Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Perşembe 31 Ağustos 2017 12 OHAL toplumsalSAMER’in araştırması ihraçların yarattığı mağduriyeti ortaya koydu: ŞEYMA PAŞAYİĞİT osyal ve Siyasal Araştırma Merkezi (SAMER), S yaralar açıyorOHALilanıilegelen KHK’ler ile ihraç edilenlerin toplumsalpsikolojikekono mikhukuksal boyutlarına ilişkin yaptığı çalışmayla yaşanan Hukuki süreç tıkalı: tramvaları gözler önüne serdi. Görüşmecilerin tamamının 15 Temmuz darbe girişiminin sendikalarının hukuki des ardından çıkarılan KHK’lerle teği ile idare mahkemelerine örgüt üyeliği tespit edilmemiş dava açtığı belirlendi. OHAL binlerce insanın kamudan ih komisyonu kurulacağı gerek raç edilmesinin ardından SA çesi başvuruları reddedilen MER, “İhraçlar ve ihraçla ya görüşmeciler, komisyona da şama deneyimleri” başlık başvurduklarını ifade etti. lı çalışmasını yayımladı. Hak Kadınlar baskı altın larında bir suçlama ve karar da: Sosyalkültürelpsikolo bulunmayan kişilerin ihraç jik sorunlar yaşadıklarını belir edilmesinin toplumsal bir ya ten kadın katılımcılar, ekono ra açtığı belirlenen çalışma mik özgürlüklerini yitirmele da, “İhraçlarla birlikte oluşan rine neden olan ihraçların ar büyük mağduriyetler, mağdu dından eve kapatılma, gele riyetlerin giderilebilmesi için neksel rollere dönme gibi so başvurulan tüm hukuki yolla runlarla yüz yüze kaldıkları rın kapanmış olması bu mağ nı beyan etti. Çalışmaya katı duriyetleri derinleştirerek bü lan kadınların “Suçlu olmadı yütmektedir” tespiti yer aldı. Diyarbakır özelinde yapılan çalışmada, ihraç edilen çok sayıda kadının geleneksel rolle ğımı kanıtlamak zorunda kalıyordum. Kendi sorunlarımın yanında mahalle baskısı bunu artırıyordu. Güvencede olma Sürülen öğretmenler re zorlandığı, sosyal ve kültürel yaşamında içe dönük bir değişim yaşandığı, ciddi psikolojik yarılmalara yol açıldığına dik mak duygusu kötü. Güven kırılması yaşıyorum. Tüm bunlardan dolayı gizli bir travma yaşıyorum, hissediyordum” Diyarbakır’da eylemde kat çekildi. Araştırmadan çıkan ifadeleri de kadınlar üzerinde bazı sonuçlar şöyle: baskıyı gözler önüne serdi. MAHMUT ORAL dırım da “Bu ülke emekçisiyle sermayesiyle, İhraç nedenini bilmiyorlar: Yapılan çalışma sırasında sorulan “İhraç edilme sebebinizi biliyor musunuz?” sorusuna katılımcılar, neden ihraç edildiklerini bilmedikleri yanıtı verdiği kaydedildi. Bununla birlikte görüşmecilerin büyük çoğunluğu ihraç sebebi olarak muhalif oldukları, muha HÂl işsizler: Mevcut kredi borçlarının yükü altında olduklarını ifade eden katılımcılar, evlerini ya da arabalarını satarak ekonomik sıkıntılarını bir süre için dengelemeye çalıştıklarını beyan etti. 40 görüşmeciden sadece 12’sinin iş bulduğu bilgisi de çalışmada yer aldı. Özel sektörde çalışma Okulların açılmasına ve Kurban Bayramına günler kala Diyarbakır’da sürgün edilen 264 öğretmen Eğitim Sen Diyarbakır 1 No’lu Şube binasında oturma eylemi başlattı. HDP Grup Başkan vekili Ahmet Yıldırım, Diyarbakır milletvekilleri İmam Taşçıer, Ziya Pir ve Sibel Yiğitalp öğretmenleri ziyaret ederek destek verdi. Diyarbakır 2 Nolu Şube Eşbaşkanı Recep Şimşek, eski AKP MYK üyesi Ayhan Oğan’ın “Biz yeni bir devlet inşa ediyoruz” sözlerini ha Türkü’yle Kürt’üyle, Alevisi’yle, Sünnisiyle, liberali muhafazakârıyla, sağcısıyla solcusuyla, bir bütün olarak bu gidişattan çok rahatsızlık duymaktadır. Korkusu demokrasi olan bir kişinin bu ülkeye katabileceği bir şey yoktur” dedi. İstifaya zorlanıyorlar Diyarbakır Barosu, İHD Diyarbakır Şubesi, Hak İnisiyatifi Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Mali Müşavirler Odası ve TİHV Diyarbakır Temsilciliği ortak açıklamay lif sendikaya üye oldukları ve yı deneyen görüşmecilerin bir tırlatarak, “Bir yıldır biz sendikalılar olarak saldı la Eğitim Sen üyesi öğretmenlerin sürgün edil iktidar partisi destekçisi olma kısmının ağır sömürü şartları rılarla karşı karşıyayız. Bir yıl önce 10 bin üyemiz mesine tepki gösterdi. Ortak açıklamada ko dıkları için ihraç edildiklerini de eklediği gözlemlendi. Tüm aile mağdur: “İhraç edildiğinizi öğrendiğinizde ilk tepkiniz ne oldu” sorusuna ya na dayanamayıp çalışmayı bıraktıkları, bir kısmının ise ihraç edildikleri için başvuruların reddedildiği belirtildi. İhraç edilenlerin KHK’leri “açlıkla terbi açığa alındı, bunların bir kısmı gözaltına alındı ve tutuklandı. KHK’ler ile bu arkadaşlarımızdan bir kısmı da ihraç edildi. Geri dönen arkadaşlarımız için de sürgün dedikleri yönteme başvurarak yerlerinden göçerttiler” dedi. HDP’li Yıl nuşan Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen, sürgün edilen eğitimcilerin siyasi, ekonomik ve ailevi sebeplerle istifa etmesinin amaçlandığını ve bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. l DİYARBAKIR nıt veren katılımcılar, bir ihraç dalgasını beklediklerini ancak listede isimlerini ilk gördüklerinde kısa süreli de olsa bir şaş ye etme yöntemi” olarak nitelendirdiği belirtildi. Geri dönmek istiyorlar: Haklarının gasp edildiği BARIŞ MİTİNGİ 10 EYLÜL’DE kınlık, bir şok hali ve burukluk yaşadıklarını anlattı. Görüşmeciler, gelecek, aile, eğitim sorumluluğunu üstlendikleri aile ni düşünen ve işlerine geri dönmek istediklerini belirten katılımcılar, işlerini gere alamamaları halinde ne yapacaklarına İstanbul Emek ve Demokrasi Koordinasyonu, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında 10 Eylül’de Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda miting düzenleyecek. “Barış, özgürlük, ada başlayacak. Koordinasyon bileşenleri dahil olmak üzere çok sayıda demokratik kitle örgütünün katılmasının beklendiği mitingde, Türkiye’nin içinde bulunduğu savaş koşullarına bireylerinin geleceği gibi kaygı dair net bir yanıt veremedikle let, OHAL’e hayır, KHK’ler iptal edilsin” şiarıy ve barışın gerekliliği vurgusu yapılacak. lar yaşadıklarını ifade etti. rine dikkat çekildi. l ANKARA la gerçekleştirilecek olan miting, saat 15.00’te l İSTANBUL / Cumhuriyet T.C. KARTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN Aşağıda niteliği belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddelesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. SIRA NO: 1 MAHALLESİ: SARIMEŞE ADA: 761 PARSEL: 3 YÜZÖLÇÜMÜ (M2): 6.369.79 m² BELEDİYE HİSSESİ: TAM İMAR DURUMU: Ticaret Alanı 3 Kat E: 1.00 TAHMİNİ BEDELİ (TL): 4.841.040,40 TL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ: 145.231,21 TL ŞARTNAME BEDELİ: 200.00 TL İHALE TARİHİ VE SAATİ: 4.09.2017 Saat: 10:10 İHALE YERİ: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dicle Caddesi No: 12 Kartepe/KOCAELİ adresindeki Belediyemiz Hizmet Binasının 3. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: GERÇEK KİŞİLERDEN: 1 Noter tasdikli imza beyannamesi, 2 Nüfus kayıt örneği, 3 İkametgâh belgesi, 4 Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5 İhale şartname bedeline ait makbuz, 6 Vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname TÜZEL KİŞİLERDEN: 1 Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 2 Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli), 3 Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2017 yılına ait), 5 Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 6 İhale şartname bedeline ait makbuz, 7 Vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 8 Ortak katılım olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi * Taşınmaza ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce 13.09.2017 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17. maddesi gereğince ilan olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 657169) T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2017/529 TLMT. Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 28/08/2017 1. İhale Tarihi : 06/10/2017 günü, saat 12:30 12:35 arası. 2. İhale Tarihi : 23/10/2017 günü, saat 12:30 12:35 arası. İHALE YERİ: Gümüşyolu Cad No:1 (Galeri 2000 Araç yediemin otoparkı) Üsküdar/İSTANBUL NO: 1 TAKDİR EDİLEN DEĞERİ TL.: 40.000,00 ADEDİ: 1 KDV: %1 CİNSİ (MAHİYETİ VE ÖNEMLİ NİTELİKLERİ): 34KY7251 Plakalı, 2016 Model, FIAT Marka, LİNEA URBAN 1.3 MULTİJET 95 Tipli, 199B100061149 Motor No’lu, NM432300006D26168 Şasi No’lu, Rengi Beyaz, ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE ÇİZİKLER MEVCUT OLUP SAĞ ARKA ÇAMURLUK VE ARKA TAMPONDA HASAR VAR (İİK m.114/1, 114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 659335) Bir çocuk daha okusun diye... 21. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (YEKÜV) www.yekuv.org yekuv@yekuv.org haber EDİTÖR: SERKAN OZAN TASARIM: BAHADIR AKTAŞ l CHP’Lİ YARKADAŞ: Gerçekleri yazanlar susturuluyor CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “İktidar partisi çürüdüğünün görülmemesi için gazetecileri susturmaya çalışıyor” dedi. İzmir’e bağlı Dikili Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Kitap Şenliği’nde düzenlenen panelde konuşan Yarkadaş, “Sözcü gazetesi muhabiri, Dikili’nin Atatürkçü evladı Gökmen Ulu ile Mediha Olgun’u üç ayı aşkın bir süredir iddianamelerini bile hazırlamadan cezaevinde tutuyorlar. Ne suç işlemiş Gökmen’le Mediha? Cumhurbaşkanı’nın tatil yaptığı otelin adını yazmışlar. Bu haber gerekçe gösterilerek iki arkadaşımız tutuklanıyor. Ortaya bir iddianame bile konulamıyor. Asıl hedeflerinin başta Sözcü olmak üzere, gerçekleri yazmakta ısrar eden tüm gazete ve gazetecileri susturmak olduğunu biliyoruz. Ama bunu başaramayacaklar” dedi. Cumhuriyet ve Birgün gazetesi çalışanlarının da aylardan bu yana haksız bir biçimde cezaevinde tutulduğunu belirten Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti: “Cumhuriyet çalışanları Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Ahmet Şık ve Emre İper de gerçeği yazan bir gazetenin mensubu olmanın bedelini ödüyor. Terör örgütü FETÖ’ye karşı tavırları net olan arkadaşlarımız, trajikomik bir suçlamayla cezaevinde tutuluyor. İktidar, Birgün çalışanı Mahir Kanaat ile Diken’in editörü Tunca Öğreten’i de aylardan bu yana cezaevinde tutuyor. Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Emre İper, Mahir Kanaat, Tunca Öğreten ve ismini sayamadığımız onlarca basın mensubunun tek suçu iktidarın yaşadığı çürümeyi göstermek.” Yarkadaş konuşmasını bitirirken, “Gökmen’e, Mediha’ya, Cumhuriyet’in tutuklu çalışanlarına, Mahir’e selam olsun” deyince, Panele katılan yaklaşık 850 kişi isimleri okunan gazetecileri dakikalarca alkışladı. Kürsüye, Gökmen Ulu’nun Dikili’de yaşayan babası Mehmet ile kardeşi Çisem’i de davet eden Yarkadaş, kendisine verilen çiçeği Ulu Ailesi’ne takdim etti. Baba Ulu, “Oğlumla gurur duyuyorum” dedi. Dinleyiciler de alkışla destek verdi. l Haber Merkezi l ‘TAHLİYE OLACAĞIM’ Murat Aksoy bir yıldır cezaevinde 31Mart akşamı FETÖ üyeliği suçlama sı ile tutuklu yargılandığı davadan tahliye edilip aynı gece İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın başlattığı soruşturma kap samında bu kez de darbeye teşebbüs iddiasıyla gö Murat Aksoy zaltına alınarak tutuklanan gazeteci Murat Aksoy, tutuklulukta 1 yılını doldurdu. Ak soy, avukatlar aracılığıyla cezaevinden gön derdiği mesajda, “Gazeteci olduğumu mah kemenin de tespit edeceğine hem de en kı sa sürede tahliye olacağıma olan inancım tam” dedi. Aksoy, mesajında şunları kay detti: “Türkiye’nin iyi ve güzel insanları he pinize Silivri’den merhaba. Bugün tam 368 gün oldu ailemden, eşimden, kızımdan ve oğlumdan ve tüm sevdiklerimden ayrılalı... Tek suçum gazetecilik. Son on yılda 5 bin 274 kişi ile 48 bin telefon irtibatı kurmu şum ve 2 kez ağırlaştırılmış müebbeti, bu 5 bin 274 kişiden 13’ü ile görüşmem nede niyle istiyorlar. Her zaman demokrasiyi, öz gürlüğü ve adaleti savundum; savunmaya da devam edeceğim. Ailemi ve çocuklarımı Türkiye’nin iyi ve güzel insanlarına emanet ediyorum” l İSTANBUL / Cumhuriyet l İSPANYOL YARGISINA BAŞVURDU Akhanlı’nın iade süreci bitmedi Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı’nın, Türkiye’nin talebiyle İspanya’da bir günlüğüne gözaltına alınmasına sebep olan kırmızı bültenin Interpol tarafından kaldırılmasına rağmen Türkiye’ye iade süreci sona ermedi. Akhanlı, Almanya’ya geri dönebilmek için İspanyol yargısına başvuruda bulundu. Akhanlı, “İspanyollar faşizmin insanlık için ne anlama geldiğini tarihte tecrübe edip öğrenmişken nasıl olur da beni faşizme kayan Türkiye’ye göndermeyi değerlendirebilirler” dedi. Avukatlarından Gonzalo Boye, İspanyol makamlarını çok kolay iade kararı vermekle suçlayıp Madrid’in Türkiye’ye 13 kişi iade ettiği bilgisini paylaştı. Avukatlar, İspanya’yı terk etmesi yasak olan Akhanlı’nın Almanya’da hayatını devam ettirmesine izin verilmesini istedi. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog