Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Perşembe 26 Nisan 2018 12 Bölünme büyüyor eğitim EDİTÖR: FİGEN ATALAY TASARIM: BAHADIR AKTAŞ Hükümet, üniversiteleri bölme çalışmasını genişletti. Tasarıya Anadolu Üniversitesi de eklenerek parçalanacak üniversite sayısı 13’e yükseldi. AKP’nin erken seçim öncesinde alelacele hazırladığı üniversiteleri bölme tasarı sı dün TBMM Eğitim, Kültür, Genç lik ve Spor Komisyonu’nda görü şüldü. Tasarı, komisyondaki AKP’li vekillerin önerileriyle genişletil di. Anadolu Üniversitesi’nin de da hil olduğu listede bölünecek üniver site sayısı 13’e yükseldi. İstanbul Üniversitesi’ni bölerek İstanbul İb ni Sina Üniversitesi kurulması pla nı da komisyonda değişti. AKP’li ko misyon üyeleri, ta sarıdaki İstanbul Üniversitesi’nden ay rılması planlanan Çapa Tıp yerine Cer rahpaşa Tıp’ı ayıra OZAN ÇEPNİ rak yeni üniversitenin ismini de “İstanbul Üniversitesi (Cer rahpaşa)” olarak değiştirmeye ka rar verdi. Eklenen vakıf üniversite leri ile yeni kurulacak üniversite sa yısı 20 oldu. 12 üniversitenin adı na bulundukları ilin isimleri de ek lendi. AKP’li vekillerin önergesiyle “Erzincan Üniversitesi”nin ismi “Er zincan Binali Yıldırım Üniversitesi” olarak değiştirildi. Bölünme listesi ne Anadolu Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Afyon Kocate pe Üniversitesi dahil edildi. Eski Milli Eğitim Bakanı Na bi Avcı, sürecin 7 yıllık bir çalış ma olduğunu söylese de Anado lu Üniversite’nin bölünmesinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Odunpazarı mitingindeki vaatle ri kapsamında gerçekleştirildiğinin belirtilmesi de dikkat çekti. Bu kap samda Anadolu Üniversitesi’nden fen, mühendislik, mimarlık ve ta sarım, havacılık ve uzay bilimleri, spor bilimleri fakülteleri ile Por suk, Ulaştırma meslek yükseko kulları, fen bilimleri, yer ve uzay bilimleri, ulaştırma enstitüleri de yeni kurulacak Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne dahil edilmesi ne karar verildi. Ayrıca önergey le Süleyman Demirel Üniversitesi bölünerek Isparta Uygulamalı Bi Cerrahpaşa bizimdir, bizim kalacak Bölünme tasarısı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde protesto edildi SİBEL BAHÇETEPE İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (CTF) öğrencileri ve asistan hekimler, üniversiteleri bölme tasarısını, dün de üniversitede alkışlarla ve sloganlarla protesto etti. Üniversitenin Silivri’ye taşınması duyumları karşısında endişeli olduklarını ve başka bir isim verilmek istenmesini kabul etmediklerini dile getiren öğren ciler ve asistan hekimler, “İÜ bütündür, bölünemez” dediler. CTF Dekanlığı önünde bir araya gelerek. “Susma haykır, bölünmeye hayır”, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam”, “Cerrahpaşa bizimdir, bizim kalacak” sloganları atan grup, “Damarı yeni buldum, Cerrahpaşa’yı bırakmam”, “Silivri’de CTF tipi cezaevi olmayacağız” döviz ve pankartları açtı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in de katıldığı eyleme, İstanbul Tıp, Orman gibi fakültelerden de öğrenciler katılarak destek verdi. CTF Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran öğrencilere seslenerek “Sizler elinizden geleni yapıyorsunuz, teşekkür ediyorum. Öncelikle Cumhurbaşkanı’na ulaşma amacımız var. Şu ana kadar çok sonuç aldığımızı söyleyemeyeceğim, gayretimiz devam ediyor” dedi. limler Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden tıp, diş hekimliği, eczacılık fakülteleri ayrılarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kurulmasına karar verildi. İstanbul tasarısı değişti İstanbul Üniversitesi’nin bölünme planı komisyonda verilen önergelerle temelden değiştirildi. Çapa Tıp Fakültesi’nin üniversitede kalmasına, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin ise üniversiteden ayrılarak aynı isimle yeni bir üniversite olarak öğretime başlamasına karar verildi. Tasarıdaki “İstanbul İbni Sina Üniversitesi” adından vazgeçile rek yeni üniversitenin adı “İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa) olarak değiştirildi. İÜ’den Hemşirelik, Hasan Âli Yücel Eğitim, Orman, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Veterinerlik, Mühendislik fakülteleri ile Adli Tıp, Kardiyoloji, Nörolojik Bilimler, Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü’nün de ayrılmasına karar verildi. Bunun yanında Diş Hekimliği fakültesi, iletişim fakültesi, işletme fakültesi İÜ’de kaldı. CHP’li milletvekillerinin itirazı üzerine AKP’li vekillerin kabulüyle sağlık temelli bir üniversite olması planlanan Cerrahpaşa’da Orman Fakültesi ve Eğitim fakültesinin İÜ’de kalması TBMM Genel Kurul görüşmelerine bırakıldı. Komisyonda Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Tıp fakültelerinin Gazi Üniversitesi’nde kalmasına karar verildi. Ayrılacak fakültelere İlahiyat, Sanat ve Tasarım ve Turizm fakülteleri eklendi. Tasarıda planlanan İstanbul Tuna Üniversitesi’nin adı yeni önerge ile İstanbul Atlas Üniversitesi olarak değiştirildi. Ayrıca yeni kurulacak üniversite listesine İstanbul’da Hacegan Vakfı tarafından Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, Ankara’da da Türkiye Eğitim, Sağlık, Bilim ve Araştırma Vakfı tarafından Ankara Medipol Ünivesitesi’nin kurulmasına karar verildi. Velilerden ‘sınava dahil edin’ eylemi Maltepe Anadolu Lisesi velileri, okulun liselere giriş sisteminde sınava dahil olmasını istiyor Liselere giriş sistemin ler, “Okulumuz, yüzde 80de sınavla öğrenci ala 85 üniversite başarısı, ulu cak okullar listesine dahil sal ve uluslararası proje edilmeyen Maltepe Anado leri, sosyal faaliyetleri ile lu Lisesi velileri, okullarının Maltepe ilçesinin en başa bu listeye alınması isteğiy rılı Anadolu lisesi olarak le okul önünde toplandı. 20162017 öğretim yılın Okulun 1993 yılında da 484 puan ve yüzde 23 Anadolu lisesi olarak ku başarı dilimi ile öğrenci al rulduğunu belirten veli mıştır’’ dediler. Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: Ankara’yı Atatürkçü düşünceyle yöneteceğiz Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirilen hizmet ve projeleri, düzenlediği basın toplantısında anlattı. Taşdelen, “AKP’li belediyelerin 2025 yıldır yönettiği yerler var, halleri ortada. Verin oraları CHP’ye, belediyecilik nasıl olur gösterelim” dedi. 4 yıl önce 124 mahallede verdikleri tüm sözleri tuttuklarını, hizmetleri yaparken de 1 kuruş bile borçlan madıklarını belirten Taşdelen, “Tam tersine toplam değerleri 30 milyon olan 3 değerli arsa aldık, geçmiş dönemlerden kalan borçları da biz ödedik” dedi. 181 devlet okulunun tadilatlarının yapıldığını, 90 caminin yenilendiğini anlatan Taşdelen, “6 ay sonraki yerel seçimde hedefimiz yüzde 70’le göreve gelmek. Ankara Büyükşehir’i de alacak ve tekrar Atatürkçü biçimde yöneteceğiz” diye konuştu. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog