Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Salı 8 Ağustos 2017 12 sibelbahcetepe@gmail.com EDİTÖR: SİBEL BAHÇETEPE TASARIM: ZARİFE SELÇUK sağlık Hormonlu domates, çilek, SALATALIK GİBİ SEBZE VE MEYVELER ERKEN ERGENLİK SEBEBİ Hormonlu ergenlik Yapılan araştırmalar, aldığımız gıdalar içinde bulunan hormon ve katkı maddelerinin çocuklarda erken ergenliğe neden ol duğunu gösteriyor. Doğal yollarla üre tilmedikleri için domates, çilek, sala talık, elma, portakal ve benzeri birçok sebze meyve, hormonla büyü tülen hayvanların etle ri ve yumurtalar; erken SİBEL BAHÇETEPE ergenlik nedeni. Uzmanlar, erken ergenliğe kız çocuklarında da ha sık rastlandığını belirterek, “İyi bir değerlendirme ve tanı sonrasında er ken ergenlik durdurulabilir” dediler. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Çağcıl Yetim, ergenliğin kızlardaki ilk belir tisinin meme dokusunun büyümesi olduğunu belirterek “Sonrasında ge nital bölgede ve koltuk altında tüylen me görülür. İlk âdet kanamasının baş lamasıyla da tamamlanmaya doğru gi der. Erkeklerde ilk belirti, testislerin büyümesidir. Daha sonra genital böl gede ve koltuk altında tüylenme, ses te kalınlaşma, vücut kas kitlesinin ar tışı ve erişkin görünüme ulaşılması izler” dedi. İklim değişikliği de etkili Yapılan araştırmaların, aldığımız gıdaların içinde bulunan hormon ve katkı maddelerinin çocuklarda erken ergenliğe neden olduğunu gösterdiğini vurgulayan Yetim “Aynı zamanda katkı maddeleri kadar olmasa da iklim değişiklikleri, fiziksel koşullar, kullanılan plastik malzemelerin içindeki hormon benzeri etki oluşturan kimyasallar da erken ergenliğe yol açabiliyor. Şişmanlığın da kız çocuklarında erken ergenliğe neden olduğu bilinmektedir. Fastfood tarzı ve yapay endüstri ürünleri ile beslenme alışkanlıkları obeziteye neden olarak vücut yağ oranını arttırmak koşuluyla erken ergenliğe neden olabilir” diye konuştu. Yetim, erken ergenlik nedeniyle ço Ülkemizde son 10 yılda dikkat çekici şekilde görülen erken ergenlik problemi, kız çocuklarında daha sık görülüyor. Erken tanı ve tedavi ile erken ergenliğin durdurulabileceği belirtiliyor tedavisi nasıl yapılır? Dr. Çağcıl Yetim, erken ergenlik probleminde çözümün endokrinolog, jinekolog ve psikoloğun içinde bulunduğu multidisipliner bir yaklaşımla mümkün olduğunu söyledi. Yetim “İyi bir değerlendirme ve tanı sonrasında aktif olmuş sistem baskılanır, erken ergenlik durdurulur. Gerçek ergenlik yaşı beklenip zamanı gelince bu ilaçlar kesilerek ergenliğin gelişmesine izin verilir. Beslenme alışkanlıklarını ve kullanılan malzemeleri de yeniden gözden geçirmek önemlidir” dedi. Dünyada son 15 yılda, ülkemizde ise son 10 yılda dikkati çeken oranda erken ergenlik problemi görülüyor. cukların şişman olmamaları için sağlıklı beslenmelerinin yanı sıra spor yapmalarının da teşvik edilmesi gerektiğini anlattı. Hayatı tehdit edebilir Dr. Yetim, özetle şunları dile getirdi: “Erken ergenliğe giren çocuklar yaşıtlarından önce büyümeye başladıklarından kemiklerdeki büyüme noktaları daha önce kapanır, akranlarından daha kısa boylu olabilirler. Normalden daha erken erişkin görünüme ulaşmak, erkenden yaşamak zorunda kaldıkları regl kana ması gibi durumlar çocuğu psikolojik açıdan olumsuz etkileyebilir. Eğer altta yatan tıbbi bir problem bulunuyorsa (beyin tümörleri gibi) ve tanı konulmakta geç kalınırsa hayatı tehdit edebilir. Erken ergenlik kızlarda erkeklere oranla daha sık görülmektedir. Kızlarda 6 yaşından önce görülen erken ergenlikte, altta yatan bir hastalık olma ihtimali yüksektir. Kızlarda erken ergenliğin ilk belirtisi meme gelişimidir. Ancak erken ergenlikte meme gelişime; boyun hızla uzaması, genital bölgede kıllanma, ter kokusunun ağırlaşması ve ergenliğe özgü ruhsal değişiklikler de eklenir. Bu nedenle meme gelişiminin erken olduğu Ergenlik nedir? Ergenlik, çocukluktan erişkinliğe adım atılan dönemdir. Ergenlik yaşı normalde kız çocuklarında 813, erkek çocuklarında ise 914 yaş arasıdır. Eğer ergenliğe ait belirtiler kızlarda 8, erkeklerde ise 9 yaşından önce görülüyorsa çocuk erken ergenliğe girmiş demektir. durumlarda ergenliğin diğer belirtileri varsa ve hızlı bir ilerleme söz konusuysa, erken ergenlik ihtimali yüksektir. Aksi takdirde sadece erken meme gelişiminden söz edilebilir.” MS’de özel izinli tedavi Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji bölümünde tedavi gören bir Multipl Skleroz (MS) hastasına Sağlık Bakanlığı’ndan alınan özel izinle, dünya genelinde kabul gören, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanan ancak Türkiye’de henüz izin verilmeyen bir ilacın tedavisi başarıyla uygulandı. İkinci ve üçüncü basamak tedavide kullanılan yöntemle hastalıklı hücreler yok ediliyor, sağlıklı hücre yapımı hızlandırılıyor. UÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Ömer Faruk Turan, elde edilen başarının mevcut tedavilerle iyileşemeyen hastalar için umut verici olduğunu söyledi. Tedavinin her hastaya uygulanamayacağını belirten Turan, ilacın ülkemizde ruhsat başvurusunun yapıldığını, onay beklendiğini kaydetti. lDHA Yaşlılar için ilk diş polikliniği açıldı Türkiye’de 65 yaş üstü hastalara hizmet veren gerodontoloji diş polikliniği Bursa’da açıldı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye’de kurulan ilk geriatrik diş kliniği olma özelliğini taşıyan Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Gerodontoloji Kliniği’nde 65 yaş üstü hastaların muayenesinden röntgenine, protezinden tedavisine dek tüm işlemler gerçekleştiriliyor. Hastanenin yönetici Dt. Lütfi Çiftçi, gerodontolojinin yaşlıların diş ve çene sistemleriyle uğraşan diş hekimliğine verilen isim olduğunu belirterek “Yaşla birlikte bu yapılarda meydana gelen değişikler yaşlılara uygulanacak ağız içi tedavilerini de etkiler. Dolayısıyla koruyucu diş hekimliği alanında da bu kişiler takip edilmezse dişsizlik oluşur. Sonrasında çok daha pahalı ve hastanın gidip gelmesini gerektirecek tedavilere ihtiyaç duyulur” diye konuştu. Sıcak çarpması ölümcül olabilir artışından etkilenmeye başlar” di devam etti: ye konuştu. “Şahıs hemen soğuk havalan Sıcak çarpmasının ilk belirtisinin dırmalı bir ortama en azından genellikle baygınlık geçirmek ol gölge bir ortama alınmalı ve duğunu söyleyen Küçükardalı “Di üzerindeki fazla giysiler çıkarılma ğer semptomlar sırasıyla baş ağrı lı, vücut ısısı düşürülmeye çalışıl sı, baş dönmesi, terlemenin kay malıdır. Soğutma işlemi olarak se bı, kuru, kırmızı ve sıcak deri, kas rin havalandırma, fan uygulama Hava tahmin raporları önümüzdeki günlerde sıcaklığın mev güçsüzlüğü, kramplar, bulantı, kusma, çarpıntı, hızlı soluma, bilinç değişikliği, yer ve sı, soğuk suyla vücudu ıslatma yapılabilir. 4 yaşın altında ve 65 yaşın üzerinde sim normallerinin üzerinde olaca zaman oryantasyonunun bo bireyler ile uzun süre sıvı ğını bildiriyor. Yeditepe Üniversi zulması, kasılma nöbeti ge almayanlar, kalp, akciğer, tesi Hastanesi İç Hastalıkları uzma çirme, koma olabilir” dedi. böbrek, hipertansiyon, di nı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, sıcak Böyle bir durumla karşılaşıl yabet hastaları ile aşırı kilo çarpmasının ciddiye alınması ge dığında ilk başta acil servise ve aşırı zayıflık, alkol gibi rektiğini, beyin ve iç organlara ha haber verilmesi gerektiğini faktörler sıcak çarpma ris sar verebilen ve hatta sonu ölüm kaydeden Küçükardalı, şöyle cül olabilecek acil durumlardan bi Prof. Yaşar Küçükardalı kini artırmaktadır.” ri olduğunu belirterek “Daha çok 50 2 litrenin altında su içmeyinyaş üzerindeki bireyler risk altında olmakla birlikte diğer yaş gruplarında da olabilir” dedi. Prof. Küçükardalı, sıcak çarpmasına karşı yurttaşları uyardı. Sıcak çarpmasından korunma yöntemleri özetle şöyle; Hissedilen sıcaklık yüksek ise en mı elektrolit bakımından zengin olmalıdır. En azından 250 ml maden suyu olabilir. Baygınlık ilk belirti iyisi soğuk havalandırmalı ortamlar n Sıcak havada rutin dışı fazla ha da bulanmaktır. Ancak dışarıda bu reket, aktivite olacaksa sıvı tüketi “Sıcak çarpması, sıcak havalarda özellikle vücudun sıvı noksanlığı ile birlikte uzun süre yüksek ısıya lunmak gerekiyorsa: n Rahat, açık renkli giysiler giyilmeli n Güneş korumalı kremler kulla mi 34 litreye kadar arttırılabilir. n Özellikle güneş ışınlarına di key olarak maruz kalınan öğlen sa maruz kalması durumunda meyda nılmalı atlerinde açık havada, plajda, ha na gelen, vücudun ısı kontrol siste n Yeterli sıvı tüketilmeli, 2 litre vuzda uzun süre bulunmamak ge minin bozulması durumudur” diyen nin altında sıvı tüketimi olmama rekir. Belirtilen saatlerde, sıcak Küçükardalı, “Vücut ısısı 38 derece lıdır. Elektrolit kayıpları olması da lık da fazla ise yirmi dakikadan fazla nin üzerine çıkar ve beyin de bu ısı beklenir. Dolayısıyla sıvıların bir kıs güneş altında kalmamak gerekir. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NDAN İLANEN TEBLİĞ ADISOYADI VEYA UNVANI TÜRKSAN HALICILIK LTD. ŞTİ. HÜLYA PINARBAŞI VERGİ KİMLİK ADRES NUMARASI 8810317099 KAZIM KARABEKİR MAH. BAHADIR SOK. NO:36/7 ESENLER/İSTANBUL 7290042886 SELAMİ ALİ MAH. CUMHURİYET CAD. MEHTAP BLK. NO: 24/1 ÜSKÜDAR/İST. VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ VERGİNİN NEVİ CEZANIN NEVİ VERGİNİN MİKTARI CEZANIN MİKTARI 2011/06 KDV VERGİ ZİYAI 8.996,40TL 8.996,40TL 2011/01 KDV VERGİ ZİYAI 13.854,96TL 13.854,96TL “Hocapaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U. K.’nun 103106. Maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur” Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 647358) Çölyak ve PKU hastalarına ‘Bir koli mutluluk’ İzmir Büyükşehir Belediyesi, ömür boyu diyet zorunluluğu olan çölyak ve fenilketonüri (PKU) hastalarına piyasada zor bulunan ve çok pahalıya satılan gıda maddelerini kolileyip dağıtıyor. Kent Ekmek Fabrikası’nda ürettiği uygun fiyatlı glutensiz ekmekleri Türkiye’nin 76 kentine dağıtan belediye, bu hastalıklarla mücadele edenlere özel gıda paketi dağıtımlarını sürdürüyor. Yılda 3 kez dağıtılıyor Belediye tarafından dağıtılan gıda paketlerinde çölyak ve PKU hastaları için un, makarna, irmik, tarhana, bisküvi, çikolatalı gofret, kek gibi gıdalar yer alıyor. Hastaların “mutluluk kolisi” adını verdiği paketlerden yılda 3 kez dağıtılıyor. PKU hastası 2.5 yaşındaki Teoman’ın annesi Semiha Biçici, “Ürünleri piyasada bulmakta hem zorlanıyoruz hem de maddi açıdan çok pahalı. Örneğin 50 kuruşa satılan çubuk krakerleri biz 9 liraya almak zorunda kalıyoruz” dedi. Çölyak hastası Elif Akar ise “Ülkemizde çölyak hastalığı maalesef çok bilinmiyor. Bizim besinlerimizin özel olduğunun farkında değiller” diye konuştu. lDHA/İHA Çölyak ve PKU nedir? ÇboyytfmltngnğyeeeaooououeilraulFnşyyırrrğiçsknşaeh..,iaoeldıasabİHniypsknrsnanöcilileedaaaucla,yvuklkssbbnniyleie,dloelztiyaieaieçnnbreautbnbnökrbaolikhnuelaıa,ıurnveimğânayğlgmmüdmgayıüsülıınlgennaeryiuiirtreclnserdüilailttbmbaiit,oaereş(lneazıyeakPikmtidllinaebnienuğlbiK.ğaraskoüilrı“GedUrapirviiâftmdldnskitfi)iaralğzsuaiaavolkmkngiaemiiskmte,tiüolditrreeıbedanddneoaegrdiiiütnmk.meupnhlneitaaşayvikaalparynefüdileasiaşıhesradetnkürttikoıınımleyla”mşçalköptiyallnülıureaaıarnkragğıkyoyridndalpgdneışeogt.nibaoaiıneürnelEueiuamvlbzhlleairailinrüsşalkauyibeıpmlilyinesenilıişauolivnii,re. Kabak çekirdeğiyle hayatları karardı Manisa’da anneannesi ile parkta oyun oynarken yemeye çalıştığı bir kabak çekirdeğinin nefes borusuna kaçması sonucu uzun süre nefessiz kalarak beyin hücreleri ölen minik Beyza, 3 yıldır yatağa mahkum şekilde yaşıyor. Beyza’nın ailesi, Sağlık Bakanlığı yetkililerine seslenerek, evde fizik tedavi imkânının sağlanması gerektiğini ve bu konuda yardım beklediklerini söylediler. Gürcan ailesinin kızları Beyza, bugün 5 yaşında ve son 3 yılını serabrel palsi (beyin felci) rahatsızlığıyla yatağa ve cihazlara bağlı olarak geçiriyor. Karnından beslenen ve solunum yapabilmesi için trakeostomi (cerrahi yollarla soluk borusuna giden bir delik açılması) takılan minik Beyza’nın babası Mustufa Gürcan “3 yıldır adeta cehennemi yaşıyoruz. Toplumdan neredeyse koptuk. Ailece elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi. ‘Bize yardımcı olun’ 3 yıldır maddi ve manevi olarak ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını anlatan anne Fevziye Gürcan ise “Yetemediğimiz yerler de oluyor. Örneğin ilk iki yıl fizik tedavi aldırabildik ama son bir yıldır fizik tedavi aldıramıyoruz. Trakeostomimiz olduğu için ve ciğerimiz açık olduğundan dolayı enfeksiyon riskimiz çok yüksek. Herhangi bir fizik tedavi merkezine de gidemiyoruz çünkü enfeksiyon riski nedeniyle kabul edilmiyoruz. Sağlık Bakanlığı‘ndan istediğimiz en büyük şey fizik tedavi. Evde fizik tedavi için bize yardımcı olunmasını istiyoruz” diye konuştu. l MANİSA/İHA C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog