Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Perşembe 26 Nisan 2018 EDİTÖR: ALPER İZBUL TASARIM: BAHADIR AKTAŞ ‘Uyum’ yasalaştı haber 5 Uyum paketi, önceki gece yarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Paket, oy vermekten adaylığa seçimin teknik detaylarını belirliyor YSK’nin seçim takvimini açıklamak için beklediği uyum paketi, önceki gece yarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından dün akşam onaylanan pakete göre, Cumhurbaşkanlığı için Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler ancak grup kararıyla tek bir aday gösterebilecek. 100 bin seçmenin cumhurbaşkanı adayı göstermesi için bağlı oldukları ilçe seçim kurullarına başvurmaları gerekecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda siyasi partilerin bir aday üzerinde ittifak yapabilmesi için ikame süresi geçici seçim sonuçlarının ilanını takip eden gün saat 17.00’ye kadar olacak. İkinci tur için bir adayın diğer aday lehine çekilmeye karar vermesi için 2 günden az süresi olacak. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yasa şu düzenlemeleri öngörüyor: n Yurtdışındaki vatandaşlar, Türkiye’deki oy verme gününden önceki üçüncü güne kadar randevu olmadan herhangi bir gün oy kullanabilecek. Siyasi partiler yurtdışında her oy verme günü için ayrı sandık kurulu üyesi bildirebilecek. n Bir kimse aynı zamanda hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olamayacak, aday gösterilemeyecek. n Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılacak. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilecek ancak cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilecek. n Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması ve genel seçime bir yıldan fazla süre kalması halinde cumhurbaşkanı seçimi, makamın boşaldığı günden sonra gelen 45 gün içindeki son pazar günü gerçekleştirilecek. Bu şekilde seçilen cumhurbaşkanı TBMM seçim tarihine kadar görevine devam edecek. Kalan süreyi tamamlayan cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmayacak. n Genel oyla yapılacak seçimde geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya ilk oylamada en çok oy alan iki aday katılacak ve geçer YSK BAŞKANI GÜVEN: Seçim takvimi bugün açıklanıyor Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Uyum Yasası’nın Resmi Gazete’de bugün yayımlanmasını beklediklerini, yayınlanır yayımlanmaz da seçim takvimini açıklayacaklarını bildirdi. Seçimlere 11 partinin katılacağını söyleyen Güven, H​ ÜDA PAR’ın seçimlere katılma başvurusunun kabul edildiğini duyurdu. ​HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “YSK’ya yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmış, partimizin seçimlere parti olarak katılma hakkı teslim edilmiştir” dedi. 24 Haziran’da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine 11 partinin katılacağını bildiren Güven de, Yapıcıoğlu’nun sözlerini doğrulamış oldu. Yüksek Seçim Kurulu, seçime Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi ve Vatan Partisi’nin girebileceğine karar vermişti. HÜDAPAR’ın da parti olarak onaylanmasıyla birlikte, toplam 11 siyasi parti seçimlere dahil olma hakkı kazandı. l ANKARA/Cumhuriyet li oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. İkame süresi n İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle olacak ancak ikame, geçici sonuçların ilanını takip eden gün saat 17.00’ye kadar yapılabilecek. Oylamalara tek adayla gidilmesi halinde, oylama referandum şeklinde yapılacak. Geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. Oylamada, adayın geçerli oyların salt çoğunluğunu alamaması halinde seçim yenilenecek ve kesin sonuçların ilanından sonra gelen 45. günü takip eden ilk pazar günü sadece cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. n Cumhurbaşkanlığı’na, siyasi parti grupları, en son yapılan milletvekili genel seçiminde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5’ini alan siyasi partiler ya da en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek. Aday gösterilmek kişinin yazılı muvafakatine bağlı olacak. TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler grup kararıyla, diğer siyasi partiler ise tüzüklerinde gösterilen yetkili organlarının kararıyla Cumhurbaşkanlığı’na aday gösterebilecek. YSK tarafından ilan edilen süre içinde, adayların isimleri, muvafakat belgeleri ve gerekli diğer belgelerle YSK’ye başvurularak aday gösterilmiş olacak. Her siyasi parti veya parti grubu ancak bir aday için başvuruda bulunabilecek. Bir kişiyi birden fazla siyasi parti grubu veya siyasi parti aday gösterebilecek. n Cumhurbaşkanlığı’na en az 100 bin seçmenin yazılı teklifiyle aday gösterilebilecek. Seçmenlerce aday gösterilmek istenen kişi, kimlik ve açık adres bilgilerini ihtiva eden başvuru dilekçesi ve seçilme yeterliliğine ilişkin belgelerle, en yüksek derecedeki devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarının 10 katının (131 bin 600 lira) ilgili ma liye veznesine emaneten yatırıldığına dair makbuzla YSK’ye bizzat başvuracak. YSK, başvurusu kabul edilen kişileri ilan edecek. Seçmenler ancak bu ilanda belirtilen kişilerden sadece biri için bir kez teklifte bulunabilecek. Seçmenler, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvuracak. Aday gösterme formları, elektronik ortamda YSK’ye iletilecek ve fiziki olarak ilçe seçim kurullarında saklanacak. Aday gösterilmek isteyen kişinin talebi halinde, kendisi hakkında aday teklifinde bulunanlara ilişkin formlar ve diğer bilgiler kendisine verilecek. İtiraza ilişkin hususlar YSK tarafından belirlenecek. n 100 bin seçmen tarafından teklif edilen kişiler, geçici aday listesinde gösterilecek. 100 bin seçmen tarafından aday teklifinde bulunulması veya ölüm hallerinde maliye veznesine emaneten yatırılan tutar, seçimden sonra talep üzerine ilgiliye iade edilecek. Diğer hallerde bu tutar Hazine’ye gelir kaydedilecek. l ANKARA / Cumhuriyet ‘OHAL’e derhal son ver’ AB Komisyonu’nun ardından AKPM de Türkiye’ye olağanüstü hale son verme çağrısı yaptı, ‘Güvenlik sorunları için normal yollarla düzenleme yap’ dedi DUYGU GÜVENÇ Türkiye, kritik anayasa değişikliğini oyladığı referandumun ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de olağanüstü hal ile girmeye hazırlanırken, Ankara’ya bu sürece son vermesi için peş peşe çağrı yağıyor. AB Komisyonu’nun “gecikmeksizin OHAL’e son vermesini” isteyen raporunun ardından, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi de (AKPM) Türkiye’ye OHAL’e son verme çağrısı yaptı. AKPM’nin bahar oturumunda önceki gün kabul edilen kararda Türkiye’den OHAL’i uzatmaması istenirken, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) koyduğu çekinceleri kaldırmasını ve ardından da güvenlik sorunları için normal yolları kullanarak düzenleme yapmasını istedi. Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi (AK) üyesi ülkelerden Fransa, Ukrayna ve Türkiye’nin AİHS’nin 15’inci maddesi çerçevesinde insan hakları alanında getirdiği çekincelerin irdelendiği kararda devletlerin önleyici tedbir alma haklarının olduğu belirtilirken, 3 ülkeyle ilgili çağrılar yer aldı. Fransa’da olağanüstü halin kaldırılmasına karşın uygulamaya geçirilen güvenlikçi yasaların sorgulandığı, Ukrayna’da ise işgale yönelik tedbirlerin eleştirildiği raporda Türkiye’den beklentiler 7 maddede sıralandı: n Olağanüstü hal döneminde çıkarılan tüm KHK’lerle ilgili genel sekreteri acilen bilgilendir. n Dolaylı veya tartışmalı kanıtlarla işten atılan kamu görevlilerinin durumunu, atılmalarında yüksek standartta kanıt olmayanların yeniden işe yerleştirilmeleri perspektifiyle, azami hız TANAP açılışı seçimden önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Saray’da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, “Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) açılışını yapacağız. Bu açılış, inşallah haziran ayının başında gerçekleştirilecek ve bu seçim öncesi de gerek milletimize gerekse tüm dünyaya bizim bir müjdemiz olacaktır” diye konuştu. ANKARA/Cumhuriyet la yeniden gözden geçir. n İç hukukta etkili telafi yol larını sağlamak için, bağımsızlığını, tarafsızlığını ve şeffaflığını sağlayarak OHAL Komisyonu’na yapılan başvuruların görüşülmesini ve idari ve yüksek mahkemeler tarafından incelenmesini hızlandır ve Yargıtay tarafından kamu görevinden atılanların incelenmesini hızlandır. n Orijinal çekincende belirtilen durum dışında, acil olmadıkça daha fazla KHK çıkarma. n Gerekli olabilecek tedbirler için normal idari ve yasal süreçleri kullan. n Bu dönemin sonunda OHAL uzatmaya son ver, AİHS’ye konulan çekinceleri kaldır, ülkenin güvenliği için alınacak önlemleri normal prosedürlerle ve AK standartlarına uygun olarak, AİHS ile tam bir uyum içinde uygula. ‘Gerekçesi yok’ Kararda Türkiye’nin OHAL’in uzatılması konusunda genel sekretere bilgi verdiği ancak neden uzatıldığını haklı gösterecek bir gerekçe sunmadığı da belirtildi. l ANKARA Gecenin şarkısı... Sonsuzluğun acısı nasıl çekilir, hüznün insanı kahreden durağanlığı nasıl geçiştirilir bilir misiniz? Derin gölgelerdeki zaman bir tuhaf yalnızlıktır mevsimlerin ortasında kaldığınızda... İşte o saatler acılar duyarsınız yüreğinizde; bir heyecan ve ardından fırtınadır gelen... Bir ses işitirsiniz hüznün şairinden... “Gecenin şarkısı senin olsun ben istemem...” Anlatılmak istenen bir gülün serüvenidir belki, ölümle başlayan... Birden her şey derinlerde bir orman... Böylece suyun dibindeki de yalnızlık... Gözlerinizi kapatırsınız, bir şeyleri boşaltırsınız içinizden... Öpüşlere gömülür o anda evren... Wolfgang Borchert’den Turgut Uyar’a; Valeri Petrov’dan Cemal Süreya’ya dek uzanan sevdanın yarım kalmış izleridir aranan... Koyu karanlığın içinden küçük bir yıldız gibi fırlayan kimdi hiç düşünmemiş, Afyon Garı’nda küçük kızı hiç anımsamamıştık. Yoksa elimizde bir erik dalı mı vardı, kan yerine su mu akıyordu damarlarımızda farkında değildik... Bir yalnızlık içinde mutluluk bekleyenler çoğunluktaydı; bilinçle kırılmış sevdalar çok uzaklardaydı... Şimdi tam sırasıydı Turgut Uyar gibi seslenmenin: “yazı orda geçirdik kışa gerek kalmadı safça acemice şarkılar söylendi oyunlar oynandı  sözde sevinç haline getirildi yıllanmış hüzünler  aşklar unutuldu ve bazılarına yeniden başlandı  ‘insan yaşlandıkça kurtulur’ demişti birisi korkudan belki yılgınlıktan ve başka bir şeylerden oysa yaşlandıkça bulunur mavinin en iyisi akasya çürür tren hızlanır eller ufalır gibi kim yitirir sözgelimi bir başkasının bulduğunu evet kim yitirir kim bulur herhangi bir akşam alacası değil ki bu imdi ey kış diyorum seni de orda geçirseydik kim düşünecekti bir kumsalda sabahın tanıksız kendi kendine olduğunu” HHH Sonsuzluğun acısıyla uyandık alaca bir şafakta... Çocuklarla, kuşlarla, ağaçlarla avunmak neyin habercisiydi? Yağmurlar kentin üstüne üstüne geliyordu. Bir çocuk hıçkırıklara boğuluyor, kuşlar çıplak ağaçların dallarına konuyordu... Ey benim 20 yaş sevdam, ey benim kömür gözlüm! Ağlamaktan mahvolduğumuz, ateşi çağırıp geceleri tutuşturduğumuz yıllar, şimdi siz neredesiniz? Düşlerin güzel kadınları nedense bir bir kaçıyorlar, yapayalnız kalıyoruz kırlarda, yeşil gecelerde... Biraz Paul Valery’yle avunuyor, biraz da gökyüzünden yıldız topluyoruz, kayıp giden sevdaları kıskandırmak için... Çocukluğumuz Anadolu bozkırı gibi sarı, kuraktı, gençliğimiz devrimci sevişmelerle hiç çoğalmamıştı... Tükenen bir ay ışığı, hüzünle tanıştırdığında bizleri, Selimiye’nin ya da Mamak’ın o gri yalnızlığı içinde taş duvarlara bakıp, devrim türküleri söylüyorduk... Arkadaşlarımız, “Nasıl olsa devrim bakar çocuklarımıza” diyordu... Devrimi bekledik ama gelmedi... Biraz geç oldu ama öğrettiniz, yaşamın sonsuz olduğunu... Öğrettiniz baskının, zulmün, kıyımın, açlığın hiç bitmeyeceğini... Turgut Uyar’dan okuduk, Vyaceslav İvanov’u dinledik o eski güzelliğin uyuduğu saatlerde... Şimdi ne zaman aşk düşünsek, artık çoğu ölmüş eski kadınlar geliyor aklımıza! HHH Zaman bizi yok etti, denizler yuttu belki... İki ağaç gövdesiyiz biz, aynı yıldırımın yaktığı...  İki aleviz, gece yarısı ormanında, iki göktaşıyız, kayan, karanlıkta; iki çatallı okuz, aynı yazgının fırlattığı... Afyon Garı’nda gördüğümüz Vartolu kız çocuğu şimdi kaç yaşındadır, yaşıyor mudur? Bizler yazgılarımızla geldik bugünlere... Biraz hırçınız, kavgacıyız!.. Tek bir elin dizginlediğı atız, Ataol’un anlattığına göre bir çift acılı gölgeyiz İvanov’un dizelerinde... Aynı gizin, iki sesli ağzıyız biz, aynı çarmıhın, aynı düşün, titreyen iki kanadıyız... Bir çift gözüz biz aynı bakışla dolu, bir çift yüreğiz; sevince tam severiz... Irmağız biz, kimi zaman coşkulu, kimi zaman sakin; sevdayız biz umutlarımızı gökyüzüne salarız rengârenk uçurtmalarla... Gecenin içinde aydınlık ararız; işkenceleri biliriz, zindanları... Terk edilişleri, kaçışları da... Kadınları severiz, çocukları, kuşları, ağaçları, çiçekleri... Biz insanları severiz, biz gacenin şarkısını söyleriz sizin için... C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog