Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

BULMACA 16 TASARIM: SERPİL ÜNAY Pazar 1 Nisan 2018 BULMACA SEDAT YAŞAYAN SOLDAN SAĞA 1 Resimde gördüğünüz, “Ucuz Roman”, “Kill Bill”, “Hediyelik Kadın” gibi filmleriyle tanınmış ABD’li sinema oyuncusu... Felsefede, dünyayı daha akılcı bir biçimde ve sonsuz bir ideale göre düzenleyen ikincil bir tanrı. 2 Doğu Afrika’da yaşayan göçebe bir halk... Yılan zehiriyle zehirlenme... Yunan abecesinde bir harf. 3 Erendiz Atasü’nün bir öykü kitabı... Bir tür pamuklu bez... Kızılcığa verilen bir ad... Akciğerleri dinlerken hekimin duyduğu patolojik ses. 4 ABD’ye özgü, ata binme ve kement atma gibi becerilere dayalı bir dizi yarışma ve gösteri sporu... İlginç bir olayın dikkat çekici ve eğlendirici kısa anlatısı... Ramazan ayında iftardan sonra çocukların ev ev dolaşıp maniler söyleyerek ve bahşiş toplayarak yaptıkları tören. 5 Kuran’da bir sure... Bir nota... Et suyunun soğuduktan sonra gevşek ve esnek bir kıvam almış duru mu... “Tanrı kabul etsin” anlamında kullanılan sözcük. 6 “Birleşik Krallık” anlamında İngiltere ve İskoçya Krallığı’nıa simgeleyen harfler... Yol yapımında kullanılan bir araç... Eter kullanımına dayanan tiryakilik. 7 Osmanlı donanmasında kullanılmış yelkenli bir savaş gemisi... Yahudilikte Musa’nın birinci kitabına verilen ad... Gemileri farklı iki su düzeyinin birinden öbürüne aşırmak için yapılmış ara havuz... Doğu Karadeniz’e özgü ipek başörtüsü. 8 İslam inancına göre, şeytanın Tanrı’ya başkaldırmadan önceki adı... Pasta hamuru... Kamburluk.... Bir soru sözü. 9 Şaşma belirten bir ünlem... Aşağılık kimseler, alçaklar... Zerdüşt rahiplerine verilen ad... Güneydoğu Asya’da tapınılan kutsal ruh. 10 Bir nota... Peynir suyunu kaynatarak yapılan çökelek... Sapları ve yeşil Bu haftaki bulmaca ödülü Bernhard Kellermann Tünel Yordam Kitap 18 MART 2018 1668 KAZANANLAR: Erdeniz Yakut, Mehmet Ali Çıra, Mehmet Nedim Hepşen Ankara, Bircan Tarakçıoğlu Aydın, Cumhur Çiftçi Balıkesir, Ali Arabacı, Mehmet Zafer, Bursa, Adil Başer Denizli, Murat Biricik Diyarbakır, Diclehan Sürücü Eskişehir, Ahmet Önal, İsmail İlhan Manisa, H.Sevda Uluçay, Oğuzhan Süer, Erol Tabakoğlu, İbrahim Savaşan İstanbul Berter Akyol, Rıfat Değirmenci, Demet Devrim Önder, Tüliz Timur, Kadir Tunalı, Müzeyyen Gönüllü İzmir, Özgür Tartan Karaman, Gülüzar Ocak Trabzon, Cemal Nalbant Zonguldak Not: Bulmaca yanıtlarını bundan böyle aycin@cumhuriyet.com. tr veya (0212) 343 72 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz. Posta ile gönderilen yanıtlar ise aynı adrese gönderilmeye devam edecek. 18.03.2018 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanan bulmacanın çözümü ve bulmacayı doğru yanıtlayanlar arasında yapılan çekilişte Mihail Şolohov’un Durgun Don (Yordam Kitap) kitabını kazananlar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 G E O R G E G E R S HW İ N KUM P O 2AS P ERGER K E HK E Ş AN İP 3 BR EZE L KRA OTR İ Ş TAS 4RAT E OD E LA EMPAT İ A 5İR D E GÜ S TATÖR İ LET İ R 6E T E T DOR İZ E ROT İ K 7 L AM AN E MON DÖ L T E C EN 8 F LOŞ ANA EDEM İ K RAB İ 9AT AİT KOCAY EM İ Ş CAR 10 U Y A R M A K BAH İ R N İ Ş ANE 11 R A H M İ K U M A Ş Ş UBARA AN 12 E P E T AMU İT LA AR P G 13 I S K A A R İ U L U D A Z İ Z İ 14 M TEST TR İ LEÇE 15 A L E R Y O N OLUZ L 16 K İ KOP İ L APAT İ 17 S E R E N H U R Ç R İ A 18 U D O N T A R O A A Ş 19 R ZEL İ L TATAR I 20 E R E Z İ P E L KABAK çiçek tomurcukları sebze olarak kullanılan bir bitki... Osmanlılarda gümrük vergisi. 11 Carl Orff’un ünlü bir oratoryosu... Yurdumuzun tüm denizlerinde yaşayan bir balık. 12 Rize ilinde, balıyla ünlü bir yayla... Osmanlı Devleti’nde Karadağ prenslerine verilen unvan... Dürbün. 13 Osmanlılar döneminde bir ilden diğerine geçen mallardan alınan vergi... Guatemala’da bir gölün ve etkin bir yanardağın ortak adı... “Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gülzâre ” (Fuzuli). 14 Üzeri ekmek kırıntılarıyla kaplanmış yiyecekler için kullanılan sözcük... Ateş... Bir cins kan portakalı. 15 “Gösterişli, fiyakalı” anlamında argo sözcük... Kelt mitolojisinde deniz tanrısı... “Ey vuslat, o âşıkları efsana et” (Y.K. Beyatlı). 16 Neon elementinin simgesi... İtalya’nın tanınmış bir futbol kulübü... Nikel elementinin simgesi... Boru sesi. 17 Bir göz rengi... Önceden belirlenmiş bir programa göre yapılan gezi... Akdeniz Bölgesi’nin batı kesiminde, Batı Toroslar arasında bir ova. 18 Yeşillik, sebze... Asker... “ ömür biter bir uzun sonbahar olur” (Y.K. Beyatlı). 19 Çin’de bir ırmak... Bektaşi inancını dile getirdiği şiirleriyle tanınmış, 18. yüzyıl halk şairi... İslamlıktan önce Kâbe’de duran üç puttan biri. 20 Kuzey Avrupa’da yaygın paganist bir inanç yöntemi... Edirne yöresine özgü, yumurtayla yapılan bir yemek. YUKARIDAN AŞAĞIYA 1 TV dizisi “Bizimkiler”in yanı sıra “Çöpçüler Kralı”, “İşte Hayat” gibi filmlerin senaryolarıyla da tanınmış yazarımız... Toplumcu ütopya yapıtı “Güneş Ülkesi” adlı kitabıyla tanınmış İtalyan yazar ve düşünür. 2 Kadın üzerinde tam bir egemenlik hakkına sahip olduğuna inanan erkek... Giresun’un Dereli ilçesinde, “tabiat parkı” kapsamına alınmış bir şelale... Dünya’nın yıl içinde Güneş’e en uzak olduğu nokta... Duman lekesi. 3 “olam dersen eğer gelme cihâne / Meydâne düşen kurtulamaz sengi kazadan” (Ziya Paşa)... Eski Mısır’da güneş tanrısı... Enlemesine olarak... Evrensel alıcı olan kan grubu. 4 Uzaklık işareti... 65 cm boyunda bir uzunluk ölçüsü... Ege yöresine özgü yağlık bir zeytin cinsi... Yemin. 5 Atlardan korkma... İzmir’in bir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 İsim:......................................................................................................................................... Adres:...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. Tel:.......................................................................................................................................... ilçesi... Artvin ilinde bir yayla. 6 Osmanlı döneminde, mülkiye sınıfında bir rüt be... Hakan Günday’ın bir romanı... Luc Besson’un bir filmi... Bir nota... Tibet Budizminde, ölen bilge bir kişinin ruhunun girdiğine inanılan çocuklara verilen ad. 7 Toplumun duygularını inciten olay ya da durum... Hindistan’ın güneyinde yaşayan bir halk. 8 Kars’ın Digor ilçesinde, 7. yüzyıldan kalma bir Ermeni kilisesi... Kurtuluş Savaşı’nda, Büyük Taarruz sırasında Çiğiltepe’yi emredilen süre içinde alamadığı için intihar eden Türk subay... Koca... İğneye geçirilen bir dikimlik iplik. 9 Havadaki su buharı... Kuyruksokumu bölgesi... İslam bilginlerine verilen ad... Kıskançlık, haset. 10 Japon lirik dramı... Avrupa’da bir başkent... Aklama, temize çıkarma... Fransa’da bir ırmak... İran’ın plaka imi. 11 ABD Merkez Bankası’nın kısa yazılışı... Belirli bir iş ya da hizmeti başarabilecek güçteki en küçük askeri birlik... Radyo dalgalarının yankısını alarak cisimlerin yerini ve uzaklığını saptayan aygıt... Uluslararası Para Fonu’nun kısa yazılışı. 12 İstanbul’da Teodor Kasap tarafından yayımlanan ilk Türkçe mizah dergisi... Zırhlı bir savaş gemisi... Danslı ve müzikli sahne gösterisi. 13 Bir yazarın yapıtının eleştirel basımını hazırlayıp yayımlayan kimse... Nijerya müziğine özgü, bir tür uzun trompet... Ton ve makam temeline bağlı kalmadan oluşturulan beste. 14 Rus köylü topluluğuna verilen ad... Türkiye denizlerinde en bol bulunan ve “adi kalamar” da denilen bir cins mürekkepbalığı.... Alıcı ve satıcıların fiyatları tek başlarına etkileyemeyecek kadar çok sayıda oldukları piyasa sistemi. 15 “Hayat zamanda bırakmaz” (Attilâ İlhan)... Kanın pıhtılaşmasındaki bir bozukluğa bağlı kalıtımsal kanama hastalığı. 16 Hac zamanı dışında Kâbe ve diğer kutsal yerleri ziyaret etme... Tropikal Afrika’da yetişen bir ağaç... Metrenin kabul tarihi olan 1 Nisan 1931’e kadar yurdumuzda da kullanılmış, 283 cm tutarında uzunluk ölçüsü birimi. 17 Meydan... Çinko elementinin simgesi... Giysi ve döşeme yapımında 1 kullanılan ipekli bir kumaş. 18 Antalya’nın Kaş ilçesinde, Eşen Çayı’nın ağzında bir kıyı gölü... Eski Türklerde ölmüş ataların tapılan suret ve heykelleri. 19 Argoda esrar... Bir nota... Güney Amerika müziğine özgü bir tür pan flüt. 20 Şanlıurfa yöresinde dostlar arasında düzenlenen eğlenceli toplantı... Aziz Nesin’in bir tiyatro oyunu. BRİÇ VOLKAN DENİZCİ vdenizci@gmail.com KIŞ (AÇIK) DÖRTLÜ SATRANÇ GM SUAT ATALIK suata@hotmail.com Berlin Adaylar Daha önce illerin kontenjanla katılabildiği turnuva bu yıl açık hale getirildi, isteyen katılabildi. 208 takımın katıldığı turnuva ilk dörde kalanlar içinsekiz gün sürdü. Finalde İstanbul Arma takımını (Erdoğan KayaTamer Çokgör, Tezcan ŞenHakan Peyret, Erdinç ErbilMert Bilgen) 16 bordluk dört devre sonunda 123105 yenen Yalıkavak Briç İhtisas takımı kupayı kazandı. Şampiyon Yalıkavak Briç İhtisas takımı: Yusuf Sohtorik, Kenan Özkurt, Hakan Göksu, Işın Kandemir, Can Berktaş ve Zafer Şengüler Geçen Haftaki Probleminin Çözümü İmp Herkes Zonda ♠ D86 ♥ R743 ♦ ARD2 ♣ 63 ♠ AR543 ♥ ♦ 763 ♣ ARD52 Batı Kuzey Doğu Güney 1 Pik Pas 2 Karo Pas 3 Trefl Pas 3 Pik Pas 4 Trefl Pas 4 Karo Pas 4 Kör Pas 6 Pik Herkese Pas Atak kör Damı. Nasıl oynarsınız? Analiz ve Çözüm: Pik ve trefl renklerinden birisi dengeli dağılmışsa sorun yoktur. O halde hem treflin 42 hem de pikin 41 dağılımına karşı oynamamız gerekir. Ayrıca ilk köre çakmak zorunda olduğumuz için koz kontrolünü kaybetme tehlikesi de var: Önce Dam ve As kozu, sonra da iki trefl onörünü çekip küçük trefle çaktığımızda trefler sağlanmıştır, ancak çakarak ele gelmek zorunda kalacağımızdan sadece tek kozumuz kalır ve sağ treflimizi çektiğimizde kozu baştan dörtlü olan savunmacı çakar ve kör oynayıp son kozumuzu çaktırarak kozunun sarkmasını sağlar. Bu yüzden trefle çakmadan önce sadece bir tur koz çekmeliyiz. Bu noktada dört eli görüp devam edelim: ♠ V107 ♥ V982 ♦ V4 ♣ 98 ♠ 86 ♥ R74 ♦ ARD2 ♣ 63 ♠ AR543 ♥ ♦ 763 ♣ ARD52 ♠9 ♥ A105 ♦ 10985 ♣ V1074 Atağa çakar, Dam koza gider ve AR trefli çeke riz. Durum: ♠ 86 ♥ R74 ♦ ARD2 ♣ ♠ V107 ♥ V982 ♦ V4 ♣ ♠ AR5 ♥ ♦ 763 ♣ D52 ♠ ♥ A105 ♦ 10985 ♣ V10 Şimdi küçük trefl oynadığımızda Batı çakarsa başka koz alamaz, dolayısıyla bir karo atar. Biz çakar ve kozla ele dönüp diğer koz onörümüzü de çeker ve sağ kağıtlarımızı oynamaya devam ederiz. Bu durumda kozlar 32 idiyse ve ikili kozu olan çakarsa Dam kozu çektiğimizden kozu üçlü olan tarafta iki koz kalır ve AR kozla bunları toplarız. Haftaki Problemin İmp KG zonda ♠ A2 ♥ A9654 ♦ 765 ♣ RD2 ♠ R5 ♥3 ♦ AD9 ♣ AV109876 Batı Kuzey Doğu Güney 1 Trefl Pas 1 Kör Pas 3 Trefl Pas 3 Kör Pas 3 Pik Pas 4 Trefl Pas 4 SA Pas 5 Trefl Pas 5 Karo Pas 6 Trefl Herkese Pas Atak kör Rua. Nasıl oynarsınız? İyi bir hafta sonu diliyoruz. Berlin’de yapılan Adaylar Turnuvasını kazanan Amerikalı GM Fabiano Caruana, dünya şampiyonu Norveçli GM Magnus Carlsen ile unvan maçı yapmaya hak kazandı. 1027/Mart tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Adaylar Turnuvası tam iki hafta boyunca dünya satranç kamuoyunun nabzını tuttu. Son ana dek çekişmeli geçen ve oynanan partilerin yüksek kalitesiyle dikkat çeken turnuva önce Caruana, Mamedyarov sonra da ikiliye katılan Karyakin ve Ding Liren mücadelesine sahne oldu. Giri’nin sekundantlığında turnuvaya iyi başlayan Kramnik ve zaman kontrolünden da aldığı güçle Grişçuk potaya yaklaşsalar da aslında birincilik üzerinde direkt olarak etkili olamadılar. Ananevi rakam olan 8 yarışmacıyla, çift turlu döner turnuva olarak yapılan dünya şampiyonası ayağının 12. turunda lider Caruana ve takipçisi Mamedyarov yenildiklerinde Karyakin, Ding Liren ve hatta Grişçuk’a bile umut doğdu. Son tura dek kimin kazanacağı tam olarak belli olmasa da turnuva tabelası her şeyi açıklamakta: 1).Caruana 9/14, 23)Mamedyarov ve Karyakin 8,4.) Ding Liren 7,5, 56) Grişçuk ve Kramnik 7, 7) So 6 puan ve 8.) Aronyan 4,5 puan. Dünya şampiyonluğu unvan maçı gibi Adaylar Turnuvası da kişilerin satranç seviyelerini oynanan partileri iyi inceleme vasıtasıyla ilerletmeleri için biçilmiş kaftandır. Turnuvada dikkat çeken varyantlardan biri sondan bir tur evvel Caruana’nın yerini perçinlediği oyunda bir kez daha görüldü: GM Fabiano Caruana (2784)GM Levon Aronyan (2794), Berlin 2018, İspanyol Açılışı 1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Af6 5.00 Fe7 6.Ke1 b5 7.Fb3 00 8.d3 (Şu anda yerleşmiş teori 8.c3 d5 9.ed5 Ad5 10.Ae5 Ae5 11.Ke5 c6 ile Marshall Hücumu sonrası Siyahların eşitlemeye çok yaklaştığını belirtmekte. Bir ara çok büyük popülarite kazanmış olsa da 8.h3!? Fb7 9.d3 d5! 10.ed5 Ad5 11.Ae5 Ae5 12.Ke5 Vd6! ile Marshallvari bir devamyolu bir diğer devamyolunu tedavülden kaldırmış durumda. AntiMarshall yollarından 8.a4 b4 revaçtayken, 8.a4 Fb7 9.d3 d6 sonrası Geller’in 10.Fd2!? hamlesi Grişçuk’un bu oyunda da uygulanacak olan varyantına ilham vermiş olsa gerek.) d6 9.Fd2!? (Turnuvada ilk kez GrişçukAronyan partisinde oynanan bu hamle 9.c3 Aa5 10.Fc2 c5 11.Abd2 ile Gioco Pianovari bir anlayışın yerini almaya aday.) Fg4 (Bu oyuna hazırlıklı gelen Aronyan İspanyol’da çirkin olarak addedilen varyanta giriyor.) 10.c3 d5!? (10...Aa5 11.Fc2 c5 12.h3 Fd7! 13.Fe3 Ac6 14.Abd2 Ke8 15.d4! Beyazların ana fikriydi.) 11.h3 Fh5 12.Ve2 Kb8!? 13.Fg5 de4 14.de4 h6 15.Fc1 (İki tarafın da Fillerinin garip durumları yüzünden oynadıkları netice de Worral Atak benzeri bir konum oluşturdu.) Fg6 16.Abd2 Ah5 17.Af1 (17.g3!?) Fc5 (17...Af4? 18.Ff4 ef4 19.Kad1! fevkalade yanlış olurdu.) 18.g3 Şh7 19.Şg2 Ve7 20.Fc2 Kfd8 21.b4! (21.Ah4? Af4!) Fb6 22.a4 (İspanyol’un illeti olan vezir kanadı zafiyeti bir kez daha baş gösterdi.) Af6 23.Ah4! Ve6 (Bu hamle 23... Fh5 ile oyunu karıştırmak istiyor.) 24.Fd3?! (24.Ag6 fg6 25.Ad2! Fil çiftiyle Beyazlara sağlam bir üstünlük tanırdı.) Fh5! 25.g4 Fg4 26.hg4 Ag4 27.Af5 Af2 28.Fc2 g6 Turnuvanın en çok hatırlanacak konumlarından biri. 29.A5e3! Ah3 30.Ad5 Beyaza avantaj tanır. 29.A1e3? gf5 30.ef5 Vf6 31.Vf2 e4? (31...Ab4!! 32.cb4 Kd4! Siyah iki Kalesini birden aynı anda hücuma katardı.) 32.Kh1 Kd6 33.Fe4 Kg8 34.Şf1 Ae5 35.Vf4 c6 36.ab5!? (36.Kh6 Vh6 37.f6 Ag6 38.Vh6 Şh6 39.Af5 hemen kazanırdı.) Kg5 (Bir önceki varyantı gören Aronyan 36...ab5 37.Kh6 istemiyor.) 37.ba6 Vd8 38.f6 Ag6 39.Kh6! Siyah terk eder. 10 Turnuvanın en sık oynanan açılışı YarıTarrasch, nağmalup Ding Liren’in de repertuvarına girdi: GM Şahriyar Mamedyarov (2809)GM Ding Liren (2769), Berlin 2018, YarıTarrasch Savunması 1.d4 Af6 2.c4 e6 3.Af3 (3.Ac3 d5 4.cd5 Ad5 5.e4 Ac3 6.bc3 c5 7.Kb1!? de başka bir olasılık.) d5 4.Ac3 c5 5.cd5 Ad5 6.e4 Ac3 7.bc3 cd4 8.cd4 Fb4 9.Fd2 Fd2 10.Vd2 00 11.Fc4 Ad7! 12.00 b6 13.Kad1 (13.d5 Ac5!) Fb7 14.Kfe1 Kc8 15.Fb3 Ke8 16.h3 Af6 17.Vf4 Ah5 18.Vh2 h6 19.Ae5 (Aynı turnuvadaki SoKramnik oyununda 19.d5 Beyaza avantaj tanımamıştı.) Af6 20.Vf4 b5 21.Ke3 (21.Af7 Şf7 22.e5 a5!=) Kc7 22.Ad3 Kc3 23.Ac5 Ke3 24.Ve3 Fc6 25.Kc1 Vb6 26.f3 Kd8 27.Şf2 a5 Vezir kanadındaki 21’den ötürü Beyazın çok dikkatli olması lazım. 28.g4?! (28.Ae6! fe6 29.Fe6 Şf8 30.d5 Ve3 31.Şe3 belki de yegâne devamyolu.) a4 29.Fc2 Ad7 30.Fd3 Ac5 31.Kc5 b4! 32.Fc4 Fd7 33.g5 hg5 34.Vg5 Fe8 35.Ve7 b3 36.ab3 a3 37.b4 Ka8 38.d5 a2 39.de6 a1V 40.ef7 Ff7 41.Ff7 Şh7 42.Vh4 Vh6 43.Kh5 Va7! Beyaz terk eder. 01 C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog