Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

BULMACA 14 TASARIM: SERPİL ÜNAY Pazar 13 Ağustos 2017 BULMACA SEDAT YAŞAYAN SOLDAN SAĞA 1 Resimde gördüğünüz ünlü tiyatro sanatçımız... Japonya’ya özgü, takı ve süs eşyası yapımında kullanılan bezeme sanatı. 2 Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son topraklarını da yitirdiği antlaşmanın adı... Herhangi bir alanda başkalarından üstün olan kimse... Isparta’nın Sütçüler ilçesinde antik bir kent... Buğday ya da mısır ununu kaynar suya dökerek yapılan ve pekmezle yenilen bir yiyecek. 3 Eski ve bilinmeyen bir tarihi anlatmakta kullanılan deyim sözü... Anonim şirketlerde kurucu ortakların şirket sermayesine yaptıkları her türlü katkı... Sevinç belirten bir ünlem... “Zahit bizi eyleme / Hak ismin okur dilimiz” (Muhyi)... Telefon sözü. 4 Uzaklık anlatmakta kullanılan söz... Kestane ve fındık çubuklarıyla örülen kulplu sepet... “Çavuşkuşu, hüthüt” gibi adlar da verilen bir kuş... Tarla sınırı. 5 Bazı tanrıların kanatsız ola rak yapılmış heykellerine verilen ad... Su yalağının deliğini tıkayan ağaç tıkaç... Mersin’in Mut ilçesinde bir yayla. 6 Kemana benzer bir çalgı... Franz Kafka’nın bir romanı... Osmanlılarda yüksek devlet görevlisi Ermenilere verilen ad. 7 “Vatanım boylu boyunca / altındadır” (Ahmed Arif)... Çin müziğine özgü bir tür flüt... Vadi rüzgârı... “Mora” da denilen, gemi yapımında ve doğramacılıkta kullanılan bir Güney Amerika ağacı. 8 Suda yüzdürülerek çekilen ya da bir yere asılan cismin sağa sola çarpmasını önleyen donanım... Bir zaman birimi... Çamsakızının damıtılmasıyla elde edilen reçine. 9 Sınıfta bırakma... “İrlanda Cumhuriyet Ordusu”... Kazak başkanlarına verilen ad... Bir nota. Bu haftaki bulmaca ödülü Fırtına Çocukları Nikolay Ostrovski Yordam Kitap 13 AĞUSTOS 2017 1635 KAZANANLAR: Mehmet Güleren, Ömer Aslantepe, Piotr Kemal Ağanoğlu, Hakan Öztop, H. İnci Kaner, İSTANBUL, Vural Yurdakul, Atilla Cengiz, Ercan Saatçiler, Mehmet Kın, Ercan Erdoğan, Şinasi Yavuzer, Tayfun Taptık, Uğur Burnak, ANKARA, Süheyla Alpar, BALIKESİR, Şaban Özbek, ERDEK, Mecit Çenesiz, BARTIN, Metin Koçer, SAMSUN, Yiğit Efe İren, ANTALYA, Ali Rıza Avcan, İZMİR, Mustafa Şensoy, ORDU, Halit Alper, YOZGAT, Erhan Kuzhan, KÜTAHYA, Cihat Kasapoğlu, GİRESUN, Mustafa Kabakçı, ESKİŞEHİR, Şükrü Kıysüren, ADANA Not: Bulmaca yanıtlarını bundan böyle aycin@cumhuriyet.com. tr veya (0212) 343 72 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz. Posta ile gönderilen yanıtlar ise aynı adrese gönderilmeye devam edecek. 30.07.2017 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan bulmacanın çözümü ve bulmacayı doğru yanıtlayanlar arasında yapılan çekilişte M. Angel Asturias’ın Sayın Başkan (Yordam Kitap) kitabını kazananlar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 İ B RAH İ MBA L ABAN BOCUK 2 HAN Ş İ R OVA L AMAÇ FALA 3AF İ Ç İ TME PRAL İ N S UR 4 P A T R İ S A NO B E NAM C E 5H CER V İ E TNAM KVAÇA 6UÇ T İ RAN A E RO J E L EKE 7 LOT KUH A RMO L A URK T 8UTAR İ T İ ZG İ S ABUN İ Y E 9 S AKO İ MAR AS OL BARK 10 İ N İ İ NAY E T A S TANA GO 11 G A Y A L H İ MEN SİLİ HE L 12 Ö K Ü Z İ N İ ARE S KA Ş ANO 13 R D O Z İ N S E K T A R YUM N 14 E M D E N U S EM AB 15 Y E İ S ART E L ABA 16 G N A Y S İ LMECE 17 G A S UMAK EVERE 18 E P E MA L AY EM İ R 19 K O N K U R N O T İ YE 20 O D İ ŞAR N İ Ş EK 10 Cezalandırılmaktan, dayak yemekten korkma... Bir alacağın güvence altına alınması için kurulan taşınmaz rehini. 11 Tunus’un plaka imi... Aldatma işi, hile... Yardım amacıyla toplanan para... “Aşkımı yazmak istersem noktası bir kitâb olur / Şevkimi söylesem eğer zerresi olur” (Nevi)... Akıl. 12 İkisi dikili, üçüncüsü de bunların üzerine kapak gibi yatırılmış üç büyük taştan oluşan taş devri mezarı... Bir hecenin bütün harfleri tek tek okunabildiği halde bunları birleştirememe biçiminde görülen dil bozukluğu... Yahudi. 13 Çin’in kuzeydoğusunda bir kent... Bir gıda maddesi... “Kendi düşen bulur taşa ” (Ruhsati)... Yunan mitolojisinde şafak tanrıçası. 14 Fenike mitolojisinde en büyük tanrı... Öğütülmüş tahıl... Bir renk... Adana’nın Saimbeyli ilçesinin eski adı. 15 Hayvanı çayıra bağlamaya yarayan ip... Güney Amerika’da yaşayan, devekuşuna benzer bir kuş... Utanma, hayâ. 16 Halk dilinde karpuza verilen bir ad. 17 İskambilde bir kâğıt... Siirt yöresine özgü, çok acı otlarla yapılan bir çorba... Osmanlılarda eyalet valilerinin buyruğundaki başıbozuk asker. 18 Bir oyun ya da filmde aniden yaratılan komik durumlar... Tıpta en gelişmiş görüntüleme tekniğinin kısa yazılışı... Omurları birbirine birleştiren ana madde... İlhan Berk’in bir şiir kitabı. 19 Cezayir’de bir kent... İşçi... “Kimine bir vermez giyesi / Kiminin atına atlas çul eyler” (Yunus Emre). 20 Yoğurt tatlısına benzer bir hamur tatlısı... Toplum içindeki davranışlarda izlenecek yol. YUKARIDAN AŞAĞIYA 1 18621918 yılları arasında yaşayan ve “art nouveau” akımının en önemli temsilcilerinden biri olan Avusturyalı ressam... Coğrafi konumu altıgeni andırdığından dolayı Fransa için kullanılan sözcük. 2 Hayat arkadaşı... Batı Samoa’nın başkenti... Hindistan’da festivallerde kurulan çadır biçimindeki geçici dinsel yapılara verilen ad... özsu. 3 İzmir’in Kemalpaşa ilçesinin eski adı... Tıp dilinde “göğüs” an 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 İsim:......................................................................................................................................... Adres:...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. Tel:.......................................................................................................................................... lamında kullanılan terim... Önü hendekli siper... Toprağın nemi... Eski dilde öküz, sığır. 4 Mersin ilinin eski adı... Tarsus’a özgü av köpeği cinsi... Yeni Zelanda’nın plaka imi. 5 Yayla fırlatılan ucu sivri çubuk... Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü... Yıldız falcılığı. 6 Yunan mitolojisinde, güzel sanatların dokuz perisinden biri... Bağışıklık yetmezliği olanlara damardan verilen antikor... Hayvanlara vurulan damga... İçine yağ ya da pekmez konulan tahta kap. 7 Kolza bitkisine verilen bir başka ad... Uyuşturucu bir maddesi... Gürcistan’ın plaka imi... Kuzu sesi. 8 Bir canlının genetik kopyası... Yüzüklerin çapını ölçmek için kullanılan, kesik koni biçimindeki çubuk... Açık bej renk... Adın durum eklerinden biri. 9 Hoş kokulu meyveleri yemeklerde ve kimi içkilerde tat verici olarak kullanılan otsu bir bitki... Özenli, düzgün... Arap gramerinde fiil çekim örneklerini içeren kitap. 10 Bir nota... Aras’la birleşerek Hazar Denizi’ne dökülen bir ırmak... Akla ve sağduyuya aykırı olan... Kötülük, alçaklık. 11 Bir nota... Hancı... Çekinme, razı olma ma... Bir işi yaptırabilme gücü. 12 Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir kan yon... İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı turistik bir belde... Halk dilinde ayrana verilen ad. 13 İlkel benlik... Elektrik akımı devrelerinde birleştirme yapmak ya da daha fazla kollara ayırmak için kullanılan kutu... Övünülecek şeyler... Zırh ya da silah. 14 Ekmek küreği... Yapma, etme... Banka hesap numarası... Gümüş üstüne özel bir biçimde kurşunla işlenen siyah nakış. 15 Evrensel alıcı olan kan grubu... Boğanotundan çıkarılarak hekimlikte kullanılan zehirli bir madde. 16 Bisiklet sporunda, altı disiplinden oluşan pist yarışına verilen ad... Panama’nın plaka imi. 17 Şaşma belirten bir ünlem... Yatağa girme korkusu. 18 “Yaz bahar ayında bir od verdiler / Yandım gittim karlı dağ iken” (Karacaoğlan)... Mekke’nin doğusunda hacıların arife günü toplandıkları tepe... Berilyum elementinin simgesi. 19 İri taneli bir zeytin cinsi... En iri kanguru türlerinden biri. 20 Ortodokslarda tahta pano üzerine yapılmış her türlü dinsel resme verilen ad... Tırnak derisi iltihabı. BRİÇ VOLKAN DENİZCİ vdenizci@gmail.com Çifte Skuiz İmp ♠ DB zonda D: Doğu ♠ V95 ♥ R652 ♦2 ♣ AV952 ♠ AR6 ♥ A10 ♦ RD98653 ♣ 10 Batı 1♥* pas pas herkes pas Kuzey kontr 2SA 3SA Doğu 1♣ pas pas pas Güney kontr 2♦ 3♦ 5♦ *Beşli Atak trefl 3’lü. Asla alıp karo çevirdiniz. Doğu da bunu Asla alıp küçük trefl döndü, 9’lu ile çaktınız. Batı Vale ile üste çakıp kör Damını dönüyor. Elinizi açabilir misiniz? Analiz ve Çözüm: Evet, tüm kozları çektiğimizde yerde ele geçmeyi sağlayacak bir pik bıraktığımız takdirde iki rakipte sıkışıyor. Geçen hafta oynanan Türkiye Kulüpler Şampiyonasında gelen bu eli Okay Gür kör Dam dönüşünü Ası ile aldıktan sonra tüm kozlarını çekip eşzamanlı olmayan çifte sıkıştırma (nonsimultaneous double squeeze) ile kontratı yaptı. Son koz çekilmeden önce durum şöyle idi: ♠5 ♥ R65 ♦ ♣V lerinden birini defos eder. Fakat Gür, kör Rua ile yere gittiğinde sıkışma sırası Doğuya gelmiştir. Trefli atarsa yerdeki vale, piki atarsa eldeki 6’lı pik sağlanır. Eğer aşağıdaki diyagramdaki gibi bir oyun sonuna gelinirse burada skuiz kâğıdı pik Vale çekildiğinde iki rakipte aynı anda/elde sıkışır: ♠5 ♥ AR2 ♦ ♣ ♠ ♥ DV9 ♦D ♣ ♠ ♥ 1087 ♦ ♣ 10 ♠V ♥3 ♦V ♣9 3. Eğirdir Briç Festivali 1013 Ağustos, Eğirdir 15. Troya Briç Festivali 13. Ağustos, Çanakkale 2. Barışın Zaferi Briç Turnuvası 1920 Ağustos, Dikili Assael Yarımada Briç Festivali 2831 Ağustos, Yalıkavak Haftanın Problemi İmp Zonsuz D:Güney ♠ 642 ♥ RV1062 ♦ 974 ♣ RV ♠ ?82 ♥ V9 ♦ ♣ ♠ ?104 ♥ ♦ ♣ RD ♠ AR6 ♥ 10 ♦5 ♣ Şimdi son koz çekilince körü bırakamayan Batı mecburen piki terk eder ve Gür yerden bir kör atar. Şimdilik rahat olan Doğu trefl onör Batı pas pas ♠ ADV ♥ A4 ♦ DV10865 ♣ AD Kuzey 3♦ 3SA Doğu Güney 2SA pas 3♥ herkes pas Atak trefl 5’li. Nasıl oynarsınız? İyi bir hafta sonu diliyoruz. SATRANÇ GM SUAT ATALIK suata@hotmail.com Şizofreni Aristo Mantığı yanılgıya yol açmasıyla maruftur! Eski İSD zamanında GM Vlatko Kovaçeviç, Fischer’i yenmiştir, Demir Büyüközkaya’da onu yendiğine göre, Demir Büyüközkaya Fischer’i yenebilirdi argümanında eksik olan bazı noktalar sonucun fecaatiyle göze batmakta. Aristo Mantığının başka bir adı da Şizofren Mantığıdır. Takip etmekte olduğum bloglardan birinde anonim yazarın 24/Temmuz’da kaleme aldığı yazı Türkiye’de satrancın içler acısı konumunu tarif ederken, değişik kesimlerin durumu ve konuları algılamasını ‘mass schizophrenia’ kitle şizofrenisi halinde özetlemekteydi. Bilhassa 20082017 arası yapılan icraatlar ve yaşananlar zaten zayıf kalmış bir konu ve camiada, ciddi bir metamorfoza yol açtı. Satranççı, hele ulusal sporcu, saçı sakalı birbirine karışmış, parmak arası terlik ve mini etek muadili şortla tura gelen, kültürsüz insan modeli haline getirildi. Bu kişilerin oluşturduğu kafileler yurtdışında temsil ve imajı kötü etkilerken, seçimlerinde hiçbir kriterin olmayışı bu noktaya gelinmesinin ana nedeniydi.İki devşirmeyle alınan göz boyayıcı neticeler adeta sistemin sonucuymuş gibi gösterilirken bunlardan biri ‘Burhaniyeli İpatov’ bir anda mesken olarak Saint Louis, Missouri’yi seçti! 1/Ağustos/2017 tarihinde Surov’un bloğuna verdiği röportajda satrancı bıraktığını açıklayan oyuncuya yapılan yatırımın haddi hesabı yok! Nitekim ulusal takım oyuncusu kontratsız ödeme yapılan, oynamadan maaş alıp ders verme ve hatta turnuva organizatörlüğüne soyunan kişi haline gelmiş durumda. Balık baştan kokar hesabı hayatında satranç kitabı okumamış, eğitimsiz kişilerden antrenör, satranç oynamamış ve lisan bilmeyenlerden hakem yapılmakta. Bunun en son örneklerinden biri en üst ligde görev alan hakemlerden birinin, bir kulübün el değiştirmesi esnasında satranç aşkının ortaya çıkmasıyla birkaç senede göreve gelişi! Bu gibi kişilerin kısa sürede birden fazla karpuzu koltuk altlarına sığdırı şı, hakem, il temsilcisi, teknik kurul üyesi, federasyon yönetim kurulu üyesi unvanlarına bir anda kavuşmaları şizofrenik sistemin ana unsurlarından biri. Yurtiçinde yapılan turnuvalar, idari amirlerin uzun ve boş konuşmaları ve sembolik açılış hamlelerinin gücüne rağmen ilgi toplamazken, bunları övenler sadece internet trolleri. Oyunların her anından alınan paparazzi usulü fotoğraflar aslında bir mabedi andırıp içinde konuşmanın olmaması gereken turnuva salonlarında her kesimden insanın tur esnası diyaloglarını resme yansıtmakta! Şeveningen turnuvalarla başlayan aranjmanlar, hızlı bir biçimde takım turnuvalarına sirayet ederken, başarının sadece bu yolla, kurum üzerinden destekle geleceği yanılgısı söz konusu periyotta topluma servis edildi. Federasyon başkanının her sene düşme tehlikesi geçiren takımı, ne hikmettense son turlarda karşısına zayıf kadro ve yabancıları olmaksızın çıkan kulüpler sayesinde hep ligde kaldı. Aynı keyfiyetin bu yıl da tekrarını canlı yayında sorgulayan ve gerçekten ‘piramitin ortasını’ temsil eden satranççı Mustafa Yelken tarihi bir istisna oldu. Şizofrenik sistemde herkesin memnuniyetinin bozulma tehlikesine karşı, Yelken’in yer aldığı bölümün makaslanması çare gibi görüldü! İdarecilerin her şeyi kendine mübah addetmesinin en çarpıcı örneklerinden biri: Ali Nihat YaziciKayra Zühre (1984), Konya 2017 1.h3?! Merkezin kontrolu satrancın esaslarından biri.1...e5 2.Af3 e4 3.Ad4 Ac6 4.Ac6 dc6 5.Ac3 Af6 6.d4 Fd6 7.Fg5 Ff5 8.g4 Fg6 9.Fg2 Ve7 10.Vd2 000 11.000 h6 12.Fh4 Fh7 13.Ff6 Vf6 14.Fe4 Vf2 15.Khf1 Vh4 16.Fh7 Kh7 17.Vd3 g6 18.Kf3 h5 19.gh5 Vh5 20.e4 Fe5 21.d5 Fc3 Er yapısı konumların irdelenmesinde başrolü oynayan faktörlerdendir. 22.Vc3 ed5 23.Kfd3!= 22.bc3?! cd5 23.ed5 f5 24.Şb2 Khd7 25.Ve3 Kd6 26.Kf4?? Vd1 Beyaz terk eder 01 Bugüne dek bu köşede satrancın nasıl oynanması gerektiğiyle ilgili örnekler gördünüz, nasıl oynanmaması gerektiğiyle ilgili örneği kısa tuttum. Reytingsiz bir müptedinin Çelyabinskli Matsenko’nun Texas’tan, Khomeriki’nin Gürcistan’dan getirilip en üst lige yükselme mücadelesi veren bir kulüpte, kendini ilk turda maç kadrosuna yazıp daha lig başlarken sırf ‘Ben de satranççıyım!’ diyebilmek için takımı mahfetmesi idarecinin her şeyi yapabileceğinin örneği. Bu mağlubiyetle 44 biten maçtan, geçen sene küme düşüp bu sene 24 takım arasında 17. olmanın hesabının kulübün teslim edildiği kişiden sorulmayacağı TSF icraatlerinde olmayan denetimin paraleli. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog