Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

IBS Göztepe’ye sponsor İzmir’in sembol futbol takımlarından Göztepe ile IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği arasında forma sigorta sponsorluğuanlaşmasıimzalandı. DOLAR 3.4980 AVRO 4.1240 FAİZ 11.66 0.2 kuruş 0.5 kuruş 0.03 puan 8 sigorta@cumhuriyet.com.tr TASARIM: BAHADIR AKTAŞ Küresel afetlerdeki kayıplar yarıya düştü Afetlerden doğan küresel sigortalı kayıplar 2017’nin ilk yarısında 23 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 36 milyar dolar seviyesindeydi. En büyük risk deprem değil iklim değişikliği Marmara Üniversitesi Sigortacılık Bölümü son sınıf öğrencileri, önce iklim deği şikliğiyle ilgili sektöre kaynak olabile cek bir rapor hazırladı. “İklim Değişik liği Riskleri ve Yönetimi” adlı raporda, Türkiye ve dünyada iklim değişiklikle rinin ülkelere, eko nomiye ve sigorta cılığa etkileri ele alınıyor. Yeliz Er ginsoy, Kerem Çi lek, Kübra Arslan, Semra Yalçın ve Es ra Erdil tarafından OBülcyaüyktaş hazırlanan raporda, iklim değişikliği, doğrudan ya da dolaylı olarak kü resel atmosferin bileşimini bozan do ğal olaylar ve insan etkileri sonucun da iklimde oluşan bir değişiklik olarak tanımlanıyor. Raporda, sigorta sektö rünün devamlılığı için iklim değişikli ği sorununun birinci gündem madde si olarak ele alınması ve acil harekete geçilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. Ülkede başta iklim değişikliğinden kaynaklanan doğal afetler üst üste yaşanarak ciddi maddi kayıplara yol açarken, dünyada meydana gelen hasarlardan kaynaklanan zararların azaldığı görülüyor. Ön tahminlere göre, global sigortalı ve ekonomik kayıplar, 2017 yılının ilk yarısında yıllık olarak geriledi. Afetlerden doğan sigortalı kayıplar 2017 yılının ilk altı ayında 23 milyar dolara geriledi. Söz konusu kayıplar bir önceki yılın aynı döneminde 36 milyar dolardı. Felaketlerden kaynaklanan toplam ekonomik kayıplar ise daha az ve daha az şiddetli olayların sonucu olarak 117 milyar dolardan dönem boyunca keskin bir düşüşle 44 milyar dolara geriledi. Reasürans şirketi Swiss Re’nin Ön Sigma raporuna göre, şubattan mayıs ayına kadar dört ayrı şiddetli hava olayı, dönem boyunca ABD’de 1 milyar dolar dan fazla sigortalı kayıplara neden oldu. En büyük kayıp mayıs ayında Colorado’da sağanak ve Amerika’nın güney ve orta bölgelerindeki diğer bölgelerdeki şiddetli rüzgârlardan kaynaklanan ağır hasar veren dört günlük uzun bir fırtına oldu. Yalnızca bu fırtınanın ekonomik kayıpları 2,2 milyar dolar, sigortalı zararlar ise 1,9 milyar dolard oldu. Artabilir 44 milyar dolarlık toplam küresel ekonomik kayıptan 2017 yılının ilk yarısında doğal afetler tek başına 41 milyar dolar iken, 2016 yılının ilk yarısında 110 milyar dolar iken kalan 3 milyar dolar insan kaynaklı felaketlerden kaynaklanıyordu. Doğal felaketlerden kaynaklanan küresel sigortalı zararlar, bir önceki yıldaki 30 milyar dolardan 20 milyar dolara, insan kaynaklı afetlerden kaynaklanan sigortalı zararlar ise 6 milyar dolardan 3 milyar dolara geriledi. 2017’nin ilk yarısında yaşanan afet olaylarında 4 bin 400 kişi hayatını kaybetti. Türkiye’de ise dokuz gün arayla dolu ve sel felaketlerinin yanı sıra özellikle ülkenin güney sahillerinde ardı ardına yaşanan depremler hem korkuya hem maddi ve manevi zarara yol açtı. Türkiye Sigorta Birliği, söz konusu zarara ilişkin bir bilanço açıklamakla birlikte, gelecek yeni başvurularla artabileceğini hatırlatıladı. Ülkede, yılın ilk yarısında depremlerde 12 milyon, dolu ve sellerden de 284 milyon liralık zarar oluştu. 1980’den sonra arttı Rapora göre, iklim değişikliğinin neden olduğu doğal afet etkilerinin, bölgelere ve ülkelere göre farklılık göstermekle birlikte özellikle 1980 yılından itibaren hızla artarak devam ettiğine işaret ediliyor. Sigortacı gazetesinde geniş bir özeti yer alan raporda, gençler, dünyadaki etkilerine bakıldığında iklim değişikliğini en çok etkileyen doğal afetlerin meteorolojik kaynaklı olduğuna dikkat çekiyor. Raporda şu bulgular yer alıyor; n En çok zarar depremden beklenirken sel ve su hasarları daha büyük zarara neden oldu. n Dünyadaki iklim değişikliği kökenli doğal afetlerin en belirgin örneklerinden biri ‘Tayland Seli’. n Tayland’daki beş endüstriyel bölgedeki toplam ekonomik kaybın 3 milyar 300 milyon dolar olduğu da tahminler arasında. n Türkiye’de başta kuraklık ve seller olmak üzere meteorolojik ve hidrolojik afetler oldukça sık meydana geliyor. n 2010’da neredeyse tüm ekstrem olayların yarısını, yüzde 46’sını fırtınalar oluşturdu. Seller yüzde 29 ile ikinci sırada yer alırken, bunu yüzde 14 ile dolu olayları izliyor. n Türkiye’ye bakıldığında en belirgin örneği ‘Ayamama Deresi hasarı’ oluşturuyor. Sigorta şirketleri bu hasar sonucunda toplam 40 milyon dolar hasar ödedi. Raporda, iklim değişikliğinin ekonomiye olan etkisi de incelenirken, gelişmiş ülkelerin, iklim değişikliğine karşı daha kolay önlem alabildiği, azgelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin, ekonomik büyüme ve gelişimlerini olumsuz etkileyeceği gerekçeleri ile iklim değişikliğinin etkilerini azaltma önlemlerine şimdilik pek sıcak bakmadığı ifade edildi. ‘Konut sigortası koruyor’ Son 60 yıl içerisinde Türkiye’de en sık rastlanılan afet türü olan depremin zaman zaman birden fazla ülkeyi ekonomik olarak sarsabilecek şiddete sahip bir felaket olarak ayrıştığını hatırlatan Anadolu Sigorta Genel Müdürü İlhami Koç, 14 milyon kişiyi etkileyen 17 Ağustos depreminde 12 milyar dolara varan bir maddi kayıp yaşandığını belirtti. 21 Temmuz’da yaşanan depremde, can kaybı meydana gelmezken, Muğla’nın Bodrum ilçesinde pek çok binada hasar oluştu. Deprem sonrası aldıkları ihbarlar doğrultusunda 1.3 milyon TL’lik hasar olduğu bilgisini veren Koç, depremin de dahil olduğu pek çok afet kaynaklı maddi hasardan konut sigortası ile korunmanın mümkün olduğunu anlattı. Zorunlu’nun kapsamı sınırlı Koç, şunları söyledi: “Türkiye’de 1999 dep reminden sonra zorunlu hale gelen Zorunlu Deprem Sigortası, m2 için 800 TL li mit üzerinden hesaplanan bir limit ile teminat sağlıyor. 100 m2’lik bir konut için sağlanan teminat tuta rı, 80 bin TL ile sınırlı. Konutunuz ne kadar büyük olursa olsun, sağ lanan teminatın üst limiti 170 bin TL. Evinizin yeniden inşa değeri kadar teminat al manız mümkün olan konut sigortası ise sa dece binayı değil, eş yaları, yaşayanları ve sorumluluklarını da İlhami Koç teminat altına alabiliyor” dedi. Tüpraş ve Euler Hermes’ten işbirliği Sanayi şirketi Tüpraş, alacak ni belirten Euler Hermes Türkiye sigortası şirketi Eu Genel Müdürü Öz ler Hermes ile alacak lem Özüner: “Tür risklerinin yöneti kiye pazarında, ti mine yönelik işbirli cari alacak sigor ği anlaşması imzala tasına olan talep dı. Anlaşma ile Euler Hermes, Tüpraş’ın Özlem Özüner her gün artıyor. Türkiye’nin dev 2.2 milyar TL’lik ci leri alacak riskle rosu için alacak sigortası rinin yönetiminde bizler hizmeti verecek. le işbirliği yaparken, stra İmzalanan anlaşma ile teji ve ciro gelişimine da iki şirketin risk yönetimi ha fazla odaklanabiliyor ni de ortak yürütecekleri lar” dedi. Swiss Re’den yeni birim Reasürans şirketi Swiss Re, küresel bir ‘Acil Durum ve Spor Ferdi Kaza’ (PA) ekibi oluşturdu Insurance Journal’de yer alan habere göre, Swiss Re Group’un ticari sigorta kolu olan Swiss Re Corporate Solutions, oluşturduğu PA biri min başına Jonathan Cole’u atadı. Cole, Swiss Re Corporate Solutions’ın Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) ve Asya Pasifik’i faaliyet gösterdiği dört bölgede bu iş alanlarını genişletmekle sorumlu olacak. Taşucu Limanı iekrinteclieknedzi Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait Taşucu Limanı ve liman geri sahasının özelleştirilmesi ihalesinde son teklif tarihi 28 Eylül’e uzatıldı. Resmi Gazete’nin 19 Ağustos tarihli sayısında yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın ilanına göre, 7 Nisan’da duyurulan ilanlarda, söz konusu ihale için 24 Ağus tos olarak belirlenen son teklif verme tarihi 28 Eylül’e ertelendi. Mersin’deki Taşucu Limanı ve liman geri sahasında bulunan taşınmazların bütün halinde işletme hakkının verilmesi yöntemiyle 36 yıllığına özelleştirilmesine ilişkin olarak çıkılan ilanda, geçici teminat bedeli 15 milyon lira olarak belirlenmişti. l Ekonomi Servisi Metro QR ile balıkları izleyecek Metro Toptancı Market, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği’ne (SürKoop) bağlı 572 kooperatifle birlikte QR kod etiket sistemine geçti. Akıllı telefon üzerinden erişebilen sistemle, tüketiciler Metro marketlerinde satılan balığın hangi sularda, hangi tekne ile ve ne zaman avlandığı görebiliyor. Bu bilgiler satış aşama sında kasalara veya poşetlere konulan QR barkod ile müşterilerin bilgisine sunuluyor. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Metro Toptancı Market Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Özerkan, şu ana kadar 41 milyon TL yatırım yaptıkları balık reyonlarında, 80 bin tonluk satış rakamına ulaştıklarını söyledi. Özerkan: QR kodla balığın tedarik sürecini kayıt altına alıyoruz. BORSA ALTIN CUMHURİYET ALTIN 24 AYAR 108.614 1.42 puan 977.96 8.83 lira 145.31 1.32 lira Salı 22 Ağustos 2017 Özel güvenlik şiddeti ve vergilerimiz Cennet vatanımızda haber kategorilerine yeni bir “tür” eklenmiş durumda. “Özel güvenlikçi dayağı” diye andığımız bu başlık; vapurda, metroda, adliyede, hastanede, yani “kamu”nun, doğası gereği toplu olarak bulunduğu alanlarda giderek yaygınlaştığı için, bağımsız bir haber kategorisi olmayı artık hak ediyor. Buyurun; insan olanın öfkelenmeden okuyamayacağı bazı haber özetleri: 20 Ağustos: ÜsküdarEminönü hattında mendil satan Suriye uyruklu 12 yaşındaki Besil B,’yi vapurdaki özel güvenlikçi başına vurarak dövdü. Görgü tanıklarına göre yürüyemez ve konuşamaz hale gelen çocuk, ambulansla hastaneye gönderildi. 3 Ağustos: BurgazadaHeybeliada vapurunda simit satan 16 yaşındaki Ali K. özel güvenlikçilerce makine dairesine götürülerek dövüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, özel güvenlik şirketiyle görüşüldüğünü ve dayakçı çalışanın işine son verildiğini duyurdu. (Ama buna nasıl inanacağımıza dair hiçbir ipucu sunmadı. Dayakçıların adlarının baş harflerini dahi bilmiyoruz.) 4 Ağustos: Viyolonsel sanatçısı Gülşah Erol, Kadıköy metrosu girişinde özel güvenlik görevlilerince ağır şiddete uğradı. Viyolonseli de özel güvenlikçilerce kırıldı. Bu kadar örnek yetsin. Sosyal medya dolaşımına girmediği için saklı kalan, daha kim bilir kaç vaka vardır. Bu yaygınlık ve haydutluğa benzeyen pervasızlık, bize bir şey söylüyor. Söz konusu “özel güvenlik”, artık genel bir güvenlik sorununa dönüşmek üzeredir. Özel güvenlik şirketi çalışanlarının şiddeti yaygınlaşırken sergilenen “rahatlık” ise dikkat çekicidir. Bu rahatlıkta, şirketlere mali kaynağı da sağlayan merkezi/yerel siyasetçibürokrat yönetenlerin payı büyüktür. Bütçeden milyarlar akıyor Aktaracağım veriler ne demek istediğimi daha iyi anlatabilir. (Maliye’nin açıkladığı bütçe rakamlarından derledim.) Öncesinde bir not: 2009’a dek, bütçe harcamalarında “özel güvenlik” diye bir kalem yoktu. Ne zaman ki, yüksek yüksek, büyük büyük kamu binaları artarak çeşitlendi ve buna ek olarak “devlet”, bu binalarda düzeni ve asayişi sağlayacak kamu görevlileri yerine, iktidar partisine yakın şirketlerden hizmet almanın daha “ucuz” ve epeyi avantajlı olduğunu gördü, o tarihten itibaren “özel güvenlik hizmet” alımı bütçede yer almaya başladı. İhaleler yoluyla tabii. 2009’la bütçeden özel güvenlik hizmet alım harcamaları şöyle: YIL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toplam: ALIM TUTARI (TL) 169.5 milyon 275.1 milyon 375.2 milyon 534.6 milyon 701.3 milyon 846 milyon 1.1 milyar 1.5 milyar 926.5 milyon (OcakTemmuz) 6.4 milyar TL HHH Bu yılın yedi aylık harcamalarına bakarak, özel güvenlik harcamasının yıl sonu bütçesinde 2 milyar TL’nin üzerine çıkacağını öngörebiliriz. Dolayısıyla AKP’nin 9 yıllık özel güvenlik harcama bilançosu en az 7 milyar TL olacaktır. Bu da bize, başka pek çok olgunun yanı sıra şunu söylüyor: Halktan toplanan vergiler, halka bazen de dayak olarak geri dönmektedir. KISA... KISA... n Yıldız Holding’in iştiraki Gözde Girişim’in hissedar olduğu Şok’ta ortaklar halka arz için çalışmalara başlarken, piyasaların iyi olması halinde arzın gelecek yıl yapılması planlanıyor. Şok’un Türkiye genelinde 4 bin 700’ün üzerinde mağazası var. Yıl sonu ciro hedefi ise 8 milyar TL. n Eticaret şirketi Markafoni bugünden itibaren yeniden faaliyete geçiyor. 2011’de Güney Afrikalı Naspers tarafından 270 milyon dolara satın alınan Markafoni geçen ay başında İngiltere’de yaşayan işadamı Cafer Mahiroğlu 15 milyon dolara devredilmişti. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog