürünlerinin satıldığı, kentlinin sağlıklı ve taze gıdaya kolayca ulaşabileceği köyde, konaklamak için bungalovlarda bulunuyor. Türkiye’nin ilk köy tiyatrosuna, dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Mahmut Türkmenoğlu öncülüğünde kurulmuş örnek bir tarımsal kalkınma kooperatifine ev sahipliği yapan Bademler, şimdi de büyük kentlerin keşmekeşinden bunalanları ağırlamaya hazırlanıyor. Yerelde kalkınma İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıllardır sözleşmeli üretim yöntemiyle çiçek alımı yaptığı Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’yle, yeni bir işbirliğine gitti. Kooperatif arazi Doğal Yaşam Köyü’ndeki bungalovlar ekoturizmin yeni adresi olacak. sine, içinde bungalov tipi evler, üretim parselleri, yürüyüş ve bisiklet yollarının da bulunduğu Doğal Yaşam Köyü kuruldu. Projenin yapımını başından sonuna dek yakından izleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerelde kalkınmanın önemine dikkat çekti. Kooperatif Başkanı Mehmet Sever de, “Doğal Yaşam Köyü kentlinin soluk alabileceği, üretimle tanışabileceği örnek bir yatırım oldu” dedi. Yaklaşık 315 dekar alan üzerine 4 milyon liralık yatırımla kurulan Doğal Yaşam Köyü’nde 10 bin ağaç, çiçek üretim seraları, soğuk hava deposu, fide dikim bölümü ve idari binalar yer alıyor. Konaklamalı ziyaretçiler için ayrıca 10 bungalov ev, üretim parselleri, yürüyüş ve bisiklet yolları bulunuyor. Köyün konukları, Bademler’in deneyimli üreticilerinden salça, tarhana, reçel, turşu ve köy ekmeği gibi ürünlerin yapımını öğrenebilecek. Kerpiç atölyesinde köy fırını ve hayvan barınakları için kerpiç dökecek. Ziyaretçiler ayrıca, kooperatifin çiçek seralarındaki üretim sürecine katılabilecekleri gibi, zeytin toplayıp kooperatifin taş kırım zeytinyağı fabrikasında sıkım yapabilecek. Doğal Yaşam Köyü’ne kurulan meydanda, kooperatifin ürünleri ile birlikte konaklamalı ziyaretçilerin işleme atölyelerinde ürettikleri ürünler ve çevredeki diğer kooperatiflerin ürünleri satışa sunuluyor. l İZMİR / Cumhuriyet KARNAVAl yürüyüşü “Nisan’da Adana’da” sloganıyla düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı’nın altıncısı, önceki akşam binlerce kişinin katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe özel ve kamu kurumu çalışanları ve vatandaşlar, tasarımlarını kendi yaptıkları kostümlerle katıldı. Hastanede çalışan kadınlar ise korteje “01 acil” kostümü ile katıldı. Hemşire kıyafeti giyerek ellerinde büyük şırınga ve boyunlarında stetoskop, yanlarında sedyeye yatırılmış hasta bir manken ile sahaya inen hemşireler, kortej boyunca büyük ilgi gördü. Yürüyüş sonunda yapılan kortej tasarım yarışmasında da, hemşireler “01 acil” kostümüyle mansiyona değer görüldü. l İHA / DHA AKSARAY Tarihi İncil ele geçirildi Aksaray Adana karayolunda denetim yapan polis, kontrol noktasında, Gaziantep’ten Sakarya’ya giden bir aracı durdurdu. Aramada tarihi eser niteliği taşıyan deri üzerine işlenmiş İncil bulundu. Sertip B, Suriye uyruklu Darsım Rafhat H. ve Sowd Housin H. ile Irak uyruklu Muhammed H. gözaltına alındı. l DHA Hastalıkta sağlıkta Hayatı da böbreklerini de paylaştılar Kronik böbrek yetmezliği hastası kuaför Sibel (21), fayans ustası eşi İbrahim Satan’ın (24) “Hastalıkta ve sağlıkta” diyerek verdiği böbrekle sağlığına kavuştu. İbrahim Satan, “Hayatı paylaşıyorduk, böbreğimizi de paylaştık” dedi. Osmaniye’de yaşayan çift, 2015 yılında evlendi. Bir yıl sonra Tuana adını verdikleri kız çocukları dünyaya gelen çift, çocuklarının sevincini yaşayamadan, Sibel Satan’a hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği tanısıkonuldu. 3 ay diyalize giren kadının son testlerinde, böbrek nakli olması gerektiğine karar verildi. l DHA Sibel Satan, eşi İbrahim’in verdiği böbrekle yaşama tutundu. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog