Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

T.C. TAVŞANLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI 1 ESAS NO: 2018/181 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KÜTAHYA, TAVŞANLI, TEPECİK KÖYÜ MEVKİİ: DUMANARALIĞI ADA NO: 0 PARSEL NO: 2 VASFI: TARLA YÜZÖLÇÜMÜ: 1051,73 M2 kısım MALİKİN ADI VE SOYADI: KAMİL ÖZBAY 2 ESAS NO: 2018/182 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KÜTAHYA, TAVŞANLI, TEPECİK KÖYÜ MEVKİİ: DUMANARALIĞI ADA NO: 0 PARSEL NO: 3 VASFI: TARLA YÜZÖLÇÜMÜ: 211,63 M2 kısım MALİKİN ADI VE SOYADI: HALİT ÇAKIR 3 ESAS NO: 2018/183 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KÜTAHYA, TAVŞANLI, TEPECİK KÖYÜ MEVKİİ: KARADİKEN ADA NO: 0 PARSEL NO: 2311 VASFI: TARLA YÜZÖLÇÜMÜ: 810,14 M2 kısım MALİKİN ADI VE SOYADI: MEHMET ÖZYURT 4 ESAS NO: 2018/184 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KÜTAHYA, TAVŞANLI, TEPECİK KÖYÜ MEVKİİ: KARADİKEN ADA NO: 0 PARSEL NO: 3736 VASFI: TARLA YÜZÖLÇÜMÜ: 2416,99 M2 kısım MALİKİN ADI VE SOYADI: AHMET YAVUZ 5 ESAS NO: 2018/185 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KÜTAHYA, TAVŞANLI, TEPECİK KÖYÜ MEVKİİ: KARADİKEN ADA NO: 0 PARSEL NO: 2283 VASFI: TARLA YÜZÖLÇÜMÜ: 6,76 M2 kısım MALİKİN ADI VE SOYADI: RAFET ZEYREK 6 ESAS NO: 2018/186 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KÜTAHYA, TAVŞANLI, TEPECİK KÖYÜ MEVKİİ: KARADİKEN ADA NO: 0 PARSEL NO: 2329 VASFI: TARLA YÜZÖLÇÜMÜ: 555,32 M2 kısım MALİKİN ADI VE SOYADI: SALİH DEMİREL 7 ESAS NO: 2018/187 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KÜTAHYA, TAVŞANLI, DERECİK KÖYÜ MEVKİİ: KARAKÖY ALTI ADA NO: 0 PARSEL NO: 1181 VASFI: TARLA YÜZÖLÇÜMÜ: 1513,77M2 kısım MALİKİN ADI VE SOYADI: HÜSNÜ ŞEKER 8 ESAS NO: 2018/188 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KÜTAHYA, TAVŞANLI, DERECİK KÖYÜ MEVKİİ: KARAKÖY ALTI ADA NO: 0 PARSEL NO: 1190 VASFI: TARLA YÜZÖLÇÜMÜ: 359,24M2 kısım MALİKİN ADI VE SOYADI: AHMET ZENGİN (Mehmet Oğlu) 9 ESAS NO: 2018/189 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KÜTAHYA, TAVŞANLI, DERECİK KÖYÜ MEVKİİ: KARAKÖY ALTI ADA NO: 0 PARSEL NO: 2663 VASFI: TARLA YÜZÖLÇÜMÜ: 366,98M2 kısım MALİKİN ADI VE SOYADI: KADİR KAHRAMAN (Ömer Oğlu) KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda esas numarası belirtilen dosyalarda davalı/ davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların ilanda belirtilen bölümlerin davacı adına tapuyakayıt ve tescili davalarında verilen ara karar uyarınca; Kamulaştırma Kanununun 2942 sayılı kanunun ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince: yukarıda tapu kayıt bilgileri yazılı taşınmazlarda davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından alınan karara istinaden taşınmazların tamamından veya bir kısmından karayolu geçirilmesine karar verildiğinden, taşınmazların ilanda belirtilen bölümlerinin kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı kurum adına tescili için Tavşanlı 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda taşınmazların kamulaştırılacak bölümlerinin bedelleri 2942 Sayılı Kanun gereğince saptanmasına müteakip bedelin ilgililer adına Tavşanlı Vakıfbank Şubesine yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazların ilanda belirtilen bölümünün davacı kurum adına tesciline karar verileceği konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, Taşınmazlarda hak sahibi olanların ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedellerinin bildirilen maliklerine ödeneceği, yukarıda yazılı tüm dosyaların duruşmalarının 20/04/2018 günü saat 10:00’dan itibaren mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı 2942 Kamulaştırma Kanununun 10. maddesnin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 28/03/2018 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 778007) T.C. BAKIRKÖY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN SAYI: 2018/62 Esas Davacı, EDA SELÇUK ile Davalı, ESENLER NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle;HÜKÜM: Açılan davanın KABULÜ ile,Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Göğdecili köyü, C: 28, H: 1, BSN: 171, 40424093882 T.C. No’lu, Bakırköy 23/07/1996 doğumlu, Osman ve Birgül kızı EDA SELÇUK’un adının “ELİF EDA”olarak değiştirilmesine, nüfusa bu şekilde tesciline karar verilmiş olduğu ilan olunur. 29/03/2018 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 779461) T.C. BAKIRKÖY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN SAYI: 2018/81 Esas Davacı, MEHMET ALYA ile Davalı, ESENLER NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle; HÜKÜM: Açılan davanın KABULÜ ile, Hatay ili, Altınözü İlçesi, Hacıpaşa Mah., C: 28, H: 130, BSN: 60, 38665404680 T.C. No’lu, Erdemli 20/02/1987 doğumlu, Mustafa ve Esra oğlu MEHMET ALYA’nın adının “İDO” olarak değiştirilmesine, nüfusa bu şekilde tesciline karar verilmiş olduğu ilan olunur. 29/03/2018 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 779473) T.C. ANTALYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN SAYI: 2014/54 Esas Davacılar AYHAN TOPAY, İLHAMİ SANCAR TOPAY, ÖMER SAMİ TOPAY ile Davalılar AHMET ÇAKIN, ALİ ÇAKIN, ARİFE GÜN, AYŞE KIRKINCI, AZİZ YAŞAR AZSIZAN, AZMİ AZSIZAN, ÇİĞDEM DEMİR, HÜLYA YAŞAR AZSIZAN, MEHMET AZSIZAN, MURAT AZSIZAN, ŞERİFE ASRIK, UĞUR AZSIZAN arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; Davacılar Ömer Sami Topay, İlhami Sancar Topay, Ayhan Topay tarafından davalılar Azmi Azsızan v.s. aleyhine açılan dava ile; davacılar ile davalıların hissedarı ve maliki bulundukları Antalya Döşemealtı ilçesi Camili Köyü Köyönü mevkii 276,278,279 ve 280 parsellerde kayıtlı bulunan taşınmazların öncelikle taraflar arasında taksimine, mümkün olmadığı takdirde satış yolu ile ortaklığının giderilmesine ilişkin açılan davada tüm aramalara rağmen açık adresi tesbit edilemeyen ve tebligat yapılamayan Raşit ve Fetanetten olma, 1980 doğumlu, 21079340668 T.C vatandaşlık No’lu Azmi AZSIZAN’a ön inceleme duruşma günü bildirir meşruhatlı davetiyenin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; Buna göre yukarıda içeriği özetlenen davaya ilişkin belirtilen davalının belirlenen ön inceleme duruşma gün ve saattinde gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ilanen ihtar ve tebliğ olunur. (06/03/2018) Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 777613) T.C. AYDIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/399 Esas KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Aydın İli Koçarlı İlçesi Taşköy MEVKİİ: Taşköyiçi PAFTA NO: ADA NO: PARSEL NO: 503 parsel VASFI: YÜZÖLÇÜMÜ: 500m2 MALİKİN ADI VE SOYADI: Ali İrfan Akkaya, Gülseren Ocak, Kenan Ocak, Sevgi Yeler, İrfan Ocak, Figen Kuday, Gülşen Kol, Hasan Ocak, Durdane Fırtına, Aslı Tepe, Cemil Yavuz, Mehmet Ocak, Gülten Hammal KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik İletim AŞ Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/399 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/12/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 779375) T.C. BESNİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN DOSYA NO: 2013/29 Besni 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde; davacısı Türkiye Petrolleri, davalıları Salih YAŞAR, dahili davalılar Cevdet ÇOKYAŞAR, Ömer ÇOKYAŞAR, Sultan ÇOKYAŞAR ve arkadaşları arasında olan Tazminat davasında davalılar Fırat AKDEMİR ve Mehmet AKDEMİR’in tüm arama ve araştırmalara rağmen bulunamaması nedeni ile gerekçeli karar evrakı tebliğ edilemediğinden, ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkememizce verilen 11/06/2015 tarih, 2013/29 esas ve 2015/249 karar sayılı kararınca Davalılar Fırat AKDEMİR ve Mehmet AKDEMİR aleyhine açılan davada, davalılardan Mahmut Barlık yönünden davanın reddine, davalılar Mehmet Akdemir, Mehmet Baran, Nihat Yaşar, Salih Yaşar, Mehmet Fahri Alkan ve Fırat Akdemir ile dahili davalılar yönünden davanın kabulüne ilişkin verilen kararın iş bu ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre sonunda davalılar Fırat AKDEMİR ve Mehmet AKDEMİR tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ihtar ve tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 779310) T.C. ŞANLIURFA 1. AİLE MAHKEMESİ’NDEN SAYI: 2017/866 Esas Davacı Nevin Alışkan ile Davalı Emin Alışkan arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle; Davalı Emin Alışkan’ın adresinin meçhul olması sebebiyle dava dilekçesi kendisine tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle “davalı Emin ALIŞKAN aleyhine açılan boşanma davasının; “05/06/2018 günü saat 10.15’de ön inceleme duruşması için mahkememizde hazır bulunmanız,duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği veya değiştirebileceği ve sulh için gerekli hazırlığı yapmanız gerektiği hususları ihtar olunur.” hususunun ÖN İNCELEME DURUŞMA GÜNÜ YERİNE KAİM OLMAK ÜZERE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 779197) T.C. BİRECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/760 Esas Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle; Dava konusu Uğurcuk Köyünde kain Maliye Hazinesi adına kayıtlı 585 No’lu parsel (krokide D ve G harfli yer) 596 ( Krokide A ve C harfiyle gösterilen yer) 590 (krokide E harfiyle gösterilen yer) 584 ( Krokide F harfiyle gösterilen yer) İsmet Kabakulak tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen toplam: 94208, 16 m2 taşınmaz; Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 744149) T.C. BİRECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/758 Esas Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle; Dava konusu Uğurcuk Köyünde kain Maliye Hazinesi adına kayıtlı 590 (krokide A harfiyle gösterilen yer) Hasan Kabakulak tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen toplam 22,681,94 m2 taşınmaz; Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 744168) T.C. AKÇAKALE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NDEN DOSYA NO: 2017/561 Esas KARAR NO; 2017/407 SANIK: CUMA EBUHEF SUÇ: Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan SUÇ TARİHİ: 27/07/2017 UYG. KAN. MAD: T.C.K 206/1, 53/123 KARAR TARİHİ: 19/12/2017 Yapılan açık yargılama sonucunda; HÜKÜM ÖZETİ: Mahkememizce sanığın BERAATİNE, Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar İLANEN tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 779208) T.C. BAKIRKÖY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2018/33 Esas Davacı, GÜLEYARMAĞAN ile Davalı, ESENLER NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle; HÜKÜM: Açılan davanın KABULÜ ile, Sivas ili, Kangal ilçesi, Armağan Mah., C: 17, H: 5, BSN: 60, 61015323102 T.C. No’lu, Kangal 09/12/1966 doğumlu, Alişir ve Kiraz kızı GÜLEY ARMAĞAN’ ın adının GÜLAY olarak tashihine, nüfusa bu şekilde tesciline karar verilmiş olduğu ilan olunur. 29/03/2018 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 779466) Pazar 1 Nisan 2018 12 haber GEZİ’DE YARALANAN SARIKAYA Soruşturma genişletilsin ALİ AÇAR Gezi Parkı gösterileri sırasında polisin attığı biber gazı kapsülü sonucu tek gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya, soruşturma dosyasının genişletilmesi talebiyle savcılığa dilekçe verdi. Sarıkaya dilekçesinde olay gününe ait kamera görüntülerinin yeniden incelenmesini, kask numaraları belli olan polislerin ortaya çıkarılmasını ve kaybolan hard diskin bulunmasını istedi. Sarıkaya, tek gözünü kaybetmesine neden olan olayla ilgili soruşturma dosyasının 17 Kasım 2017’de Faili Meçhul Suçlar Bürosu’ndan yeniden Memur Suçları Bürosu’na gönderilmesi üzerine, önceki gün savcılığa gitti. Burada soruşturmanın genişletilmesi istemiyle dilekçe veren Erdal Sarıkaya’nın 11 maddelik talebinde özetle şunlara yer verildi: n Ulusal Kriminal Büro tarafından belirlenen isim, soy isim ve sicil no’su belli olan 7 polis memuru ile kask no’su belli polisler ile eşkali belli olan 2 emniyet amiri bulunarak dosya kapsamında ifadelerinin alınmasını, n Dosya kapsamında belirtilen tarih ve olay yerindeki tüm kamera kayıtlarının tamamının toplanılmasını, uzman bilirkişi ve kurumlarca incelenmesini ve olayla ilgili yeni görüntülerin dosyaya eklenmesini, n Dosya genişletilmesi kapsamında isim, soy isim ve kask no’su belli olan polis memurları ile Gezi Parkı gösterileri sırasında görev alan tüm polis memurlarının herhangi yasa dışı gruplarla ilgilerinin olup olmadığının araştırılması, varsa olanlarının kaçının görevinden ihraç edildiği, tutuklandığı ve haklarında bu kapsamda soruşturma yürütüldüğünün araştırılmasını ve dosyaya eklenmesini talep ediyorum. l İSTANBUL RTÜK’e ‘Her Şeye Maydanoz’ ödülü Ankaralı kadınlar, televizyonlardaki kadına yönelik şiddet, istismar, tecavüz ve hatta işkenceye varan sahneler nedeniyle RTÜK’ü protesto etti. Kadınlar, RTÜK’e “Her şeye Maydanoz Ödülü”nü sunmak üzere bir araya gelerek kadın haklarını savunma çağrısında bulundu. TV 8’de Bekir Köse’nin sunduğu ‘Sahur Vakti’ programında Cevat Akşit’in oruç tutmayan kadınların dışarıda yemek yemesi hakkında “O hayızlı kadınlar da biz tutmuyoruz diye sokakta bir şey yiyemezler. Dayak yerler ha bak. Dinen dayak yerler. Gizli yesinler” sözlerini ‘ifade özgürlüğü’ kapsamında değerlendiren RTÜK’e, kadınlar tepki gösterdi. RTÜK önünde “Her şeye Maydanoz Ödül Töreni” düzenleyen kadınlar, RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya adına RTÜK’e teslim edilen ‘ödül’ün verilmeye devam edeceğini belirttiler. l ANKARA / Cumhuriyet 4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi İstanbul Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Orkide Caddesi üzerinde bir fabrikaya TIR’la yaklaşık 4 tonluk karton yapım makinesi getirildi. Fabrika önündeki TIR’a yaklaşan forklift aracı, makineye dokununca makine çalışmalara katılan işçi Nizamettin Güngör’ün (47) üzerine devrildi. 4 tonluk makineyle TIR’ın demir korumaları arasına sıkışan işçi, ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan işçiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Durumu ağır olan işçi çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. l DHA 4 yaşındaki çocuk yangında öldü Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde iddiaya göre anne ve baba, bir yakınlarının taziyesine gitmek için 4 çocuğunu evde yalnız bıraktı. Bu sırada evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde mahsur kalan 4 kardeşten 3’ü itfaiye tarafından son anda kurtarılırken 4 yaşındaki Remziye D. hayatını kaybetti. Anne ve baba sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. l İHA Edirne’de 4 polis ‘fuhuştan’ açığa alındı Edirne’de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 5’i tutuklandı. Ekip otosunda fuhuş yaptıkları ve fuhuş yapanlara bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle de 4 polis memuru açığa alındı. Öte yandan, kaçakçılık yapan bir çeteyle bağlantılı olduğu öne sürülen Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin ve beraberindeki 4 kişi tutuklandı. l DHA C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog