Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

EKONOMİ Necmi Mehmet Zorlu Vakfı’ndan gençlere 21. yüzyıl desteği Mehmet Zorlu Vakfı (MZV), 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı’ ile gençleri geleceğe hazırlıyor. Programa üniversitelerin ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfına devam eden MZV bursiyerlerinin yanı sı ra Zorlu Grubu çalışanlarının çocukları kabul ediliyor. Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Necmi Kavuşturan, “Programdan yararlananların sayısını artırmayı hedefliyoruz” dedi. Kavuşturan 8 EDİTÖR: ŞEHRİBAN KIRAÇ TASARIM: BAHADIR AKTAŞ Pazartesi 7 Ağustos 2017 Dolu otomotivi vurdu servisleri doldurdu Hiroshi Kato Toyota ilk yarıda 145 bin araç üretti 27Temmuz günü İstanbul’da gerçekleşen dolu yağışı ve fırtına, araç sahiplerine ve sektöre büyük darbe vurdu. Kasko sigortalı ve sigortasız yaklaşık 180 bin otomobil ve hafif ticari aracın etkilendiği doğal afetin ekonomiye faturası yaklaşık 1 milyar TL’yi buldu. Araçlarında meydana gelen hasarı tamir ettirmek isteyenler, otomobil servislerinde bugüne kadar görülmemiş kuyrukların oluşmasına neden oldu. 180 bin araç Araç onarımı konusunda çalışan Auto King tarafından hazırlanan rapora göre, binek ve hafif ticari olmak üzere yaklaşık 180 bin araç, yaşanan afetten önemli ölçüde etkilendi. Yaşanan bu sıra dışı doğa olayına karşı ithalatçı, üretici, dağıtıcı, sigorta ve kiralama şirketi ve yetkili servisler başta olmak üzere hiç kimsenin hazırlıklı olmadı ğına dikkat çeken Auto King CEO’su Ayhan Dayoğlu, “Bu dönemde ortaya çıkan fırsatçılara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Yetkili servislerde oluşan uzun kuyrukları beklemek istemeyenlere merdiven altı hizmet veren sözde ustalar, araçlarda çok daha yüksek maliyetlere neden olabilecek hatalı onarım hizmetleriyle hem araçlara zarar veriyor, hem de kayıt dışı ticaret ile vergi kaybına neden oluyor” de di. Dayoğlu ayrıca, yaşanan afet nedeniyle araçlarda oluşan hasarların tamamının onarılmasının 1 yıldan daha uzun bir zaman alacağını da sözlerine ekledi. Dayoğlu, araç başı na 4 bin TL’lik dosya maliyetinin olacağını öngördüklerini anlatarak, “Ayrıca, atlanmaması gereken çok önemli bir detay daha var. O da bu araçların ikinci el değeri. Kasko poliçesi kullanılarak yapılan hasar onarım işlemleri “afet hasarı” olarak aracın siciline işleniyor. Bu da araçları ikinci elde satın almak isteyenlerin kararını olumsuz etkileyecek” diye konuştu. Dayoğlu, hasarlı araçların yüzde 22’sinin hafif, yüzde 42’sinin orta ve yüzde 36’sının ağır hasarlı olduğunu düzeltilebilecek parçaların gereksiz yere değişmesini önlediklerini vurguladı. Fiyat baskısı Yaşanan afetten dolayı sigorta şirketlerinde büyük bir yangın olduğunu söyleyen Ayhan Dayoğlu, “Bu yangını söndürmek için kurumsal şirketlerdeki onarım fiyatların üzerine baskı yapıyorlar. Fiyat baskısı sürdüğü takdirde, işler tezgâh altına kayarak yapılan işin kalitesi düşebilir, tüketiciler bundan mağdur olabilir. Ayrıca bazı müşterileri, kasko poliçelerini kullanmak yerine perakendeye yönlendirerek hasarlarını kendilerinin karşılamasının daha kârlı olacağı yönünde de uyarıyoruz. Oluşan hasarlarda kasko poliçesi kullandığı zaman, bir sonraki kasko yenileme döneminde hasarsızlık indiriminden faydalanma ortadan kalkıyor. Oysa hasarsızlık indirimi poliçe bedelinin yüzde 60’ına kadar ulaşabiliyor” diye konuştu. Ayhan Dayoğlu Oyützodiehr4a1caarttıtı Türk ekonomisinin lokomotifi konumundaki otomotiv sektörünün temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41.1.lik artışla 2 milyar 434 milyon dolara ulaştı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv endüstrinin ülke toplam ihracatındaki payı, temmuzda yüzde 21.2’ye çıktı. Ekim 2016’dan bu yana üst üste 10 aydır 2 milyar doların üzerinde ihracata imza atan sektörün, OcakTemmuz 2017 dönemi ihracatı da yaklaşık yüzde 25 artış la 16 milyar 789 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörün başarılı grafiğinde binek otomobillerdeki yüzde 74’lük artış etkili oldu. Mal grupları bazında ihracat, binek otomobilde yüzde 74 artışla 1 milyar 56 milyon, otomotiv yan sanayide yüzde 26 artışla 751 milyon, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda yüzde 15 artışla 436 milyon ve otobüsminibüsmidibüste yüzde 60 artışla 136 milyon dolara yükseldi. Oto yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ilk iki ülkeden Almanya’ya yüzde 26, İtalya’ya yüzde 27 ihracat artışı görüldü. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN ARSA SATIŞI İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait; Beylikdüzü İlçesi Kavaklı Mahallesi 746 Ada 1 Parsel Sayılı Taşınmazın Satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a, 36. ve 37. maddesi “ Kapalı Teklif Usulü”ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 1)İdarenin a)Adresi: Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü /İSTANBUL b)Telefon ve faks numarası: 0212 866 70 00 / 0212 871 15 31 2)İşin adı: Beylikdüzü İlçesi Kavaklı Mahallesi 746 Ada 1 Parsel Sayılı Taşınmazın Satışı 3)Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler: a)İhalenin yapılacağı yer: Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü /İSTANBUL b) SIRA NO: 1 MAH.: KAVAKLI ADA PARSEL NO: 746/1 YÜZÖLÇÜMÜ (m²): 12.472,60 İMAR DURUMU: TAKS: 030 Hmax: 3 Kat …….. E: 0,05 Hmax: 4,50 CİNSİ: KONUT ALANI MUHAMMEN BEDELİ (TL): 19.000.000,00 GEÇİCİ TEMİNATI (TL): 570.000,00 İHALE TARİHİ VE SAATİ: 22/08/2017 Saat: 14:00 SON TEKLİF VERME TARİHİ VE SAATİ: 21/08/2017 Saat: 16:00 4)İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler A) Kanuni ikametgâh belgesi. B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı. C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, a Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge, b Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, c Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge. D) İmza sirküleri, a Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, b Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi. G) Geçici Teminat (2886 sayılı yasaya uygun). H) Yer Görme Belgesi. 5) Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No 2, Beylikdüzü/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 6) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 7) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç son teklif verme tarih ve saatinden önce şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. İlan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 647537 Geçen yıl kasım ayında 450 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’nin ilk hibrit ve SUV modeli olan Toyota CHR’ı üretim bantlarından indiren Toyota Otomotiv Sanayi, 2017’nin ilk altı ayında üretim ihracatını artırdı. Bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre üretimini yüzde 210 artırarak 145 bin 230 adet araca çıkaran Toyota Otomotiv Sanayi, böylece geçen yılın tamamında gerçekleştirdiği üretime bu yılın ilk yarısında yaklaştı. 2016’nın tamamında 116 bin adet otomobil ihracatı gerçekleştiren Toyota, bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği 128 bin adetle geçen yılın tamamında yaptığı ihracatın üzerine çıktı. Toyota Otomotiv Sanayi, geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise ihracatını yüzde 350 gibi rekor bir oranla artırdı. 2017’de toplam 280 bin adet üretime ulaşmayı planlayan şirket, yılın tamamında ise 231 bin adet ihracat hedefliyor. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve Üst Yöneticisi (CEO) Hiroshi Kato, “Toyota CHR’yi üretmekle görevlendirilmemiz, Toyota Global’ın şirketimize olan güveninin bir yansıması. 450 milyon dolar yatırım ile üretmeye başladığımız CHR’nin rüzgârıyla birlikte artırdığımız toplam kapasitemizi tam anlamıyla kullanarak yıl sonunda 280 bin adet araç üretmeyi planlıyoruz” dedi. Krom detaylar ön planda Dacia’nın çok amaçlı kombisi Dokker Combi Stepway, yeni tasarım detaylarına sahip özel bir serisi Stepway Plus krom detayları sayesinde daha şık ve çarpıcı bir görünüm kazanırken arka park sensörünü de standart olarak sunuyor. Araç, 15 inç alüminyum jantlar, ön sis farları kaplama, ön/arka, sağ/sol çamurluk koruma, krom renk ön tampon koruma, krom renk arka tampon koruma, yol bilgisayarı, sürücü ve ön yolcu hava yastıkları, deri direksiyon simidi ve vites topuzu, ön kol dayama gibi donanımlara sahip. 1.5 dci 90 beygir dizel manuel motor seçeneği bulunan Dokker Combi Stepway Plus, 56.950 TL fiyat ile satışa sunuluyor. Forester artık çok daha güvenli Boxer motor, simetrik sürekli dört çeker sistemi ve ödüllü güvenlik özellikleriyle öne çıkan Subaru’nun Forester modeli, Gelişmiş Güvenlik Paketi ve tam kapsamlı güvenlik sistemi EyeSight ile daha da güvenli hale geldi. Türkiye pazarında, Levorg ve Outback modellerinde sunulan EyeSight’ın, Forester’ın donanımına eklenmesiyle EyeSight sistemi ile sunulan Subaru modelleri üçe yükseldi. Lüks hibrit Türkiye’de T.C. GERCÜŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO : 2017/153 Kamulaştırmayı yapan DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Batman iliGercüş ilçesi hudutlarında bulunan ve kamulaştırılacak alanı aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen taşınmaz için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 09/11/2017 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK’nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, Kamulaştırma Kanunu’nun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,açılacak davalarda husumetin DSİ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Gercüş Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur. 31/07/2017 MEVKİ YER: Ardıçlı Köyü DAVALILAR: Adil Direk, Aydın Direk, Ekrem Direk, Fatihe Direk, Hüseyin Direk, Kadri Direk, Mahmut Direk, Mehmet Direk,Mehmet Şah Direk, Mehmet Şerif Direk, Mevlüde Direk, Meyse Direk, Nedim Direk, Raife Direk, Ramazan Direk, Selahattin Direk, SeyfettinDirek, Sultane Direk, Zehra Direk, ADA PARSEL: 102 ada 45 parsel KAMULAŞTIRILAN ALAN: 1.812,31 NİTELİĞİ: Tarla Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 645929) Geniş hibrit ürün gamına sahip Lexus markası, lüks hibrit modeli CT 200h’yi Türkiye’de satışa çıkardı. Lexus markasının kendine özgü tasarım dilini taşıyan CT’de, kaliteli malzemelere, sürüş zevkini artıracak 13 hoparlörlü Mark Levinson müzik sistemine ve Lexus Premium Navigasyon sistemi gibi özellikler de bulunuyor. Hem benzinli hem de elektrikli motor sahip CT, düşük yakıt tüketimi ve sportif sürüşü bir arada sunuyor. 1798 cc’lik benzinli motoru 136 beygir güç üretiyor. Kilometrede sadece 82 gram CO2 emisyonuna sahip CT’nin yakıt tüketimi de 100 kilometrede 4.1 litre olarak dikkat çekiyor. Lexus’un CT 200h modeli, Türkiye pazarında 158 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog