Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumartesi 5 Ağustos 2017 6 haber Çevirmenin Ölümü Yakın, sevgili bir arkadaşın ölümü üzerine yazmak ne kadar güç olsa da, yazarak vedalaşmak isteği kaçınılmaz oluyor. Üstelik bu arkadaş Ahmet Cemal gibi bir yazı insanıysa. Uzunca süredir yaşamakta olduğu sağlık sorunlarının son birkaç ayda arttığını ve kalple ilgili olanlarının sıklaştığını biliyordum. Bir ara öldüğü söylentisi bile çıktı. Tedavide olduğu hastaneden yanıt alamadığımda yayıncısı ve yakın dostu Can Öz’den, gerçekten de bir ara kalbinin durduğunu, doktorların çabasıyla yaşama döndürüldüğünü öğrendim. Sonrasında birkaç kez aramayı denediysem de bir türlü görüşmek kısmet olmadı. Araya yaz kopukluğu girdi ve ona bir geçmiş olsun bile diyemeden ölüm haberiyle sarsıldık. Bir bakıma, tıpkı yaşarkenki gibi, sessizce, usulca, efendice, onca bağlı olduğu, onca emek verdiği yaşamdan çekip gitti. HHH Ahmet Cemal kuşkusuz değerli bir köşe yazarı, çok yönlü bir yazın ve düşün adamıydı. Edebiyat çevirisi alanında verdiği emek ise tartışmasız çeviri edebiyatımızın en ön sıralarındadır. Bu veda yazısının başlığını “Çevirmenin Ölümü” olarak koymam bundandır. Bir başka neden, çeviri emeğinin, her şeye karşın hâlâ ikincil bir emek sayılagelmesidir. Oysa yazınsal (ve kuşkusuz bilimsel) çeviri; yaratıcı yetenek, sabır ve özveri gerektiren çok zahmetli bir yaratıcı çabadır ve bir ülkenin edebiyatına, kültürüne söz konusu yapıtların kendileriyle boy ölçüşebilecek değerde önemli bir katkıdır. Ahmet Cemal böyle bir çevirmendi. Alman dilli edebiyattan çevirilerinin toplamı bir kitaplık oluşturacak ölçüde değerli ve büyüktür. HHH Okuduğumu anımsadığım ilk çevirisi Elias Canetti’nin “Körleşme”sidir... Aydın körleşmesi sorunsalının bu baş yapıtını 1982’de cezaevinde okumuştum... Sonradan Ahmet’e şaka yollu, hapiste olmasam bu kitabı okumaya belki de sabrım yetmezdi diye takıldığımı anımsıyorum... “Körleşme” gerçekten de okunması güç bir yapıttır. Bir de, okunması bile güç olan bir yapıtın çevirisine verilen emeği düşünün... Ahmet Cemal çevirmek için hep güç olan, çok güç olanı seçmiştir. Örneğin Robert Musil’in, kuşkusuz yine bir başyapıt olan “Niteliksiz Adam”ı... Farklı, benzersiz bir edebiyat tadı alarak aralıklarla okumayı sürdürdüğüm (iki yıldır elimin altındaki) bu iki ciltlik romanı bir çırpıda okumak bence olanaksız ve zaten yanlıştır. Avusturyalı yazar ve düşünür Herman Broch’tan çevirdiği (başka bir dile çevrilemez denilen) deneysel romanı “Vergilius’un Ölümü” ise, dilimizde yayımlandığından bu yana okumayı planladığım kitapların ön sırasında yerini koruyor... Nietzsche, Kleist, Novalis, Hölderlin, Zweig, Kafka, Seghers, Brecht, Böll, Celan, Rilke, Trakl... uzayıp giden bir yazar ve şairler listesi... Türkçeye ve Almancaya verilen büyük emek... Bir söyleşimizde, belki de benim soruma yanıt olarak, Faust’u çevirmekte olduğunu söylediğini anımsıyorum... Ne kadar yarım ve eksik de olsa bulunup yayımlanırsa Faust çevirileri arasında yerini alacak, mutlaka çok yararlı olacaktır... HHH Müstesna bir yazın insanını, seçkin bir edebiyat, sanat, kültür adamını; son yolculuğuna uğurlanırken öğrencilerinin yüzlerindeki kederden de okunacağı gibi çok değerli, çok sevilen bir akademisyeni kaybettik. Yapıtlarıyla yaşayacak, insan ve arkadaş olarak yokluğu hep hissedilecek.... Özel okul teşvik başvuruları haftaya Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okul teşvik başvuruları haftaya başlayacak. MEB’den yapılan açıklamaya göre; 20172018 öğretim yılında okul öncesinde 6 bin, ilkokul, ortaokul ve liselerde 15 biner, temel liselerde ise 24 bin olmak üzere toplam 75 bin öğrenci ilk defa bu destekten yararlanma imkânı bulacak. Okulöncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 3 bin 60, ilkokuldaki 15 bin öğrenciye 3 bin 680, ortaokuldaki 15 bin öğrenciye 4 bin 280, lisedeki 15 bin öğrenciye 4 bin 280 ve temel lisedeki 24 bin öğrenciye de 3 bin 680 lira destek verilecek. Önümüzdeki hafta Bakanlığın internet sitesinde Başvuru ve Yerleştirme eKılavuzu yayımlanacak. Özel okul teşvik başvuruları da haftaya başlayacak. l ANKARA/Cumhuriyet T.C. BATMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Batman ili, Hasankeyf ilçesi hudutlarında bulunan parseller ve kamulaştırılacak alanı aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen taşınmazlar için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 26/10/2017 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK’nın 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 10. mad. öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerini, açılacak davalarda husumetin DSİ Genel Müdürlüğü’ne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonra iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi gereğince İLANEN tebliğ olunur.17/01/2017 12016/515 Esas: Batman İli, Hasankeyf İlçesi, Kumluca köyü hudutları dahilinde 84 No’lu parselde kayıtlı, 46.564,18 m2’lik taşınmaz. DAVALILAR: 1 AHMET OKUYUCU49675838358 2 ALİ OKUYUCU49792834400 3 ALİ OKUYUCU49846832666 4 AYDA BAŞARAN10956125436 5 BEDRİYE OKUYUCU49801834186 6 BEHİYE BAŞARAN39512176880 7 BERAKAT ŞENGÜL51328782994 8 CELAL OKUYUCU49798834282 9 CEMAL OKUYUCU49750835876 10 ÇİĞDEM AYDIN49663838704 11 EMİNE GÜN72799064082 12 ESEN TUNÇ47959895264 13 FAHRETTİN BAŞARAN11097120786 14 FATİME YILDIZ59614507276 15 FELEMEZ BAŞARAN11067121706 16FETHULLAH BAŞARAN10884127854 17 FEYRÜZ OKUYUCU49771835138 18 HALİL BAŞARAN10911126966 19 HALİL EKİN10059155354 20 HALİM AYDIN47785901382 21 HANIM BAŞARAN10959125372 22 MEDİNE DİREK10950125654 23 MEHMET BAŞÇI53113721676 24MEHMET LATİF OKUYUCU49795834346 25 MEHMET NEZİR OKUYUCU49843832720 26 MEHMET SALİH OKUYUCU49840832884 27 MELEK GÜNDÜZ51325783048 28 MURAT EKİN74707000410 29 MUSTAFA OKUYUCU49714837014 30 NEZAHAT OKUYUCU49516843640 31NURİ BAŞARAN11064121860 32 PINAR URAS49597840972 33 RAMAZAN OKUYUCU49744836094 34 SALİH BAŞARAN10953125590 35SALİH TAŞ41573108144 36 SULTAN OKUYUCU49507843932 37 SÜLEYMAN OKUYUCU49789834574 38 ŞEHMUS BAŞARAN10902127248 39 ŞEHMUS OKUYUCU49786834638 40 ZEKİ ŞENGÜL51334782766 41 ZEKİYE KULPU18986857518 42SELAHATTİN BAYBARS 43İSA DALAY 2 2016/516 Esas: Batman ili, Beşiri ilçesi Mazivan (eski adı Kumgeçit) hudutları dahilinde bulunan 126 ada 6 No’lu parselde kayıtlı taşınmazın 34.619,27 m2’lik taşınmaz. DAVALI: MEHMET ARAN54856661236 32016/517 Esas: Batman İli, Hasankeyf İlçesi, Kumluca köyü hudutları dahilinde 29 No’lu parselde kayıtlı, 17.101,43 m2’lik taşınmaz. DAVALILAR: 1 AHMET OKUYUCU49675838358 2 ALİ OKUYUCU49792834400 3 ALİ OKUYUCU49846832666 4 AYDA BAŞARAN10956125436 5 BEDRİYE OKUYUCU49801834186 6 BEHİYE BAŞARAN39512176880 7 BERAKAT ŞENGÜL51328782994 8 CELAL OKUYUCU49798834282 9 CEMAL OKUYUCU49750835876 10 ÇİĞDEM AYDIN49663838704 11 EMİNE GÜN72799064082 12 ESEN TUNÇ47959895264 13 FAHRETTİN BAŞARAN11097120786 14 FATİME YILDIZ59614507276 15 FELEMEZ BAŞARAN11067121706 16 FETHULLAH BAŞARAN10884127854 17 FEYRÜZ OKUYUCU49771835138 18 HALİL BAŞARAN10911126966 19 HALİL EKİN10059155354 20 HALİM AYDIN47785901382 21 HANIM BAŞARAN10959125372 22 MEDİNE DİREK10950125654 23 MEHMET BAŞÇI53113721676 24 MEHMET LATİF OKUYUCU49795834346 25 MEHMET NEZİR OKUYUCU49843832720 26 MEHMET SALİH OKUYUCU49840832884 27 MELEK GÜNDÜZ51325783048 28 MURAT EKİN74707000410 29 MUSTAFA OKUYUCU49714837014 30 NEZAHAT OKUYUCU49516843640 31 NURİ BAŞARAN11064121860 32 PINAR URAS49597840972 33 RAMAZAN OKUYUCU49744836094 34 SALİH BAŞARAN10953125590 35 SALİH TAŞ41573108144 36 SULTAN OKUYUCU49507843932 37 SÜLEYMAN OKUYUCU49789834574 38 ŞEHMUS BAŞARAN10902127248 39 ŞEHMUS OKUYUCU49786834638 40 ZEKİ ŞENGÜL51334782766 41 ZEKİYE KULPU18986857518 42SELAHATTİN BAYBARS 43İSA DALAY 42016/518 Esas: Batman ili, Merkez ilçesi, Kuruserpir (eski adı kesmeköprü) hudutları dahilinde bulunan 571 No’lu parselde kayıtlı taşınmazın 15.400,00 m2’lik taşınmaz. DAVALI: SABRİ BALTA71734103152 52016/519 Esas: Batman İli, Hasankeyf ilçesi hudutları dahilinde 102 ada, 7 No’lu parselde kayıtlı, 312, 61 m2’lik taşınmaz. DAVALILAR: 1 ABBAS TOKDEMİR25814631516 2BENİSAADE TOKDEMİR25763633296 3 BUĞRA TOKDEMİR25712634954 4 BURAK TOKDEMİR 5 BURCU TÜRKOĞLU25748633716 (SİTTİYE KARTAL) VASİSİ: ŞEHMUS KARTAL 62016/520 Esas: Batman ili, Hasankeyf ilçesi hudutları dahilinde bulunan 33 No’lu parselde kayıtlı taşınmazın 2400,00 m2’lik taşınmaz. DAVALI: HASİNE ÇİÇEK24461676680 72016/521 Esas: Batman İli, Hasankeyf İlçesi hudutları dahilinde 309 No’lu parselde kayıtlı, 258,00 m2’lik taşınmaz. DAVALILAR: 1 EMİNE YEŞİL11589105796 2 FAHRİYE ALTUN65494308964 3 FATİME KUSEN12612071606 (Dava dilekçesinde adres belirtilmemiş, mernis adresleri yok.) 4 MEHMET KUSEN12630071022 (Dava dilekçesinde adres belirtilmemiş, mernis adresleri yok.) 5 MEHMET KUSEN12591072366 6 METHİYE EKİNCİ64726332036 7 SAMİ KUSEN12594072202 82016/522 Esas: Batman ili, Hasankeyf ilçesi Kumluca köyü hudutları dahilinde bulunan 121 No’lu parselde kayıtlı taşınmazın 2950,00 m2’lik, 141 No’lu parselde 7950,00 m2’lik taşınmaz. DAVALI: MEHMET ALİ ŞEKER53644703912 92016/523 Esas: Batman İli, Hasankeyf İlçesi, Kumluca köyü hudutları dahilinde 186 ve 129 No’lu parselde kayıtlı, 6.950,00 m2 ve 10.000,00 m2lik taşınmaz. DAVALI: RABİA TOY53872696376 102016/524 Esas: Batman ili, Hasankeyf ilçesi, Kumluca köyü hudutları dahilinde bulunan 177 No’lu parselde kayıtlı taşınmazın 5500,00 m2’lik, 102 No’lu parselde 8750,00 m2’lik taşınmaz. DAVALI: Kumluca KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ BATMAN 112016/525 Esas: Batman İli, Hasankeyf İlçesi, Kumluca köyü hudutları dahilinde 17 No’lu parselde kayıtlı, 46.564,18 m2’lik taşınmaz. DAVALILAR: 1 AHMET OKUYUCU49675838358 2 ALİ OKUYUCU49792834400 3 ALİ OKUYUCU49846832666 4 AYDA BAŞARAN10956125436 5 BEDRİYE OKUYUCU49801834186 6 BEHİYE BAŞARAN39512176880 7 BERAKAT ŞENGÜL51328782994 8 CELAL OKUYUCU 49798834282 9 CEMAL OKUYUCU49750835876 10 ÇİĞDEM AYDIN49663838704 11 EMİNE GÜN72799064082 12 ESEN TUNÇ47959895264 13 FAHRETTİN BAŞARAN11097120786 14 FATİME YILDIZ59614507276 15 FELEMEZ BAŞARAN11067121706 16 FETHULLAH BAŞARAN10884127854 17 FEYRÜZ OKUYUCU49771835138 18 HALİL BAŞARAN10911126966 19 HALİL EKİN10059155354 20 HALİM AYDIN47785901382 21 HANIM BAŞARAN10959125372 22 MEDİNE DİREK10950125654 23 MEHMET BAŞÇI53113721676 24 MEHMET LATİF OKUYUCU49795834346 25 MEHMET NEZİR OKUYUCU49843832720 26 MEHMET SALİH OKUYUCU49840832884 27 MELEK GÜNDÜZ51325783048 28 MURAT EKİN74707000410 29 MUSTAFA OKUYUCU49714837014 30 NEZAHAT OKUYUCU49516843640 31 NURİ BAŞARAN11064121860 32 PINAR URAS49597840972 33 RAMAZAN OKUYUCU49744836094 34 SALİH BAŞARAN10953125590 35 SALİH TAŞ41573108144 36 SULTAN OKUYUCU49507843932 37 SÜLEYMAN OKUYUCU49789834574 38 ŞEHMUS BAŞARAN10902127248 39 ŞEHMUS OKUYUCU49786834638 40 ZEKİ ŞENGÜL51334782766 41 ZEKİYE KULPU18986857518 42SELAHATTİN BAYBARS 43İSA DALAY 122016/526 Esas: Batman ili, Hasankeyf ilçesi Kumluca köyü hudutları dahilinde bulunan 93 No’lu parselde kayıtlı taşınmazın 8.799,19 m2’lik taşınmaz. DAVALILAR: AHMET OKUYUCU 49675838358 ALİOKUYUCU 49792834400 ALİ OKUYUCU 49846832666 AYDA BAŞARAN 10956125436 BEDRİYE OKUYUCU 49801834186 BEHİYE BAŞARAN39512176880 BERAKAT ŞENGÜL 51328782994 CELAL OKUYUCU 49798834282 CEMAL OKUYUCU 49750835876 ÇİĞDEM AYDIN 49663838704 EMİNE GÜN72799064082 ESEN TUNÇ47959895264 FAHRETTİN ESEN TUNÇ 47959895264 FAHRETTİN BAŞARAN11097120786 FATİME YILDIZ 59614507276 FELEMEZ BAŞARAN 11067121706 FETHULLAH BAŞARAN 10884127854 PEYRÜZ OKUYUCU 49771835138 HALİL BAŞARAN10911126966 HALİL EKİN 10059155354 HALİM AYDIN 47785901382 HANIM BAŞARAN 10959125372 MEDİNE DİREK 10950125654 MEHMET BAŞÇI 53113721676 MEHMET LATİF OKUYUCU 49795834346 MEHMET NEZİR OKUYUCU 49843832720 MEHMET SALİH OKUYUCU 49840832884 MELEK GÜNDÜZ 51325783048 MURAT EKİN 74707000410 MUSTAFA OKUYUCU 49714837014 NEZAHAT OKUYUCU 9516843640 NURİ BAŞARAN 11064121860 PINAR URAS 49597840972 RAMAZAN OKUYUCU 49744836094 SALİH BAŞARAN 10953125590 SALİH TAŞ 41573108144 SULTAN OKUYUCU 49507843932 SÜLEYMAN OKUYUCU 49789834574 ŞEHMUS BAŞARAN 10902127248 ŞEHMUS OKUYUCU 49786834638 ZEKİ ŞENGÜL51334782766 ZEKİYE KULPU 18986857518 İSA DALAY SELAHATTİN BAYBARS 132016/527 Esas: Batman İli, Hasankeyf İlçesi, Kumluca köyü hudutları dahilinde 98 No’lu parselde kayıtlı, 8.376,43 m2’lik taşınmaz. DAVALILAR: 1 AHMET OKUYUCU49675838358 2 ALİ OKUYUCU49792834400 3 ALİ OKUYUCU49846832666 4 AYDA BAŞARAN10956125436 5 BEDRİYE OKUYUCU49801834186 6 BEHİYE BAŞARAN39512176880 7 BERAKAT ŞENGÜL51328782994 8 CELAL OKUYUCU49798834282 9 CEMAL OKUYUCU49750835876 10 ÇİĞDEM AYDIN49663838704 11 EMİNE GÜN72799064082 12 ESEN TUNÇ47959895264 13FAHRETTİN BAŞARAN11097120786 14 FATİME YILDIZ59614507276 15 FELEMEZ BAŞARAN11067121706 16 FETHULLAH BAŞARAN10884127854 17 FEYRÜZ OKUYUCU49771835138 18 HALİL BAŞARAN10911126966 19 HALİL EKİN10059155354 20 HALİM AYDIN47785901382 21 HANIM BAŞARAN10959125372 22 MEDİNE DİREK10950125654 23 MEHMET BAŞÇI53113721676 24 MEHMET LATİF OKUYUCU49795834346 25 MEHMET NEZİR OKUYUCU49843832720 26 MEHMET SALİH OKUYUCU49840832884 27 MELEK GÜNDÜZ51325783048 28 MURAT EKİN74707000410 29 MUSTAFA OKUYUCU49714837014 30 NEZAHAT OKUYUCU49516843640 31 NURİ BAŞARAN11064121860 32 PINAR URAS49597840972 33 RAMAZAN OKUYUCU49744836094 34 SALİH BAŞARAN10953125590 35 SALİH TAŞ41573108144 36 SULTAN OKUYUCU49507843932 37 SÜLEYMAN OKUYUCU49789834574 38 ŞEHMUS BAŞARAN10902127248 39 ŞEHMUS OKUYUCU49786834638 40 ZEKİ ŞENGÜL51334782766 41 ZEKİYE KULPU18986857518 42SELAHATTİN BAYBARS 43İSA DALAY 142016/528 Esas: Batman ili, Hasankeyf ilçesi Kumluca köyü hudutları dahilinde bulunan 205 No’lu parselde kayıtlı 5.637,41 m2’lik taşınmaz. DAVALILAR: AHMET OKUYUCU 49675838358 ALİ OKUYUCU 49792834400 ALİ OKUYUCU 49846832666 AYDA BAŞARAN 10956125436 BEDRİYE OKUYUCU 49801834186 BEHİYE BAŞARAN39512176880 BERAKAT ŞENGÜL 51328782994 CELAL OKUYUCU 49798834282 CEMAL OKUYUCU 49750835876 ÇİĞDEM AYDIN 49663838704 EMİNE GÜN72799064082 ESEN TUNÇ 47959895264 FAHRETTİN BAŞARAN11097120786 FATİME YILDIZ 59614507276 FELEMEZ BAŞARAN 11067121706 FETHULLAH BAŞARAN 10884127854 PEYRÜZ OKUYUCU 49771835138HALİL BAŞARAN10911126966 HALİL EKİN 10059155354 HALİM AYDIN 47785901382 HANIM BAŞARAN 10959125372 MEDİNE DİREK 10950125654 MEHMET BAŞÇI 53113721676 MEHMET LATİF OKUYUCU 49795834346 MEHMET NEZİR OKUYUCU 49843832720 MEHMET SALİH OKUYUCU 49840832884 MELEK GÜNDÜZ 51325783048 MURAT EKİN 74707000410 MUSTAFA OKUYUCU 49714837014 NEZAHAT OKUYUCU 9516843640 NURİ BAŞARAN 11064121860 PINAR URAS 49597840972 RAMAZAN OKUYUCU 49744836094 SALİH BAŞARAN10953125590 SALİH TAŞ 41573108144 SULTAN OKUYUCU 49507843932 SÜLEYMAN OKUYUCU 49789834574 ŞEHMUS BAŞARAN 10902127248 ŞEHMUS OKUYUCU 49786834638 ZEKİ ŞENGÜL51334782766 ZEKİYE KULPU 18986857518 İSA DALAY SELAHATTİN BAYBARS 152016/529 Esas: Batman ili, Hasankeyf ilçesi, Irmak köyü hudutları dahilinde bulunan 147 ve 149 No’lu parselde kayıtlı taşınmazların 11.250 ,00 ve 10.950,00 m2’lik taşınmazlar DAVALI: HABİB YILDIRIM64273349648 162016/530 Esas: Batman ili, Hasankeyf ilçesi, Irmak köyü hudutları dahilinde bulunan 17 ve 19 No’lu parselde kayıtlı taşınmazın 8400,003800,00 m2’lik taşınmaz. DAVALI: AHMET MEMİŞ64795332234 172016/531 Esas: Batman ili, Hasankeyf ilçesi, Irmak köyü hudutları dahilinde bulunan 148 No’lu parselde kayıtlı taşınmazların 32.550,00 m2’lik taşınmazlar 1 EMİNE URUK46576941002 2 FATİME AYDEMİR27407580812 3 İLMİYE ORHAN36158285266 4 MESUDE SINIR36002290484 5 NACİYE İÇEN63466376584 6 ŞÜKRİYE MEMİŞ64792332398 182016/532 Esas: Batman ili, Hasankeyf ilçesi, Kumluca köyü hudutları dahilinde bulunan 99 No’lu parselde kayıtlı taşınmazların 11.730,24 m2’lik taşınmazlar DAVALILAR: AHMET OKUYUCU 49675838358 ALİ OKUYUCU 49792834400 ALİ OKUYUCU 49846832666 AYDA BAŞARAN 10956125436 BEDRİYE OKUYUCU 49801834186 BEHİYE BAŞARAN39512176880 BERAKAT ŞENGÜL 51328782994 CELAL OKUYUCU 49798834282 CEMAL OKUYUCU 49750835876 ÇİĞDEM AYDIN 49663838704 EMİNE GÜN72799064082 ESEN TUNÇ 47959895264 FAHRETTİN BAŞARAN11097120786 FATİME YILDIZ 59614507276 FELEMEZ BAŞARAN 11067121706 FETHULLAH BAŞARAN 10884127854PEYRÜZ OKUYUCU 49771835138HALİL BAŞARAN10911126966 HALİL EKİN 10059155354 HALİM AYDIN 47785901382 HANIM BAŞARAN 10959125372 MEDİNE DİREK 10950125654 MEHMET BAŞÇI 53113721676 MEHMET LATİF OKUYUCU 49795834346 MEHMET NEZİR OKUYUCU 49843832720 MEHMET SALİH OKUYUCU 49840832884 MELEK GÜNDÜZ 51325783048 MURAT EKİN 74707000410 MUSTAFA OKUYUCU 49714837014 NEZAHAT OKUYUCU 9516843640 NURİ BAŞARAN 11064121860 PINAR URAS 49597840972 RAMAZAN OKUYUCU 49744836094 SALİH BAŞARAN 10953125590 SALİH TAŞ 41573108144 SULTAN OKUYUCU 49507843932 SÜLEYMAN OKUYUCU 49789834574 ŞEHMUS BAŞARAN 10902127248 ŞEHMUS OKUYUCU 49786834638 ZEKİ ŞENGÜL51334782766 ZEKİYE KULPU 18986857518 İSA DALAY SELAHATTİN BAYBARS Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 570602) C MY B C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog