Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Pazartesi 28 Ağustos 2017 haber 14 EDİTÖR: HAKAN AKARSU TASARIM: BAHADIR AKTAŞ Öykücü Oktay Akbal ERDAL ATABEK Öykücü Oktay Akbal. Türk edebiyatının köşe taşlarından. Öykücü, romancı, şair. O kalıcı yanını sanat tarihçilerine bırakalım. Dünya çapında bir sanatçıdır Oktay Akbal. Sait Faik gibi. Orhan Veli gibi. Ben dostum Oktay Akbal’ı yazmak istiyorum. O insancıl, anlayışlı, değer bilen, değer veren çocuk yürekli büyük sanatçıyı. Bütün dünyayı bildi. Bütün dünyayı düşündü. İnsanlığın daha iyi şeyler yaşamasını istedi. Bu evrensel aydınlanmacı düşünür, hep ülkesinin bir yurttaşı oldu. Ülkesi için üzüldü, ülkesi için kaygılandı, ülkesi için yazdı, ülkesi için acı çekti. Atatürkçü bir yurtseverdi. Gazetedeki köşesinde ülkede yaşananları yorumlarken de ülkesinin geleceğini düşündü. Uygar bir ülkesi olmalıydı. İnsanca yaşanan, emekle kalkınan bir ülkesi olmalıydı. Sömürüsüz bir dünya olmalıydı. Savaş olmalıydı. Ülkede diktatörlük olmalıydı. Düşündüğü gibi olmuyordu, o da üzülüyordu. Bir dostu ona ‘yıllardır yazıyorsun Oktay ama istediğin şeyler de hiç olmuyor’ demişti, Oktay Akbal bu söze üzülmüştü. Yazmıştı köşesinde bunu ve yorumlamıştı; ‘Dostuma hak verdim. Yazıyorum da ne oluyor? İşte yaz dur. Bir yararı olmuyor’. Ben de kendi köşemde yanıt vermiştim; ‘Sevgili Oktay Akbal. Sen yıllarca yazdın, ben de seni yıllarca oku Oktay Gazetemiz yazarı ve Türk Eedebiyatının öykü, roman, deneme ustası Oktay Akbal ölümünün 2. yıldönümünde anılacak. Muğla Belediyesi tarafından düzenlenecek olan tören kapsamında Akbal’ın bugün ilk olarak saat 11.00’de Akyaka beldesindeki gömütü ziyaret ediledum, işte ben de okuduklarımı yazıyorum. Yazdın yazdın, böyle oldu.’ Sonra görüştük. Doğru doktor’ dedi. Elbette yazmamız boşa gitmiyor ama insanın canı sıkılıyor.’ Doğruydu. Hepimizin canı sıkılıyordu. Hâlâ sıkılıyor. Keşke bizim yazılarımızla olsa istediklerimiz ama elbette öyle değil. Bizim görevimiz, bildiğimiz, inandığımız doğruları toplumumuzla paylaşmak. Aydını nasıl tanımlar Jean PaulSartre? Aydın, düşünen, soran, tartışan, bilmek için, bulmak için uğraşan, bildiklerini, bulduklarını paylaşan Edebiyata adanmış ömür 20 Nisan 1923 tarihinde İstanbul’da doğan Oktay Akbal, Kumkapı’daki Saint Benoit Fransız Lisesi’nde başladığı ortaöğrenimini, 1942 yılında İstiklal Lisesi’nde bitirdi. Bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk (1944) ve Edebiyat (1946) fakültelerine devam eden Akbal, yükseköğrenimini yarıda bırakarak kendini yazarlığa verdi. 1943 ve 1944 yıllarında Serveti Fünun Uyanış dergisinde sekreterlik, 1947 ve 1951 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu’nda memurluk yaptı. Oktay Akbal’ın 1939 ve 1940 yıllarında Yeni Sabah ve İkdam gazetelerinde çevirileri ve öyküleri yayımlandı. Büyük Doğu dergisinde her hafta Dünya Fikir Sanat Hareketleri sütununu yazan Akbal, 1951 ve 1956 yılları arasında Vatan gazetesinde, düzeltmen, sekreter ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı. 1956’da köşe yazarlığına başlayan Oktay Akbal, 1969 yılından bu yana (kısa bir dönem Milliyet gazetesinde yazdı) gazetemizde köşe yazarlığı yaptı. Ak Akbal anılıyorbal28Ağustos2015tarihindeyaşamınıyitirdi. cek. Saat 16.30’da Akyaka Yücelen Hotel Toplantı Salonu’nda “Oktay Akbal Öykü Anma Günleri”, Münir Akalın’ın 10 dakika süren mini konseriyle başlayacak. Ardından 5 dakikalık görsel ve Akbal’ın kendi sesinden dinleti sunulacak. Oktay Akbal’ın dostu Hamdi Yücel Gürsoy’un yapacağı açılış konuşmasının ardından Hikmet Altınkaynak, Coşkun Özdemir, Cengiz Gündoğdu ile Oktay Akbal’ın eşi Ayla Akbal ve Muğla Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün birer konuşma yapacaklar. Konuşmaların arasında 10’ar dakikaya sığdırılan şiir (Erol Ertuğrul) ve öykü (Berrin Taş) okumaları da yer alacak. l İSTANBUL/Cumhuriyet ve yaşama bu doğrularla müdahale eden kişidir. Bunu yapıyor musun? Yoksa, silik soluk sızıltılarla, eğrilmiş bir ağızla birilerinin bir şeyler yapmasını mı bekliyorsun? Olayın ayrımı budur. Oktay Akbal, edebiyatın özel dünyasında öykülerini yazmanın serinliğinde yaşamını gölgelendirebilirdi. Ama ‘O’, öyle yapmadı. Ülkesinin uygarlık mücadelesinin kızgın güneşinde kalemiyle mücadele etmeyi seçti. Edebiyatçı ününü riske etmekten kaçınmadı. 12 Eylül döneminin anayasa referandumunda ‘hayır’ oyu verilmesini yazdığı için hapis cezasına çarptırıldı ve yattı. İlhan Selçuk ile çıktığı ‘Aydınlanma Yolculuğu’nda ödün vermeden yürüdü. Ülkemizde kültür insanlarımızı yaşatacak bir ‘Aydınlanma Akademisi’ yok. Biz elbette bunu kuracağız. Ama Oktay Akbal benim ‘Aydınlanma Kültürü Akademi’mde seçkin yerini almıştır. Dünya üzerinde Türk dili yaşadıkça, edebiyat var oldukça Oktay Akbal sonsuza kadar yaşayacaktır. Bizim sevgimiz, saygımız, hayranlığımız, şükranımız da bu büyük ustanın yanında yaşasın. T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN (KAMULAŞTIRMA DUYURUSU) ESAS NO: 2017/247 Davacı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından Hüseyin Akar aleyhinde mahkememizin 2017/247 esasında açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmazın Tescili davasında; İstanbul ili, Sancaktepe ilçesi, Samandıra Mah. 8242 ada, 1 parselde kayıtlı 3.000,00 m² alanlı taşınmaz MaltepeBaşıbüyükSamandıra Arası Yol Kavşak Uygulama Projesi alanında kaldığından taşınmazın 2.481,23 m²’lik kısmı ve üzerinde yer alan muhdesatların kamulaştırılmasına karar verildiği, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca tüm işlemlerin tamamlandığı, ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı bildirilerek kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili istenilmiş bulunmakla, Aşağıdaki hususların ilanına karar verilmiştir. a) Kamulaştırmaya konu taşınmaz; İstanbul ili, Sancaktepe ilçesi, Samandıra Mah. 8242 ada, 1 parselde kayıtlı 3.000,00 m² alanlı taşınmazın 2.481,23 m²’lik kısmı kamulaştırılmıştır. b) Taşınmazın maliki olan Hüseyin Akar davalı olarak gösterilmiştir. c) Kamulaştırma İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılmıştır. d) 2942 sayılı yasanın 14. maddesi uyarınca, davalının kendisine yapılacak tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açma hakkı olup, açılacak davalarda nusumetin (c) bendinde yazılı idareye yönlendirilmesi gerekmektedir. e) Yukarıda sözü edilen 30 günlük yasal süre içerisinde dava açılması halinde, davanın açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının belgelendirilmemesi durumunda kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırma yapan idare adına tescil edilecektir. f) Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli (Türkiye Vakıflar Bankası İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Şubesi’ne) yatırılacaktır. g) Davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirilmesi gerekmektedir. h) Yukarıda esas numarası bildirilen davanın duruşması 28.09.2017 günü saat 11.55’da İstanbul Anadolu 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecektir. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi uyarınca duyurulur. 22/08/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 658044) T.C. YILDIZELİ ASLİYE (AİLE) HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Esas No: 2016/655 Davacı: K.H Davalı: BARIŞ TOPÇU 47263229960 Mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında, mahkememizce adresinize tebligat çıkarılmış olup, tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 13/10/2017 günü saat: 10:20’de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde 6100 S. HMK’nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz bildirilerek duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 656990) T.C PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI SIRA: 1 MEVKİ: Palandöken MAHALLESİ: Osman Gazi TAŞINMAZIN VASFI: Ticari Konut Arsası ADA: 5927 PARSEL: 19 YÜZÖLÇÜM M²: 2.990.00 MUHAMMEN BEDELİ: 2.691.000,00 TL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ: 80.730,00 TL İHALE TARİHİ: 07.09.2017 İHALE SAATİ: 14.00 AÇIKLAMA: Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarıdaki taşınmaz 2886 Yasanın 17 ve 35/a Maddesi uyarınca Kapalı Teklif usulü ile satışları yapılacaktır. İhale 07.09.2017 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14.00 de Palandöken Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerin; 1 İkametgâh ilmuhaberi, nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi, vekaleten katılmak isteyenlerin 2017 yılı tasdikli vekaletnamelerini ,tüzel kişiler adına katılacak olanların yetki belgeleri ile imza sirkülerine ilişkin belgeler ile geçici teminatın yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektuplarını ihale saatine kadar komisyona verilmesi zorunludur. 2 Satışı yapılacak Ticari Konut arsası ihale onay tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde İhale bedelinin % 50’si peşin olmak üzere geri kalan %50 ise 24 (yirmidört) ay eşit taksitle Tefe Tüfe farkı uygulanarak ödenecektir. Satışı yapılacak olan arsa KDV’den muaftır. Diğer her türlü yasal vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri alıcıya aittir. 3 Arsa satışı için ihale dosyası almak zorunludur. 4 Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 5 Kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihaleye katılacak isteklilerin Tekliflerini 07.09.2017 tarihi saat 13.30’a kadar Palandöken Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne tekliflerini vermek zorundadırlar. 6 Posta ile gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır. 7 İhaleye ilişkin şartname ve ekleri 250,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alınabilir. İLAN OLUNUR Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 653706) AKUT yaz 2930’a gönder, 10TL bağış yap, bir can da sen kurtar! Sigmar Gabriel Almanya Dışişleri Bakanı: Avrupa’dan uzaklaşan Türk hükümeti Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türk hükümetini Avrupa’dan ve Avrupa’nın temel değerlerinden uzaklaşmakla suçladı. Berlin’de “Hükümetin Açık Kapı Günü” toplantısında halkın Türkiye’ye ilişkin sorularını yanıtlayan Gabriel “Türk hükümeti biz Türkiye’den uzaklaşıyormuşuz izlenimi yaratıyor. Bu doğru değil” dedi. “Türkiye’ye karşı siyaset yapmadıklarını, bu hükümet ve yarattığı etkiyle sorunları olduğunu, Erdoğan yüzünden çok sayıda gazeteci, bilim insanı ve aydının vatansız kaldığını” dile getiren Sosyal Demokrat Partili (SPD) bakan, “Türkiye’yi otokratik bir ülke mi yoksa diktatörlük olarak mı değerlendiriyorsunuz” sorusunu “Almanya demokratik olmayan ülkelerle diplomatik ilişkilerini kesmiş olsaydı, Dışişleri Bakanlığı’nda oldukça tasarruf ederdik, ama o zaman da hiçbir etkimiz olmazdı” diye yanıtladı. AB’nin Türkiye ile üyelik müzakerelerine son vermemesi gerektiği uyarısında bulunarak şunları söyledi: “Erdoğan bunu bekliyor, çünkü o zaman çıkıp ‘bakın işte bunlar böyledir, bunlar bizi istemiyorlar’ deme fırsatını ele geçirecek.” 50 yıl süren ve başarısızlığa uğrayan müzakere sürecinden “Türklerin çoğunun Almanya ve Avrupa’ya duydukları sevgi nedeniyle hayal kırıklığına” uğradığını belirterek “Erdoğan yaptığı propagandayı bu hayal kırıklığı üzerine inşa ediyor” dedi. 5 aydır tutuklu 1 Alman daha Bu arada Bild am Sonntag gazetesi Türkiye’de 54 Alman vatandaşının cezaevinde bulunduğunu duyururken daha önce bilinmeyen bir vakayı da aktardı. Bild, Schwerin kentinden 55 yaşındaki David B. adlı Alman vatandaşının nisandan beri Türkiye’de tutuklu bulunduğunun bugüne dek kamuoyundan saklandığını, Kudüs’e hacca giderken Polonya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye gelen David B’nin azınlıklar ve baskıya uğrayanlarla ilgili hassasiyeti uyarınca İstanbul’da Kürt bir ailenin yanında kalmasının ardından güneye inerek İsrail’e gitmeye çalıştığını, şimdiyse Erzurum’da bir gözaltı merkezinde tutulduğunu yazdı. Bunun üzerine Alman Dışişleri, SİM kartına el konulan ve haftalarca kimseye ulaşamayan David B’nin Alman yetkililer tarafından ziyaret edildiğini belirtti. l Dış Haberler MACRON, ERDOĞAN’I 2. KEZ ARADI ‘Tutuklu gazeteciyi serbest bırakın’ Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tükiye’de tutuklu bulunan 27 yaşındaki Fransız gazeteci Loup Bureau’nun serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ikinci kez telefonla aradı. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, ‘Cumhurbaşkanı 26 Temmuz’da Şırnak’ın Silopi ilçesinde tutuklanan gazeteci Loup Bureau’nun cezaevindeki tutukluluk koşullarının iyileştirilmesinin ötesinde, acilen serbest bırakılmasını ve Fransa’ya gönderilmesini istedi’ ifadesi yer aldı. Elysee, Macron ve Erdoğan’ın yanı sıra, Dışişleri Bakanlarının da olumlu bir sonuca ulaşmak için temaslarının devam edeceğini bildirdi. Ayrıca, eylülde New York’ta yapılacak BM Genel Kurulu’nda Erdoğan ve Macron’un bir araya gelme kararı aldığı da vurgulandı. Haziranda Irak üzerinden Türkiye’ye giriş yaparken Habur Sınır Kapısı’nda gözaltına alınan Fransız gazeteci Bureau, “terör örgütüne yardım ve yataklık” suçlamasıyla Şırnak’ta çıkarıldığı mahkeme tarafından bir hafta sonra tutuklanmıştı. Atatürk heykeline saldıran tutuklandı Eskişehir’de belediye binası önündeki bronz Atatürk heykeli kaidesinin üzerindeki yazıyı sprey boyayla tahrip eden 50 yaşındaki Osman M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırgan Osman M., Tepebaşı Belediyesi hizmet binası önünde bulunan Atatürk heykelinin kaidesindeki “Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır” yazısına yeşil sprey boya sıkıp çarpı işareti yaptı. Osman M. tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi’ne gönderildi. l ESKİŞEHİR/DHA C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog