Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

Cumartesi 21 Nisan 2018 haber Acil strateji arayışı4 EDİTÖR:ALPERİZBUL TASARIM:İLKNURFİLİZ Cebinde birkaç seçenekle SP’den başlayarak ‘Hayır’ kanadıyla görüşecek olan Kılıçdaroğlu’nun ‘ortak adayla, ilk turda seçimi alma’ seçeneğini de gündeme getireceği konuşuluyor AKPMHP’nin “baskın seçim” ka rarının ardından ‘Hayır’ blo kunda yer alan siyasi partile rin, cumhurbaşkanlığı seçimi nin ilk turunda “herkesin ken di adayını çıkarması, ikinci turda en çok oyu alan adayın desteklenmesi” üzerine kur dukları seçim stratejisinde, za man darlığı ne deniyle değişik liğe gidebileceği belirtiliyor. Saa det Partisi’nden başlayarak, ‘Ha AYŞE SAYIN yır’ kanadında yer alan parti lerle görüşmeler yapacak olan CHP Genel Baş kanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “ortak adayla, ilk turda seçi mi alma” dahil, birkaç seçene ği gündeme getirmesi bekleni yor. Muhalefetin oluşturacağı bloka verilecek isim konusun da ise ‘Önce Vatan’ veya ‘Önce Demokrasi’ öne çıkıyor. Cumhuriyet tarihinin en önemli seçiminin gerçekleşe ceği ve bir sistem değişikliği ile sonuçlanacak olan 24 Hazi ran’daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminde işbirliği yapmaları beklenen, 16 Nisan referandumunda ‘Hayır’ blokunda yer alan siyasi parti ler arasında hafta başından iti baren hızlı bir “ittifak ve işbir liği” trafiği yürütülecek. Bu ko nuda ilk adım SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yapacağı ziyaretle atılacak. Görüşme ön cesinde muhalefet kulislerinde, seçim işbirliği ve ittifaklara iliş Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mudanya Belediyesi’nin etkinliği çerçevesinde Atatürk’e mektup yazan ve bu mektupları kitap haline getiren çocukları kabul ederek görüştü. kin şu seçenekler ve olasılıklar konuşuluyor: Zaman darlığı nedeniyle strateji değişebilir: ‘Hayır’ blokunda yer alan CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, baskın seçim kararı alınana kadar, cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda “ilkeler birliği” yapılması ve seçimin ilk turunda herkesin kendi adayını çıkarması gerektiği görüşünü savunuyorlardı. Hatta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partiyi kurduktan kısa süre sonra da cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti. Bu kapsamda CHP, SP, HDP, İYİ Parti’nin ilk turda kendi adayını çıkarması, en çok oyu alan ve ikinci tura çıkan partinin adayının desteklenmesi planı üzerinde duruluyordu. Ancak seçimlerin erkene çekilmesiyle zamanın daralması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ise hedefini, “ilk turda seçimi alma” üzerine kurması nedeniyle, seçimi ilk turda almaya dönük strateji ve yöntem değişikliğine gidilebilir. Ortak aday formülü gündeme gelebilir: Bu konuda dile getirilen seçeneklerden biri olarak, geçmişte “çatı aday” Ekmeleddin İhsanoğlu’nun adaylığıyla yaşanan fiyasko nedeniyle CHP’nin mesafeli durduğu “ortak aday çıkarma” seçe neği de yeniden tartışılıyor. Bu görüşü savunanlar, zamanın az olması, Erdoğan’ın hedefini ilk turda seçimi alma üzerine kurması, muhalefetin kendi içinde de adaylık yarışına girip dağınık görüntü vermemesi için bu yöntemin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Kılıçdaroğlu’nun da pazartesi günü Karamollaoğlu ile görüşmesinde, “ortak adayla, ilk turda seçimi alma” dahil, birkaç seçenekli öneriyi gündeme getireceği belirtiliyor. Buradan çıkacak sonuca göre İYİ Parti lideri Akşener’e de benzer önerinin götürülebileceği ifade ediliyor. l ANKARA GÖRÜŞMELERİN ODAĞI İTTİFAK VE ADAY BELİRLEME n İlkeler üzerinde uzlaşma arayışı: CHP liderinin muhalefet görüşmelerinin en önemli ayağını ise ‘seçimlerde güçbirliği ilkeleri’nin oluşturması bekleniyor. Bu kapsamda eğer ilk turda tek aday üzerinde uzlaşılacaksa, seçim sonrasına dönük, “parlamenter sisteme dönüş, güçler ayrılığı” gibi temel konularda kamuoyuna verilecek taahhütler, seçimler sonrasında güçbirliği yapan partilerin hükümette nasıl temsil edilecekleri belirlenecek. İlk turda her partinin kendi adayını çıkarması yöntemi üzerinde anlaşma sağlanması halinde de, ikinci tura çıkacak partinin adayına destek ilkeleri ve yine seçim sonrasına dönük taahhütleri içeren bir protokol hazırlanacak. n Akşener veya Gül ortak aday olabilir mi: Muhalefet kulislerinde, ortak aday üzerinde uzlaşılması halinde, kimin aday olabileceği konusunda da isimler konuşuluyor. CHP’nin son derece mesafeli baktığı Abdullah Gül seçeneğinin hâlâ gündemde durduğu kaydediliyor. KılıçdaroğluKaramollaoğlu görüşmesinin sonucuna göre Gül ile temas kurulacağı da iddialar arasında. Ortak adaylık halinde ismi gündeme getirilen bir başka isim ise adaylığını ilk ilan eden isim olan Akşener. İYİ Parti kaynakları, muhalefet kanadının Akşener dışında, ilan edilmiş bir adayının olmadığını belirterek, kamuoyunda en kolay kabul görecek ismin Akşener olduğunu savunuyor. Ancak özellikle CHP’de Akşener’in erkenden adaylığını ilan etmesinin, muhalefetin “ortak isim arayışı” konusundaki planını zora soktuğu değerlendirmesi yapılıyor. n CHP genel seçim ittifakına soğuk: Milletvekili genel se çimlerinde ise CHP, ideolojik olarak birbirlerine yakın olan siyasi partilerin ittifaka yönelmesi, CHP’nin ise tek başına seçime girmesi gerektiğini savunuyor. Bu konuda yapılan kamuoyu araştırmalarında da CHP’lilerin başka bir partiyle seçim ittifakı istemediği değerlendirmesi yapılıyor. Bu çerçevede seçime girme vizesi verilirse İYİ PartiSPDP’nin ittifak yapması ya da seçime girememesi halinde İYİ Parti’lilerin DP listelerinden aday olması seçeneği üzerinde duruluyor. HDP’nin de daha önceki seçimlere birlikte girdiği bileşenlerle ittifak yapması görüşü savunuluyor. Ancak, İYİ Parti’nin seçime girememesi ve cumhurbaşkanlığı seçiminde uzlaşılacak formülasyonlara karşı CHP’nin “ittifak” seçeneğini tümüyle dışlamayacağı belirtiliyor. n ‘Önce Demokrasi’: Muhalefetin seçim işbirliği konusunda uzlaşması durumunda, oluşturulacak bloka verilecek isim konusunda, CHP’de ‘Önce Vatan’ ve ‘Önce Demokrasi’ seçenekleri öne çıktı. Bu konuda diğer partilerin de görüşleri alınarak, ortak bir isim üzerinde uzlaşma sağlanacağı belirtiliyor. n HDP ne yapacak: AKP ve MHP’nin CHP ile ittifak yapmaya zorladığı HDP’de her ne kadar eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı ön plana çıkmış olsa da seçim tarihine kadar hakkındaki davalar nedeniyle hüküm giyip giymeyeceği belli değil. Parti yönetimi, seçim işbirliklerine de kapıyı açık tutuyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın da bu kapsamda 23 Nisan TBMM Özel oturumunda muhalefete “güçbirliği” çağrısı yapması bekleniyor. Cumaya kadar netleşecek CHP’de aday belirlemek ve olası ittifak için Kılıçdaroğlu salı günü PM’den yetki isteyecek. Partiye danışmadan aday adaylığını açıklayan isimlere ise tepki var İKLİM ÖNGEL Cumhurbaşkanlığı adaylığında CHP hâlâ isim açıklamazken CHP kulislerinde de konuşulan isimler süre uzadıkça artıyor. Kulislerde Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın adı dolaşırken, Kılıçdaroğlu ile görüşen Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin de “aday olursanız desteklerim, değilseniz adayım” mesajı verdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun salı günü de Parti Meclisi’ni (PM) olağanüstü toplayarak, seçim ittifakı ve cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi için yetki alacağı öğrenildi. Adayın haftaya cuma gününe kadar netleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. CHP yönetimi, cumhurbaşkanlığı adaylığı için lider Kılıçdaroğlu’nun adını, seçimlerin erkene alınmasıyla yüksek tonda seslendirirken, Kılıçdaroğlu’nun “Partili cumhurbaşkanı olmaz, cumhurbaşkanı tarafsız olmalı’’, “2019’da aday olmayacağım’’, “Partiler üstü bir aday istiyorum’’ şeklindeki ifadeleri de başka bir ismi işaret edeceği ihtimalini yükseltiyor. Buna karşın Kılıçdaroğlu’nun referandumda başlattığı, Adalet Yürüyüşü’yle güçlendirdiği hayır bileşenlerinin de öncülüğünü yaptığına dikkat çekiliyor ve en kucaklayıcı olanın yine Kılıçdaroğlu olabileceği belirtiliyor. Öte yandan siyasete hiç girmemiş, kamuoyunda karşılığı olan, saygın ve tüm kesimlerden oy alabilecek bir akademisyen veya bir sanatçının da aday gösterilebileceği öne sürülüyor. Partililerin Kılıçdaroğlu’na kapalı görüşmelerde dile getirdiği “Ekmeleddin İhsanoğlu vakası tekrar yaşanmamalı’’ Öztürk Yılmaz İki isimden bireysel çıkış Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yıl lendirilmesinden sonra verilecek’’ yanıtı al maz ile İstanbul Milletve masına karşın adaylığı kili Didem Engin de cum nı açıkladığı ifade edil hurbaşkanlığı aday aday di. Yılmaz’ın sabah sa lığını açıkladı. atlerinde açıkladığı Her iki ismin adaylığını aday adaylığının ardın açıklaması CHP’de sürpriz dan bir başka açıklama olarak karşılandı. Yılmaz’ın da aynı gün öğleden adaylık açıklaması yap Didem Engin sonra İstanbul Millet madan bir gün önce Kı vekili Didem Engin’den lıçdaroğlu ve genel başkan yar geldi. Engin de önce milletve dımcılarını aradığı ve adaylık dü killerine ‘’desteğinizi bekliyo şüncesine ilişkin bilgi verdi rum’’ ifadelerini içeren bir mesaj ği öğrenildi. Yılmaz’ın yönetici gönderirken, daha sonra yazılı lerden ‘’Bunu kurullar değerlen basın açıklamasıyla aday adaylı direcek, karar kurulların değer ğını kamuoyuyla paylaştı. ‘Adaylık açıklamaları parti disiplinine aykırı’ C HP kulislerinde peşpeşe aday adaylığı açıklaması yapılması rahatsızlığa neden oldu. Kulislerde yorumlar, ‘’politik sorumsuzluk’’ ve ‘’yönetim zaafiyeti’’ olarak eleştirildi. Partililer, adaylık açıklamalarını ‘’parti disiplinine aykırı’’ olarak değerlendirdi. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan Cumhuriyet’e yaptığı açıklama şöyle konuştu: “Kuşkusuz parti içi demokrasi hiçbir partide olmadığı ölçüde bizde vardır. Bu şikâyet edilecek değil, övünülecek bir hususdur. Ancak özellikle içinden geçilen günlerin önemi dikkate alındığında, parti içi demokrasi, parti sorumluluğunu ortadan kaldıracak şekilde kullanılamaz. En güçlü aday ve ilk hak sahibi Sayın Genel Başkan’ın bile bu konuda bir açıklama yapmadığı durumda, birilerinin çıkıp adaylık açıklaması doğru bir yaklaşım değildir. Bu tip münferit açıklamaların partinin kurumsal anlayışı ve işleyişi ile bağdaşmadığını düşünüyoruz ve doğru bulmuyoruz. Henüz aday saptamayla ilgili hangi takvimin işleyeceği bile belirlenmemişken böylesi çıkışların partiye de açıklamada bulunana da bir yararı olmaz.’’ uyarısının 2018 seçimlerinde ortadan kalktığı, İhsanoğlu gibi adı bilinmeyen bir kişinin aday gösterilmeyeceği belirtiliyor. Konuşulan isimler İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in yanı sıra süre uzadıkça kulislerde başka isimler de dillendirilmeye başladı. Konuşulan isimler ara sında Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Yalova Milletvekili Muharrem İnce bulurken, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in de nabız yokladığı belirtildi. PM salıya toplanıyor Edinilen bilgiyle göre Kılıçdaroğlu, PM’yi önümüzdeki salı günü grup konuşmasının ardından toplayacak. Bu toplantıda Kılıçdaroğlu’nun PM’den ittifak ve cumhurbaşkanı adayı belirleme konusun da yetki isteyeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun PM’de mutabık kalınan adaylardan birini belirlemesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu bugün Balkan Çalıştayı için İstanbul’da, yarın ise Yörüklerle buluşmak için Mersin’de olacak. Kılıçdaroğlu 23 Nisan Pazartesi günü ilk görüşmesini Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yapacak. Karamollaoğlu saat 10.00’da Kılıçdaroğlu’nu Genel Merkez’de ziyaret edecek. l ANKARA ‘Siz olmazsanız ben olayım’ Kılıçdaroğlu, dün, parti genel merkezinde CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile görüştü. Görüşme talebinin İnce’den geldiği öğrenildi. Görüşmede, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. İnce’nin Kılıçdaroğlu’na, “Siz aday olursanız sizi sonuna kadar destekleriz ama olmayacaksanız parti kararıyla ben aday olmak isterim” dediği, Kılıçdaroğlu’nun da bu konulara parti kurullarının karar vereceğini söylediği belirtildi. ‘Kaygılarımı anlattım’ İnce, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “16 yıldır milletvekili olarak görev yapan biri olarak Genel Başkanımıza önümüzdeki süreçle ilgili görüşlerimizi ilettim. Dertleştik” dedi. “Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız” sorusu üzerine İnce, “Ben daha önce de söylediğim gibi, CHP Genel Başkanı’nın doğal cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini, olacağını, olursa hep birlikte çalışacağımızı iletmiştim, yine ilettim Genel Başkan’a, o kendi takdiridir. Salı günü PM toplanacak. Orada görüşülecek. Şu anda da Genel Başkan bazı düşündüğü adaylarla ilgili bir anket çalışması yaptırdığını, onu salıdan sonra açıklayacağını, üzerinde çalışıldığını kaydettiler” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu’nun aday olması ve kazanamaması durumunda yeniden genel başkan adaylığı ile ilgili bir girişiminin olup olmayacağı sorulan İnce, “Böyle bir ortamda CHP Genel Başkanlığı’nı konuşmak siyasete, ahlaka, insanlığına uymaz” diye konuştu. ABD ile ‘OHAL’de seçim’ gerilimi ABD, Türkiye’nin OHAL şartlarında seçime girmesini eleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’de OHAL altında özgür, adil ve şeffaf bir seçim düzenlemenin zor olduğunu, bu konuda endişeli olduklarını söyledi. Nauert’in bu sözlerine Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy sert tepki gösterdi. Aksoy yaptığı açıklamada “Henüz yapılmayan seçim hakkında açıklama kabul edilemez. OHAL uygulamasının seçimleri demokratik standartların gerisine düşüreceğini iddia etmek art niyetli bir yaklaşımdır” dedi. Avusturya: İzin yok Bu arada Avusturya ve Almanya 24 Haziran’daki seçimler öncesi Türkiyeli siyasetçilerin yapacağı etkinlikleri yasaklamaya hazırlanıyor. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, yaptığı açıklamada Türkiyeli siyasetçilerin propaganda etkinliklerine izin verilmeyeceğini söyledi. Kurz, “Eğer Türkiye bu kez de Avusturya’da böylesi etkinlikler planlıyorsa net bir şekilde şunu söyleyebilirim, bu etkinlikler burada istenmiyor ve buna izin vermeyeceğiz” dedi. Almanya: Gelmesin Almanya Cumhurbaşkanı FrankWalter Steinmeier’in de benzer bir karar alarak seçim tarihine kadar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kabul etmeyeceği belirtildi. Spiegel’in haberine göre Alman siyasiler de benzer açıklamalar yaptı. Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir, federal hükümetin bu kez Türkiye hükümetinin olası bir etkinlik talebine karşı net bir tutum sergilemesini istedi. Merkel’in partisi CDU’nun genel sekreteri Annegret KrampKarrenbauer de Türkiye’de partilerin düzenleyeceği seçim kampanyalarının Almanya’ya taşınmaması gerektiğini söyledi. l Haber Merkezi C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog