Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İHALE İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkuller 22/08/2017 Salı günü Saat: 09.30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre, Çatalca Belediye Başkanlığı Encümen salonunda açık teklif usulü kiraya verilecektir. 1) İhaleye katılmak İsteyenler en geç ihale günü saat 09.30’ a kadar geçici teminat bedelini Belediye veznesine yatırarak saat 09.30’a kadar müracaat dosyalarını Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne vereceklerdir. 2) İhaleye katılacaklardan geçici teminat makbuzları, nüfus cuzdan sureti, İkametgah senedi tebligat adresi, tüzel kişiler adına ihaleye katılmak isteyenlerden Noter tasdikli vekaletname veya şirket ana sözleşme sureti istenmektedir. 3) Kiraya verilecek olan yer gayrimenkullerin muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir. 4) İhaleye ait şartname Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir. 5) Çatalca Belediye Başkanlığı İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. MEVKİİ/NO/CİNSİ KİRA MÜD. MUHAMMEN BED. GEÇİCİ TEM. TUT. Başakköy Mah. Başöğretmen Cad. No: 1 Dükkan Aydınlar Mah. Binkılıç Cad. No: 135 Dükkan Aydınlar Mah. Binkılıç Cad. No: 137 Konut Aydınlar Mah. Binkılıç Cad. No: Değirmen Çakıl Mah. Belediye Dükkanı No: 123 Dükkan Çakıl Mah. Belediye Dükkanı No: 4 Dükkan Çakıl Mah. Belediye Dükkanı No: 5 Dükkan Elbasan Mah. Merkez Mevkii No: 3/B Ferhatpaşa Mah. Çağlayan Ege İş Hanı B. Kat No: 7 Büro Ferhatpaşa Mah. Çağlayan Ege İş Hanı B. Kat No: 16 Büro Ferhatpaşa Mah. Çağ. Ege İş Hanı Z. Kat No: 3637 Büro Ferhatpaşa Mah. Çağlayan Ege İş Hanı 1. Kat No: 60 Büro Ferhatpaşa Mah. Çağlayan Ege İş Hanı 1. Kat No: 61 Büro Ferhatpaşa Mah. Çağlayan Ege İş Hanı 3. Kat No: 84 Büro Ferhatpaşa Mah. Çağlayan Ege İş Hanı 3. Kat No: 90 Büro Ferhatpaşa Mah. Çağlayan Ege İş Hanı 4. Kat No: 97 Büro F.paşa Mah. Çağ. Ege İş Hanı 5.Kat No: 113.114.115.116.117.118.119.120 Ferhatpaşa Mah. Pazar Yeri No: 21 Dükkan Hisarbeyli Mah. Kararkartal Cad. No: 57/C Dükkan Gökçeali Mah. İstanbul Cad. No: 178/C Dükkan Gökçeali Mah. 121 Ada 5 Parsel No: Tarla (3.357,46m²) Gökçeali Mah. 124 Ada 74 Parsel No: Tarla (32.796,03m²) Gökçeali Mah. 151 Ada 1 Parsel No: Tarla (16.346,50m²) Gökçeali Mah. 152 Ada 244 Parsel No: Tarla (17.170,32m²) Örencik Mah. Örencik Cad. No: 120/B Dükkan Kabakça Mah. Cengizhan Sk. No: 11/A Dükkan Kabakça Mah. 1174 Parsel (5.113,62m²) Kabakça Mah. 1271 Parsel (2.985,27m²) No: Tarla Kabakça Mah. 1272 Parsel (7.045,88m²) No: Tarla Kabakça Mah. 1273 Parsel (6.881,53m²) No: Tarla Kaleiçi Mah. Manavlar Çarşısı No: 6 Dükkan Kaleiçi Mah. Martı Evleri Sanayi Arkası No: Tuvalet (wc ) Kestanelik Mah. Karacaköy Cad. No: Otel 60/A Subaşı Mah. Gökçeali Cad. No: 337/G Dükkan Yalıköy Mah. 29 Ekim Cad. No: 1/D Dükkan 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 210.00TL 350.00TL 200.00TL 400.00TL 660.00TL 220.00TL 220.00TL 270.00TL 340.00TL 400.00TL 780.00TL 455.00TL 455.00TL 330.00TL 330.00TL 280.00TL 3.200,00TL 420.00TL 250.00TL 350.00TL 1Yıllık 400.00TL 1Yıllık 4.000.00TL 1Yıllık 1.960,00TL 1Yıllık 2.100,00TL 220.00TL 200.00TL 1Yıllık 5.000,00TL 1Yıllık 300.00TL 1Yıllık 700.00TL 1Yıllık 700.00TL 100.00TL 100.00TL 650.00TL 500.00TL 650.00TL 226.80TL 378.00TL 216.00TL 432.00TL 712.80TL 237.60TL 237.60TL 291.60TL 367.20TL 432.00TL 842.40TL 491.40TL 491.40TL 356.40TL 356.40TL 302.40TL 3.456,00TL 453.60TL 270.00TL 378.00TL 36.00TL 360.00TL 176.40TL 189.00TL 237.60TL 216.00TL 450.00TL 27.00TL 63.00TL 63.00TL 108.00TL 108.00TL 702.00TL 540.00TL 702.00TL Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 646492) T.C. GEYVE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 2017/352 Esas numarası üzerinden, SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, Mehmet TETİK davalı gösterilmek üzere Sakarya ili, Geyve İlçesi, Hırka mah. 118 ada 118 parseldekayıtlı taşınmazın 252,36 m²’lik kısmına ilişkin, Mülkiyeti davalılara ait yukarıda belirtilen taşınmazın yine yukarıda belirtilen kısımına ilişkin SASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 15/10/2015 tarih ve 2015/182 sayılı Kararı ile “Sakarya Güney Bölgesi İlçe Şebeke ve Bağlantı hattı inşaatı” işi kapsamında güzergahın geçtiği ve yerüstü sanat yapılarının isabet ettiği davalıya ait yukarıda belirtilen taşınmazın 252,36 m²’lik kısmının 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4. Maddesi hükmü uyarınca idare lehine kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Yukarıda belirtilen taşınmaz hakkında davalılara idare tarafından Kamulaştırma Kanunu’nun 8/1 maddesi gereği satın alma usulünün uygulanması için yapılan kanuni prosedür olumsuz sonuçlandığından ve davalıya resmi taahhütlü uzlaşma davetiyesi rağmen davacı idare ile uzlaşmadığından SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 12/07/2017 tarihinde mahkememize Kamulaştırma Kanunun ilgili maddeleri gereği Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece tespiti ve taşınmazın kamulaştırılan kısmının davacı idare adına irtifak hakkı tescili davası açılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 646507) T.C. ŞEBİNKARAHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı : 2012/21 Esas Mahkememizde görülmekte olan Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davası nedeniyle; Mirasçılar Evren ÖZTÜRK ve Dürriye DURMUŞ adına çıkartılan tebligatların bila ikmal iade edildiği, davacı Mehmet BAYRAKTAR tarafından, muris Mustafa BAYRAKTAR’ın Şebinkarahisar Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2011/244 Esas sayılı dosyasındaki miras ortaklığına temsilci olarak atanmak üzere dava açıldığı, davanın KABULÜ ile, muris Mustafa BAYRAKTAR’ın terekesini Şebinkarahisar Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/244 Esas sayılı dosyada temsil etmek üzere davacı Mehmet BAYRAKTAR’ın tereke temsilcisi olarak atanmasına, Dair, dosya üzerinden yapılan ön inceleme sonucunda tebliğden itibaren 8 gün içinde Yargıtay’da temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, mirasçılar Evren ÖZTÜRK ve Dürriye DURMUŞ’a bu gerekçeli kararın tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 20/07/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 646087) T.C. ADANA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN Adana ili Yüreğir ilçesi Nacarlı (Kaşlıca) mahallesi köyü sınırları içerisinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nce yürütülen toplulaştırma çalışmaları kapsamında kalan 162 numaralı parselin yüzölçümünde hata belirlenmiş olup, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. maddesine göre düzeltmeye tabi tutulmuştur. Nacarlı (Kaşlıca) mahallesi 162 nolu parselin yüzölçümü 35400.00 m² iken 33947.71 m² olarak belirlendiği, sınırlarında herhangi bir değişiklik bulunmadığı tespit edilmiştir. Nacarlı (Kaşlıca) mahallesi 162 parselin maliki Behice’nin adresi tespit edilemediğinden basın ve yayın sureti ile tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Kararın gazetede yayınlandığı tarihden 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve 30 gün içerisinde düzeltmenin kaldırılması talebi ile ADANA SULH HUKUK MAHKEMELERİNE dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 645506) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO : 2017/59 Esas KARAR NO : 2017/98 Davacı BETÜL TANRIVERDİ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davacının davasının KABULÜNE, MERSİN ili,TARSUS ilçesi, MİTHATPAŞA Mah/köy, 27 cilt no, 661 hanede nüfusa kayıtlı MEHMET İLYAS ve RABİA kızı 07/02/1989 TARSUS doğumlu , 44206380108 TC nolu BETÜL TANRIVERDİ’nin “BETÜL” olan ön adının “DEFNE” olarak , “ TANRIVERDİ” olan soyadının “GÜÇLÜOĞLU” olarak nüfusta tashihen tesciline, ilamın ilanına karar verilmiş olup ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 646804) T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO : 2017/52 Esas KARAR NO : 2017/215 Davacı DÖNDÜ ŞİMŞEK aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM : 1Davacının davasının KABULÜNE; Nevşehir ili, Acıgöl ilçesi, Tepeköy mahallesi, Cilt: 68, Hane 47, BSN: 246’da nüfusa kayıtlı, 44383769284 TC kimlik numaralı Şerafettin ve Nazmiye kızı 10/11/1972 Nevşehir doğumlu Döndü Şimşek’in adının ‘ESMA’ olarak değiştirilerek tashihen nüfusa bu yönde kayıt ve tesciline karar verildiği ilan olunur. 02/08/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 646813) HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİGAT Müdürlüğümüzce DENMAR BAHARAT GIDA VE KİMYA MAD. İTH. İHR.SAN.TİC. LTD. ŞTİ. adına tescilli 30/05/2016IM035978, 19/10/2016IM073903,19/10/2006IM073919, 08/01/2007IM089642 tarihli, sayılı beyannameden kaynaklanan ihtilafla alakalı olarak, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Cihan ÜNAL tarafından düzenlenen 25.01.2017 günlü 174B/02 sayılı İnceleme Raporu istinaden, Müdürlüğümüzce mezkur beyanname kapsamında ithalat sırasında tahsil edilmeyen vergi ve resimlerin 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 45.’inci ve 46.’ıncı maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 197/4. üncü ve 238,inci maddesi hükümleri çerçevesinde tahsil edilmesi ve gerekli cezaların uygulanması talimatlandırılmış ve yapılan tüm araştırmalara rağmen anılan firmaya ulaşılamadığından, tahsil edilemeyen; KDV: 93.148,00TL GV: 116.726,00TL KKDF: 11.673,00TL PARA CEZASI: 1.221.272,00TL ve ödeme anında hesaplanacak gecikme faizinin tahsil edilmesi gerektiği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu 29 maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 646435) T.C. BAKIRKÖY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/174 Esas Davacı, MÜHÜBE YEŞİL ile Davalı, ESENLER NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle; HÜKÜM: Davanın kabulüne, Samsun ili Terme ilçesi Kocaman Köyü nüfusuna kayıtlı, Gani ve Saniye kızı, 1982 Kadıköy doğumlu, 12818147204 T.C. Kimlik numaralı MÜHÜBE YEŞİL’in nüfus kaydında MÜHÜBE olan isminin ZEHRA olarak DÜZELTİLMESİNE, nüfusa bu şekilde tesciline karar verilmiş olduğu ilan olunur.22/05/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 646529) T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/225 Esas KARAR NO: 2017/161 Davacı FATMA ÖZCAN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Davanın KABULÜ ile, Rize İli, Terepazarı İlçesi, Eriklimanı Mah. Cilt No:75, Hane no: 173, BSN No:22’de nüfusuna kayıtlı Asat ve Şahizar’dan olma, 35707720562 T.C. Kimlik numaralı Fatma Özcan’ın “FATMA” olan isminin “İPEK” olarak DÜZELTİLMESİNE, nüfusa bu şekilde KAYIT VE TESCİLİNE karar verilmiştir. İlan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 646455) T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS: 2017/261 KARAR: 2017/380 Davacı, Hüseyin Öksüz tarafından Nüfus aleyhine açılan Soyadı Tashihi davasında 14/07/2017 tarihli karar gereğince; HÜKÜM: Davanın kabulü ile İstanbul Bahçelievler İlçesi Hürriyet Mah. C 34 H 105 BSN 6’da nüfusa kayıtlı 43.......10 T.C. Kimlik No’lu davacının kayden Öksüz olan soyisminin “DERAL” olarak DÜZELTİLMESİNE karar verildiği ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 646525) Cuma 4 Ağustos 2017 12 haber EDİTÖR: SERKAN OZAN TASARIM: ŞÜKRAN İŞCAN Abdullah Cömert’in ailesinden destek Gezi Direnişi’nde Hatay’da polisin attığı gaz bombası ile başından vurularak yaşamını yitiren Abdullah Cömert’in ağabeyi Zafer Cömert ve annesi Hatice Cömert, açlık grevindeki akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya destek için Antakya’da Abdullah Cömert’in yaşamını yitirdiği yerde bir günlük açlık grevi yaptı. Tansiyon ve şeker gibi sağlık sorunları bulunan anne Hatice Cömert, saat 16.00 sıralarında rahatsızlandı. Tansiyonu yükselen anne Cömert, evine giderek dinlendi. Zafer Cömert de Gülmen ve Özakça için başlattıkları destek eylemini saat 18.00’de sonlandırdı. Gazetemize konuşan Zafer Cömert, “Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile birlikte Ahmet Şık ve bütün tutuklu gazeteciler, tutuklu HDP milletvekilleri ve adalete ulaşamayan herkese selamlarımızı iletiyoruz. Adalet temelli olarak, Nuriye ve Semih için burdayız” dedi. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, CHP Gençlik Kolları, HDP il yönetimi ve vatandaşlar da Cömert ailesini ziyaret ederek destek verdi. l SELİN GÖRGÜNER AİHM’NİN GÜLMEN VE ÖZAKÇA KARARINA TEPKİ: Hukuk garabeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın tahliye edilmeleri talebini reddetmesine Türkiye’deki insan hakları savunucuları, hukukçular ve hekimler tepki gösterdi. Ankara Tabip Odası, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) açlık grevlerinin 148. gününde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile ilgili olarak AİHM’nin dün verdiği karara ilişkin Mülkiyeliler Birliği’nde bir basın açıklaması düzenledi. TİHV Genel Sekreteri Metin Bakkalcı, AİHM kararında Gülmen ve Özakça için hazırlanan tıbbi raporlardan sadece ikisine atıf yapıldığını, diğer 8 kararın ise kararda yer almadığını söyledi. Bakkalcı, “Hayati tehlike yoktur, diyen mahkeme, Şebnem Korur Fincancı’nın raporlarına atıf yapmıyor. TTB tarafından görevlendirilen 3 uzmanın görüşlerine atıf yapmıyor. Sadece Sincan Cezaevi’ndeki doktorların raporuna atıf yapıyor. 10 rapordan 2 tanesine atıf yapılmış ancak atıf yapılan 2 rapor da ‘hayati tehlike ve kalıcı hasar var’ diyor” ifadelerini kullandı. İşkenceden vazgeçin TTB Merkez Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Selma Güngör açlık grevinin bir hastalık olmadığını bu nedenle Sağlık ya da Adalet Bakanlığı’nın görevlendirdiği hekimlerle yapılan zorunlu muayene baskısını kabul etmediklerini belirterek “Zorla bağlama, zorla yatırma gibi darp unsurları birer işkencedir. Nuriye ve Semih derhal dışarıyla bağlantılı koğuşlara alınarak refakatçilerinin verilmeleri gerekiyor” diye konuştu. Şiddetli protein kaybı Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Vedat Bulut da son verilerde protein kaybının şiddetli olduğunu, Gülmen ve Özakça’nın tüm organlarında sorunlar yaşanabileceğini ve çok hekimli bir ortamda bulunmaları gerektiğini belirterek, “Sincan Cezaevi’nde böyle bir ortam yoktur” dedi. Hekimlik değil soytarılık ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ise AİHM’nin kararı için ‘bir hukuk garabeti’ değerlendirmesinde bulundu. Kozağaçlı, “Kendi tam teşekküllü hastaneleri hayati tehlikede olduklarını söyledi ve bir hukuk garabeti olarak AİHM ‘tutukluluk hallerinin sonlandırılması gerekmez’ cümlelerini kullandı. ‘Tutukluluğun tehiri’ diye bir cümle bizim hukukumuzda yoktur. Bu hekimlik değil soytarılıktır. Tutukluluğun tehiri diye bir hukuk garabetini zorlamaya çalışmak insanların canına kastetmektir” tepkisini gösterdi. l ANKARA / Cumhuriyet Fincancı: İnsanlık adına üzgünüm Adli tıp uzmanı Şebnem Korur Fincancı, AİHM’nin verdiği ret kararı için “Çok korkunç, inanılır gibi değil. Bizim değerlendirmemizin bilimsel görüşümüzün hiçbir anlamı yokmuş gibi davranarak hiç dikkate almamışlar. Sadece devletin görüşüne dayanarak değerlendirilmiş” dedi. Fincancı, AİHM’nin Gülmen ile Özakça’ya “Açlık grevini bırakın” çağrısını yinelemesine “İnsanların özgür iradesiyle vermiş oldukları bir karar bu. Hekimler olarak bizler bunları sorma yükümlülüğümüz var ama böyle bir çağrı yapamaz hukukçular. AİHM’ye yakışmayan bir çağrı” yorumu yaptı. Birçok tıbbi kaynak ve araştırmalarla görüş bildirdiklerini aktaran Fincancı, “İnsanlık adına, insan hakları adına çok üzgünüm” dedi. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog