Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

OLAYLAR VE GÖRÜŞLER >> Salih Özbaran ‘Tarih’e havale etmek’! 2’de PAZARTESİ 8 EKİM 2018 94. YIL SAYI: 33969 KURUCUSU YUNUS NADİ (19241945) BAŞYAZARLARI NADİR NADİ (19451991) İLHAN SELÇUK (19922010) FİYATI 2.5 TL (KDV içinde) KKTC’DE 3 TL Cumhuriyet Kitapları’nda CHE’nin EN YAKININDAKİ İKİ İSİM CUMHURİYET’E KONUŞTU Efsaneyi anlattılar 4 Üç cephedeki sağ kolu Harry Villegas ve oğlu Camilo Guevara March’la, Che’yi konuştuk. 4 Villegas ve Camilo, efsane liderin kişiliğini, günlük yaşamını, hayallerini, mücadele ruhunu anlattı. >> BEDRİ BAYKAM’IN YAZI DİZİSİ CUMHURİYET’TE Yine tarikatSarıklı, cüppeli ders verilen okulun kursunda çocuklara istismar iddiası yine istismar HERKESİN HABERİ VAR OLAYLAR VE VALİLİK İNANDIRICI BULMADI GÖRÜŞLER Ankara’da sarıklı, cüppeli ders verilen imam Okulda başlayıp yatılı kursta devam eden>>COunmuehlreuşröityyireimlte’eern2ö’bldçaeütsı’üdzan CumarteSi 29 EYLÜL 2018 94. yIl SAYI: 33960 KURUCUSU yunuS nadi (19241945) BAŞYAZARLARI nadir nadi (19451991) ilHan SelÇuk (19922010) fiyatI 2.5 tl (KDV içinde) KKTC’DE 3 TL Cumhuriyet Kitapları’nda vhkDrdıeeaainynytkiacdpuşniınirnoeksskatâteuavyglkleeöiuistrtntteçaeiuo,rsbicnimksuutayaklituraslıamtannırdluaııounğrrKd.rtvuaaŞaekdrnilkaıliğıknlâğeıyuırköyeriunsltCaetreaİskeMskukuüinElrrbeduRünaallzaedüçınnüzohe.cosorMuekicsknuaEllBa, Sarıklı cüppeli ders ‘hZaozrıbr“kgirşlasııiiköand’ktyrniadaâsüaiymşyaaemeltatairtrnerevsıveniieaysurkselileüaladisbşsoiııtu.r,litmtAsbaaminyırşekaatrbraımçerroı”lakelleyadtVıtayi.mğanlCailıeirİtslnıMıionğivnnEiıe,nuRröşçea’ğierkyvreâeyrekıynanepcttiıılllleeaarrneleTEağriitkimatil’aardını aelttkınindaol‘daduağlueto’ kdueldrsai v‘DeeriğliyeorrlertFdtkydOmirE“eamaoüaArnttreltrd“.ktaÖvBdDAaoaeDae’ilnekdknrkeicğiluskütaemrae”lnamçnurGebrıltl’kaıaeneandğaaryşdYaıSttrll,Eaarlıameeçekbrğnntroalaeiaviieıtcfymriıgİudmtniadmikekaenrdsirhalaia”aalsşMtaminiramllvSmıliidçeeldHtIılioer’aeindaaicdrrlEteluiiiiitğypkıAAinolbhrad.a SolDy“VeoMnOkaöişkelepiükmuuld”ıiydullleleyumeülnnlarnyrtia,p’ael,yöisü“tnrtnlıışçiğeanğkeühüriııttarieny’aikiütnmrışsamkeyıtaöitneu”,yınydnmivDraeş“iaapğiMaKsslpitdmüıunıoiığlrotriğeldıluilınbudnübEe’buia.ıDğlnu”siViiordkltd“etğuiıesmeluniördlmaeyeink.r”, dia etti. >> Ozan ÇePni 9’da lar, müdür ve kurs yönetiminin de haberi var. 29 EYLÜL 2018 dosyayı kapattı. >> OZAN ÇEPNİ 6’daKrizle birlikte bazı ilaçlar bulunamıyor, aciller dışında ameliyatlar erteleniyor yunaontlmirsotapayniak’dbkaaasşeıltrakgdialıi. kaSIrga geliyOr tntbYlvkrayüeauouulaneagrpynrrlrümeişakkamkrınraniaıİskyyinsezdsıuaıtmErutuksrgab’rtlıinianeuartrsnakg’,işimdnşıamAlanaelu,laynaEtYZnMrdısigınouayııeonruanobgrbyrkaaeeava.anıkçleyFvaraeilıdseMcıednlrtaıanıtGa.ukbrıevn>niğı.e>nre’allıi3raety’it’’daideia Belediye başkan adaylıklarSı iAçinğkLuIliksleAr hCairLeLkiektli, çok sayıda isim sahadafurkangüler ÇIğlIğI duyulmadI S“mhgsteyOııeöyezkuSmlrldraüyeytiiloğdbi’alhdekiıinşllae.irrıdslinm”igltyeaddaöeocnasizdırynıd.lgyeefOogeaurfliecrarnehgkilyikeeraayıyecsnnhaunaeltaamgbkfsreıüduınitmdlalarudeeklç.aızrağn>nag>naımlre8r,öa’2ldre5 tek iSteği ilaÇlarI alhlbaztavadearirerasnığankgtbdinıa,üakıksğçanşaaıoııd’znrçndcşaeıoıauınaslceağdnobuynulıkiağğarnfatmıuaubacpnznnaaaaulbdkatrbnaaıeb1ğa0,yidlbiızarlnaaau1çıe5vnrasvimnıklön.eiarcay>dat>isçlğeie8krlame’akddarfeiei.ssi mkoczkminiskeyEKONOMİYE ABD’Lİ ŞİRKET öHelyükÇeOliCneukÇevleeannkne CklctnagıuuüneörkrmelsnekjvtHiireymeeiu,ueriaaier’ldkymnbuWennaerıeşbasşhic”iadkanhnhsdaielesiaensayrattIsıkennegieyıdrıötleadiiır.nntoeieiçmnğninçaakCednkeul,eenimçskdnaiinakiv“lreöaybtrşaeılirünpsvaeiıeÇkatdobın.eas Efmnilsabvlleğieaekiaayrkliyçüşikdltniehlvakinitğeleşfemr”aiikriilyrzretmiiaakçvmrdiltiieeeliınllekmtvşaealıerbbrerinaıdsraoahtdiatezğşlneaaarnıtumstırdabşratıhammuieingeyrvyyikaeokkltoulerimuıhirm.trsy.rateİmhalSttsyneahtaatıelreşasaabeTdltnlbriaaüet“ıeamrnnarlkeşkeeecailruyrakililtleyrizelo,ereenntim’ynıeyopüddeekee ,dı. >> Sibel baHÇetePe 8’de Suzan kardeş’ten albüm S‘Keavrddeaşy’ şaayraknılar SscMlzsmdeıuieılluüaenüzSBl.zrmzbaeii>ain>kvünğliCdkd’şmiteaeaeKşllrlninneaiarenrrinrDmçkikkdnıÇiıküaevkdlIPşaazaaeilnrilnsavğeıaahnke“işTbnKaıdkGüainbraneriIaurşlllkd,letaelaeuKernsbmtkşşaeaet”1ınk4lsua’aiatrlnedt CCHP’de adaHylık için isimPleri ’deodaya giradi Berdlin’de ‘fiakir ayryılığı’ Hheemm skienebamypa arışıElrçlnibdraaÖkayoaiermlerİomsaınBtşışasnn’mivoisıynrdoelıyeakdiatnmöDyeudenöatöp.ekiezenMkkodeBtaüizialacaçmlmşrçnKektaüeışıiailşrkmşktnaniimtvrrsriıok”eO.meadAreGyefnadeitl,leslbiseiı2flkiıaMkşuin0liştyreçıi0hmcryrirKA1ainiiazesnkiBsmk,iuni’ınD“ırnlsneaeeiu’edztçlksyiiMniaıolkveasiaeloernmişti. >> emre deveCi 11’de YERLİ VE MİLLİ MCKINSEY >> deniz yIldIrIm 4’te KONKORDATO İLAN ETTİLER elnguseınkçÜueimnyvloeietrry.Beİaosnrytaiansmneınbriludlveale’tdçvAaoebkkişdislüiianlbylsaıuadtiaf REUTERS ibfleaşs ylisetneisşiinrkdeet KADINLARINEdiİA4isüsnrkal5inaaiçtşmnootnükaymnanagiıdelltraceoatla,aıütkcnhİkmi’izd.akbiemKçİaitodtkikiaağnHiğearşlaintyka’ıynzdıbsarlüşiedeoiknirzayığrGöü.çAkaunptüAıezsltkernlüyttüdaldlaaağdeseralydüııürndndıkiniia.m’lıyodeddrn>l>naüaeeeİ1Gskkzs1Ş’İkıdaotrisneaeookrtpannnadueagnbakbrpyeetubeo,ıollşnulre’dlıa Şgeelndeir.’Üinmdiet Bisoiymnleerr,i “gSüinyadseemtie yarı açığa hoş geldin ÇığlığınıŞİDDETDALGASISÜRÜYOR düşünmüyorum” diyerek tek Idraakh’ataöbldirükrüadldınü lAifNi KkaAbRuAl e’dtmaeMdia.nsur Ya DUYMADILARInbIldrmödŞeveaınnAüiİmğnısDcnrııktFdeüısftda’eloyaibtmreltriaiaeAotrakürhsimfrtk,akşlıadın,çBoaanisıdbddd.araaiesığÜıırnlnlanlddmlkllTkaaıdatraıtaekerışı’drdrhdatttıaaiııeadlvny.aiuFii>öytrska>ağnaıtek7inrrşed’öeatdgalisilseiüoknonlsdokunu.rdö adana film feStivali Kılıçdaroğlu, Bolu toplantısını Berberoğlu’nu selamlayarak açtıerdyoağzaılnı tvişeömrtegrikyeeln’ingtaozpeltaenctiısaınddilay‘igğiatzseatleocnidlearneçöıkzagrüıldrlüı.k’ ABDALMANYA HATTI >> şükran SOner 11’de ‘CivfdCOnEMdueeemrraemdtebdtraiernaoö,h.kkisğbEeueı’daurbyrnrlndgbaüvüiö,osüsaenz“ığeşnntDBgkadbüeianüathuaorşrnntilpbkisıüdrölaleoEaağa’kIrnrfünrFal‘duıtaEanköıodjkTsoaJğMaıorÖnnaanöignuedhnvnurıs,etcrlük’uBia,elePintraeldslKırfdiüaelilgaKCavlienönrlkaferi’ignoldaütkeeöleşsidDtbrreeıüuAtrütucaklşğlineaymltuikdürrnnıı.eaa.nlmu>nrıMd>ıkksümiile5nfaörc’rştieryake’azıvldmeieekelydt,iıltadzie“i.şaH”vİiaşskdaunıtirekedS”dlduıiti.iek..İKİSİ DE ZOR DURUMDA >> OSman ÇutSay 5’te AnyFydn“aııneoAensidsrıtknıöt.kmaiAadoYvarnnülualtödısallyrntli”ınlte’Ardadnrdı2eyı’ldidkşm5ağegıanA.enöaz1Ardtsk“al5üıdaeKniyrrkayealüyinaialnryaepaafdfroebıkiıeFrtsleşmntikkymyilmvaalabsealarriairıırlt”şşlkeeımvsarieça yı. >> emraH kOlukISa 15’te BULMACASUDOKUHAZIRLAYAN: İlkerMumcuoğlu/mumcuogluilker@gmail.com 13 Cumartesi 29 Eylül 2018 >> bulmaCa 13’te eren erdem’in anneSi: Bkaennsi eyreentidteilenr CtkEnzuHariitnddruPadeekrnmaPlnuvMy,eala“ur,Yükikblyeadehnleinaas.dniilAiidcğEnneıirimmnhneeen.dknÇHEeanoüvrnecdassmumeneğmeriıyuena’emiaytnteuılar” dedi. >> SeyHan avşar 4’te berberoğlu, partililerle hasret giderdi. CsllzzluduoşHıaeaçunedtaPdyğrevaraaa’ucianrcniknmİloaiseaeunğğtıtr,hzalıı,ulnTdAnode,ıaüşbsbık..brkuagrKkKeilneilizaıvMltiyldirpeıtentçiioka’tnldnpliltiie.ıaleilzdltn>arme.>vaonrHeMnaeğtkvçlAıâlyisulaiHlnılıaâr,kMinir”“nhBUaısBdTaeoas1eeprLrçir5dybIuiıCbskiaenaA.etsryeuLcKroiIoeğgı4oyğ’altaeSTEBSMİNME ’D‘TEEKMNUİKHKAISLINEfTEI’ T>>İN9’da erzurumSPOr’u yendi C MY B Galatasaray tek golle kazandı SysEfSaaParazrzoiralukıaryrisK,nuıTısycmroailmtahssopaıılzriSsodaııürldneı’pulradaelair1grğıikneL0roeiyggynnüo’eudlGknükesdaneheliüa.ltaettMfiMnatğaaiaçicon attı. >> Spor’da vaş ile milletvekili Bülent C M Y B Kuşoğlu’nun isimleri öne çı kıyor. Yalova, Muğla ve Eskişehir’de mevcut başkan ların aday gösterilmesi bekle niyor. Balıkesir ve Antalya’da adaylar belli ama isimler gizli. >> ALİ AÇAR / MAHMUT LICALI 4’te ERDOĞAN Yine sıkıştı İnönü’ye çattı ERDOĞAN, McKinsey eleştirilerine karşılık İsmet İnönü’yü hedef aldı. İnönü’nün bir fotoğrafını kürsüden gösteren Erdoğan, “Elinde Türk değil, ABD bayrağı var” dedi. FOTOĞRAFTA, İnönü’nün elinde Türk ve ABD bayraklarını birlikte tuttuğu ortaya çıkarken İnönü ailesi ve CHP, Erdoğan’a tepki gösterdi. >> 5’te Yeşil yol’da izinli katliam >> HAZAL OCAK 3’te Cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle binlerce kadının protesto ettiği Yargıç Brett Kavanaugh, yemin ederek ABD Yüksek Mahkemesi’ndeki görevine başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın aday göstermesinin ardından, aralarında kadınların çoğunlukta olduğu binlerce kişi çeşitli protesto gösterilerinde bulunmuş, hatta 300 kadın gözaltına alınmıştı. >>11’de Yıllarca Che’yle birlikte mücadele eden Harry Villegas, Bedri Baykam’a konuştu. Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi, Reuters’e konsolosluk binasını gezdirdi. GAZETECİ KAŞIKÇI HÂL KAYIP Cinayet iddiası güçleniyor Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda kaybolan gaze teci Cemal Kaşıkçı için çelişkili açık lamalar sürüyor. Reuters, Türk yetkililerin Kaşıkçı’nın öldürüldüğüne Cemal Kaşıkçı inandığını duyurdu. Konsolosluk iddiayı yalanladı. Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı ise cinayeti Emniyet’in teyit ettiğini söyledi. >> 6’da çin’de gözaltına alınan ınterpol başkanı istifa etti >> 11’de iyimserlİk 2015’ten itibaren bitti Parasız yurttaş eve kapandı Üç yıldır ev kirasını ve faturalarını ödeyememekten korkan yurttaş, sosyal aktivitelerini rafa kaldırdı. İşini kaybedeceği korkusu yaşayan vatandaş, krizle başa çıkmak için zorunlu ihtiyaçlarını kısmaya başladı. Bugünkü ekonomik koşullar göz önüne alındığında refah, mutluluk ve umut beklentilerinde de düşüş gözlenecek. >> ŞEHRİBAN KIRAÇ 9’da Berat Albayrak’ın adamları >> BARIŞ TERKOĞLU 3’te YILMAZ Özdil’den yeni kitap ‘Gizlenen Mustafa Kemal’i yazdım’ Gazeteci Yazar Yılmaz Özdil’in yeni kitabı “Mustafa Kemal” okuyucuyla buluştu. Özdil, “Mustafa Kemal’i hiç böyle okumadınız” dediği kitabı için, “Eli kalem tutan bir Atatürkçü” olarak, sorumluluk bilin ciyle kitabı yayıma hazırladığını söy lüyor. >> Deniz Ülkütekin 7’de Yılmaz Özdil FenerBAHÇE başakşehir’e beşiktaş konyaspor’a takıldı >> Spor’da C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog