Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

Çarşamba 20 Eylül 2017 EDİTÖR: SERKAN OZAN TASARIM: ZARİFE SELÇUK haber 11 100 bin öğrenciyeMilli Eğitim Bakanı Yılmaz, TEOG’UN ARTIK yapılmayacağını açıkladı yeni sınav geliyor Liseye geçişte formül arayan Bakanlık, seçenekleri azaltıyor. Sınavsız geçiş yerine sadece başarılı öğrencilerin en iyi liseler için yarışacağı yeni bir sınav yapılması benimsendi. NOTLARI, katıldıkları etkinlikler ve öğretmen görüşleri dikkate alınarak belirlenecek ve 8. sınıftaki öğrenci sayısının yüzde 5 ya ya 10’una denk gelen 100 bin öğrenci sınava girecek. YÜZDE 20 dolayındaki öğrencinin özel liselere gideceğini hesaplayan bakanlık, diğer çocukları evlerine yakın okullara yerleştirecek ya da bunlardan birini seçmesini isteyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “TEOG’u artık yanlış buluyorum, kaldırılması la zım” açıklamasının ardından başlayan tartışmada ilk ciddi adım atıldı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yıl maz, 1.2 milyon öğrenci ve ailelerinin 2 ay son ra yapılmasını beklediği Temel Eğitimden Orta öğretime Geçiş (TEOG) OZAN ÇEPNİ sınavına ilişkin “Bu sene TEOG yapılmayacak” açıklamasını yaptı. Başbakan Binali Yıldırım ile Şanlıurfa’da 20172018 eğitim öğre tim yılı açılışında yeni sisteme ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan Yıl maz, resmi programların aksine TEOG sorularını taksi durağı ziyaretinde ya nıtladı. Milyonları ilgilendiren sorula ra “ayaküstü” yanıt veren Yılmaz, yeni sisteme ilişkin çalışmaların devam et tiğini belirterek “TEOG’un kaldırılması Türkiye’nin önünün açılmasıdır. Evlat larımızı yarış atı konumuna koyduk. Etüd merkezleri ne kadar artmıştı de ğil mi? Niye arttı? TEOG yüzünden art tı. Evladının yarış atı konumuna gir mesini hangi aile ister?” dedi. Formüller 10’a indi Yeni formüller üzerinde duran MEB bürokratlarından oluşturulan çalış ma gruplarında, liseye geçiş sistemin de tamamen sınavsız bir geçişin he nüz mümkün olmadığı yönünde görüş belirtildiği öğrenildi. Bakanlığın sına va alınacak öğrenciler, değerlendirme kriterleri, sınav yöntemleri üzerinden öğrenciler için mağduriyet yaratmaya cak bir şekilde birçok formül üzerin de çalıştığı aktarılırken, çalışma gru bundaki formül sayısının 10’a indiril diği öğrenildi. Sadece başarılılar Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, TEOG’un yerine konula cak sistemin mevcut durum itibariyle tamamen sınavsız olamayacağı, ancak 1.2 milyon 8. sınıf öğrencisinin tama mı yerine bir bölümünün sınava alı nacağı seçenek öne çıktı. 4+4+4 siste minin ardından temel öğretimin ikin ci kademesi olan 58. sınıf arasında öğ rencilerin okullarda alacağı notlar, katıldıkları etkinlikler ve öğretmen görüşleri başarılı öğrencilerin belir lenmesinde temel kaynak oluşturan faktörler olacak. Sayıları 100 bini aş mayacak şekilde belirlenen bu öğ renciler, nitelik olarak en üstte yer alan Kabataş, İstanbul Erkek gibi li seler ve fen lisesi, sosyal bilimler li seleri için yeniden MEB’in yapacağı dar kapsamlı özel sınav ile yeni bir yarış içine girecek. Adrese dayalı ekayıt En başarılı öğrencilerin belirlenmesi ve yapılacak sınavın ardından ise özel lise sınav süreci başlayacak. Yüzde 10’a yakın öğrencinin fen, sosyal bi limler ve başarılı liselere ayrılmasının ardından yüzde 20’lik bir öğrenci kesi minin ise özel liselere kayıt yaptırma sı beklenirken, geri kalan öğrencile rin ise adrese dayalı ekayıt sistemi ile ikamet ettikleri illerde bulunan okulla ra yerleştirilmesi planlanıyor. Seçmeli imam hatip Çocukların evlerine en yakın liseye yerleştirildiği ekayıt sistemine gelebi lecek itirazlara karşın öğrencilere se çenekler sunabileceği bir sistem de ba kanlığın üzerinde durduğu formüller arasında. Sınava giremeyecek öğren cilere adreslerine yakın liseler arasın dan ve imam hatip ile meslek liseleri seçenekleri ekayıt sisteminde sunula cak. Bu noktada imam hatip liseleri ile meslek liselerinin zorunlu olması ye rine öğrenci ve velilerin görüşleri, ter cihleri ve öğretmen değerlendirmeleri de etkili olacak. Erdoğan beklenecek Formüllerin son halinin Bakanlar Kurulu ve Erdoğan’ın onayına sunul masının ardından yeni sistem duyuru lacak. l ANKARA Özel okul yöneticileri ile görüşülecek Bakanlık ayrıca üzerinde çalışılan formülleri özel lise temsilcileri ile de tartışmaya karar verdi. Türkiye’de 53 ilden 1103 özel okulun üye olduğu Türkiye Özel Okullar Derneği’nin Başkanı Nurullah Dal, bakanlığın daveti üzerine Ankara’da MEB yetkilileri ile perşembe veya cuma günü bir araya geleceklerini, kendi komisyonlarında olası formülleri değerlendirdiklerini ve bugün özel okul temsilcileri ile yapılacak son toplantının ardından bakanlığa görüşlerini sunacaklarını söyledi. Bu kapsamda isteyen özel okulların MEB denetiminde kendi sınavlarını yapabilecekleri bir taslak formül üzerinde çalışıldığı, bakanlık yetkilileri ile önümüzdeki sürecin değerlendirileceği öğrenildi. BİLAL ERDOĞAN İMAM HATİP AÇTI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, Nevşehir’de Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin açılış törenine katıldı. Okulun açılış programına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın yanı sıra, Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Ebubekir Gizligider, Murat Göktürk, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve protokol mensupları katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, açılışa katılan Bilal Erdoğan’a teşekkür etti. Bilal Erdoğan ise babasının ismini taşıyan okulun hizmete açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, bu okuldan nice âlim ve liderlerin yetişmesini diledi. Öğrencilere seslenen Bilal Erdoğan, “Sizler çok iyi işler yapacaksınız. Dünyadaki en son gelişmeleri takip edeceksiniz. Buradan yetişenlerin Recep Tayyip Erdoğan gibi dik bir duruşa sahip olmaları, cesur olmaları, halkının kalbiyle bir atan bir kalbe sahip olmaları lazım” dedi. Dikkat çeken logo Bu arada okulun logosundaki Arapça harfler dikkat çekti. Logodaki Arapça “re”, “tı” ve “elif” harflerinin, Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin baş harflerinden oluşan ve patenti de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait olan “RTE” kısaltmasının harflerini oluşturduğu belirtildi. MEB’den bir kıyak daha MEB, sınavsız geçişi önce açık imam hatiplilere sağladı OZAN ÇEPNİ Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açık öğretim imam hatip lisesine giden öğrenciler için diğer liselere sınavsız geçişin önünü açtı. Bakanlık, 2013’teki yönetmeliğin üzerinden yaptığı 7. değişiklikte açık öğretim imam hatip lisesi öğrencilerine sınav puanı gerekmeksizin Anadolu lisesi imkânı sağladı. 2013 yılında yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yeniden değişikliğe giden MEB, liseye sınavsız geçiş sistemini herkesten önce açık öğretim imam hatip lisesine giden öğrencilere hak gördü. Bakanlık 4 yıl önce yayımlanan yönetmelikten ilk olarak Mart 2017’de herhangi bir puan kullanmaksızın nakil ve geçişler bölümünde yer alan “Okulların kendi türleri arasında her sınıf seviyesinde” şartını kaldırdı. 2006’dan itibaren mesleki açık öğretim lisesi bünyesinde öğrenci kabul eden açık öğretim imam hatip liseleri, 20162017 eğitim öğretim yılı başından itibaren Bakanlık onayı ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı “Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi”ne dönüştürüldü. Bu kararın ardından bakanlık önce yönetmelikte bu okulların önünü kapatacak maddeleri temizledi. 2017 Mart’ında yapılan değişikliğin ardından MEB, önceki gün yeniden yönetmelik değişikliğine giderek imam hatip hamlesini tamamladı. Yeni yönetmelik kapsamında açık öğretim imam hatip lisesinde öğrenim gören öğrencilerden nakil ve geçiş yapabilecek durumda olanların TEOG puanı gerekmeksizin Anadolu Liseleri’ne geçişi sağlandı. Şart kalmadı MEB, 2013 yönetmeliğinde nakil ve geçişler için ders şartı olarak yer alan “Öğrencilerin kredisini aldıkları dersler ile okulların sınıflar bazında haftalık ders çizelgesinde yer alan dersleri karşılaştırılarak eşleştirilir” ifadelerine de yeni değişikliklerde yer vermedi. Bakanlık, ders ve kredi şartlarını kaldırarak sadece yaş itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını tanımak, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunmak ve disiplin yönünden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almamış olmak koşullarını getirdi. MEB, öğrenci kabulünü ise nakil ve yerleştirme komisyonu kararına bıraktı. Bu yöntemle TEOG’a girmek yerine açık öğretim imam hatip lisesine kayıt olan öğrencilerin kontenjanı uygun olan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine nakil ve geçişlerinin önü açıldı. l ANKARA Pembe bir otobüs nereye gider? Bu ülkede başı açık kadınlar henüz sokaklarda rahat rahat dolaşabiliyorlar. Askılı bluz, mini etek ve şort giyebiliyorlar. Bikini ve mayoyla kadınlı erkekli denize girebiliyorlar. Erkeklerle aynı ulaşım araçlarını kullanabiliyorlar. Erkeklerle aynı sınıflarda okuyabiliyorlar. Erkek doktorlara muayene olabiliyorlar. Araba kullanmalarına izin var. Tek başlarına veya yanlarında bir erkek olmadan sokağa çıkmalarına karışılmıyor. Aileden olmayan erkeklerle birlikte aynı çatı altında bulunmaları suç teşkil etmiyor. İçki içmeleri yasal. Sigara kullanmaları normal. Eğlence mekânlarına girmeleri, dans etmeleri serbest. Bisiklete, motosiklete, jetski’ye binmeleri mümkün. Kimseden izin almadan okula gidebiliyorlar. Diledikleri işte çalışabiliyorlar. Doğum kontrol yöntemlerini kullanabiliyorlar. Kürtaj olma hakları var. Evlenmeden sevişme hakları var. Evlenmeden çocuk doğurma hakları var. Seçme ve seçilme hakları var. Resmi nikâh hâlâ yürürlükte. Yasalar karşısında erkeklerle eşitler. Tecavüz bu ülkede hâlâ suç. Taciz hâlâ suç. Mobbing hâlâ suç. Çocuk yaşta evlilik hâlâ suç. Çünkü bu ülke, kâğıt üzerinde de olsa hâlâ laik bir ülke. Devlet kendi işlerini din işleriyle iyice karıştırmış da olsa Cumhuriyet henüz yıkılmadı. Hukuk devletine yapılan saldırılarla sınırları çoktan aştılar ama insan haklarını, kadın haklarını, çocuk haklarını önde tutan ağır yaralı çağdaş bir sistem, ayakta, direniyor. Ve iktidar o yüzden emeline bir türlü tam olarak eremiyor. Laiklikten despot bir babadan tiksinir gibi tiksinenler... Ve laikliğin sopasını ellerine alıp onu laiklerin başında kırmaya yeltenenlere destek verenler... Ülkeyi “sekülerizmin kıskacı”ndan kurtarmaya ant içenlerin küstah rüyalarını gerçekleştirmeleri için gerekli yolu törenlerle açtıkları için... Nihayetinde duraklardan kadınlar için pembe otobüslerin kalkmaya başladığı noktaya geldik. O otobüsler, o pembe otobüsler içindeki kadınlarla birlikte ülkeyi de korkunç bir yere taşımak üzere. Otobüslerin şoförü belli, yakıtı malum. Düne kadar laikliği küçümseyen ve İslami referanslarla siyaset yapanları bir insan hakları savunucusu edasıyla destekleyen o ‘kaygısız’ liberaller ‘endişeli’ laiklere “Ne olacak, iktidara geldiklerinde bir günde tüm kadınların başlarını mı kapatacaklar sanıyorsunuz!” diye sorarlardı. Artık kimse birbirine bir şey sormuyor. Olanlar olacakları net bir şekilde işaret ediyor. Pembe bir otobüs tehlikeli bir rotada usul usul ilerliyor. Anneler pembe otobüse... Çocuklar imam hatiplere. Ülke geriye, hep geriye... MÜFREDAT DIŞ BASINDA ‘Cihat in evrim out’ Türkiye’de tartışma yaratan okul müfredatındaki değişiklikler, yabancı medyanın da dikkatini çekiyor. New York Times gazetesi, Türkiye’deki okul müfredatına ilişkin gelişmeleri irdelediği haberinde “uzun bir süre kutuplaşmış” bir ülke olarak nitelediği Türkiye’de müfredat değişikliklerini eleştirenlerin “hükümetçe 170’ten fazla müfredat konusunun değiştirilmesinin ülkenin zaten kırılgan olan laiklik geleneğine doğrudan bir saldırı oluşturduğu” tepkilerini yansıtıyor. Hükümetin müfredattaki değişikliklerin “gerekli” olduğunu vurguladığı belirtilen haberde, “değişikliklerin Atatürk’ün modern Türkiye’ye katkısını hafifsediğini söyleyen laik kesimi çok kızdırdığı” da vurgulandı. Gelişmeleri “Türkiye’nin yeni okul yılı: Cihat In, Evrim Out” şeklinde özetleyen İngiliz yayın kuruluşu BBC News’ün haberinde ise “Türkiye’de gözden geçirilen, 614 yaşındaki çocukların okul kitapları konusunda bir eleştiri fırtınası var” ifadeleri kullanıldı. l Haber Merkezi C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog