Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

Altına yatıran yatırana DOLAR Türkiye’de bankalardaki toplam altın mevduatı, haziran sonu itibarıyla son 12 ayda yüzde 139 EKONOMİ artışla23.1milyarTL’yeçıktı. 3.5360 0.4 kuruş AVRO 4.1940 1.2 kuruş FAİZ 11.59 0.04 puan 8 EDİTÖR: NECDET ÇALIŞKAN TASARIM: SERPİL ÜNAY Bir aylığına tek hane BORSA 107.153 628 puan ALTIN CUMHURİYET ALTIN 24 AYAR 971.16 44 kuruş 144.30 60 kuruş Cuma 4 Ağustos 2017 Temmuz ayında yıllık yüzde 9.79 ile ‘tek’ haneye gerileyen enflasyon için uzmanların da ‘tek’ ortak görüşü var: Erken sevinmeyin, tekrar artacak! Yabancı satışa geçti Türkiye’de nisan ayında yüzde 11.87’lik seviye ile 9 yılın zirvesini gören enflasyon temmuzda tek ha Yabancı yatırımcı, geçen hafta son iki ayın ilk hisse satışını yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre 28 Temmuz haftasında yurtdışı yerleşiklerin DİBS Haziran haftasından sonra ilk kez hisse satışı yapmış oldu. Bu rakamlarla birlikte yabancıların Temmuz ayında toplam net tahvil alımı 2.2 milyar dolar, hisse alımı ise 466 milyon dolar oldu. Verilere göre yaban neye indi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Haziran 2017’de yıllık yüzde 10.9 olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuz ayında yüzde 9.79’a geriledi. Eko (devlet iç borçlanma senedi) cıların elinde 52.6 milyar dolar nomistler, tek haneye inen portföyü 180 milyon dolar, his hisse, 33.3 milyar dolar da tah enflasyonun ağustos ayın se portföyü ise 12.7 milyon do vil stoku bulunuyor. da yeniden çift haneye yük lar azaldı. Böylece yabancılar 9 l Ekonomi Servisi seldikten sonra kasım ayı na kadar çift hanede kalaca kâr çekemiYORLAR ğına dikkat çekerken, haziran ayında yüzde 14.87 olan yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise geçen ay yüzde 15.45’e çıktı. Temmuz ayında yıllık gıda çeken QNB Finans Yatırım Başekonomisti Burak Kanlı, aralık ayına kadar enflasyonun yüzde 10’un üzerinde seyredeceğini belirtti. enflasyonu da yüzde 10.07 ile çift hanede kalmaya devam etti. Enflasyondaki tek hanenin kalıcı olmayacağı na dikkat Belirsizlik çok Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Ağustosta da ılımlı bir rakam gördükten Telekomda dev zarar Ücretlinin enflasyonu çift hane sonra yılın son çeyreğinde eylül ile beraber yeniden çift hane görülebilir. Kasım ayında yüzde 11’lere değme riski mevcut.” Ağustoska Türkiye’de telekomünikasyon sektörü ilk defa zarar etti. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin (TELKODER) 2016 Yılı Telekomünikasyon Sektörü Düzenlemelerine Yönelik Değerlendirmeler Raporu’na göre Türk Telekom, Avea, Turkcell ve Vodafone, geçen yılı toplam 350 milyon TL seviyesinde zararla kapattı. Bu şirketler, 2015’te 2 milyar TL, 2014’te 4 milyar TL, 2013’te 2.9 milyar TL, 2012’de 4.6 milyar TL, 2011’de 3 milyar TL, 2010’da Birleşik Metalİş Sendikası Sınıf 2.8 milyar TL, 2009’da 2.3 Araştırmaları Merkezi (BİSAM), enf milyar TL, 2008’de 4.3 layon verilerini, Enflasyon ve Hayat milyar TL toplam kâr elde Pahalılığı Dönem Raporu ile değerlen etmişlerdi. Gelirin yüz dirdi. Ücretliler için enflasyonun iki ha de 30’unun devlete ak neli kalmaya devam ettiğinin altı çizilen tarıldığına dikkat çeken raporda, yıllık TÜFE’nin kendi hesabına TELKODER Başkanı Yusuf çalışanlar için yüzde 10.3, ücretsiz aile Ata Arıak, “Hem rekabe işçilerinde yüzde 10.38 olarak gerçek tin tam olarak sağlanama leştiği, profesyonel meslek grupları ması, hem de bu ağır şart nın ise yüzde 10.5 ile enflasyonu en lar nedeniyle alternatif iş fazla yaşayan grup olduğuna dik letmecilerle birlikte Turk kat çekildi. Raporda, “Asgari üc cell, Vodafone, Türk Tele ret enflasyon karşısına alım kom yatırım ve kârlılık açısın gücünü bir yılda yüzde dan önemli zorluklar yaşıyor” 1.7 seviyesinde kay dedi. l Ekonomi Servisi betti” denildi. sım döneminde yüzde 1112 aralığına tekrar yükselmesi beklenen enflasyonun yılı tek hanede kapatmasının halen zor olduğuna değinen Ekonomist Haluk Bürümcekçi, “Gıda fiyatlarının belirsizliği, ham petrol ve emtia fiyatlarının görünümü, döviz kuru hareketleri ve kamu fiyat/vergi ayarlamaları enflasyon üzerindeki risklerin yönünü belirleyecek” dedi. Bürümcekçi, beyaz eşya ve mobilya sektöründeki geçici vergi indirimlerinin ekim Olumsuz hava koşulları etkisi Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı ise gerek baz etkisinin zayıflaması gerekse de hava koşullarının gıda fiyatları üzerindeki olası olumsuz etkisi ve küresel risk algılamasındaki dalgalanmaların kur üzerinde oluşturabileceği baskı nedeniyle, ağustos ayından itibaren enflasyonda tekrar yüzde 10’lu seviyelere geri dönülebileceğine değindi. ayında geri alınacak olmasının enflasyonu geçici olarak yükselteceğini aktardı. Avro’yu zıplattı Enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra döziv piyasası da hareketlendi. Dolar kuru 3.55 TL’ye yaklaşırken, TÜİK verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Avro da 4.20 TL seviyesini de aşarak önceki gün kırdığı rekorunu yeniledi. l Ekonomi Servisi ‘6aCçaaıkyzlidabnıerm’ adı Diyarbakır’da iş odaklı sivil toplum kuruluşları, Cazibe Merkezleri Programı sonuçlarının açıklanmasını istedi. İş insanları başvuruların toplanmasının üzerinden 6 ay geçmesine rağmen sonuçların açıklanmamasının umutsuzluğa neden olduğunu vurgula dı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Ticaret Borsası (DTB) ile DoğuGüneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu (DOGÜNSİFED), Cazibe Merkezleri Programı sonuçlarının açıklanmasını istedi. DTSO Başkanı Ahmet Sayar, 27 Şubat’ta sona eren Cazibe Mer kezleri Programı başvurularının değerlendirilmesinin en kısa sürede tamamlanması ve sonuçların ivedi bir şekilde açıklanmasının zaruri bir ihtiyaç olduğunu belirtti. DOGÜNSİFED Başkanı Aziz Özkılıç, “Yatırımcılarımız aylardır bekliyor. 370 yatırım başvurusu yapılmış, onaylanacak her bir projede 300500 kişi çalıştığını ve bunların ailelerini de hesaplar isek on binlerce kişi aş sahibi olacaktır. Piyasadaki sıkıntının bir an önce giderilip, yatırımcıların önünün açılmasını istiyor isek bir an evvel projeler açıklanmalı” dedi. l Ekonomi Servisi KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN 1 Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen 2 adet işyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılması işi, Ve yine mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen arsanın satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. İhale Tarihi / Günü / Saati: 15 Ağustos 2017 / Salı / Tabloda belirtilen saatlerde İhale günü satılmayan taşınmazların, “Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin” 15. maddesinin ‘d’ bendi “Konut ve işyerleri açık artırma usulüyle satılır. Konut ve işyerleri, Encümen tarafından önceden belirlenen fiyat üzerinden satışa sunulur ve ihale en yüksek teklifi veren istekli üzerinde bırakılır. Satışa sunulan konut ve işyerine alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın belirlenmiş olan fiyat üzerinden satış yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir. Satışa sunulup da satılmayan konut ve işyerlerinin fiyatları, her yıl günün şartlarına göre yeniden belirlenir” gereğince 31.12.2017 tarihine kadar Belediye Encümeninin toplandığı gün / saatlerde aynı bedel ve şartlarla satış ihalesi gerçekleştirilecektir. İhalenin Yapılacağı Yer: Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu K:5 2 ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI: Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir. Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin % 50’si peşin, geri kalan kısmı ise 24 ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır. 3 KDV VE DİĞER VERGİ, HARÇLAR VS. HK.: Peşinatlar ile birlikte, varsa KDV ve diğer vergi, harçlar vs. birlikte yatırılacaktır. 4 İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI): 1) Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 2) Tebligat için yazılı olarak adres beyanı, 3) İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış ve geçerlilik süresi devam ediyor olması gereklidir.) 4) İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı, 5) Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü, 6) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, 7) Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz), İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgeleri en geç 15 Ağustos 2017 tarihinde saat 12:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Ka lem Şefliği’ne teslim edecek ve ihale saatinde Encümen Salonu girişinde hazır bulunacaklardır. Ayrıca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak Kapalı Teklif Usulü ihale için; İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınmaz. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını kanunda belirtilen şekilde hazırlayarak 15 Ağustos 2017 tarihinde saat 12:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim edecek ve ihale saatinde istekliler ile birlikte Encümen huzurunda zarflar açılacaktır. S. No: 1 Niteliği: Arsa KDV Muafiyeti: Muaf Mahalle: İnköy Ada: Parsel: 5481 İmar Durumu: Ticaret ve Otel Tesisleri Alanı Yüzölçümü (m2): 7.485,13 Muhammen Bedel (TL): 5.988.104,00 Geçici Teminat (TL): 180.000,00 İhale Saati: 14:12 S. No: 1 Niteliği: İşyeri KDV Muafiyeti: Muaf Mahalle: Yıldırım Beyazıt Ada/Parsel: 2596 / 3 Blok: Kat/Bağımsız Bölüm: Zemin / 16 Alan (M2) (Yaklaşık Brüt): 375,00 Muhammen Bedel (TL): 750.000,00 Geçici Teminat (TL): 22.500,00 İhale Saati: 14:51 S. No: 2 Niteliği: İşyeri KDV Muafiyeti: Muaf Mahalle: Yıldırım Beyazıt Ada/Parsel: 2596 / 3 Blok: Kat/Bağımsız Bölüm: Zemin / 17 Alan (m2) (Yaklaşık Brüt): 375,00 Muhammen Bedel (TL): 750.000,00 Geçici Teminat (TL): 22.500,00 İhale Saati: 14:54 Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur. EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 644492) Depoyu tarikatlar için fullemek Meclis’e geçen kasım ayında bir torba kanun geldi. Birçok yasayla birlikte “Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Kanunu’nu” da değiştiriliyordu. Kredi Yurtlar Kurumu’nun amacını düzenleyen maddeye, Beslenme yardımı Milli ve manevi gelişmelerine katkı sağlamak ifadeleri eklendi. Aslında yapılan; herkesin alkışlayacağı bir düzenlemeyi, Cumhuriyet rejimini eğitimde de yıkma yolundaki stratejik bir adımı, aynı pakete koymaktı. Tıpkı 2010 referandumunda rıza üretmede çok işe yarayan 12 Eylül darbecilerinin yargılanabilirliğini, HSYK’deki kompozisyon değişiminin ardına saklamak gibi bir girişimdi özetle. Üniversiteyi, dar gelirli ailesinden uzaktaki bir kentte okuyacak öğrencilerin dengeli beslenmesini sağlayacak, kimsenin itiraz edemeyeceği bu ifade, dinsel gericiliğin kapısını biraz daha açacak “milli ve manevi gelişmelerine katkı sağlamak” ifadesiyle art arda ekleniverdi maddeye. ‘Maneviyat istasyonu’ CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Plan Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında bunun ne anlama geldiğini sordu. O gün Maliye Bakanı Naci Ağbal’dan net olarak alamadığı yanıtı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçe sunumu sırasında öğrendi Karabıyık. Bakanlık, bütün gençlik kamplarında, Osmanlıca ve Arapça derslerin de verildiği “Maneviyat İstasyonu” adı altında etkinlikler yapıyordu. Henüz 14 yaşında önünde kocaman bir hayat, rengârenk bir dünya uzanması gereken çocuklara, hayatın değil ölümün övüldüğü programlardı bunlar. (Bu yazı yazılırken, sosyal paylaşım sitesinde gördüğüm bir örnekte, çocuklara şahadet övgüsü sergileniyordu. 1415 yaşındaki çocuklara “Siz de şehit olmak isterseniz, İslami hassasiyeti yüksek tutup, Kuran’a, İslama, Allah’a, vatana bağlı olmanız gerekiyor” deniliyordu.) Çocuk eğitiminin gericiliğe teslim edilmemesi konusunda Parlamento’da etkin bir mesai sergileyen Karabıyık, Maneviyat İstasyonları’nı, yasanın Genel Kurul görüşmesi sırasında şöyle sorguladı: “Diyelim ki bu eğitim vermek iş edinildi. Peki milli ve manevi değer eğitimi ya da etkinliği dediğinizde, yapılan veya yapılması hedeflenen eğitim ve etkinliklerin bir tanesinde bari Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin adı geçmez mi, böyle bir etkinlik içerikte yer almaz mı?” Cevap alamadı tabii. Bir haftadır işlediğimiz Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ensar Vakfı’yla imzaladığı “anahtar teslim” protokolün farklı versiyonları, diğer bakanlıklarca da farklı vakıflarla imzalanıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, Nakşibendi Tarikatı’nın Ankara kolu olarak bilinen Muradiye Kültür Vakfı’yla imzaladığı protokol, dün gazetemizde Ozan Çepni imzasıyla yer aldı. Protokole göre Ankara’da 31 çocuk evi açılmış, apartman dairesi biçimindeki her bir dairede 56 çocuk kalıyordu. Çocuk evi adı altında kurulan tarikat evlerinin masrafları da bakanlık bütçesinde karşılanıyordu. Bakanlık, vergilerimizden oluşan bütçeye el atma işini o kadar abartmıştı ki, Nakşibendilerin açtığı çocuk evlerinin hangi masraflarını nasıl ödeyeceğini, uzun bir listeyle belirlemişti: Kira, elektrik, su, doğalgaz faturalarını. Tarikat evinde çalışacak personelin maaşı, özlük hakları. Tarikatçı vakıf bir zahmet evin tefriş, donanım ve boya badanasını karşılayacak. Bir daha ve açık olarak yazayım: Nakşibendi tarikatının vakfı olan Muradiye’nin Ankara’da devlet onayıyla açtığı evlerin sabit giderleri bizlerin vergisiyle oluşturulan bakanlık bütçesinden karşılanacak. Tıpkı, diğer bakanlıkların protokol yaptığı tarikatların diğer etkinlikleri gibi. Bu yazı, arabanıza benzin, çocuğunuza bilgisayar oyunu alırken gerici dinsel tarikatları da finanse ettiğinizi unutmayın diye yazıldı. Eticaret mukavva satışlarına yaradı Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu, artan tüketim ve eticaretin etkisiyle oluklu mukavva sektöründe toplam cironun bu yıl sonunda yüzde 50’lik artışla 3 milyar dolara çıkmasını beklediklerini söyledi. Görenoğlu, yüksek hammadde fiyatları ve sektörde artan rekabetin etkisiyle, oluklu mukavvada kâr marjının yüzde 5 seviyesi ile oldukça düşük kaldığına dikkat çekti. Görenoğlu, “Sektör, her yıl Gayri Safi Milli Hasıla’nın yaklaşık 1.5 katı kadar büyüyor” dedi. l Ekonomi Servisi C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog