Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Pazar 20 Ağustos 2017 6 TASARIM: EMİNE BİLGET haber Sevgili Kadri, sevgili Emre, sevgili Murat, sevgili Ahmet, sevgili Akın, saat 11.00 ga halk tabakaları ağır baskı altında, sendikal ve siyasi hayattan zorbalıkla uzaklaştırıldı. zeteleriniz geldi. Günün en güzel sa HHH atleri bunlar Silivri’de. Satırların, sa Siyasette toplumsal hayat tır aralarının önemini iyi bilirim. Işıklı ta gerilemeyi kutsayan anlayış ya da karanlık haberler sızar o satır lar elbirliği ile yüceltiliyor; din bi lardan. Size iyi haberler vermek isti lim tartışması laikliğin geriletil yorum; en azından 11 Eylül’de kavu mesiyle dünyayı tıpkı ortaçağda şacağımıza yürekten inandığımı söy olduğu gibi karartmaya başla leyebilirim. Ama beni bağışlayın, bildiğiniz gerçekleri, dünyamızın halini Çürüyen Dünyaanlatacağım bugün; karanlıktan söz dı. Bilimsel gelişmelerin duraklama dönemine girdiği, teknolojiye boyun eğmeye zorlandığı bir ger edeceğim. çek. Evet, “yapay zekâlardan” Çünkü bir çılgınlık neredeyse tüm dünyaya egemen olmuş gibidir. HHH Ortadoğu, Latin Amerika, Asya, söz ediyor, kuantum alanında gelişmelerden dem vurabiliyoruz ama HHH Ulusların birbirine diş bilediği, çıkar Avrupa yanıyor. Uzakdoğu’da tehlikeli gelişmeler özellikle kışkırtılıyor. İç silah yatırımlarına ve ticaretine, çevreyi kirletmeye ağırlık veren devletler ilişkilerinin hiçbir ahlaki kaygı gütme çatışmaların emperyalist planlarla bu araştırma fonlarını sürekli kısıyorlar. diği, kan dökücülüğün kutsandığı za kadar açık yürütüldüğü sömürgeci Bilimin savaş sanayisine hizmet ede manlardayız. Aslında 2. Paylaşım Sa lik zamanlarındayız sanki. Saklı gizli ceği, fonların bu yönde kullanılacağı vaşı sonrasının çok kısa sürmüş, geçici olduğu besbelli “barış” dönemi bir yana, emperyalizmin egemen olduğu dünyanın karakteristik “iş görme” sürecini yaşıyoruz. Yine de gittikçe hızlanan, üzerinde durulması gereken, ilerlemeyi tehdit eden, önceki dönemlerden farklı bir periyoda girdiğimiz söylenebilir. bir şey yok. Yükselen ya da özellikle yükseltilen ırkçılık, yabancı, göçmen düşmanlığı devletlerin resmî politikasına dönüştü, doğal sayılır oldu. Hemen pek çok ülkede baskıcı, olağanüstü hal yöntemleri yasal ve sürekli hale geldi. Son krizlerin tetikçisi neoliberal politikalar hâlâ hükümet etmeyi sürdürüyor. İşçi sınıfı, anlaşılıyor. Çürüyor dünya. HHH Bütün bu telaşın, paniğin nedeni ise, emperyalistlerin önlerindeki çukuru görmüş olmaları, bir sistem bunalımına dönüşen bunalımlarının üstesinden gelememeleridir. Aralarındaki kavganın, egemenlik alanları içindeki ülkelerde zorbalığın artmasını teşvik etmelerinin nedeni budur. Korkut Boratav Hoca gelinen noktayı ve olası geleceği, olasılıkları ve umutları, daha doğrusu umudun gereklerini şöyle özetledi: “… emperyalizmin doğası bozuktur; gerilemeyi sessizce sineye çekemez. Ekonomik zayıflamasını, uluslararası siyaset alanında telafiye kalkışıyor; ama  sadece yıkım getirerek…  Karanlık olasılıklar gündemdedir: Ortadoğu trajedilerini, Latin Amerika’dan Uzakdoğu’ya kadar uzanan bir coğrafyaya taşıma senaryoları… Giderek ortaya çıkmaktadır ki kapitalizmin tarihsel misyonu son bulmuştur. Temel soru şudur: Sistemdışı devrimci akımlar, halk sınıflarının tepkilerini örgütleyebilecek mi? Aksi halde, gelecek kuşakları, sadece çürüyen bir dünya beklemektedir.” Çok özür diliyorum sevgili arkadaşlarım, yakında çıkacaksınız ve zaten bildiğiniz, benim yinelemekten kendimi alamadığım bu dünyayı konuşacağız. Çürüyen dünyayı… Başakşehir milat AKP’li Başakşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın milat olarak kabul ettiği 1725 Aralık’tan sonra cemaatle ilişkili isimlere kıyak geçmeye devam etmiş. FETÖ’yle ilişkisi deşifre olan isimden 2017 yılında avukatlık danış manlık hizmetini alan AKP’li beledi yenin birçok tartışmalı projesinde ce maatle bağlantılı isimlerin izleri var. 2017 yılının Ocak ayında Kay nak Holding’e yö nelik soruştur ma kapsamında FETÖ’nün Pensil vanya’daki 400 dö nümlük çiftliği AKüyçküuktkaya nin parasını ödeyen Abdullah ve Ali Katırcıoğlu’nun tüm mal varlığı na tedbir konul du. TMSF yetkilileri kayyım olarak atandı. Katırcıoğlu ailesinin vekil ola rak tayin ettiği Ali Katırcıoğlu’nun to runu Fethullah Demircan ile Avukat İrfan Öğe ile Azim Gayrimenkul’ün yetkililerinden Halit Keleş’in şah si mal varlıklarına da tedbir konul masına karar verildi. Abdullah Katır cıoğlu, Mustafa Talat Katırcıoğlu ve Ali Katırcıoğlu’nun şahsi mal varlık larını yönetmek amacıyla şüpheliler Fethullah Demircan ile İrfan Öğe’nin vekil olarak tayin edildiklerine da ir vekâletnameler bulunduğunu belir ten savcılık, MASAK tarafından yapı lan incelemelerde bu kişilerin başta Katırcıoğlu ailesi olmak üzere Ameri ka ve yurtdışında bulunan cemaat ku ruluşlarına para aktaran kişi ve ku rumlarla kaynağı belli olmayacak şe kilde şüpheli para trafiklerinin mev cut olduğuna ilişkin deliller olduğu nu açıkladı. Bir yıl öncesi, yıl 2016... Avukat İr fan Öğe, Başakşehir Belediyesi’nin pazarlık usulü ile yapılan “Avukat lık Danışmanlık Hizmeti Alımı” ihale sine giriyor. 25 Nisan 2016 tarihinde “01.05.201631.12.2016 tarihleri ara sındaki dönem için 161.000 TL bedel le sözleşme” imzaladı. Öğe, mal varlı ğına tedbir konulduktan sonra Başak şehir Belediyesi’nin açık usul ile ya pılan “Avukatlık Danışmanlık Hizme ti Alımı” ihalesine tekrar girdi. Bu kez 20 Ocak 2017 tarihinde, “20.01.2017 31.12.2017 tarihleri arasındaki” dö nem için 562 bin 680 TL bedelle ye ni sözleşme imzaladı. AKP’li Başakşe hir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın hukukçu meslektaşı olan Öğe, Madı mak davasının sanıklarını savunan ekipte Uysal ile birlikte yer alan isim lerdendi. Bu isimle ilgili Cem Küçük 19 Ağustos 2015’te Star gazetesindeki köşesinde şunları yazıyor: “Ali Katırcıoğlu FETÖ yapılanması nın en önemli isimlerinden biri. FETÖ Üst İstişare Kurulu Üyesi. FETÖ’nün TANIMAMIŞ Erdoğan’ın FETÖ’yle mücadelede 17/25 Aralık’ı milat göstermesine karşın AKP’li belediye, cemaatle ilişkisi deşifre olmuş isimlere ihale bile vermiş... 2009 yerel seçimlerinde Başakşehir Belediye Başkanı olan Mevlüt Uysal, Sular Vadisi’nde yeşil alanlardaki yapılaşmalar ve yoğunluk artışları gibi birçok tartışmalı karara imza attı. ‘Beraber yürüdüler bu yollarda’ Başakşehir’de CHP’yi Meclis Üyesi olarak bir dönem temsil eden, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Serdar Bayraktar gazetemize şu değerlendirmeyi yaptı: “Bir kamu idaresinin işlerini; cemaat, parti, eş ve dostlarla yürütmesi yanlıştır, kamuyu maddi manevi zarara uğratır. Bütün bu süreçte hepsi oradaydılar, yıllardır bu böyle devam edip geliyor, hep beraber yürüdüler, hep beraber yürüyorlar...” en önemli finansör ve işadamlarından biri. Fethullah Gülen, Katır isminden hazzetmediği için ona Kervancı Ali adını takmış. İşte bu Ali Katırcıoğlu’nun Abdullah adında bir oğlu var. Fethullah Gülen kendi yapılanmasında para sahiplerini genelde kendi akrabalarıyla evlendirmiş. Abdullah Katırcıoğlu da 1989’da Fethullah Gülen’in kardeşi Mesih Gülen’in kızı Hümeyra Gülen ile evlendi. Üç çocukları oldu. Ocak 2015’te Abdullah, eşi Hümeyra Katırcıoğlu’ndan boşanmayı gündeme getirdi. Bunun sebebi gönlünü kaptırdığı 1989 doğumlu Kırgız Nigora Kudratilaeva’ydı. Nigora çok iyi Türkçe biliyor. Abdullah, Kırgızistan’da ona bir ev aldı. Ancak Kırgızistan’a son gidişinde pasaportuna el konulduğu için Türkiye’ye gelemedi. Bu sorunu aşmak için FETÖ’nün Kırgız imamı ve Abdullah devreye girdi. Pasaport işi halledildi. İşin ilginç yanı yapılan hülle. Nigora 2013 Mart’ında Abdullah Katırcıoğlu’nun boşanma avukatlığını yapan İrfan Öğe girdi. Öğe’nin teyzesinin oğlu Doğan Kaşıkçı ile Nigora Kudratilave evlendirildi. Yani hülle yapıldı. Böylece Nigora rahatça Türkiye’ye gelebilecekti ve nitekim geldi de. İşte Ali Katırcıoğlu, oğlunun boşanma isteğini Pensilvanya’da Fethullah Gülen’e anlattı. Büyük kriz çıktı. Hümeyra Katırcıoğlu boşanmaya yanaşmadı ama Abdullah kararlıydı. Sonuçta Fethullah Gülen’in ikna etmek için sarfettiği sözleri bir işe yaramadı ve Abdullah ile Hümeyra Katırcıoğlu çifti 30 Haziran 2015’te boşandı. FETÖ yapılanmasında bu boşanmanın önemi şu: FETÖ’de artık gönül işleri ayağa düşmüş durumda. Herkese mutacı diyorlar ama esas mutacı FETÖ’cülerin kendisi.” Gülen’in damadının şirketine kıyak! İrfan Öğe aynı zamanda Atmaca Grup’un avukatlığını üstleniyor. Atmaca Grup ve iştiraki olan MFA İnşaat, Bahçeşehir Konakları, Bahçeşehir Park Evleri ve Bahçeşehir Gölet Park Projesi olmak üzere, Bahçeşehir’de çok sayıda projeyi inşa ediyor. 2015 yılı Nisan ayında Bahçeşehir’de protestolara neden olan Gölet Projesi’nin ihalesini MFA İnşaat’ın dahil olduğu Atmaca Grup almıştı. Fethullah Gülen, MFA İnşaat’ın eski ortağı Mehmet Fatih Ağgül’ün eşinin amcası. Gülen’in kardeşi Mesih Gülen’in kızı Afra ile evli. Mehmet Fatih Ağgül ve kardeşi Lütfü Ağgül 2014 yılına kadar MFA İnşaat’ın ortakları iken, Mehmet Fatih Ağgül 28 Şubat 2014’te MFA İnşaat Sanayi Ltd Şirketi’ndeki hisselerini kardeşi Lütfü Ağgül’e devretti. Lütfü Ağgül’de 18 Ağustos 2016 tarihinde MFA’daki hisselerini Adem Atmaca’ya devrederek ortaklıktan ayrıldı. FETÖ’cü genel müdür Erzurum’un Aziziye ilçesindeki bir arsanın, “belediye başkanlığınca sahte belge düzenlenerek FETÖ’ye finans sağlamak üzere satışının sağlandığı” iddiasına ilişkin 10’u tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada, aralarında eski Aziziye Belediye Başkanı Fatih Cengiz’in de yer aldığı 21 sanığa çeşitli hapis cezaları verildi. Fatih Cengiz, 23 Şubat 2016’da gözaltına alındı, 3 Temmuz 2017’de FETÖ’ye finans sağlama suçu nedeniyle 6 yıl hapse mahkum oldu. 27 Ağustos 2015’te Fatih Cengiz, Başakşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Başakkent İnşaat A.Ş. Genel Müdürü olarak atanmıştı. Cengiz gözaltına alındıktan yaklaşık 1.5 ay sonra 6 Nisan 2016’da iş akdi feshedildi. 293 GÜNdÜr ÖZGYÜOrlkÜS2kU3l2NelraiNrde3N5 TGUÜTNUdklÜUr TGUÜTNUdklÜUr Hayati Yazıcı’dan açıklama yerine hakaretAKP’li Hayati Yazıcı’nın oğlunun ortağı İstanbul’daki himmet toplantılarına katılan ilk isimlerdenCUMarTeSi19AğusTos201793.YIlsAYI:33554 KURUCUSUYUNUSNadi(19241945) BAŞYAZARLARINadirNadi(19451991)ilHaNSelÇUk(19922010) FiYaTI 2 Tl (KDV içinde) KKTC’DE 2.5 TL akın atalay Murat Sabuncu kadri Gürsel ahmet Şık Y.iepmerre ISTe SIYaSI ayak AKtiPYaGzeıcnıe,lgBaazşekteamn iYzainrddıümnckıüsımHaanyaşe nsıevlaiknmyaapzı.laŞnahospıemraüszyeorninedl egnazpeatertcimiliğizeekyaör rreuvlldahenÇaalkınıradnavYeatzuıtcuı’knlıannyaannRınizdeaVyaelrisailıN uTrakTördevrildi,7iŞÇiöldÜ Oçunvlaarl dinesağnil tdteianrmdüeızyeylaerirnoadrtleaannk,lmığoeığnslauanjilluaişnrkpFinaEyThlÖaaşbbteıa.rğYiçlaaiznnıtctııwl,ı i“itşİsa şğıımGyaıanszaebltielhinmamkizlaeinrsıimdnüiı nisskoteünrunimnüas.”hkaasdıanrdkauAllKaPn’ancina m2yo0ur1ş.4tHu’ta.eyİşaişataiddYaaammzııcıİılİ’hlnhaıanmmoi iğYYlauazzıMcıcıu’ınsiıltneafaoadrtYıaFakEzıoTcÖlı,Sftnıdlralnaueaekdnrknciıdutank7öır.Mr’tisüOşryiaaçnyaöriksldldtedaHiöernür2ivenll,r0nie9ii1dilt’tşm0ueaaçkş’şiedyılı’snetaayeirrmaisaşnoaçsiı mi dışında hiçbir kutsalı olmayan bir gaze güçlü ismi Hayati Yazıcı’nın oğlunun iş iliş soruşturmalarında “İstanbul’daki ‘himmetyasaklanmıştı. Sshbmzaayaianzoykarliryaaualütaarrlrzıraemnü”yrteıyaeaannokhçırıVmstkk.ruaaYleasalykkiomsdbtlpiöcee’aenurğtsşlmiiıetnilnaetgaeş“sdmipİıiednkaii çekti. >> 3’te S“mBlBvyasUyytiıayalerenşoLiylsdn”lradhovai,.eoeciekiaa“HçknCgA”ytbtauseeNakvridattlrtğaatieiu’nayıdrlArvBllmmeıkuuaibKğzaoryCaeııPybnşnozyaHo’H”iruıleyrnpiP.gysiylaçliFa’uiaadesyabrEnnereilNdidTındcdh“şısoÖirisaeaıeudkyişa’dcylçennuoreeglaenüreaazfas.rnumarziheleedsamaieuy FeTö ile kOl kOla athYmikçkaaYaivamyPztadesııo’zicaılnarnaılıYn.acç’nidnaİıınnya’llızbntıhanşııgi“ıapcsrınhüaıımiıHinldçinomaillıacğeeünYiymFlduoiaiyaEesser,tzuTnimtitiımraÖişcYttyikaoı,”a’lsH.dpneFzooİalaıEıllrakncmahyuTnaıraayşÖıtpatmıtaaİaklublpartiraaıgrtlııfğedğnınııa. >> aYkUT kÜÇÜkkaYa 6’da yiNe TaHliyE EDilMediler itlhuatumkilaYnaaznıceı’nsıkni Traiznezavnaylias’iddaekiyfaanblrairkıansdıan.ınTaarçiıhlış17ın/ı2H5aayraatliıkYa2z0ı1c3ı ytaarpihtıi.nFdeeTnös’doennra. TMğsbrauoaiuy,Hkr1caısl3elteıimrkryAkbiaekşeeaisnsentotldiekynbialiıvdlndrieiaaşıktkkAvslıaieıtlszisrmiliınltnaaugiddetTsuaıcaa.nekkşKl’tiluıoekanlmkmiudrtkeaaaadyhrtyaaelterinpuyanktelkuiaAiçkrçştııleiaknalkeltdnaıtra.aiy.sTnbD>ea>urgeş1bl1am’udvezenseeirtdtAcebuickıgii atilla Taş ‘reis’ almanya tdeığnıinhabbuegrütnamşaahmsıemnı yhaeldaenfdaırlavreakkaksuıtrlgı ubliar kTÖileirlienemyüecravdeerleilmdeişmti.ilAatKoPlatararakfkınadbaunl eFdEi rtoi opllaarnatkılagreı’çnma ikşatit.ılİalhnaimlkiişYaadzıacmı’nlaınrınRdizaen’dbei164aGÇÜlNadrÜr EysraedşçoaimyğaantnaTAlimülmrakalteınrvyeear’ddai ‘Pankart bıçak seçimlerine de karıştı iftiradır” dedi. len 1725 Aralık 2013 tarihinden sonra yaptığı yurda da 15 Temmuz darbe girişialiŞeker’deNNUriYeSeMiHSOrUSU gibi keskin mi?’ tzeerHamağbıereshraeajıknyaaı rnşeöıttylevleredrbemitbeirukdliuy:en“raGinnüenYegaşzaızcbeıa,tleTçmwıkiilta Ydtoaağhzrıacaıfs’ınodınnaraThaaFnbEzeTarÖndyeialey’deilarişakklaimltiııloşdltıdığ.uıFğaouçtıoilçığşirnınagfftöoa lmsiyiAnleNdeeKnlAksRooAnnur/lamCFuuEşmTtÖuh.’uy eriyaeitto lduğu gerekçeCyrhBkgıeHanaeövyPşszteabk’ualailStaintukteıAıkammklnallaaiiin’hrdanŞaipmeY“rrakY?ıaateavşSlsarşaaıa,ynarshfısııumacnıMnıyt”ıbav”epyoecasaallotbznmiırsaılkçuaangaanlçürağpıtrnpnıaıınaddhnntıaeakılmvatayaıeyrröçiıtlnın1ca,leae1ıtblalnatıttnçatra“aişlr.NŞakıad>eut>fiıkaltr1.ga1ne’idSirlea,i aB YardIMlarI kISaCak!TeAsTüdgkolümaRointrKknmyauİioünYycezeymuEyla’eyeAüi’knerzBchıbeney,aarsagzismonpıikrrdntliiıaşlıebyağinmokarııtyihnmlıeoyaAaorrri.dlvri.aryoa’rludkımkelasrintiye beeynlezmeridi gir”öeçdrGBDüiigmyUılaşmeebliaeşmerylReieiamelargnlni,iidışBlEtibaabsrvidökrierAaoüzrmnllğdlmekıaiüer.saindn>yin>g’ıaeeny5mha’“etsaBaeeşlurei, Tdydsdükaaymoidıkyenarğğüdeainıaıkştynseglnlmıiiiaıeş,ynymyrsaasa.ieaönelşaBdniyçıalmiüudlzilyeCmeşnıeeadrüumlAn”liaipem.llerdirTmEşıbhdinüokyrueualdreiahnnrknoTrbeslylğüaaseeapaakrrorsşsnakearlkikeuiroabT“ynualySnuüeadslalı’rrıvianünkık.Eenilıirnrnıyle emşkpcröidkaonlainldirikraep.eştogrrkEamiıaielrlğrdeatrdtldlriiüainaeo,ledşdisrnğimmdıektıa,eğğeniinakn“ınisennlNlcti,eıeAklSieoıykdiPkplniHmaüDnavlyıarl.esa’raktyrörTniipaeisiyüynomtnlvarail.eyemreka’dBdaaryiYiaiysaina.rnleıneni>an”Dn>’rydk5deıeaa’teey ispanya H1bayTaaaYbŞşeHaınidsidUıĞzaUrkklaaiNdİlhIdsı an HgPshuüAyaıKinzvetktKmde’doda’anllaeeakiylnninittkioeİçzç2sprag,akö9rvütdareıuüçyşiğnşlsmnaaedtşArlaeOıveindbryesruddalmreanuaişlrak’leddalniaiai.h ClMkühybeıkeaüinnrrlşkleaıayşenrdeazrdıyrukeaeddrıDkmneaeisneınntoAeşahığknkeyalduhabokeikelİudnuhtricaisrnsazkiagz’ğeeenüışn1nyçii,dsaeatöreni izledi. >>5’te öNCelik riSkli BölGelere verilMedi üzgün ama korkmuyor Bö1nf3rabntapeartrkeemscazilaiesksaolsvrilfeponevasapeönpıerknyintlnkoasmrlkaoioidoa1üımannnil0anşaaavljyBeyldk0ıaöuinsnaenaaşdve’üı’yrlddniIüpaeBnliknŞoBtelaaemmdrrariaraydodiinasriuslşüdaislvezyıbei,e.ea C MY B Anaokulunun sahibi suçu öğretmene attı İzmir’in Çiğli ilçesinde, 3 yaşındaki Alperen Sakin’in 9 saat serviste unutulduğu için öldüğü olayla ilgili tutuklanan Özel Sevgi Yumağı Anaokulu’nun sahibi Yurdagül İşgören, savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. İşgören’in, “Ben ticaret yapıyorum. Okul Müdürü Bekir Gül’dür. O şu anda Kıbrıs’ta tatilde. Olaydan sorumlu olan öğretmenlerdir. Okulun işleriyle onlar ilgilenir. Olayda ihmal olduğu doğrudur. Yoklama yapılması gerekiyordu. Dikkatsizlik ve ihmal sonucu yapılmamış. Alperen’in ölümünden duyduğum üzüntüyü açıklamaya kelimeler yetmez ama sorumlusu ben değilim” dediği ifade edildi. ‘Veliler duymasın diye’ İşgören, olaydan sonra anaokulundaki kamera kayıtlarının değiştirilmesiyle ilgili soruya, “Kayıtları veliler olayı duymasın diye değiştirdim. Kayıt cihazını da eve götürdüm. Zaten polise cihazı kendim verdim” yanıtını verdi. İşgören, ‘Taksirle ölüme sebebiyet vermek’ ve ‘suç delillerini karartmaya çalışmak’ suçlarından tutuklandı. Yurtdışında bulunan okul müdürü Bekir Gül’ün ifadesine döndüğünde başvurulacağı belirtildi. l DHA Yazar Akhanlı İspanya’da gözaltına alındı Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı, polis tarafından yapılan bir kimlik kontrolünde İspanya’da gözaltına alındı. Akhanlı’nın Interpol tarafından kırmızı bülten ile arandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. 1992 yılından beri Köln’de yaşayan ve Alman vatandaşı olan 60 yaşındaki yazarın, Türkiye’ye teslim edilip edilmeyeceği yönünde karar verilene kadar İspanya’da tutulabileceği belirtildi. Akhanlı’nın Alman avukatı Ilias Uyar, “Gözaltı, Erdoğan’ın gücünü ülkesinin sınırlarının da ötesine taşıma ve beğenmediği eleştirel seslerle dünya çapında mücadele etme çabasını gözler önüne seriyor. Müvekkilimin derhal serbest bırakılmasını istiyorum” dedi. Almanya’daki yazar ve akademisyenler ortak bir açıklama yaparak Akhanlı’nın serbest bırakılmasını istedi. 2010 yılında hasta olan babasını ziyaret etmek için İstanbul’a giden Akhanlı, 1989 yılında bir kişinin öldüğü döviz bürosu soygununa katıldığı iddiasıyla havaalanında tutuklanarak cezaevine konmuştu. Yazar 2011 yılında beraat etmişti. Ancak 2013 yılında Yargıtay kararı bozmuş ve bu kez Akhanlı hakkında “ağırlaştırılmış müebbet hapis” istemiyle yeniden dava açılmıştı. İhraç edilen polis yaşamına son verdi FETÖ operasyonları kapsamında görevinden alınarak polis memuru 33 yaşındaki Durmuş Ali Çetin, İstanbul’daki evinde kendisini asarak yaşamına son verdi. İstanbul’da görev yaparken yaklaşık 10 ay önce açığa alınıp ardından da meslekten ihraç edilen Durmuş Ali Çetin, ailesiyle birlikte memleketi Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yaşamaya başladı. Evli ve 3 çocuk babası Durmuş Ali Çetin, iddiaya göre ev almak için çektiği kredinin taksitlerini ödeyemedi ve bunalıma girdi. Aldığı evi satmak için İstanbul’a giden Durmuş Ali Çetin’den haber alamayan yakınları polise durumu iletti. Eve giden polisler, Durmuş Ali Çetin’in asılı cesediyle karşılaştı. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Durmuş Ali Çetin’in cenazesi dün Afşin’in Bakraç Mahallesi’nde toprağa verildi. l DHA FETÖ davasında yedi tahliye FETÖ/PDY’ye finansman sağlamak amacıyla himmet adı altında topladıkları paraları havalimanlarında trafik kontrol personeli olan örgüt mensupları yardımıyla bavul içinde yurtdışına çıkardıkları iddia edilen 27’si tutuklu, 3’ü firari 36 sanıklı davanın 5. duruşması önceki gün İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinin karşısına kurulan duruşma salonunda görüldü. Mahkeme heyeti tutuklu 7 sanığı tahliyesine karar verdi. l İSTANBUL/Cumhuriyet 16’sı muvazzaf 17 askere gözaltı Sivas merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 16’sı muvazzaf 17 asker gözaltına alındı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün “askeri mahrem” yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, eşzamanlı operasyonda, 16’sı muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen 17 askeri gözaltına aldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog