Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

Pazar 17 Eylül 2017 14 haber EDİTÖR: HAKAN AKARSU TASARIM: SERPİL ÜNAY Savunmada rota IngiltereLondra’da Türk savunma sanayisi temsilcileri İngiliz savunma firmaları yetkilileriyle bir araya geldi Angela Merkel ‘Askıya alabiliriz’ALMANYA, AB KOZUNU GÖSTERDİ Türkiye ile seçime giden Almanya arasındaki gerilim sürüyor. Deutsche Welle’nin haberine göre; Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün yaptığı açıklamada Türkiye’nin AB’ye tam üyelik müzakere lerine değindi. Müzakerelerin sonlandırılabilmesi için 28 üye ülkenin oybirliğiyle karar alması gerektiğini ancak bazı ülkelerin buna karşı çıktığını dile getiren Merkel, müzakerelerin askıya alınmasının ise oy çokluğuyla mümkün olduğunu belirtti. Alman Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz de, Türkiye’deki hak ihlalleri ve Erdoğan’ın baskıcı tavrı nedeniyle, Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini söyledi. Almanya’nın Türkiye’ye yönelik silah am bargosu gündemdey ken farklı bir açılım İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşandı. AB Bakanı Ömer Çelik’in SERTAÇ EŞ Türkiye’nin Londra Büyükelçilği’nde verdiği resepsiyonda Türk ve İngi liz savunma firma temsilcileri bir ara ya geldi. Resepsiyona İngiltere Genel kurmay Yardımcısı Orgeneral Gor don Messenger de katıldı. İngiltere’nin Türkiye’ye askeri eğitim konusunda da işbirliği önerdikleri öğrenildi. Özel likle Türkiye’nin savunma sektöründeki ticari ortaklarından Almanya’da bazı yetkililerin dillendirmeye başladığı “silah ambargosu”na yönelik farklı bir açılım geliştirildi. Türkiye’nin üretmek istediği yerli uçağın motoru için aktif olarak devreye giren İngiliz hükümeti, son dönemdeki gelişmelerle diğer ülkelerden doğacak boşluğa da aday olduğunu gösterdi. Bu konuda son gelişme, İngiltere’de bulunan AB Bakanı Ömer Çelik’in de katıldığı Londra Büyükelçiliği’ndeki Türk savunma sanayi firmaları için verilen resepsiyon oldu. Çelik, resepsiyonu sosyal medya hesabından “Lond ra Büyükelçiliğimizde savunma sanayi sektörü temsilcilerimizle resepsiyonda bir araya geldik” mesajıyla paylaştı. Çelik’in mesajını paylaşan İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, ek olarak şu mesajı da yayımladı: “Savunma Sanayii sektöründe işbirliğimiz daha da iyileşiyor.” Altay’a yeni motor mu? Kulislere yansıyan bilgiye göre İngiltere’nin yönlendirmesiyle Challenger 2 tankının güç grubu (motor ve transmisyon) üreticisi CaterpillarAvrupa/Perkins, Türkiye’de Altay güç grubu için sunum yaptı. T.C. İDİL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/470 Aşağıda ili ilçesi, mahallesi, ada ve parsel numarası, vasfı, malikleri ve kamulaştırma miktarı belirtilen taşınmazın BOTAŞ (Boru hatları ile Petrol Taşı ma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş olup bedel tespiti ve adına tescili için mahkememize dava açılmış olup, Kamulaştırma Kanunu’nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı yargıda iptal davası açılabileceği, açılacak davada husumetin BOTAŞ’a yönel tileceği ve dava açanların mahkememize bilgi vermeleri gerektiği, hak sahibi veya hak sahibi olduğunu iddia eden şahısların mahkememize müracaat edebileceği, bu konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bil dirmeniz gerektiği, hak sahiplerinin ve ileride çıkması muhtemel hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde dava dos yasına müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerektiği hususu Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi gereği ilgililere ilan olunur. Kamulaştırılacak Alan Sıra No İli İlçesi Köyü Ada Parsel Niteliği Malik Daimi İrtifak (m²) Geçici İrtifak (m²) Dosya No 1 Şırnak İdil Bozburun 145 Susuz Tarla Halil BOZKURT 50,92 130,00 2017470 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 665254) T.C. ÇATALCA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/212 Davacı, İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından isim ve hisseleri gösterilen davalı aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) talepli davada, davacı İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Bahşayiş Mah. 1105 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırılmasına karar verilip, Kamulaştırma Kanunu uyarınca tüm işlemlerin tamamlandığı ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili talep edilmiş olup kamulaştırma ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 1) Kamulaştırılan taşınmaz malın tapuda kayıtlı olduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, yüzölçümü, vasfı: İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Bahşayiş Mah. 1105 parsel sayılı taşınmazlar. 2) Taşınmaz maliki (DAVALILAR): ZEHRA ÖZKAN YASEMİN ÖZKAN MEHMET ÖZKAN ŞÜKRAN SARI GÖNÜL TAN SAMET NURETTİN TAN NAZAN TAN SEDA TAN 3) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 Davalılar 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabilirler. 5) Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği: İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6) 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. maddesinde öngörülen 30 günlük yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davaşı açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir. 7) Mahkemizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Vakıfbank Çatalca Şubesi’ne yatırılacaktır. 8) Davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ÇOK ACELE mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 5. maddesi ile değişik 10/4 maddesi uyarınca duyurulur. 24/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 665033) T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. AİLE MAHKEMESİ’NDEN Sayı No: 2013/791 Esas Davacı KURTULUŞ KALENDER UYGUR ile davalı İMKE UYGUR arasında mahkememizde görülmekte bulunan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılmakta olan yargılamasında davalının adresi tespit edilemediğinden duruşma gün ve saatinin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir. Mahkememizce yapılan önce inceleme duruşmasına davalı katılmamış olup, 28/11/2017 günü saat 13:40’a tahkikat duruşması yapılacağına karar verildiğinden belirlenen gün ve saatte davalının duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği, geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde yokluğunda duruşmaya devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ihtarı, duruşma gününün tebliği yerine İLAN olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 664942) T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/243 Esas 2017/275 Karar sayılı ve 11/07/2017 tarihli ilamı ile 61738454008 TC kimlik numaralı, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi, cilt no: 29, hane no: 31’de nüfusa kayıtlı, Memet ve Hazal oğlu, 15/06/1980 doğumlu, davacı “YAHYA YILAN’ın” soyisminin “YALIN” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. İlan olunur. 06/09/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 664939) T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/608 Esas KARAR NO: 2017/145 Davacı LALE OHINDOVSCAIA aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: 1 Davanın KABULÜ ile; Bitlis ili, Bitlis merkez ilçesi, Hersan köyü, cilt no 4, hane no 620 BSN 1’de nüfusa kayıtlı TC 33607107704 No’lu VİTALI ve PARASCOVİA kızı, GLODENI/MOLDOVA 0711/1976 doğumlu LALE OHINDOSVCAIA adının LILIA olarak olarak DÜZELTİLMESİNE karar verildiği ilan olunur. 03/07/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 664826) Iğdır Üniversitesi, İşletme Yönetimi Bölümü’nden almış olduğum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. GÜLFİDAN ATAMAN T.C. ÇANAKKALE 1. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2016/9234 ESAS Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı takdirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 12/09/2017 1. İhale Tarihi: 11/10/2017 günü, saat 14:00 14:05 arası. 2. İhale Tarihi: 26/10/2017 günü, saat 14:00 14:05 arası. İhale Yeri: Çanakkale Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yediemin Deposu Çan Yolu 4. Km. Merkez/Çanakkale No: 1 Takdir Edilen Değeri TL.: 56.000,00 Adedi: 1 KDV: %18 Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri): 17UY267 plakalı, 2015 model, FORD marka, FMA6 tipli, NM0DXXTTGDFD127 motor no’lu, NM0DXXTTGDFD12710 şasi no’lu, yakıt tipi dizel, vites tipi manuel, rengi beyaz, 17UY267 plakalı, 2015 model, Ford marka, beyaz renkli, NM0DXXTTGDFD127 motor, NM0DXXTTGDFD12710 şasi no’lu, 2198 silindir hacimli, dizel, yük nakli kullanımlı, aracın anahtarı yok, sol aynası hasarlı, ön tampon sağ kısım boyası hasarlı, stepne mevcut, ve tekerlekler yıprmanmış durumdu olan KAMYONETBA kamyon (İİK. m.114/1, 114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 665273) T.C. İSTANBUL ANADOLU 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/139 KARAR NO: 2016/204 Davacı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından davalılar İSMAİL HAKKI UZUN, NECDET OĞUZ aleyhine mahkememizde açılan alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalı Necdet Oğuz’un: Rıhtım Cad. Misaki Milli Sokak No. 545 Kadıköy/İstanbul adresine gönderilen tebligatın yapılamayıp iade edildiği, bozmadan önceki tebligatların da kendisine ilanen tebliğ edilmiştir. Mahkememizin 03/11/2016 tarihli, 2016/139 Esas, 2016/204 sayılı kararıyla; davanın reddine, davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına, davacı Milli Savunma Bakanlığı Harçtan Muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, dair gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar verildi ise de; kararın son paragrafında maddi hata sonucu istinaf başvuru yolunun açık olduğu yazılmış ancak dosyamız daha öncesinde Yargıtay incelemesinden geçmiş olması nedeniyle; kararın son paragrafının tebliğinden itibaren sözlüklerinden sonra “2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yerine” “on beş gün içinde Yargıtay İlgili Hukuk Dairesine temyiz” sözcüklerinin yazılması suretiyle karardaki maddi hatanın düzeltilmesine, ayrıca davacı vekilinin 06/06/2017 tarihinde temyiz başvurusunda bulduğuna dair ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 664611) T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS: 2017/379 KARAR: 2017/334 Davacı HÜSEYİN KAYA tarafından nüfus aleyhine açılan isim tashihi davasında Mahkememizin 08/09/2017 günlü kararı gereğince HÜKÜM: Davanın kabulü ile Sivas ili, Zara ilçesi, kaplan köyü C. 74 H. 40’ta nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Nurcan kızı 18/06/2003 d.lu 30.......54 TC kimlik no’lu Elem Sıla Kaya’nın Elem isminin ELİF SILA OLARAK DÜZELTİLMESİNE ilişkin karar ilan olunur. 14/09/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 664962) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/77 Esas KARAR NO: 2017/198 Davacı OLGA KESKİN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Malatya ili, Yazıhan ilçesi, Eğribük köyü, cilt no: 147, aile sıra no: 85, sıra no: 59 nüfusa kayıtlı 51052429660 TC kimlik numaralı OLGA KESKİN’un nüfus kaydındaki “OLGA” olan isminin “TOPRAK” olarak değiştirilmesine karar verildi. 15/05/2017 Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24/05/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 665014) bahçeli’den referandum tepkisi: Erteleme değil ilga edilmelidir MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bağımsızlık referandumuna yönelik, “Kerkük Türk’tür diyoruz. Hamaset yapmıyoruz. Şaka hiç yapmıyoruz. Bedel ödemekten bahseden Barzani’ye bedeli ödettirecek de güçteyiz. 25 Eylül referandum komplosunun ertelenmesi değil, tamamen ilga edilmesi hayat memat meselesidir” dedi. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, “Kerkük oldubittiye getirilip peşmergenin hâkimiyetine girerse, dahası güney sınırlarımız boyunca Kürdistan kurulursa Türkiye felç olacaktır” dedi. l ANKARA / Cumhuriyet yıldırım: HER TÜRLÜ ADIMI ATACAĞIZ Kuzey Irak’ta yapılması planlanan referanduma ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım “Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) düzenlemeyi planladığı referandum, ülkemiz için bir ulusal güvenlik meselesidir. Bu konuda gereken her türlü adım ve adımları atacağımız konusunda kimsenin şüphesi olmasın” dedi. l İHA ‘Suriye’deki savaş yakında bitecek’ AKIN BODUR CHP Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Birol Ertem, Astana görüşmelerini gazetemize değerlendirdi. Ertem, “Suriye’de savaş bitme noktasında. Çatışmalar sadece terör örgütlerinin kontrol ettiği bölgelerde yaşanıyor. Bu da savaşın yakında sona ereceğini gösteriyor. Dünya artık kabul etti ki Suriye’de çözüm Esad’sız olmayacak. ZBiz de CHP olarak baştan beri bunu söylüyorduk. Bana kalırsa Türkiye de yakında Esad ile görüşecek” dedi. Astana görüşmelerinde İdlib’le ilgili varılan anlaşmayı değerlendiren CHP’li Ertem, “İdlib’e yapılacak bir müdahale halinde o bölgede ciddi bir çatışma yaşanabilir” dedi. Ertem, sınır hattına yönelik askeri sevkıyatın ise yığınak değil birlikler arasında değişim olduğunu söyledi. l HATAY Alman Büyükelçiye Kürt festivali tepkisi Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen Uluslararası Kürt Festivali’ne sert tepki gösterdi. Dışişleri, Almanya Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırarak “PKK terör örgütünün Almanya’daki uzantıları tarafından bir etkinlik düzenlenmesine ve burada terör propagandası yapılmasına izin verilmiş olmasını kınıyoruz” dedi. Dışişleri yaptığı açıklamada, “PKK terör örgütünün Almanya’daki uzantıları tarafından bir etkinlik düzenlenmesine ve burada terör propagandası yapılmasına izin verilmiş olmasını kınıyoruz. Almanya’nın izlediği bu çifte standartlı tutum, terörizmle küresel mücadele adına kaygı vericidir. Almanya’yı terörün her türüne karşı ilkeli bir duruşa davet ediyoruz” dedi. l ANKARA/Cumhuriyet Valilikten Kürdistan konferansına yasak Ankara Valiliği, dün planlanan “Kürdistan Bölgesi Bağımsızlık Referandumu ve Türkiye Kürdistan Bölgesi İlişkilerinin Geleceği” konulu konferansın yasaklanmasına karar verdi. Konferansı, terör örgütünün kitleleri örgütsel talepleri doğrultusunda harekete geçirmek için fırsat olarak görüp istismar etmeye çalışabileceği bildirilen valilik açıklamasında, “Provokasyonlara da neden olabileceği değerlendirilmektedir” denildi. l ANKARA / Cumhuriyet SAYISAL LOTO 05, 20, 36, 41, 45 ve 46 6 BİLEN: 3 milyon 586 bin 064 TL (Devretti) 5 BİLEN: 5 bin 498 TL 4 BİLEN: 79.75 TL 3 BİLEN: 11.85’şer TL C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog