Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Pazartesi 28 Ağustos 2017 EDİTÖR: ELİF TOKBAY TASARIM: EMİNE BİLGET haber 3 320/180 350 /2 5 0 270 /1 8 0 300 /1 9 0 310 /1 8 0 310/11 0 310 /1 7 0 290 /1 6 0 370 /2 0 0 350 /22 0 290 /1 6 0 320 /2 3 0 230 /1 4 0 330 /2 5 0 250 /1 4 0 190/1 1 0 300 /1 8 0 240 /1 9 0 230/1 2 0 300/1 90 250/1 70 300 /2 2 0 TARİHTE BUGÜN 1922: Büyük Taarruz’u sürdüren Türk ordusu Kütahya’yı düşman işgalinden kurtardı. 1828: “Savaş ve Barış”ın yaratıcısı Rus yazar Lev Tolstoy doğdu. Kimyasal dönüşüm Ankara’da sokağa bırakılan atıklar HALK SAĞLIĞINI TEHDİT ediyor Varillerin üstündeki etiketlerde solunmaması, gözle temas etmemesi gerektiği, kansere neden olabileceği açıkça görülüyor. Ankara’nın Mamak ilçesi Bostancık Mahal likle gece yarısından sonra getiriliyor. Çocukların lesi’ndeki kentsel dö oyun alanına dönü nüşüm tehlike saçıyor. şen ve atıkların bı Ankara’nın göbeğinde rakıldığı yıkıntı ki 1577/1 Sokağı’nın lar bölgesinde her ortasına, yıkık dökük binaların arazisine kimyasal atıklar ge AKüyçküuktkaya hangi bir koruyucu önlem alınmadığı gözleniyor. Üzerin ce yarısı kaçak şekilde de kimyevi mad depolanıyor. Kimyasal atık de üretiminde kullanıldığı ya la ilgili ne Ankara Büyükşe zan malzemeler herhangi bir hir Belediyesi’nin ne de Ma güvenlik önlemi alınmayan mak Belediyesi’nin denetimi alanda güneşe ve dış tehlike var. Yurttaşların günlük ha lere açık vaziyette bulunuyor. yatını sürdürdüğü ve atıkla Belediye ekiplerinin temiz rın konulduğu bölgede emni lik için dahi uğramadığı böl yet şeridi bile yok. Çok sayıda ge yaşanabilecek bir felake varilin üzerinde “yaklaşılması tin habercisi durumunda. tehlikeli ibaresi”nin bulunma Varillerin atıldığı yerleşim sı tehlikenin boyutunu gözler alanı içindeki bölgede so önüne seriyor. kak hayvanlarının etkilendi Bir taraftan konut inşaatla ği hatta bir kedinin de öldü rının yükselmeye devam et ğü belirtiliyor. tiği mahalleye atıklar özel l ANKARA Zaman zaman çevreye koku yayıldığını söyleyen mahalle sakinleri herhangi bir sağlık ve çevre sorunu yaşanmasından endişe ediyor. Ege’de kayyımlı talan Paralel soruşturması kapsamında kayyımla yönetilen Koza altın madeni, Kuzey Ege’yi talan ederken, kamu kurumları ÇED kararlarıyla şirketin önünü açıyor HAKAN DİRİK Koza altın madeni, paralel yapı soruşturması kapsamında Eylül 2015’te kayyıma devredilmişti. Bu tarihten sonra kapatılmayı gerektiren mahkeme kararları alınmasına karşın, altın madeni işletilmeye devam ettiği gibi, sürekli kapasite artışları gündeme geldi. Şirketin Dikili Çukuralan’daki altın madeni için de 3. kez kapasite artırım isteği bulunuluyor. Bunun için geçen yıl 7 Ocak’ta köy kahvesinde yapılacağı duyurulan ÇED halkın katılım toplantısına, şirket çalışanlarının mekânı tamamen doldurması nedeniyle köylüler katılamadı. Filiz Aker Şaşmaz Sosyal medyada Filiz Aker ile Vatan Şaşmaz’ın bir arada olduğu fotoğraflar yer aldı. Vatan Şaşmaz öldürüldü Oyuncu ve sunucu Şaşmaz, eski manken Filiz Aker tarafından bir otelde sırtından vuruldu. Aker aynı silahla intihar etti Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz (43) ile eski yerinde yaptıkları incelemede; Aker’in, Şaşmaz’ı sır manken Filiz Aker (54) Be tından vurduktan sonra ay şiktaş’taki otel odasında ölü nı silahla başına ateş ede bulundu. Aker’in, Şaşmaz’ı rek yaşamına son verdiğini sırtından vurduğu, ardından tespit etti. kendisini başından vurarak Bu arada, otel odası intihar ettiği belirlendi. nın Filiz Aker adına tutul Beşiktaş Cihannüma Ma duğu ve incelenen güven hallesi’ndeki lüks bir otelin görevlileri, bir odadan silah sesleri gelmesi üzerine, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Adalı Şaşmaz’ın 2 yıl önce evlendiği Yasemin Adalı’nın 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Adalı, acı haberi ailesinin yanında lik kamerası kayıtlarından odaya başka kimsenin girmediğinin görüldüğü öğrenildi. Green Card sahibi ve ABD’de yaşayan Filiz girdikleri odada, sunucu ve tatildeyken Tarsus’ta aldı. Aker’in yaklaşık bir ay ön oyuncu Vatan Şaşmaz ile es ce Türkiye’ye döndüğü be ki manken Filiz Aker isimli kadını, silah lirtildi. Filiz Aker’in, sosyal medya hesap la vurulmuş olarak buldu. Yapılan kont larında son gönderisinde Vatan Şaşmaz rolde, sırtına 4 kurşun isabet eden Şaş ile olan bir fotoğrafını paylaştığı görüldü. maz ile başından vurulan Aker’in hayatı Filiz Aker’in paylaşımlarında silahlı foto nı kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay ları da dikkat çekti. l Haber Merkezi Altın madeni Kuzey Ege’nin doğasını tahrip ediyor. Duyuru saatinden 10 dakika önce başlayıp, 15 dakika sonra bittiği açıklanan toplantıyı, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü “yapılmış” kabul etti. Buna itiraz eden Bergama Çevre Platformu, hukuksuzluğu tutanak altına alarak, toplantının yapılmış sayılamayacağını, yöre halkının katılımıyla gerçekleştirilmesini talep etti. Ancak itirazı dikkate almayan valilik, kayyımla yönetilen şirketin ÇED sürecini işletti. İzmir Çevre İl Müdürlüğü İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu da ÇED raporunu yeterli bularak, 23 Ağustos’ta nihai onayını verdi. Çevreciler, şimdi 5 Eylül’e dek görüş ve değerlendirmeye açılan karara karşı önce itiraz dilekçelerini hazırlıyor. Ardından da ÇED olumlu belgesi mahkemeye taşınacak. Süreci yakından izleyen çevreci avukatlardan Arif Ali Cangı, “Kayyımdan sonra da Bergama’da değişen bir şey olmadı. Şimdi bir kez daha herkesin Bergamalı olması gerekiyor” dedi. Laiklik, inançta adalet demektir! Dünkü yazımda bahsettiğim üzere 2013 yılında Diyanet’in etnik ve din jik” deyişle çoktanrıcılığı (“politeizm”) getirmişti. Evet, uç bir örnek vermiştim, sel temelli farklılıklar karşısın ama deşmek istediğim, “kutsal” da, özellikle Güneydoğu (Kürt tasarımının ve inanç pratiğinin lük, Şafiîlik, Alevilik) bağlamın her türlüsüne ne ölçüde açık da nasıl bir yaklaşım geliştirme olunup olunamayacağıydı. sinin tartışıldığı çalıştayda katı Sonuç olumsuzdu. Ve eğer lımcıydım. “Biz bunu kabul edemeyiz” de Çalıştayın tartışma gündemi niyorsa inançta adaleti bu ku kaçınılmaz olarak Diyanet’in rum bünyesinde hayata geçir farklı inançlar karşısındaki po me imkânı da yoktu. zisyonu meselesine doğru da Çünkü İslam temelli bu red ha genel bir çerçeveye geniş diye doğrultusunda Avustral ledi. ya totemizminden Arap putpe Toplumun tüm farklılık ve çe restliğine (çoktanrıcılığa), Zer şitliliğini kuşatabilecek, böyle düşt Mecusiliğine, Arap, Türk ce herkes tarafından kabul gö ve Kürt Aleviliğine, nihayet Sür rebilecek bir Diyanet mümkün yanilik ve Ezidiliğine açılan yel müydü? pazedeki her inanç, sadece de Diyanet, “adil” bir din kurumu rece farkı ile birbirinden ayrıl olabilir miydi? maktaydı. İslam karşısında ma HHH hiyetleri farksızdı. “Belki” diyerek şu iyi niyet Hak din, dolayısıyla yegâne li “antropolojik” öneride bulun “gerçek” inanç, İslam’dı. dum: O zaman, inançta adale Madem ki “SünniHane ti, farklı din ve inanç sistemleri fi” anlayışın hâkim olduğu bir ne eşit ve tarafsız yaklaşımı Di Diyanet’in inanca eşit ve taraf yanet marifetiyle sağlamanın sız, yani adil yaklaşabilmesi olanağı yoktur. Zaten kurumun ne yönelik kuşkular var. Ağırlık mevcut “mevzuat”ı da buna el lı olarak Alevi, bunun yanı sıra vermemekte. Alevi olmayan “seküler” kültürel HHH dokulu yurttaşlardan, keza gay Dolayısıyla inançta adaletin riMüslim azınlıklar ve diğer iri yolu ancak laiklikten, daha doğ liufaklı inanç pratisyenlerinden rusu “çoğul toplum laikliği”nden de yükselen kuşkular... geçer. Öyleyse Diyanet’i (bizde hiç Çünkü laiklik, kökene gidildi olmayan) “karşılaştırmalı din ça ğinde siyasete sirayet etmiş din lışmaları” itkisiyle hareket edip ve mezhep temelli adaletsizlik bir “kültürelevrensel” olarak lerin üstesinden gelme, inanç her zamanzeminde karşımıza çeşitliliği karşısında tarafsızlığı çıkan “kutsal”ın farklı tezahürle koruma, böylece sosyal barışı rini yansıtan bir platform olarak mümkün kılma yolunda bir çö düzenleyelim... züm olarak önerilmiştir. Dedim!.. Din ve inanç, çeşitlenir. Bir Bunu dedikten sonra da din ya da inanç, kendi içinde de Avustralya Yerlileri’nin “tote çeşitlenir; mezhepler, cemaat mizm” inancından bahsettim. ler, tarikatler vs. olarak... Fransız sosyolog Durkheim’in Bir ulusdevlet coğrafyasında bu hususta hâlâ çığır açıcı nite kendisini gösteren din ve inanç liğini koruyan eserinden (“Din temelli bu çeşitlilikler, eğer dev sel Yaşamın İlksel Biçimleri”) ve letin bir inanç önceliği varsa, bu onun totemizm örneği temelin doğrultuda bir resmi kurumsal de dinin başlangıcını “kutsal” laşma da olmuşsa inançta ada arayışı ile ilişkilendiren yaklaşı let imkânsızlaşacaktır. mından dem vurdum. Dahası kendisini devletle ay Ve Diyanet bünyesinde tote nı dini “meşrep”ten sayan bir mizmi dahi “değer”lendiren bir dolu oluşum, tarikat, cemaat, bakış açısı ve çalışma stratejisi çevre arasında, aynen bugün nin hayata geçirilmesi “hayal”ini bu memlekette hepimizin gözü ortaya attım. önünde olduğu gibi rekabet ve HHH çatışmalar da yoğunlaşıp derin Hemen kararlı bir rahatsızlık leşecektir. kendini gösterdi. “Din ulema Bundan tek kaçış ve çıkış yo sı” hüviyetine de sahip Diyanet lu laikliktir. yetkilileri, “Biz bunu kabul ede Bir devletin inançlar karşısın meyiz, çünkü bu putperestlik da eşit ve tarafsız davranma tir” dediler. hususunda zafiyetini giderebile Totemizm, akla İslamönce cek tek ilaç laikliktir. si “Cahiliye” dönemi Arap put İnançta adaletin imkânı, la perestliğini, daha “antropolo ikliktir. Başkan Işıklar’dan arazi mafyasına karşı uyarı Silivri’deki tarımsal üretime destek vermek ve tanıtılmasını sağlamak amacıyla Kadıköy Mahallesi’nde düzenlenen 6’ncı Karpuz Festivali’nde konuşan Belediye Başkanı Özcan Işıklar, İstanbul’un yanı başında, tarım yapılmasını ısrarla savunduğunu belirterek beton ve demirin kimliği yok ettiğini söyledi. Işıklar, “Arazi mafyaları rahatsız ediyor, görüyorum. Arsalara direkler takıp etrafını tel çitlerle çeviri yorlar. Hiçbirinin ruhsatı, iskânı yok. İşte bir şehir böyle varoşlaşır, kimliksizleşir ve üretimin dışına çıkarılır. Bu topraklara gözümüz gibi bakacağız” dedi. Belediye Başkanı Işıklar, “Burada bir şey yetişmez diye bir algı yaratarak buraların yağmalanmasını önlememiz için bu festivallerin çok büyük önemi var. İddia ediyorum; dünyanın en iyi karpuzunu Kadıköy yetiştiriyor” dedi. l İSTANBUL / Cumhuriyet GÜMÜsLÜK ARıON BEACH +90 (252) 388 63 33 +90 (532) 374 63 73 www.arionbeachgumusluk.com C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog