Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Pazartesi 21 Ağustos 2017 4 haber EDİTÖR: ALPER İZBUL TASARIM: İLKNUR FİLİZ 3 yıl sonra yapılan duyuruAB,ANKARA’NINFONLARDANYARARLANACAKprojelerinduyurusunuGEÇYAPMASINDANŞİKÂYETÇİ AB’nin lokomotif ülkesi Almanya ile eden kaynaklar, geçen 3 yıl içerisinde hiçbir şey ya yaşanan gerginliğin AB’nin pılmadığını belirtti. AB’nin, Türkiye’ye sağladığı katı katılım fonları ile hede lım fonlarına da yansıma fin uzun soluklu olduğunu, sı beklenirken, Ankara’nın 2014 projelerinin duyurusunu Haziran ve Temmuz DUYGU GÜVENÇ 12 yıllık kısa süreli proje istemediği için programın 20142020 arasını kapsa 2017’de yaptığı ortaya dığını belirterek çok sayı çıktı. AB Bakanlığı’nın “Yerel Si da duyurunun geç yapılmasından vil Toplum Kuruluşları (STK) Hibe duyduğu endişeleri Ankara’ya de Programı” ile “Ortaklıklar ve Ağ falarca ilettiği belirtildi. lar Hibe Programı”nın duyuruları Katılım Öncesi Mali Yardım başlarken, bu projelerin 2020’ye Aracı’nın (IPA) 20142020 yıllarını kadar tamamlanması gerekecek. kapsayan ve sivil toplum kuruluş Ancak Türkiye’nin duyuruya geç larına yönelik mali yardımlar kap çıkması ve projelerin onay süreci samında ayırdığı 190 milyon Av nin de uzun süre alacağına işaret ro kaynak çerçevesinde iki prog ramının duyurularının kısa süre önce yapıldığı ortaya çıktı. Yerel STK’ler Hibe Programı için 21 Haziran 2017’de yapılan duyuruyla ilgili son tarih ise 18 Ağustos olarak belirlendi. Yerel STK’ler tarafından hazırlanacak projelere en az 40 bin en fazla 60 bin Avro’ya kadar hibe desteği sağlanacak. Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı’nın duyurusu ise 3 Temmuz’da yapıldı. STK’lerin ortaklık geliştirmesini ve ağ oluşturmasını destekleyen program için üniversiteler ve belediyeler de proje ortaklığında yer alabilecek. Bu proje için en az 250 bin, en çok 500 bin Avro destek sağ lanması öngörülürken toplam 2.5 milyon Avro’luk kaynak ayrılmıştı. Yandaş STK sıkıntısı AB’nin kaygısı ise bugüne kadar çok sayıda projenin hükümet yanlısı STK ve kurumlara verilmesi. Türkiye’deki OHAL’le birlikte çok sayıda STK’nin devletten destek alamaz duruma geldiğini işaret eden AB, öncelikle sivil toplum ve temel haklar konusundaki fonların yönetimini doğrudan kendisine almayı planlıyor. Böylece hem gecikmelerin önüne geçmeyi hem de AKP’ye yakın kuruluşların AB’den proje almasının önünü kesmeyi hedefliyor. l ANKARA Partisinden endişeli Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, kabine revizyonu, MKYK ve MYK’deki değişimin beklediği sinerjiyi yaratmadığını düşünüyor 16Nisan referandumunun hemen ardından olağanüstü kongrey le AKP’nin başına geçen Cumhur başkanı Tayyip Erdoğan, MKYK, MYK ve kabinede değişiklik yap tı ancak beklediği sinerjinin oluş madığını düşünüyor. AKP’de kongre süreci devam ederken, ilçe ve il kongreleri önce sinde Cumhurbaşkanı ve AKP Ge nel Başkanı Tayyip Erdoğan, par tisinin il danışma kurulları toplantıla rına katılarak teşki latları denetim ça lışmalarına hız ver EMİNE KAPLAN di. Erdoğan, illerde katıldığı toplantılardaki durumu ve katılımı partisinin kurulların da değerlendirerek nerelerde ek sik ve olumsuz yönler varsa ma saya yatırıyor. Parti kulislerinde, Erdoğan’ın 16 Nisan referandu mundan sonra hemen olağanüstü kongreyi toplayarak genel başkan olmasının partide büyük bir ener ji yarattığı ancak MKYK, MYK ve kabinede yapılan değişiklikle rin sinerji yaratmadığı, tabanda karşılık bulmadığı kaydediliyor. Erdoğan’ın da bu durumu gör düğü ve bundan rahatsız olduğu kaydedilirken, kapalı toplantılar da sık sık parti yöneticilerine “Es ki ruh ve heyecan yok” diyerek uyarıda bulunduğu, gerek parti yönetimi gerekse teşkilatların da ha çok çalışması talimatı verdiği ne dikkat çekiliyor. Erdoğan’ın il çe ve il kongreleri öncesinde illeri ziyaret etmesinin altında 2019’da yapılacak seçimler için partiye ha reket ve heyecan kazandırma he definin yattığına işaret ediliyor. Erdoğan’ın, seçimlere parti yi hazırlamak için ilçe ve il teşki latlarında büyük değişime gide ceği kaydediliyor. İlçe ve il teşki latlarının yüzde 50’sinin değişe ceği beklentisi dile getirilirken, bir sonraki aşamanın da büyük kongrede MKYK ve ardından da MYK’de değişim olacağı kaydedi liyor. Erdoğan’ın, büyük kongre sonrasında kabinede bu kez daha büyük bir değişiklik yapabilece ği belirtiliyor. 16 Nisan referandu munda başarısızlık sergileyen çok sayıda belediye başkanı olduğunu düşünen Erdoğan’ın, yerel seçim lerde belediye başkanlarının yarı sına yakınını değiştirebileceği ko nuşuluyor. l ANKARA ‘Racon kesilecekse kendim keserim’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ismi üzerinden ‘birilerine ayar verilmesini’ kabul etmeyeceğini belirterek, “Birilerinin şahsımın adına adeta racon kestiği, herkese ayar vermeye çalıştığı anlaşılıyor. Kimsenin racon kesmesine ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse, bu raconu bizzat kendim keserim” dedi. Türkiye’ye dost görünen pek çok ülkenin terör konusunda kendilerine yalan söylediğini anlatan Erdoğan, “İttifakmış, diplomasiymiş, ticaretmiş. İstikbalimizin söz konusu olduğu yerde bunların hepsi hükmünü yitirir” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, “Unutmayın İstanbul’da teklersek, Türkiye’de tökezleriz. İstanbul’da metal yorgunluğu olursa, Türkiye’de paslanırız. Buna karşılık, İstanbul’da kıpırdanırsak, Türkiye’de şahlanırız. Tezcan: Hukuk devletinden racon devletine geçiş! Erdoğan’ın sözlerini Twitter hesabından eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, şu paylaşımlarda bulundu: “Raconu mafya babaları keser. Devletin tepesinde racon ke silmez. Racon devleti mi, hukuk devleti mi? Yeni Türkiye’de hukuk devletinden racon devletine geçiş tamamlandı. Racon keserek iş görenler, bir gün kendi raconlarının kesilmesine de hazır olmalı.” İstanbul’un büyüklüğünü anlamayan hiç kimse, İstanbul’a ve Ak Parti’ye hizmet edemez. Bayrak yarışı olan hizmet nöbetini İstanbul’da da yeni arkadaşlarımızla güçlendirerek sürdürmekte kararlıyız” dedi. Zaman zaman kamuoyunda, medyada ve parti içinde tasvip etmediği tartışmaların yaşandığını kaydeden Erdoğan, “Genellikle sosyal medya hesapları veya kimi köşe yazarları üzerinden başlatılan bu tartışmalarda, birilerinin şahsımın adına adeta racon kestiği, herkese ayar vermeye çalıştığı anlaşılıyor. Burada bir kez daha açık ve net olarak ifade ediyorum; benim, milletimle, partimle paylaşacağım bir düşüncem, bir teklifim, bir hissiyatım varsa, bunun yolları bellidir. Kimsenin racon kesmesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse, bu raconu bizzat kendim keserim. Bu da böyle bilinmeli” ifadelerini kullandı. Erdoğan kendisinin ve sözcülerinin dışında yapılan hiçbir açıklamanın kendisiyle bir ilgisinin de olmadığını söyledi. Tek tip kıyafet konusunu da anımsatan Erdoğan, şunları söyledi: “Yakın zamanda bunları (FETÖ sanıkları) özel hazırlanmış tulumlarıyla birlikte göreceksiniz.” l İSTANBUL/Cumhuriyet nirsin kendi dışını gör meyi de sevginin nefret ten daha güçlü ol duğunu gelincik güzelliğinde gö rürsün Hapis sana ne o ince uzun kırmızı çiçeğin zarif güzelliğinde ka öğretir? zancındır bilesin. HHH Japon kılıcının Onurlu yalnızlığı öğretir dostum. Yalnız kaldığın za sırrını öğrenirsin burada aylarca aylarca dövülüp su verilip man da güçlü olduğunu. dövülüp su verilip Bilinçli mücadeleyi öğretir. dövülüp su verilip Dışarda pek farkında olma ustasına törenle teslim edi dığın. len Neden burda olduğunu an Japon kılıcının kutsallığını ladığın zaman öğrendiğin burada öğrenirsin. bilinçli mücadeleyi öğretir. İpeği ve teli aynı zarafetle Neyin savaşını verdiğini da kesen kılıcı ha iyi anlarsın burada çok iyi anlarsın ve artık neyin savaşını ve ve hiç unutmayacağını bi receğini. lirsin Karşındakinin gizli niyetini artık senin de bir kılıç oldu ve önceden verilmiş kara ğunu rını ipeğe ve tele böyle baka şimdi daha iyi anlarsın. cağını HHH anlarsın Hapis sana ne öğretir demiş HHH tim dostum, şiiri öldüremezler demişti Onurlu yalnızlığı öğretir. Pablo Neruda Yalnız olduğunda gücünü şiiri öldüremezler öğretir sana burada öğrendin bunu asla teslim olmayacağını hapse atarlar teslim olmayanların gücü görmezden gelirler nü öğretir duymazlar yedek gücün olduğunu öğ aşağılarlar renirsin ama öldüremezler nereden geldiğini bilemeyip şiir şaşırdığın silkinir tertemiz çıkar ortaya o dayanma gücünü bunu öğrendin burada burada öğrenirsin HHH kuşatma altında. zamanın göreceli olduğunu İnsanın nasıl dayandığını öğrendin kendine düşünceler yara bir günün bin gün olduğu tarak zamanı da kendine duygular yaratarak bir günün 24 saat olduğu nasıl dayandığını zamanı da yaşadın burada öğrenirsin sabahın sabah olduğunu HHH gecenin gerçek olduğunu hapiste öğrenirsin dostum gördün inançlı dayanışmayı mevsimleri yaşadın ayağa kalkanları ilkbaharın ne zor mevsim burada görürsün olduğunu kimin umurunda olduğunu yaz aylarının deniz kıyısı ol kimin umurunda olmadığını madığını kimin üzülüp kimin sevin kışın soğuk olduğunu diğini burada gördün evet, burada görürsün başka bir takvimin var ol inançlı dayanışmayı duğunu farkında olmadığın o gücü başka bir saatin tik taklarını burada tanırsın bildin taşın sağlamlığında yaşam boyu öğrenmek der demirin direncinde ler o yıkılmayan sağlamlıkta acep bu mudur? HHH HHH sevdiklerinden uzaksın ya onurlu yalnızlığı öğrendin neden sevdiğini daha iyi dostum anlarsın bilinçli mücadeleyi neden seveceğini de inançlı dayanışmayı artık daha çok seveceği dimdik ayaktasın ni de kılıcın keskin öfkesiyle burada öğrenirsin dostum bilincin parlak ışığıyla sevgiyi bir daha düşünür krizantem zarafeti sün burada ve inancın gücüyle nefreti de dimdik ayaktasın kendi içine bakmayı öğre öğrendiklerinle... Kurz: Erdoğan, Türkleri kendi çıkarına alet ediyor Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’daki Türklere 24 Eylül’deki seçimlerde “Türkiye’ye saygısızlık yapan siyasi partilere oy vermeme” çağrısına, Avusturya’dan da tepki geldi. Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, “Erdoğan’ın başka ülkelerin içişlerine sürekli karışması, sadece Almanya’da olmuyor. Ben bu na kesinlikle karşıyım” dedi. Alman Welt am Sonntag gazetesine konuşan Avusturyalı bakan, Erdoğan’ın özellikle Almanya ve AvusturSebastian Kurz ya’daki Türk kökenlileri kendi çıkarlarına “alet ettiğini” kaydetti. Kurz, Erdoğan’ın Türk kökenlileri “kutuplaştırdığını ve Türkiye’deki anlaşmazlıkları Avrupa Birliği’nin içine taşıdığını” belirtti. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog