Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

T.C. ERZURUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/400416 Esas Davacı Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından; aşağıda belirtilen davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescili davasının yapılan tensibinde verilen ara kararı gereğince, Mahkememizin 2017/400 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Sabri Güngörmez ve dahili davalılar Ahmet Güngörmez, Famile Güngörmez, Halime Peker, Hamlete Kocakaya, Hüseyin Güngörmez, Lütfiye Orhan, Mehmet Güngörmez, Meryem Güngörmez, Mevlüt Güngörmez, Sernaz Hınıslı, Songül Güngörmez, Yusuf Güngörmez, dava konusu Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Hasanibasri Mahallesi (eski 151 ada, 27 parsel) 12453 ada, 1 No’lu parsel. Mahkememizin 2017/416 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Feyzullah Karataştan dava konusu Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Kavak Mahallesi, 2220 ada, 3 No’lu parsel. Maliklerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına açtırılacak banka hesabına yatırılacağı, taşınmazın mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı olan dosyalarına sunulması, 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 10/08/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 652280) T.C. KELKİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA) / BAŞKANLIĞI’NDAN ESAS NO: 2015/54 DAVALI: AMİNA FRAINE TOKLU Davacı tarafından aleyhinize açılan Tanıma ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adres yetersizliği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 13/09/2017 günü saat: 09:15’te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K’nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 652307) T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2016/559 TLMT. Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 14/08/2017 1. İhale Tarihi: 11/09/2017 günü, saat 11:00 11:05 arası. 2. İhale Tarihi: 29/09/2017 günü, saat 11:00 11:05 arası. İhale Yeri: İçmeler Mah D100 Karayolu Cad No:36/A (Kutay Baran Otoparkı) Tuzla/İSTANBUL No: 1 Takdir Edilen Değeri TL.: 22.000,00 Adedi: 1 KDV: %18 Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri): 34UM4521 Plakalı, 1999 Model, MITSUBISHI Marka, FE 515 B8L Tipli, YD32658393 Motor No’lu, NLTFE515BX1D06322 Şasi No’lu, Rengi Beyaz, MITSUBISHI MARKA CANTER KAMYONET 1999 MODEL BEYAZ RENKLİ ÖN SOL TAMPON KIRIK, MUHTELİF YERLERİNDE ÇİZİKLER PASLAR VURUKLAR MEVCUT, ANAHTARI RUHSATI YOK (İİK m.114/1, 114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 652319) İLAN ELAZIĞ VALİLİĞİ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN Elazığ ili, Merkez ilçesi Kuyulu ve Ballıca köylerinde arazi toplulaştırma projesi kapsamında alan hatası tespit edilen Kuyulu köyünde Tapu kütüğünde 1/3 hissesi Ali oğlu Mehmet TEMURBALIK adına kayıtlı iken ölümü ile mirasçısı Ayşe, Periven TEMURBALIK’lara intikal eden 715 numaralı parsel 4681.50 m2 olarak, Ballıca Köyü’nde Tapu kütüğünde 3/20 hissesi Halit oğlu Haluk BUYTOZ adına 455 numaralı parsel 2638,20 m2 olarak, Tapu kütüğünde 1/4 hissesi Recep oğlu Mehmet BOZKURT adına kayıtlı iken ölümü ile mirasçısı Hanife, Emine, BOZKURT’lar, ¼ hissesi Recep oğlu Ömer BOZKURT adına kayıtlı iken ölümü ile mirasçısı Hüriye, Hülya BOZKURT’lar, ¼ hissesi Recep oğlu Abubekir BOZKURT adına kayıtlı iken ölümü ile mirasçısı Abdullah BOZKURT’lara intikal eden 754 numaralı parsel 1453,14 m2 olarak, Tapu kütüğünde 7/32 hissesi Sadık kızları Güllü, Sülbiye ÇELİK’ler adına, 9/32 hissesi Sadık oğlu Mehmet ÇELİK adına kayıtlı iken ölümü ile mirasçısı Hakime ÇELİK’e, 7/32 hissesi Sadık oğlu Mustafa ÇELİK adına kayıtlı iken ölümü ile mirasçısı Gülşah, Gülden, Mehmet ÇELİK’lere intikal eden 909 No’lu parsel 5300,37 m2 olarak, Tapu kütüğünde 3/44 hissesi Talip oğlu Abdulbaki BUYTOZ adına kayıtlı 913 No’lu parsel 800,34 m2 olarak 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 41. maddesine istinaden düzeltilmiş olup, 7201 sayılı yasanın 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren ilgililerin veya kanuni vekillerinin 30 gün içerisinde Elazığ Sulh Hukuk Mahkemelerine düzeltmenin durdurulması için dava açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 652374) T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/139 Esas KARAR NO: 2017/239 Davacı LÜTFİYE KAPLAN aleyhine mahkememizde açılan nüfus (ad ve soyadı düzeltilmesi istemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: 1Davanın kabulüne, Mersin ili, Silifke ilçesi, Sökün Köyü, Cilt No: 76, Hane No: 22, BSN: 127’de kayıtlı, Faik ve Fatma’dan olma, 04/03/1985 doğumlu, 23912054084 TC kimlik No’lu davacı Lütfiye Kaplan’ın Lütfiye olan adının baş tarafına Kumsal adının eklenmesi suretiyle adının KUMSAL LÜTFİYE olarak düzeltilmesine dair verilen karar, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/08/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 652809) T.C. TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN (KAMULAŞTIRMA İLANI) Dosya No: 2017/601 Esas Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tescili davası nedeniyle, KAMULAŞTIRILAN ALAN: Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Yeşilova Mahallesi, 165 ada, 51 parsel sayılı taşınmazın tapuda çalılık vasfında olup, bu taşınmazın 1311,71 m2’lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırılacağı, gayrimenkulün tapuda Adnan Öztürk ve Temel Öztürk adına kayıtlı bulunduğu, Kamulaştırmayı yapacak olan idarenin TEİAŞ Genel Müdürlüğü olduğu, Kamulaştırma Kanunu’nun 14. maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içersinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, Açılacak olan davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğü’ne yöneltileceği, Kamulaştırma Kanunu’nun 14. maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açması halinde, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemeye tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare olan TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuda tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına açılacak hesapta T.C. Ziraat Bankası T.A.Ş. Trabzon Şubesi’ne yatırılacağı, Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekeceği, Hususları 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10’uncu maddesi 4. bendi gereğince ilanen TEBLİĞ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 652341) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/344 Esas Davacı, İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı, TUNCER TAMUR arasında mahkememizde görülmekte olan kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle; TAPU KAYDI: İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Ahmediye 1260 No’lu taşınmazın; TAPU MALİKİ: TUNCER TAMUR KAMULAŞTIRMA YAPAN İDARE: İSKİ İlan tarihinden itibaren, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, Açılacak davalarda husumetin İstanbul İSKİ’ye yöneltilebileceği, 2942 Sayılı Yasa’nın 14. Maddesinde gösterilen yukarıdaki süreler içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açlıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamu kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Valide Sultan Şubesi’ne yatırılacağı, Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delillerinin tebliğ (ilan) tarihinden 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri hususunun, Tensiben karar verilmiş olduğu ilgililere ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 652416) T.C. ERZURUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/413 Esas Davacı Erzurum Büyükşehir Belediyesi vekili tarafından aşağıda isimleri yazılı davalılar aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup; Mahkememizin 2017/413 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Aslan Ali Gençoğlu, Cevayil Gençoğlu dava konusu; Yakutiye ilçesi, Kavak Mahallesi, 3254 ada, 7 parsel sayılı taşınmaz, Maliklerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına açtırılacak banka hesabına yatırılacağı, taşınmazın mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı dosyalarına sunulması, 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 14/08/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 652299) T.C. İstanbul Anadolu 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/474 Esas KARAR NO: 2017/153 Davacı EKİN ÇELEBİ tarafından davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan (anababa adının düzeltilmesi kayıt düzeltimi İstemli) davasında verilen 27/04/2017 tarihli kararı ile; yapılan açık yargılaması sonunda açılan davanın KABULÜNE, Davacı 11399581940 T.C. No’lu BSN 168, Cilt No: 25. Hane No: 52 Ekin ÇELEBİ’nin, Kars ili, Digor ilçesi, Kocaköy Mah. C25 H52 BSN 50’de nüfusa kayıtlı 26012094790 T.C. No’lu Mehmet ÇELEBİ ve Yine aynı yer nüfusuna kayıtlı Kars ili, Digor ilçesi, Kocaköy Mah. C25 H52 BSN 148’de kayıtlı 25757103224 T.C. No’lu Emine ÇELEBİ’ye rapten kaydının iptali ile, Kars ili, Digor ilçesi, Kocaköy Mah. C25 H52 BSN49’da nüfusa kayıtlı 26015094636 T.C. No’lu Ebubekir ÇELEBİ’nin babası olduğunun, Kars ili, Digor ilçesi, Kocaköy Mah. C25 H52 BSN97’de kayıtlı 25892098744 T.C. No’lu Emine ÇELEBİ’nin annesi olduğunun TESPİTİ ile kaydının bu şekilde DÜZELTİLMESİNE, nüfusa bu şekilde kayıt ve tesciline karar verilmiş olup, iş bu karar ilan olunur. 10/07/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 652757) T.C. KELKİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/11 KARAR NO: 2017/195 DAVACI: SERDAL TÜRKEL 23890881672 DAVALI: Nüfus Müdürlüğü, Kelkit DAVA: İsim Tashihi DAVA TARİHİ: 23/01/2017 KARAR TARİHİ: 31/05/2017 Davacı Serdal Türkel aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: DAVANIN KABULÜ İLE, Gümüşhaneili, Kelkit ilçesi, Söğütlüköyü, Cilt: 88, Hane:10, BSN: 63’te nüfusa kayıtlı, 23890881672 T.C. Kimlik numaralı, Hüseyin ve Ayşe oğlu, 01/01/1968 doğumlu SERDAL TÜRKEL’in, Serdal olan isminin iptali ile isminin SERDAR olarak yazılmasına, nüfus kayıtlarının bu şekilde düzeltilmesine, karar verildiği ilan olunur. 22/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 652318) BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI İLAN METNİ Bursa Su ve Çevre Sağlığı Kapsamında Projelendirilen Küçükkumla İleri Atıksu Arıtma Tesisi Projesi sahasında kalan Bursa ili, Mudanya ilçesi, Altıntaş mahallesi, 275 parselin Hissedarı olan Şahinde, Vesile, Hatice, Emine, Cemile, İbrahim, Zehra, Ayşe, Hatice, Sabire, Lübeya, Halil, Eyüp, Rahime, Hasibe, Cavide söz konusu taşınmazdaki hissenize ilişkin yapılacak kamulaştırma işlemine esas olmak üzere yasal süre olan 30 (Otuz) gün içinde BUSKİ Genel Müdürlüğü, Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’ne müracaat etmeniz gerekmektedir. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 652776) Perşembe 17 Ağustos 2017 12 haber KORKUTAN DEPREM RAPORU 625 bin kişi ölebilir uyarısı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı 5 oda tarafından hazırlanan deprem raporunda olası İstanbul depreminde, 625 bin insanın hayatını kaybedeceği belirtildi. Raporda “Deprem toplanma alanları ile acil ulaşım yollarının akıbeti, deprem sonrası tam bir felaketle karşı karşıya kalacağımızı göstermektedir” ifadeleri yer aldı. Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası “İstanbul Depreme Hazır mı?” başlıklı raporu açıkladı. Beyoğlu’nda bulunan TMMOB Makine Mühendisleri Odası’nda düzenlenen toplantıda raporu TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik açıkladı. Akçelik rapordan detaylar vererek, “Bizlerin İstanbul için tasarladığı en kötü senaryo 1509 yılında yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremin tekrar olması. O dönemde İstanbul ve Galata’daki nüfus 160 bin kişi, 35 bin hane olarak ifade edildiği düşünüldüğünde bu depremde binde otuzluk ölüm oranı olmuş. Günümüze vurursak, İstanbul’daki nüfusun yaklaşık 20 milyon kişi olduğunu düşünürsek bu oranın aynı şekilde hasar vereceğini tespit edersek, en az 625 bin insanın hayatını kaybedeceğini öngörmekteyiz. Yetkililere gerekli önlemleri almaları için sesleniyoruz. Bizler TMMOB olarak bilim ve tekniğin ışığında talep ederlerse kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız” dedi. Sadece yıkım değil Raporda şunlara dikkat çekildi: “Yalnızca bir İstanbul depreminde elektrik, likitgaz, doğalgaz ile ısınma, pişirme araçlarından kaynaklanacak çok sayıda yangın ve patlamanın oluşacağı uzmanlar tarafından belirtilmekte ve birçok yangın ve patlamanın olacağı öngörülmektedir. Sağlık, su, yağmur suyu, atık su, sıcak su, kızgın su, buhar, kızgın yağ, ısıtma, soğutma, asansör, doğalgaz, LPG, sanayi gazı, yakıt, yangın, acil durum/ ışıklandırma, yangın, elektrik, yalıtım, güvenlik, depolama, havuz, iletişim ve ulaştırmaya ilişkin tüm tesisat uygulamaları deprem, acil ve afet durumları açısından incelenmeli ve TMMOB’ye bağlı ilgili Odaların eğitim, belgelendirme, denetim süreçlerine tabi kılınmalıdır.” l İSTANBUL\Cumhuriyet CHP, 60 milyarlık vergiyi sordu CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, 17 Ağustos 1999 depreminin 18’inci yıldönümünde Maliye Bakanı Naci Ağbal’a deprem vergisini sordu. Deprem vergisinin, Marmara depreminden sonra geçici olarak hayatımıza girdiğini, AKP ile kalıcı hale getirildiğini, 2000 yılından bu yana 60 milyar toplandığı bilgisini veren Biçer, “Bu paralar nerede, toplanan paralar deprem ile ilgili hangi sorunların çözümü için harcandı?” dedi. Marmara depremi sonrası 2000 yılında Bülent Ecevit hükümeti tarafından geçici olarak getirilen Özel İşlem ve Özel İletişim Vergileri AKP iktidarında önce 2 kez uzatıldı, sonra da kalıcı hale getirildi. Biçer önergesinde, “17 Ağustos 1999’daki Marmara depremi sonrasında alınan Özel İşlem ve Özel İletişim Vergisi hangi hizmetlerden alınmaktadır; Özel İşlem ve Özel İletişim Vergisi adı altında toplanan paralar nerede kullanılmıştır; bu vergilerden bugüne kadar toplan para ile kaç adet Avrasya tüneli, kaç adet Osmangazi Köprüsü yapılabilirdi; hal böyle iken hem deprem için önlem alınmaması hem de köprü ve yolların hazine garantisi ile yaptırılıyor olması nasıl açıklanabilir” dedi. l ANKARA / Cumhuriyet 2 konuttan birinde zorunlu sigorta var Deprem kuşağında yer alan ve depremin yı kıcı etkilerini geçmişte derinden yaşayan Türkiye’de, günümüzde her 2 konuttan 1’i Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında bulunuyor. Bugün dakikada 15 kişi Zorunlu Deprem Sigortası yaptırırken, evinizi günlük sadece 50 kuruşa depreme karşı sigortalamanız mümkün. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kayacı “Olası bir deprem durumunda hasarların tazminini gerçekleştirecek yapıya sahip olmamızın yanı sıra operasyonel süreci yönetmek için de devlet kurumlarıyla iş birlikleri geliştirmeye devam ediyoruz” dedi. DASK’ın verilerine göre, bölgesel olarak incelendiğinde Marmara yüzde 55’lik sigortalılık oranı ile ilk sırada yer alırken sırasıyla yüzde 44 ile İç Anadolu, yüzde 43 ile Ege, yüzde 38 ile Akdeniz, yüzde 37 ile Karadeniz, yüzde 35 ile Doğu Anadolu ve yüzde 32 ile Güney Doğu Anadolu bölgeleri geliyor. l Ekonomi Servisi 60 bin bina kentsel dönüşüme girecek Marmara depreminin üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen bu afete hâlâ hazır olunmadığını belirten Yıkım Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bulut, “122016 yıllarında yapılan 80100 bin konutun dönüştürülmesine istinaden bu yıl 60 bin binanın dönüşümünün yapılacağını öngörüyoruz. Bu da kentsel dönüşümün inanılmaz hız kazandığını gösteriyor ve 20 yıl süreceği düşünülen kentsel dönüşüm projesinin daha erken biteceğini gösteriyor. Geçen yıla kadar yapılan yıkımların oluşturduğu rakam yaklaşık 5 milyar lira seviyesindeydi. Ancak sadece 2017 yılında 3 milyar liralık işlem hacmi olacağını düşünüyoruz.” l Ekonomi Servisi C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog