Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr 15Pazar 13 Ağustos 2017 EDİTÖR: CEREN ÇIPLAK TASARIM: ZARİFE SELÇUK Kürt müzisyen Aynur, yeni albümü ‘Hawniyaz’ın ‘Havadaki Dilek’ anlamına geldiğini belirterek, “Bir nevi diledik, istedik, bir araya geldik ve ‘Hawniyaz’ oldu” diyor “Konser talepleri yurtdışından geliyor. Bu şartlarda kimse Türkiye’de Kürtçe müziğe pek yer vermek istemiyor” ‘Hissettiklerimin dili Kürtçe duygu bütün Türkiye!’ Kürt müziğinin yıldızlarından Aynur, yeni albümü “Hawniyaz”da dünyaca ün li Kürtçe olduğunda bile duygu tüm Türkiye! Bence bu tabloya böyle bakıp değer yükle Biz müzik yaparken mümkün mertebe aradaki bağı hatırlatmaya, yalınlaş Türkiye’de konser vereceğiniz zaman sabıka kaydı istediklerini satır arasında söylemişsiniz. Hâlâ lü virtüözlerle bir araya gelerek beş mek lazım. Türkiye’nin zen tırmaya çabalıyoruz, fakat öyle mi? parça üzerinden doğaçlama bir ka ginliği olarak görenler, ön bunun kolay olmadığını Yaklaşık üç yıldır Türkiye’de kon yıt yaptı. Sony Music etiketiyle ya yargı taşımadan dinleyen aktarabilirim.. ser yapmadım. yımlanan “Hawniyaz” albümünde Aynur, kemençe virtüözü İranlı Kayhan Kalhor, tambur ustalığı ve deneysel müziğe yaratıcı yaklaşımla ler de var. Ben bu düşüncedeki, bu inançtaki herkese her dinleyicime sonsuz sevgi saygılarımı sunuyorum. Bu CEREN ÇIPLAK ukKayedaçıennııKşnıuyrdenaind:en n Yurtdışında o kadar konser verirken Türkiye’de neden az konser veriyorsunuz? Talep en fazla yurtdışından geli rıyla bilinen tambur ustası Cemîl nu özellikle belirtmek iste n Sizi parlatan par yor, nerdeyse tamamıyla yurtdışın Qoçgîrî ve postbop’tan etnocaz’a, dim. Müzik ile gerçek bir bağ oluş ça “Keçe Kurdan”, “Yare” Şi dan diyebilirim. Bu şartlarda kimse birçok müzik türüne hâkim olan turmuşsan en kolayı o iki sözü te van Perwer’in eserleri... Şivan Türkiye’de Kürtçe müziğe pek yer Azeri piyanist Salman Gambaro ile laffuz etmeye kalıyor. Gerisi öğren Perwer’in müziğinize katkısı ne vermek istemiyor. bu toprakların hikâyeleri üzerinden diğimiz önyargılardır. dir? n Nerede yaşıyorsunuz? Lütfen müzikal bir yolculuk yapıyor. n Kürtçe müzik yapmak başlı ba Ben Kürtçe ile büyüdüm. Çocuk cevap göçebeyim olmasın... Yurtdışında yaşayan Aynur, mail şına bir politik duruş mudur? luğumdan beri dinlediğim, doğdu Eee öyle maalesef... Bütün çalış yoluyla sorularımı yanıtladı. Elbette! Varlığı kabullenilmeyen ğum bölgeye yani Dersim’e ait şar malarım, ortak projelerimi geliştir n Albümün adı neden Hawniyaz? bir dili oluşturan her öğe politiktir. kılar, ağıtlar, cem tutan pirlerimiz, diğim müzisyenlerin hemen hepsi Hawniyaz hem Farsça hem de bütün bunlar beni hazırlamıştı za Kürtçe’de kullanılan bir kelime. Bir ten. Şivan Perwer’i biliyordum ama ‘Tedirginlikaraya gelmek, buluşmak, İstanbul’a yerleştikten sonra yani birbirlerine nefes olmak, ni 90’larda detaylı dinleyebildim. Özel yaz etmek, çalmak ve söy likle ilk kez canlı dinlerken çok et içindeyim’lemeyi ifade eden bir keli kilenmiş ve çok heyecanlanmıştım. tmvnd“w“vRnd2uHMaai0iieeenİkevrdn1dablbn.amakaw2bei“eeBldrrkD”anienbniy”rs,innrkeu,iıeyI“Daeyllld“mvEıBiaeruvaiXnsigalnlhaiğşz”teediiymr”eiemdldk”apdaikrdi,oi”yalaeeKirig“aledmrdrnnddeRaednıçeouily.ıilmesazdmzka.BBhe?lim,iavaukeseEnirenlrkıszerv”ıi.tiken,nveesYpaeıeayey“rıatH SaalsoTnnreBeudunTlneiülrüarTgrlBrküksinleuyaöirylkiankyBiheilşuylgerei’eaçneuigrrmmleiahi’nödkrboeıiörehsgegülkişaanürpKüerlcidnçisaçüsekeiadtklirçaneerteievbendnnrmkeşuseemddiiilmtikelniüyseriizmvizsöllznrieüeiğey?ynmeloeiinlinöSlkezeggrkiti?zemnzm.iielgkiinleyniüeoziaakzrlblzlsşaaibiyeaıarszloiaşndrtıbmkkregıuiğarr.imnsı di.niri.z?SceesdsğiAanndanuvddrdMriieaiındBeiKenltçmatelekieelierhnrvaniçytiTmrerteceusiaiiröoçrğguöyKipşeiyciryadnkukoiaüilnyçuerrnBkmbıdditm,ş,alnaüiaüeıhMr.,ejnyndaceıBkyıüneianynşuğarddı,ieainnyszüesŞcrtmdieuelamkeeemkamnnrdıi.ssaoeibyvıyXmdtynmoaeoıêaı.nlnnnüueBiıı,sy’nmnilokeeralyu;oerddek,nıtuaa Avrupa’da yaşadığı için, zamanımın büyük bir kısmı orada geçiyor. n Tunus, İrlanda, Almanya, Kanarya Adaları, Singapur, İspanya, İsveç, Brezilya... Dünyayı dolaşıyorsunuz konserler için. Valizinize neler koyup dönüyorsunuz? Güzel bir konser ve güzel dinleyiciler olduğunda, sığdıramayacak kadar muhteşem bir enerji ile dönüyorum. n Sizinle ilgili bir eleştiri yazısında “Kim Aynur’a özgü bir soundun varlığından söz edebilir ki? Bir star doğuyor ama bir sound doğamıyor” diye yazmış. Bunu kabul ediyor musunuz? Sanırım 2004 yılında, ilk albüm için yapılmış bir değerlendirmey man için yeniydi, konserde din lediler ve çok beğendiler. Zaten pro jeye albüm yapma fikri ile başlama dık, sevdiğimiz tınıları ve şarkıla rı farklı şekillerde dillendirmek için bir araya geldik. Cemil’in de bildiği bu tınılarla proje daha da kolay ge lişti. Albümün diğer çalışmalardan farklı olan yanı, herhangi bir kur gu üzerine değil, herkesin doğaçla ma yaptığı, kendinden bir şey kattı ğı ve canlı kaydedilen bir albüm. Ge leneksel ama biraz deneysel, biraz klasik, caz ve mistik motifleri barın dıran bir albüm. n Bu dörtlü, müzikte neyi mey dana getirdi? Müzik ruhlarımızın elçisidir. Biz de bunu bekleyen sahiplerine teslim et mek, paylaşmak için bir araya geldik. Ortak bir şeyler yapmanın veya geliş tirebilmenin mümkünlüğünü, güzel liğini, sadeliğini müzik ile paylaşma nın keyfini yaşadık. Kendi işinin us taları ile çalışmak, şarkı söylemek, onların tonları ile bütünlük sağlama ya koyulmak, güven ve huzuru ve sonrasında ise tecrübeyi getiriyor. n Bir parçayı Kürtçe okumak si zi daha mı kendiniz yapıyor? Peki Türkçe ya da başka dilde okumak? Kürtçe okurken çok daha serbest, açık hissediyorum ve en önemli si bütün çocukluğumu yaşadığımı hissediyorum. Belki de unutmamak için belki de o duyguyu kaybetme mek, yaşatmak için, bilmiyorum. Fa kat türküler, deyişler, uzun havalar bunlar da benim geleneklerim, bunları okuduğumda da aynı duygula Azeri piyanist Salman Gambaro, kemençe virtüözü İranlı Kayhan Kalhor, Aynur, rı hissediyorum. Hissettiklerimin di tambur ustası Cemîl Qoçgîrî bu albümde doğaçlama bir kayıt yaptı. di. Her dönemin ruhu başka olabilir. Ben ses sanatçısıyım, farklı müzisyenler ile yan yana gelirim, değişik denemeler yaparım. Benim soundum sesimdir. Gözler hep kapalı... n Parçaları daha çok gözü kapalı söylüyorsunuz... Gözünüz kapalı şarkı söylerken nerelere gidiyorsunuz? Şarkılarımla bütünleşiyorum. Kendi duygularımla buluşuyorum. n Yaşar Kemal sizin için “Sesi dağlardan aşağı inen binlerce keçinin sesi kadar güçlü” demiş. Sahnede sesiniz en üst seviye çıktığı zaman ne hissediyorsunuz diye sorduklarında da “Bilmiyorum sadece içimden nehirler aktığını hissediyorum” demişsiniz. Siz ve sizi tanımlayanlar hep doğadan referans veriyor... Çocukluğum doğa ile iç içe geçti, kendimi bunun için çok şanslı hissediyorum. Benim için doğa, yaşam, nefes, kendimi bulma, daha çok kendimle olmak ve kendimi ifade etme biçimi. n Türkiye’de de müzikseverlerle buluşan albümün kitapçığında neden Türkçe çeviri yok? Albüm aslında yurtdışından bir şirket ile yapıldı ve orada çıktı. Talep fazla olunca, burada da çıkarmaya karar verdik. Şarkıların büyük bir kısmının çevirisi diğer albümlerde ve web sayfamızda zaten mevcut. ‘Acı, Kürt coğrafyasının gerçekliği’ n Albümü dinlediğimde içim acı hissiyle doldu... Albüm bir bütün olarak bize ne anlatıyor? Albüm aslında yaşadığımız coğrafyayı anlatıyor. Acı maalesef Kürt coğrafyasının gerçekliği ve müziğinde de sıkça görebilirsiniz. Bu albümdeki sözlerde de acı, hüzün, özlem, umut hatta isyan var. n Neden hep acının acı tarafını anlatırız? Belki de içimizden söküp atmak için, bilmiyorum. Belki de görülmeyen acılar olduğu içindir, acıtanlara duyurabilmek için… n Aynur müzisyen kimliğinin dışında kimdir? Hüzünlü müdür? İsyankâr mıdır ? Ben de bazen isyankâr bazen hüzünlü olabiliyorum, fakat genelde en dibe vururken bile umutluyum. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog