Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

Pazar 17 Eylül 2017 ekonomi EDİTÖR: ŞEHRİBAN KIRAÇ TASARIM: SERPİL ÜNAY 9 ‘Hak gaspı arttı, gelmiyoruz’ ILO’nun 10. Bölge Toplantısı için İstanbul’a gelmeyeceklerini açıklayan Rusya Sendikalar Konfederasyonu, Cumhuriyet’in mahpus çalışanlarını selamladı Boris Kravchenko İstanbul’da 25 Ekim tarihlerinde yapılacak Ulusrarası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 10. Bölge Toplantısı için ardı ardına gelen boykot açıklamalarına Rusya sendikaları da katıldı. Rusya Sendikalar Konfederasyonu (KTR) Genel Başkanı Boris Kravchenko, toplantıya katılmak üzere İstanbul’a gelmeyecekle ğumuz Uluslarararası Sen rini dile getirirken kendi deyi dikalar Konfederasyonu miyle komik gerekçelerle ha (ITUC), Türk hükümetine pishanede tutulan Cumhuri gönderdiği sayısız mektup yet gazetesi çalışanlarına da se ve raporda muhaliflere, ga lam gönderdi. KTR olarak, Türkiye’deki siyasi gelişmeleri ve TürkiyeRusya ilişkilerini ya OLCAY BÜYÜKTAŞ zetecilere ve sendikacılara yönelik baskılar hakkında endişelerini vurguladı. kından takip ettiklerini anlatan 4 Toplantıya katılmama Kravchenko’nun sorularımıza verid mızın ana nedenleri şöyle: ITUC li ği yanıtlar şöyle: derleri Çalışma Bakanlığı’yla çeşit 4 Rusya’daki ve Türkiye’deki işçi li görüşmeler yaptı. Ancak uluslara lerin haklarının gelişmesi için kam rası işçi hareketinin hiçbir endişesi panyalar düzenliyoruz. Üyesi oldu giderilmedi. Hatta işçi haklarına yö nelik ihlallerin arttığını gözlemliyoruz. Bu çerçevede ITUC, istanbul’da yapılması planlanan ILO Avrupa Bölge Toplantısına katılmama kararı almıştır. Biz de 2 milyon üyemiz adına KTR olarak İstanbul’daki toplantıya katılmayacağız. 4 Hukuksuz biçimde işten atılan işçilerin ve kamu çalışanlarının işlerine geri dönmeleri gerekiyor. Tutukluların adil biçimde yargılanması ve OHAL’in yurttaş haklarını gasp etmek için suiistimal edilmemesi lazım. İhlaller konuşulmalı Sğtdymtğdr2üslkMulaeeeeeie0hyliuüinkirnkatdmkçgmnşiydealhienmhaiiüuuöğmsliıdüamarlağekinneiniılkeklriniyıclelntegıpoüeoktaioitSFliolülrmivşnlbniienhieao.kmçtpşleraceFmaediflçiilcreylşeNyaaimtveiiiliarlçlrninğdlvmPhitreıkısiddtccınadkeyRanoaeıeautsiaaniikr,rıhvosyeğtttimılItighina,iTfıepobkionlialTrleıheUm,alnmİiiıpIadsünllkLAlüCöumalnltseraealOlyvinak’tikl(çuenlrevarenıiFeeiyiyonetdunrpeNbtrgnıaeidpliyitanduğPyiiüks’iyaeınkrd.iluoiReınha’dnianndesğp)rndkabtiüa.aekRuoGdiıeamizlTirnaknuyklimeeüiskdrvaatuassneaarniekreiiypkkknlklabneesaaıiiagö,erldyleliymleıllTİaezneBaeilşeİkiügrsaatrri’açnldıaoıttirsgnüşnirukleiaeılmanırkSinanilynrçlkryiaeübeıTeaıbeiçeonnkinikcüssiuşal’ıhnledaçireillyntla’ıkckoeuaşeliyiienlnr Enerji tüketimi yüzde 28 artacak ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nce (EIA) hazırlanan raporda, 20152040 yıllarında dünyanın enerji tüketim miktarının yüzde 28 artacağı öngörüldü. Bu süreçteki küresel enerji tüketimindeki artışın yarısından fazlasının Çin ve Hindistan’ın da dahil olduğu OECD dışındaki Asya ülkelerinden geleceği vurgulanan EIA’nın 2017 yılı Uluslararası Enerji Görünümü Raporu’nda, 2040’a gelindiğinde OECD dışındaki Asya ülkelerinin enerji tüketiminin OECD ülkelerinin toplam enerji tüketimini geçeceği ifade edildi. Söz konusu yıllarda küresel yenilenebilir enerji tüketiminin yıllık yüzde 2.3 artmasının beklendiği, yenilenebilir enerjinin dünyanın en hızlı büyüyen enerji kaynağı olacağı öngörüsü raporda geçti. Raporda, yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketiminin artmasına rağmen fosil yakıtların önemini kaybetmeyeceği ve 2040’ta küresel enerji tüketiminin yüzde 77’sinin fosil yakıtlardan geleceğine değinildi. l Ekonomi Servisi Garanti DJSI’deki başarısını üçledi Garanti Bankası, üst üste 3. kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nin (DJSI) Geliş mekte olan Piyasalar kategorisinde (DJSI Dow Jones SustainabilityTM Emerging Markets In dex) yer aldı. DJSI şirketleri etik hususlar, yöne tişim, finansman faaliyetleri, tüm değer zincirin deki çevresel ve sosyal performans, risk yöneti mi, iklim değişikliği önlemleri, şeffaflık, tedarik zinciri, insan ve çalışan hakları gibi konularda puanlanıyor. Garanti Bankası Genel Mü dürü Fuat Erbil, “Faaliyetleri mizin ayrılmaz bir parçası olan sürdürülebilirlik yaklaşımımız la, bu konuda elde edilebile cek en önemli başarılardan bi Fuat Erbil rini tekrar etmekten büyük gu rur duyuyoruz. DJSI’e üst üste 3. kez yer alan Türkiye’den tek şirket olmamız, Garanti’nin, çevresel, sosyal ve kurumsal yöne tim alanındaki uygulamalarını dünya standartla rındaki faaliyetlerine entegre ettiğini kanıtlıyor. Garanti olarak, sürdürülebilirlik çalışmalarımı zı uluslararası boyutta değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi. l Ekonomi Servisi Daikin, Türkiye’yi ArGe üssü yapacak İklimlendirme sektörü şirketi Daikin’in Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, “Soğutmada olduğu gibi ısıtmada da dünyanın 1 numarası olmaya odaklandık” dedi. Bu alandaki ilk adımı ‘en küçük kombi’ ile yaptıklarını belirten Önder, “Büyümeye ve ülkemize değer katmayı sürdüreceğiz. 2020’de hedeflerimizi; ciroda 1 milyar 644 milyon TL’ye, istihdamda 1.500 kişiye, ihracatta ise 200 milyon dolara ulaşmak olarak belirledik” dedi. Cirosu içinde ısıtmanın payı halen yüzde 20 düzeyinde olan Daikin, bu oranı üç yıl içinde yüzde 30’a yükseltmeyi, bu hedef doğrultusunda da Türkiye’yi ısıtmada ArGe üssü yapmayı planlıyor. l Ekonomi Servisi • Havuz, çocuk havuzubahçesi • Açıkkapalı restaurant, bar • Odalarda: Klima, TV, fön, balkon • Sabah, öğle, akşam açık büfe, ikramlar • Alkolsüz içeceklerimiz LİMİTSİZDİR. • AİLE OTELİNİZ, WiFi 12 ADALAR, KELEBEKLER VADİSİ, DALYAN, GÖCEK, JEEP ile SAKLIKENT TURLARINA KATILMA İMKANI *49 TL PAYNASRİYIMON 5 gece konaklamalarda geçerlidir. Tel: 0252.616 76 11 12 • www.starotel.com.tr C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog