Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Altay için geri sayım Altay Tankı’nın seri üretimi için yapılan sözleşme görüşmeleri bitti. Tankın üretimini EKONOMİ sözleşmeimzasındansonra 18 ay olarak düşünülüyor. DOLAR 5.6470 5.9 kuruş AVRO 6.4890 6.2 kuruş FAİZ 25.80 Sabit EVDE DERİN KRİZ12 ekonomi@cumhuriyet.com.tr TASARIM: SERPİL ÜNAY BORSA 96.454 999 puan ALTIN CUMHURİYET ALTIN 24 AYAR 1494.27 21.42 lira 222.51 3.69 lira Cumartesi 20 Ekim 2018 Konut satışları 2018 Eylül’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.2 azaldı Evde indirim kampanyaları 250 bin dolarlık gayrimenkule yabancıya vatandaşlık hakkına rağmen konut satışları geriliyor. Türkiye genelinde konut satışları 2018 Eylül’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.2 oranında azalarak 127 bin 327 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde eylülde satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 21 arttı. Konut satışlarında İstanbul 20 bin 216 konutla ilk sırada yer aldı. En az satış olan il ise 13 konutla Hakkâri oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72 oranında azalış göstererek 11 bin 330 oldu. Toplam konut satışları için de ipotekli satışların payı yüzde 8.9 olarak gerçekleşti. Uzmanlara göre, teorik olarak kriz dönemlerinde alım satım hacmi ciddi olarak geriliyor. İpotekli satışlar 35 bin düzeyinden 11 bine geriledi. Faiz oranlarındaki yükseliş ipotekli konut satışlarını 40 binlerden 10 bin adet seviyesine düşürdü. İlk defa satılan konut sayısı eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 düşüşle 60 bin 219’a geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 47.3 oldu. İkinci el konut satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4.5 düşüş göstererek 67 bin 108 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 151.1 artarak 5 bin 615 oldu. Atakule geri dönüyor Ankara’nın ilk, Türkiye’nin ikinci alışveriş merkezi olan ve kulesi ile Ankara’nın sembolü haline gelen Atakule, alışveriş merkezi ile Ankaralılara yeniden hizmet vermek üze re 29 Ekim itibarıyla geri dönüyor. Atakule GYO tarafından 300 milyon TL yatırımla yeniden inşa edilen Atakule, 1500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. Kule kısmının ise Nisan 2019’da açılması hedefleniyor. Atakule GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mehmet Arpacı, “Bu yatırım için banka kredisi kullanmadık ve tamamen öz kaynaklarımız ile gerçekleştirdik. Atakule toplamda 50 bin metrekare alan üzerine kurulu” diye konuştu. Yapsat dönemi bitti Gayrimenkul sektöründe uzun yıllar boyunca uygulanan önce satış yapıp sonra proje yapma döneminde sona gelindiğini belirten Mesa Genel Müdü rü Mert Boysanoğ lu, “Satyap döne mi kapanmıştır, ar tık yapsat mode li işleyecek” dedi. Mesa, Çubuklu’da hayata geçirdiği Mert Boysanoğlu ikinci projesi Me sa Çubuklu 28’i teslime bir yıl kala tanıttı. Ekim 2019’da teslim edilecek proje, 1 milyon 359 bin TL ile 4 milyon 493 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Çubuklu 28’de 80 bağımsız bölüm ve 1 ticari alanın bulunduğunu anlatan, Boysanoğlu, “Beykoz Çubuklu bölgesinde 2 projemiz başladı, bir tane de planlanan var. Bu işlerin değeri 1.5 milyar lira” diye konuştu. Dövizli ilana yasak Ticaret Bakanlığınca gayrimenkul sektörüne yönelik faaliyet gösteren internet sitelerinde yer alan reklam ve tanıtımlarda taşınmaz bedellerinin Türk Lirası olarak gösterilmesi ve ilgili bağımsız bölümün brüt ve net alanlarına yer verilmesi gerektiği belirtildi. Bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda Reklam Kurulu tarafından söz konusu reklamlar ve tanıtımlar hakkında durdurma cezası verildiği ve idari yaptırım uygulandığı ifade edildi. ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. TİCARET BAKANLIĞI MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 01/01/201931/12/2019 tarihleri arasında 5 (Beş) adet Dizel Camlı Van Tipi ve 1 (Bir) adet dizel binek tipi araç olmak üzere toplam 6 (Altı) adet araç kiralama ve 5 (Beş) sürücü hizmeti alınacaktır  hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası 2018/503667 1 İdarenin a) Adresi DIS TICARET KOMPLEKSI SANAYI CADDESI ÇOBANÇESME MEVKI D BLOK KAT:1 YENİBOSNA BAHÇELİEVLER/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası 2124540820 2124540822 c) Elektronik Posta Adresi marmarabolge@ticaret.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2 İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı 01/01/201931/12/2019 tarihleri arasında 12 ay5 (Beş) adet Dizel Camlı Van Tipi ve 1 (Bir) adet dizel binek tipi araç olmak üzere toplam 6 (Altı) adet araç kiralama ve 5 (Beş) sürücü hiz meti alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer T.C. TİCARET BAKANLIĞI Marmara Bölge Müdürlüğü (İSTANBUL), Ürün Denetmenleri İstanbul Avrupa Yakası Grup Başkanlığı (İSTANBUL), Ürün Denetmenleri İstanbul Anadolu Yaka sı Grup Başkanlığı (İSTANBUL), Ürün Denetmenleri Bursa Grup Başkanlığı (BURSA), Ürün Denetmenleri Adapazarı Grup Başkanlığında (ADAPAZARI) c) Süresi İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019 3 İhalenin a) Yapılacağı yer b) Tarihi ve saati T.C. TİCARET BAKANLIĞI MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ SANAYİ CAD. ÇOBANÇEŞME MEVKİİ YENİBOSNA BAHÇELİEVLER İSTANBUL 21.11.2018 11:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler: a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Yurt içinde veya yurtdışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme ile bağıtlanmış, sürücülü veya sürücüsüz araç kiralama hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. TİCARET BAKANLIĞI MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ SANAYİ CAD. ÇOBANÇEŞME MEVKİİ YENİBOSNA BAHÇELİEVLER İSTANBUL adresinden satın alınabilir.  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur.  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. TİCARET BAKANLIĞI MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ SANAYİ CAD. ÇOBANÇEŞME MEVKİİ YENİBOSNA BAHÇELİEVLER İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  13. Diğer hususlar: İhale, Kanunu’nun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 879906) Adnan Bali: Banka bu yılın ilk yarısında 398 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı. İş Bankası’na sendikasyon Türkiye İş Bankası, 13 ülkeden 26 finansal kuruluşun katılımıyla 605 milyon Avro ve 276 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisini imzaladı. Kredi anlaşmasında Standard Chartered Bank koordinatör, Mizuho Corporate Bank ise ajan banka olarak görev aldı. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Avro diliminde Euribor + yüzde 2.65, dolar diliminde ise Libor + yüzde 2.75 oldu. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “Türkiye İş Bankası olarak zorlu piyasa koşullarına rağmen, sendikasyon kredisini 13 ülkeden 26 finansal kuruluşun katılımı ile sağlamış olduk. Mayısta tamamladığımız işlemde olduğu gibi bu dönemde de ABD, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’dan çok sayıda bankanın katılımının yanı sıra kredinin büyüklüğü, uluslararası piyasalarda hem bankamıza hem de ülkemiz bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etti” dedi. l Ekonomi Servisi Alternatifbank sermaye artıracak Commercial Bank of Qatar’ın Türkiye birimi Alternatifbank’ın Genel Müdürü Kaan Gür, bankanın 50 milyon dolar sermaye artırımı yapacağını söyleyerek, “Ana ortağın da gelecek iki yıl içinde 200 milyon dolarlık daha sermaye artırımı taahhüdü var” dedi. Gür, uluslararası haber ajansı Reuters’a verdiği söyleşide, kurdaki dalgalanmanın en sert yaşandığı ağustos ortasından bu yana geçen süreçte bankada herhangi bir likidite sıkıntısı yaşamadıklarını kaydetti. Söz konusu süreçte bir miktar net faiz marjlarının gerilediğini ifade eden Gür, “Buna rağmen sektör ortalamalarından daha iyi konumdayız” diye konuştu. Gür, şu anda bankanın sermaye yeterlilik rasyosunun yüzde 1920’ler civarında olduğunu belirtti. l Ekonomi Servisi Kaan Gür DenizBank, takipte olan krediyi sattı DenizBank, kanuni takip hesaplarında izlenen tahsili gecikmiş alacaklarından toplam 67 milyon TL tutarlı portföyü, Efes Varlık Yönetim AŞ’ye sattı. Alacakların 56.2 milyon TL’si işletme kredi portföyünden, 10.5 milyon TL’sinin ise tutarlı ticari kredi portföyünden oluştuğu belirtildi. Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, söz konusu portföyün satışı için 22 Haziran’da ihale yapıldığını anımsattı. l Ekonomi Servisi ‘Çözümü olmayan bir yasaya sahibiz’ Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, “2016’dan sonraki süreçte turizm sektörü hızla toparlandı. 2018’de de hem gelen kişi sayısında hem de gelirde tarihi bir rekor bekliyoruz. Hedef 40 milyon turist, 32 milyar dolar da döviz girdisi” diye konuştu. Bağlıkaya, 1972’den bu yana yürürlükte olan ‘Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun çözüm üretmeyen yasa olduğunu ifade etti. Bağlıkaya, “Son derece modern, yalnız kendi ülkemizde değil; turizmden önemli gelir elde eden tüm ülkelere örnek olacak bir yasa çalışmasının içerisindeyiz” dedi. l Ekonomi Servisi C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog