Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Çarşamba 31 Ekim 2018 EDİTÖR: ALPER İZBUL TASARIM: ŞÜKRAN İŞCAN Sağlık örgütlerine haber 5 tırpan teklifi!AŞKİPD’NDİENYTAİSÖSAAĞNSLLIEIKMTAE Yasa teklifine göre kamudan atılan doktorlar yalnızca özel hastanelerde çalışabilecek, verdikleri raporlar yargı ve idari işlemlerde dikkate alınmayacak AKP’nin sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi ve sigara satışı ve reklamının sı nırlandırılmasının öngörüldüğü ya sa önerisinden, Cumhurbaşkanı Tay yip Erdoğan’ın Zeytindalı Operasyo nu sırasında hedef aldığı Türk Tabip leri Birliği’nin yetkilerine tırpan, şehir hastanelerinde şirketle re yeni ayrıcalıklar, ka mudan atılan doktorla rın özelde çalışmalarına sınırlama ve verdikleri EMİNE KAPLAN raporların yargı ve idari işlemlerde dikkate alınmaması gibi tartışmalı düzenlemeler çıktı. AKP’li milletvekillerince dün TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa önerisi şu düzenlemeleri öngörüyor: Bakanlığın belirlediği kurumlar ilaç getirebilecek: Türkiye’de ruhsatlı ol mayan veya ruhsatlı olup da çeşitli ne denlerle piyasada bulunmayan ilaç 10 YILLIK SÖZLEŞME GARANTİSİ Şehir hastanelerinde şirketlere yeni garantiler: Şehir hastanelerinde hasta garantisi verilen miktara bağlı hizmetlerde 5 yılda bir yapılan piyasa testinde süre 10 yıla çıkarılacak. Böylece 10 yıldan önce piyasa testiyle daha uygun fiyata hizmet satın alınmasının önü kapatılarak şirketlere 10 yıllık sözleşme garantisi veriliyor. Şirketlere daha önce yatırım dönemiyle sınırlı olan ‘damga vergisi muafiyeti’ genişletilerek işletme dönemi de kapsama alınıyor. Ayrı ca hizmetlerin teminatı olarak yüklenici şirketler tarafından idareye teslim edilen teminat mektuplarına konu bedeller, her yıl yurtiçi üretici fiyatları artış oranında güncellenecek. Döner sermayeyi Cumhurbaşkanı belirleyecek: Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı için tahsis edilen döner sermaye miktarı 10 milyar lira olacak. Bu miktar her bütçe yılı içinde Cumhurbaşkanı tarafından ihtiyaca göre artırılabilecek. na sınırlama: Terör örgütleriyle iltisaklı olduğu gerekçesiyle kamudan atılan veya kamu görevinden çıkarılan veya güvenlik soruşturması sonucuna göre kamu görevine alınmayan doktor ve diş hekimleri yalnızca SGK ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kuruluşları ve vakıf üniver alınan üreme hücreleri ve bu hücrelerden elde edilen embriyonun başka kişilere uygulanması yoluyla çocuk sahibi olmak ve taşıyıcı annelik yasak olacak. Sperm bankasından çocuk sahibi olmak yasak: Başkasına ait üreme hücresi veya embriyonun kulanılarak rı değerlendirmek üzere Ulusal Organ Nakli Etik Kurulu oluşturulacak. Sağlık çalışanlarına şiddet: Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri nedeniyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar kolluk görevlilerince yakalanacak ve gerekli işlemleri yapılarak cumhuriyet başsavcılıklarına sevk edilecek. Cumhuriyet savcısı, adli işlemleri tekemmül ettirecek. Bu suçların soruşturmasında, kolluk tarafından müşteki, mağdur veya tanık olarak sağlık personelinin ifadeleri işyerlerinde alınacak. Bu hüküm, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri nedeniyle kasten işlenen suçlar hakkında da uygulanacak. Sinemada da sigara yasak: Televizyonda yayımlanan programların yanı sıra sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde, internet, topluma açık olan sosyal medya ve benzeri ortam lar, Sağlık Bakanlığı tarafından uygun sitelerinde çalışabilecek. Zorunlu hiz bağış işlemi yapılması ve bunun için görülen kurumkuruluşlar ile SGK ve met yükümlüsü olan doktorlar, kamu yumurta ve embriyo bağışı, satışı, it larda tütün ürünleri kullanılamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek. Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla kişisel kullanım amacıyla reçeteli olarak yurtdışından temin edilebilecek ve doğrudan hastalara verilebilecek. Hastanelerin yurtdışından toplu olarak getirdiği ilaçların temini de bu şekilde sağlanabilecek. Bu şekilde yurtdışından getirilen ilaçlar, yurtdışı ilaç listesine girdiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde izinruhsat sahibi tarafın görevine alınmamasına karar verildiği tarihten itibaren devlet hizmet süresi kadar mesleklerini yapamayacak. Zorunlu devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet süreleri bu süreden düşülecek. Bunların düzenledikleri raporlar, yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınmayacak. TTB’nin yetkilerine tırpan: Özel ku halatı, ihracatı ve bu işlemlere aracılık edilmesi yasak olacak. Organ nakline akraba koşulu: Daha önce yönetmelik hükümleriyle düzenlenen canlıdan organ naklinin alıcının en az 2 yıldan beri evli olduğu eşi ile 4. dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından yapılabilmesi, organ nakli gereken hastalığın evlilikten sonra teşhis edildiği durumlarda eşlerin en az 2 yıl Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve bunların yerleşkelerinde tütün ürünlerinin satışı yapılamayacak. Sigara dolaba girecek: Tütün ürünleri, kişilerin doğrudan ulaşacağı veya göreceği şekilde satışa sunulamayacak. Bu ürünlerin işletme içinden ve dışından görünmeyecek şekilde renk, şekil ve ebatları Sağlık dan ruhsat başvurusunda bulunul rum ve işyeri doktorlarının başka bir ması ve başvuru tarihinden itibaren yerde tabip odalarından, aynı pozis lık evli olması şartının aranmayacağı, Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak bunun dışında kalan canlıdan organ Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belir en geç 2 yıl içerisinde ruhsat alın yonda olan diş hekimlerinin Diş He nakillerinin etik açıdan değerlendir lenen kapalı dolaplarda satışa sunul ması zorunlu olacak. Ruhsat başvu kimleri Birliği’nden izin almadan çalı mesi, organ nakli başvurusunun yapıl ması zorunlu olacak. Sigara paketle rusu yapılmayan veya ruhsatı alınmayan ilaçların bu şekilde teminine devam edilmesine karar vermeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Kamudan doktorların çalışmaları şamayacağı hükmü kaldırılacak. Tüp bebek yalnızca evlilere uygu lanacak: Tüp bebek yöntemi sadece evli olan eşler arasında gerçekleştirilecek. Eşlerden biri veya her ikisinden dığı ilde oluşturulan Organ Nakli Değerlendirme Etik komisyonları tarafından yapılmasına ilişkin düzenlemeler yasa önerisine eklendi. Komisyonların kararlarına karşı yapılacak itirazla rinin üzerinde sağlığa zararlı olduğuna ilişkin yazının boyutu yüzde 65’ten yüzde 85’e çıkarılacak, tek tip olacak. Sigara yasağıyla ilgili cezalar artırılacak. l ANKARA Bu da ‘şehitliğin fıtratı’ İki askerin donarak şehit olmasına ilişkin ‘Donarak şehadete yürümek de var’ diyen Erdoğan’ın sözleri, Soma faciasından sonraki ifadelerini anımsattı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “aday olmak isterse MHP’ye şeref kazandırır” dediği eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le 1994’ten beri yol ve dava arkadaşı olarak bugüne kadar birlikte geldiklerini belirterek, “Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum” dedi. Partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun İstanbul Havalimanı’nda yapılmasını bahane edip gelmeyenlerin olduğunu söyledi. Erdoğan, “Neymiş, Cumhuriyet Bayramı’nın bu tür resepsiyonları sadece Ankara’da kutlanırmış. Bu nasıl bir anlayıştır? Sen yeter ki gönlünü bu işe ver ama sende gönül olmadıktan sonra bahane bulmak kolay” dedi. Milletin pek çok ortak değeri gibi Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyet Bayramı ve Zafer Bayramı’nı kendi tekellerine almaya çalışan bir kesim olduğunu savunan Erdoğan, “Biz bunlara salon cumhuriyetçisi, gardırop Atatürkçüsü diyoruz. Yıllarca cumhur ile Cumhuriyet’i, Gazi ile Atatürk’ü birbirinden uzaklaştırarak gizli iktidarlarını korumaya çalışan bu kafa, sözleri ve eylemleriyle de milletimizi hep aşağılamışlardır” dedi. CHP’nin bu zihniyetin siyasetteki en önemli temsilcisi olduğunu ileri süren Erdoğan, “Bay Kemal, hadi izah et bakalım. Bir taraftan ‘Atatürkçüyüm’ diyeceksin öbür taraftan da pulda, parada, sınıflardaki, resmi dairelerdeki bütün Atatürk’e ait tabloları kaldıran sizdiniz siz. Cumhuriyet kavramını istismar ettikleri kadar icraat ortaya koysalar herhalde Türkiye bugün bambaşka bir yerde olurdu” diye konuştu. 15 Temmuz darbe girişiminin, amacı ve gerisindeki güçler itibarıyla Türkiye’deki diğer darbelerden hiç bir farkı bulunmadığını söyleyen Erdoğan, bu zihniyetin 29 Ekim resepsiyonunu havalimanında yapmalarını eleştirdiğini belirterek, “Vah zavallılar. Sen yap da nerede yaparsan yap” diye konuştu. Kılıçdaroğlu’na tepki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tunceli Nazımiye kırsalında kötü hava koşulları nedeniyle 2 askerin şehit olması üzerin den rant elde etmeye çalıştığını savunan Erdoğan, “Benim dedem de Sarıkamış’ta tüfeğine sarılı olarak ve donarak şehit oldu. Şehadetin içerisinde kurşunla şehadete yürümek de var, donarak şehadete yürümek de var. Şu anda askerimizin bütün bu noktadaki teçhizatı, elbisesinden uyku tulumuna, yiyeceğine, giyeceğine, postallarına kadar hepsi dünyadaki en modern ordulardaki malzemelerdir. Sen bilmeden ne anlatıyorsun? Dürüst ol be dü ‘Gökçek yol arkadaşım’ Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Melih Gökçek’nin MHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı iddialarıyla ilgili olarak “İsimler üzerinden bu noktada spekülasyonlara girmeyi doğru bulmuyorum. Melih Bey, benim 94’ten beri yol ve dava arkadaşım. Bu yol ve dava arkadaşlığımızda bugüne kadar beraber geldik. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum” dedi. Kabinede revizyon ve bazı bakanlıkların yeniden ayrılacağı iddialarının anımsatılması üzerine Erdoğan, gündemlerinde şu anda böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi. Erdoğan’ın tepki çeken Soma sözleri 13 Mayıs 2014’te Soma’da kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan facia sonrası o dönem başbakanlık görevini yürüten Tayyip Erdoğan’ın “Bunlar sürekli olan şeyler, bu işin fıtratında bu var” sözleri tepki çekmişti. Soma Belediyesi’ndeki konuşmasında Erdoğan, 1800’lerde yaşanan maden facialarını örnek göstermiş, “Bunlar olağan şeylerdir. Literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Hiç kaza olmayacak diye bir şey yok” açıklamasında bulunmuştu. rüst ol. Bu ülkeyi, bu devleti küçümsemeye hakkın yok. Ama senin şehadet diye bir anlayışın yok. Şehitlerimizin aileleri ne düşünüyor sen ne düşünüyorsun. Hepsi inanmışlar şehadete ama sende bu yok. Sen, 15 Temmuz gecesi de tankların gölgesinde kaçarak Bakırköy Belediyesi’ne sığınan adamsın. İnşallah 31 Mart bu yürüyüşün sonu olacak, CHP de millet de senden kurtulacak” görüşünü dile getirdi. l ANKARA/Cumhuriyet ‘İkinci tur ibretlikti’ Akşener, EYT tekliflerine ilişkin ilk turda evet veren MHP’lilerin sonradan ‘hayır’ demesine tepki gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta’nın görevden alınması sonucunu doğuran, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarının araştırılması için komisyon kurulması yönündeki önergesine “MHP’lilerden önce evet, sonra çekimser oy gelmesine” tepki gösterdi. Akşener “İkinci tur oylamada olanlar, ibretliktir. Oylama sırasında çekilen bir fotoğraf karesi vardı. İlk turdaki ‘evet’ kararını değiştiren milletvekillerinin yüzündeki mahcup ifade, her şeyi anlatıyordu” dedi. Akşener, İYİ Partili vekillere seslenerek “Olur da bir gün benden gelecek bir telefonla vicdanınız arasında kalırsanız, vicdanınızı dinleyin” dedi. Akşener, partisinin grup toplantısında, özetle şunları söyledi: Davam divana kalsın: 21. yüzyılda, askerimizin donarak şehit olması, bilin ki yüreklerimizi dağlıyor. YPG/PKK’li teröristler, Suudi dolarıyla ısınıp, ABD silahıyla donatılırken, Türk askerinin üşümesini bile kabul etmiyorum. İki yüz araçlık konvoylarınız, beş yüz milyon dolarlık dev uçaklarınız varken, Mehmet’imi donduran soğuktan koruyamıyorsanız, “Kalsın benim davam, divana kalsın” diyerek, susuyorum. Ordumuzun mücadelesi ve şehitlerimize saygı gereği, bu konuyu şimdilik kapatıyorum. Zehir zıkkım olsun: (Erdoğan) Geçim sıkıntısı çekiyor olacak ki kendi deyimiyle “ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz dönemde”, maaşını yüzde 26 artırıp, 74 bin liraya çıkarıyor. Buradan muktedire sesleniyorum: Kendi maaşına yaptığın zam kadar, asgari ücretliye, işçiye, memura, emekliye, dul ve yetime, polise, askere, hâkime de yüzde 26 zam yapmazsan, aldığın her kuruş, haram, zehir, zıkkım olsun. Türkiye bilerek seçildi: Kaşıkçı cinayeti, bizzat, Suudi devletinin operasyonudur. Bu cinayet için Türkiye bilerek seçilmiştir. Çünkü biliyorlar ki başka ülkede, böyle bir cinayet işlense, o konsolosu da infaz timini de kolunu kıvırıp alırlar ve hepsini, bir saate kalmaz konuştururlar. Bunlar sana hakaret ediyor Erdoğan, anlamıyor musun? l ANKARA/Cumhuriyet Akşener ile Özel’in sürpriz buluşması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısı sonrasında Meclis’te sürpriz bir şekilde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile görüştü. Özel, görüşmenin “hekime karşı şiddetle ilgili olduğunu” söyledi. Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında da Akşener, Özel’i çaya davet etti. Özel görüşme sonrasında, “Hekime karşı şiddeti komisyonda görüşmek için komisyon başkanına yazı yazdık. Başkan toplantıya çağırmadı. Biz CHP’den 6 milletvekilinin imzasını hazırladık. Tüm partileri gezeceğiz. Gidip “İmza verir misiniz, diye soracağız” dedi. Tezcan’a suç duyurusu Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, “29 Ekim 1923, 15 Temmuz’un başarılı olmuş halinden başka bir şey değildir” diyen Fatih Tezcan hakkında suç duyurusunda bulundu. Donarak şehit olan askerler Araştırılmasını AKP reddetti İYİ Parti’nin Tunceli’de olumsuz hava koşullarından etkilenen iki askerin şehit olmasıyla ilgili verdiği araştırma önergesi reddedildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, “Önerge AKP’nin oyuyla reddedildi. Unutma bunları Türkiye” tepkisini gösterdi. İYİ Parti Milletvekili Metin Ergun ise, “Donarak şehit olan askerlerimizle ilgili olarak verdiğimiz önergeye Ak Parti ret, MHP ve HDP ise çekimser oy verdi” dedi. İYİ Parti, iki askerin şehit olmasıyla ilgili verdiği araştırma önergesinin gündeme alınmasını grup önerisi olarak Genel Kurul’a getirdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 2018’de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 104 yıl öncesine götürüldüğünü söyledi. Askerlerin şehit olmasına ilişkin açıklamaların tatmin etmediğini belirten Türkkan, “Bize göre, iki Mehmetçiğimizin şehit olmasında ihmal değil, ihmaller zinciri vardır” ifadesini kullandı. CHP’li Mehmet Ali Çelebi, yaşananlarda ihmal, tedbirsizlik ve öngörüsüzlük olduğunu belirtti. l ANKARA/Cumhuriyet C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog